БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 вересня 2019 р. № 856
Київ

Питання Міністерства цифрової трансформації

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1034 від 11.12.2019 (1034-2019-п) № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) № 827 від 16.09.2020 (827-2020-п) № 863 від 23.09.2020 (863-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Міністерство цифрової трансформації України, що додається.
2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Міністерству цифрової трансформації подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, у тому числі щодо створення, віднесення до сфери управління державних підприємств, установ та організацій.
4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади внести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекти актів законодавства та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 20 пункту 4 Положення, затвердженого цією постановою, який набирає чинності одночасно з набранням чинності актом Кабінету Міністрів України про перехід функцій центрального засвідчувального органу від Міністерства юстиції.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2019 р. № 856

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство цифрової трансформації України

1. Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії.
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
Мінцифри забезпечує виконання функцій центрального засвідчувального органу.
2. Мінцифри у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Мінцифри є формування та реалізація державної політики:
у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства;
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
у сфері впровадження електронного документообігу;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян;
у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу;
у сфері надання електронних та адміністративних послуг;
у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації та інвестицій в IT-індустрію;
( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
у сфері розвитку ІТ-індустрії.
4. Мінцифри відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх Кабінетові Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
3) здійснює заходи щодо створення та забезпечення функціонування:
системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;
інтегрованої системи електронної ідентифікації;
( Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
єдиного державного веб-порталу відкритих даних;
національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;
єдиного державного веб-порталу електронних послуг;
4) розробляє нормативно-технічну документацію щодо цифрових трансформацій;
5) виконує функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації та інших державних програм цифровізації, зокрема:
здійснює моніторинг у сфері інформатизації;
погоджує та координує галузеві, регіональні програми та проекти інформатизації, програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування і вносить подання Кабінетові Міністрів України щодо зупинення виконання таких програм та проектів;
забезпечує:
- методологічну, нормативно-правову, інформаційну та організаційну підтримку процесів формування і виконання Національної програми інформатизації;
- проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів);
6) проводить цифрову експертизу та готує відповідні висновки до проектів відповідних актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших органів виконавчої влади;
7) проводить погодження в порядку, встановленому законодавством, призначення керівника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій або цифровізації органу виконавчої влади (CDTO);
8) розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання електронних та адміністративних послуг, здійснює заходи з її реформування;
9) формує та веде Реєстр адміністративних послуг;
9-1) сприяє розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг, формує пропозиції щодо надання державної підтримки (у тому числі фінансової) такому розвитку;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 863 від 23.09.2020 (863-2020-п) )
10) координує діяльність органів, що утворили центри надання адміністративних послуг, з питань підвищення рівня якості надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної інформаційної взаємодії таких центрів із суб’єктами надання адміністративних послуг, розширення функцій центрів та переліку послуг, які надаються через них;
11) здійснює моніторинг якості надання електронних та адміністративних послуг, широкосмугового доступу до Інтернету, відкритих даних;
12) координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань, що належать до компетенції Мінцифри, надає їм необхідну методичну допомогу;
13) розробляє пропозиції щодо:
визначення цілей і завдань державної інформаційної політики, інтелектуальної власності та шляхів її реалізації;
встановлення стандартів, норм, правил, порядків, класифікаторів у сферах, що належить до його компетенції;
визначення порядку функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, державних інформаційно-аналітичних систем, державних інформаційних ресурсів, електронних реєстрів та баз даних;
прийняття або внесення змін до нормативно-правових актів з питань захисту персональних даних, охорони інтелектуальної власності;
14) бере участь у:
формуванні державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, а також у сферах використання державних інформаційних ресурсів в частині захисту інформації, протидії технічним розвідкам, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку;
впровадженні концепції смарт-сіті органами місцевого самоврядування;
забезпеченні розвитку віртуальних активів, блокчейну та токенізації, штучного інтелекту;
розробленні норм, стандартів у сферах електронних довірчих послуг, електронної ідентифікації та автентифікації;
( Абзац п'ятий підпункту 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
розробленні критеріїв і порядку проведення оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах; організації та проведенні оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів, наданні відповідних рекомендацій;
формуванні і реалізації державної тарифної політики та політики публічних закупівель у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;
розробленні пропозицій щодо державної політики з питань державного регулювання у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв’язку;
визначенні вимог щодо рівня якості телекомунікаційних послуг;
( Підпункт 14 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
реалізації технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;
( Підпункт 14 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
розробленні технічних вимог до телекомунікаційних мереж, засобів і об’єктів телекомунікацій;
( Підпункт 14 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
проведенні досліджень та розробленні рекомендацій щодо конвергенції комп’ютерних та телекомунікаційних технологій;
( Підпункт 14 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
інформуванні суб’єктів ринку телекомунікацій про політику та стратегію розвитку телекомунікаційних мереж загального користування;
( Підпункт 14 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
формуванні державної політики цифровізації освіти та розробленні професійних стандартів з питань цифрової грамотності;
( Підпункт 14 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
розробленні та впровадженні вимог:
- до форматів даних електронного документообігу в державних органах;
- щодо функціонування електронного документообігу;
- до оформлення документів, організації документообігу, зокрема електронного документообігу;
розробленні та організації виконання державних програм з питань захисту інформації та кіберзахисту;
здійсненні заходів щодо забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі;
15) сприяє залученню інвестицій, впровадженню новітніх технологій та використанню управлінського досвіду з питань, що належать до компетенції Мінцифри;
15-1) здійснює заходи, зокрема міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу ІТ-індустрії України;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
15-2) опрацьовує проектні пропозиції щодо ініціювання інвестиційних проектів у сфері ІТ-індустрії України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 15-2 згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
15-3) готує та надсилає іноземним державам, банкам і міжнародним фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної підготовки інвестиційних проектів у сфері ІТ-індустрії;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 15-3 згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
16) сприяє впровадженню у державних органах та органах місцевого самоврядування технологій цифрових трансформацій;
16-1) здійснює у межах повноважень заходи щодо впровадження та функціонування електронного документообігу;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 16-1 згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
17) організовує та координує діяльність органів виконавчої влади, пов’язану із співпрацею з програмою ЄС "Єдиний цифровий ринок" (Digital Single Market), інших міжнародних програм цифрового співробітництва;
18) здійснює моніторинг даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері;
18-1) здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
18-2) здійснює заходи, спрямовані на підтримку стартапів та розвиток цифрової економіки;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 18-2 згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
19) координує адміністрування, функціонування та використання адресного простору українського сегмента Інтернету;
20) здійснює визначені законом повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації:
надає адміністративну послугу шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку;
погоджує розроблені надавачами електронних довірчих послуг порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);
погоджує плани припинення діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
