БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ — ONLINE.


• Доходи бюджетних установЯкий порядок оподаткування доходу бюджетних установ, одержаного у вигляді орендної плати та компенсації за комунальні послуги?
(Рівненська обласна селищна рада)

Абзацом «а» пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР установлено, що до неприбуткових установ i організацій належать органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, тобто бюджетні установи, які фінансуються з бюджету.
При цьому від оподаткування звільняються доходи зазначених вище організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг (пп. 7.11.2 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону).
Крім того, доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці «а» вищезазначеного пп. 7.11.1, у тому числі доходи закладів i установ освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівних установ, які утримуються за рахунок бюджету, спрямовуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій i використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Слід зазначити, що відповідно до п. 6 ст. 2 Бюджетного кодексу України від 21.06.2002 р. № 2542-III бюджетна установа — це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.
Згідно з п. 18 ст. 8 та п. 4 ст. 43 Закону України від 20.12.2001 р. № 2905-III «Про Державний бюджет України на 2002 рік» джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 р. є власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету та відповідних місцевих бюджетів.
Враховуючи викладене, власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок відповідних бюджетів, у тому числі доходи від оренди майна, у разі, якщо такі надходження передбачено кошторисом, що затверджується в установленому порядку, в повному обсязі зараховуються у 2002 р. до спеціального фонду відповідних бюджетів без оподаткування.

Консультують фахівці Головного управління оподаткування юридичних осіб ДПА України

 
ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 46 ГРУДЕНЬ 2002 року