БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
18.07.2019 № 1480

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 19 червня 2018 року № 480

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону (329-19) України "Про ринок природного газу" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу (z1035-16) , затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 червня 2016 року № 1131, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2016 року за № 1035/29165, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 червня 2018 року № 480 (v0480874-18) "Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ "УКРТРАНСГАЗ" такі зміни:
1) у пункті 1:
в абзаці третьому цифри "64,40" замінити цифрами "93,30";
в абзаці четвертому цифри "67,10" замінити цифрами "97,20";
2) додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".
Голова НКРЕКП
О. Кривенко
Додаток
до постанови НКРЕКП
19.06.2018 № 480
(у редакції постанови НКРЕКП
від 18.07.2019 № 1480)

СТРУКТУРА

тарифу (річної планованої тарифної виручки) на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу АТ "Укртрансгаз"

№ з/п
Показники (елементи витрат) річної планованої тарифної виручки
Одиниці виміру
Значення показників
1
Тариф на послуги зберігання природного газу
грн за 1000 м-3 на добу
0,1720
2
Тариф на послуги закачування природного газу
грн за 1000 м-3 на добу
93,30
3
Тариф на послуги відбору природного газу
грн за 1000 м-3 на добу
97,20
4
Чистий дохід (річна планована тарифна виручка)
тис.грн
2 605 883,3
5
Витрати, усього
тис.грн
1 701 592,0
5.1
Матеріальні витрати, у т.ч.:
тис.грн
871 422,4
5.1.1
природний газ на виробничо-технологічні та власні потреби
тис.грн
660 891,8
5.1.2
витрати на ремонт
тис.грн
115 641,3
5.1.3
інші матеріальні витрати (паливо, електроенергія, інші матеріальні витрати)
тис.грн
94 889,3
5.2
Витрати на оплату праці
тис.грн
290 743,5
5.3
Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
тис.грн
63 963,6
5.4
Амортизація
тис.грн
67 481,1
5.5
Інші витрати
тис.грн
407 981,4
6
Прибуток
тис.грн
904 291,3
6.1
Податок на прибуток
тис.грн
162 772,4
6.2
Чистий прибуток, у т.ч.:
тис.грн
741 518,9
6.2.2
прибуток на капітальні інвестиції (вкладення)
тис.грн
741 518,9
Довідково:
7
Планований робочий обсяг зберігання природного газу
млн м-3 на рік
16 317,8
8
Планована річна потужність закачування природного газу в ПСГ
млн м-3 на рік
8 482,6
9
Планована річна потужність відбору природного газу із ПСГ
млн м-3 на рік
8 144,0
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері
Т. Рябуха