приймає та зберігає документовану інформацію, сформовані сертифікати (у тому числі посилені, кваліфіковані) відкритих ключів, реєстри чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
розглядає пропозиції (зауваження) суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення державного регулювання сфери електронних довірчих послуг;
надає суб’єктам відносин у сфері електронних довірчих послуг консультації з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
інформує відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;
проводить оцінку стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність постачальників електронних довірчих послуг та засвідчувального центру;
забезпечує взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;
здійснює інші повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначені законом;
21) затверджує:
методику визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації;
методику формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства;
порядок обробки інформації в інтегрованій системі електронної ідентифікації, інтеграції інформаційно-телекомунікаційних систем до цієї системи, регламент роботи інтегрованої системи електронної ідентифікації та примірний договір про приєднання до цієї системи;
примірний договір про інформаційну взаємодію та примірну угоду про підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
формати електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
вимоги до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування;
методичні рекомендації щодо дотримання засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, розроблення положення про структурний підрозділ (спеціаліста) з питань цифрового розвитку та щодо визначення повноважень заступників керівників центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO);
( Підпункт 21 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
форму висновку за результатами проведення цифрової експертизи проекту акта;
( Підпункт 21 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
21-1) погоджує розміри плати за приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації та використання ресурсів цієї системи;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 21-1 згідно з Постановою КМ № 827 від 16.09.2020 (827-2020-п) )
22) організовує навчання державних службовців з питань, що належать до компетенції Мінцифри;
23) організовує навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи розвитку цифрових навичок громадян, підготовки та перепідготовки фахівців з питань, що належать до компетенції Мінцифри;
23-1) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 23-1 згідно з Постановою КМ № 548 від 01.07.2020 (548-2020-п) )
24) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінцифри, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які видаються Мінцифри;
25) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінцифри;
26) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до компетенції Мінцифри;
27) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Мінцифри з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінцифри, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Мінцифри та на керівні посади підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Мінцифри;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінцифри, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Мінцифри, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності Мінцифри, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінцифри, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінцифри;
8) координує діяльність з функціонування системи управління щодо формування, ведення та використання державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі;
9) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.
6. Мінцифри для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, у тому числі стосовно результатів діяльності оборонно-промислового комплексу;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами у порядку, встановленому законодавством;
5) здійснювати нагляд і контроль за формуванням та виконанням Національної програми інформатизації.
7. Мінцифри у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.
8. Мінцифри в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
Накази Мінцифри, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (1160-15) .
Нормативно-правові акти Мінцифри підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Накази Мінцифри, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
9. Мінцифри очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Міністр має першого заступника, заступників Міністра, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.
10. Міністр:
1) очолює Мінцифри, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:
забезпечує формування державної політики у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
погоджує та подає Кабінетові Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;
погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;
вносить Кабінетові Міністрів України подання про звільнення з посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
( Підпункт 2 пункту 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, скасувати акти його територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови - скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників;
ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління такого органу;
ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;
приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх територіальних органів;
заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи;
визначає структурні підрозділи апарату Мінцифри, що відповідають за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
визначає посадових осіб Мінцифри, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
визначає порядок обміну інформацією між Мінцифри та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання;
вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
3) визначає пріоритетні напрями роботи Мінцифри та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінцифри, звіти про їх виконання;
4) організовує та контролює у межах своїх повноважень виконання Мінцифри Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
5) подає Кабінетові Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінцифри;
6) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробниками яких є Мінцифри та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінцифри, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
7) проводить переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;
8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінцифри, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;
9) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінцифри;
10) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінцифри, до відзначення державними нагородами;
11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, державного секретаря Мінцифри;
12) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;
13) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінцифри доручення;
14) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінцифри;
15) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінцифри та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;
16) представляє Мінцифри у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
17) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
18) підписує накази Мінцифри;
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Повноваження керівника державної служби у Мінцифри здійснює державний секретар Мінцифри.
Державний секретар Мінцифри є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінцифри. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.
Державний секретар Мінцифри призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.
12. Державний секретар Мінцифри відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Мінцифри;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінцифри та подає їх Міністру;
3) організовує та контролює виконання апаратом Мінцифри Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінцифри та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;
4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінцифри, звітує про їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінцифри;
6) запитує та одержує у межах своїх повноважень в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінцифри завдань;
7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінцифри, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінцифри, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;
( Підпункт 11 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) ) ( Підпункт 12 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 123 від 05.02.2020 (123-2020-п) )
13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінцифри;
14) представляє Мінцифри як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
15) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінцифри доручення;
16) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;
17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінцифри до відзначення державними нагородами України.
13. На час відсутності державного секретаря Мінцифри чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінцифри відповідно до наказу державного секретаря Мінцифри.
14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінцифри, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінцифри може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінцифри.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінцифри можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймається Міністром.
Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджуються Міністром.
15. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінцифри затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Мінцифри затверджується Міністром.
Штатний розпис апарату, кошторис Мінцифри затверджуються державним секретарем Мінцифри за погодженням з Мінфіном.
16. Мінцифри є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2019 р. № 856

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 (85-2014-п) "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2017 р., № 70, ст. 2120; 2019 р., № 51, ст. 1743):
1) у додатку 1:
після позиції
"Мінфін
775
775"
доповнити такою позицією:
"Мінцифри
250
250";
виключити таку позицію:
"Державне агентство з питань електронного урядування
75
75";
2) у додатку 3
після позиції
"Мінфін*
873
873"
доповнити такою позицією:
"Мінцифри*
300
300";
виключити таку позицію:
"Державне агентство з питань електронного урядування*
95
95".
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 335 (335-2016-п) "Про Координаційну раду з питань реформування державного управління" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577; 2017 р., № 40, ст. 1259):
1) після позиції
"Перший заступник (заступник) Міністра юстиції"
доповнити такою позицією:
"Перший заступник (заступник) Міністра цифрової трансформації";
2) позицію "Голова Державного агентства з питань електронного урядування" виключити.
3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (474-2016-р) "Деякі питання реформування державного управління України" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919; 2019 р., № 14, ст. 509):
1) у тексті Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року (474-2016-р) , схваленої зазначеним розпорядженням:
в абзаці п’ятому підрозділу "Стратегічні засади реформування державного управління" розділу IV слова "та Голова Державного агентства з питань електронного урядування" виключити;
в абзаці шостому розділу VI слова ", Голови Державного агентства з питань електронного урядування" виключити;
2) у плані заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки (474-2016-р) , затвердженому зазначеним розпорядженням, слова "Державне агентство з питань електронного урядування" замінити словами "Мінцифри (Державне агентство з питань електронного урядування)".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1034 від 11.12.2019 (1034-2019-п) )
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647 (647-2017-п) "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120, № 76, ст. 2323, № 84, ст. 2571, № 99, ст. 3037; 2018 р., № 29, ст. 1020, № 92, ст. 3046; 2019 р., № 22, ст. 766, № 54, ст. 1882):
1) в абзаці першому пункту 5 слова "Державному агентству з питань електронного урядування" замінити словами "Міністерству цифрової трансформації";
2) пункт 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженого зазначеною постановою, після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Мінцифри - 50 посад;".
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим.