БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.09.2019 № 19

Про затвердження складу та Положення про тендерний комітет Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 319 від 04.11.2019 (v0319915-19) № 444 від 27.11.2019 (v0444915-19) № 559 від 05.12.2019 (v0559915-19) № 900 від 15.05.2020 (v0900915-20) № 1272 від 03.07.2020 (v1272915-20) № 1484 від 06.08.2020 (v1484915-20) № 1571 від 17.08.2020 (v1571915-20) № 1625 від 25.08.2020 (v1625915-20) № 1675 від 01.09.2020 (v1675915-20) № 2163 від 27.10.2020 (v2163915-20) )
Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) та наказу Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557 (v0557731-16) "Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
склад тендерного комітету Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Положення про тендерний комітет Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.06.2016 № 1014 (v1014731-16) "Про затвердження складу та Положення про тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" (із змінами).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
Т.С. Милованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.09.2019 № 19

СКЛАД

тендерного комітету Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

БОЯРКІНА
Олена Анатоліївна
-
голова комітету, директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер Мінекономіки
Члени комітету:
АРТЕМ'ЮК
Сергій Петрович
-
заступник начальника відділу господарського та матеріально-технічного забезпечення, департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення
КОРЧАКА
Владислав Володимирович
-
головного спеціаліста відділу правового забезпечення державних закупівель департаменту правового забезпечення
ЛАВРЕНКО
Ольга Юріївна
-
начальник відділу організації закупівель та охорони праці департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення
ЛІНІЧЕНКО
Денис Володимирович
-
заступник директора департаменту правового забезпечення
МАЙСТРЕНКО
Євген Олександрович
-
головний спеціаліст відділу запобігання корупційній діяльності
ЮР
Олександр Іванович
-
заступник начальника управління ІТ-інфраструктури та захисту інформації - начальника відділу системного адміністрування та телекомунікацій департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів
ТОЛОЧНИЙ
Євген Олександрович
-
заступник начальника управління ІТ інфраструктури та захисту інформації - начальника відділу розвитку та підтримки периферійної інфраструктури департаменту цифрового розвитку та електронних сервісів
( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сі№ 2163 від 27.10.2020льського господарства № 319 від 04.11.2019 (v0319915-19) , № 444 від 27.11.2019 (v0444915-19) , № 559 від 05.12.2019 (v0559915-19) , № 900 від 15.05.2020 (v0900915-20) , № 1272 від 03.07.2020 (v1272915-20) , № 1484 від 06.08.2020 (v1484915-20) , № 1571 від 17.08.2020 (v1571915-20) , № 1625 від 25.08.2020 (v1625915-20) , № 1675 від 01.09.2020 (v1675915-20) , № 2163 від 27.10.2020 (v2163915-20) )
Директор департаменту
фінансової роботи
та господарського
забезпечення,
головний бухгалтер
О.А. Бояркіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.09.2019 № 19

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Загальні положення

1. Тендерний комітет Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - комітет) - посадові особи Міністерства, призначені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідальні за організацію та проведення процедури закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (922-19) (далі - Закон).
2. Метою утворення комітету є організація та проведення процедури закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
3. Комітет у своїй діяльності керується Законом (922-19) , іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

Порядок утворення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету, зміни до нього та Положення про комітет затверджуються наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Членами комітету є посадові особи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в кількості семи осіб.
2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників торгів, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.
Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт інтересів між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасником чи між учасниками процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та має право на підписання договорів про закупівлю в разі надання йому таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.
4. Голова комітету призначає заступника голови і секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.
У разі відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.
Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань уносяться до протоколу засідання комітету.
5. Формою роботи комітету є засідання, яке вважається правоможним у разі якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів комітету.
Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться в разі потреби.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету перед початком засідання.
6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписують усі члени комітету, присутні на засіданні. У рішенні зазначаються результати поіменного голосування з кожного питання членів комітету, присутніх на засіданні.
У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
7. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.
8. Комітет використовує в роботі круглу печатку "Тендерний комітет Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".

Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедури закупівель.
У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;
забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом (922-19) ;
забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону (922-19) ;
надання роз'яснення особам, які виявили намір узяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації в разі отримання відповідних запитів;
здійснення інших дій, передбачених Законом (922-19) .

Права та обов'язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:
брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
аналізувати та/або отримувати інформацію про виконання договорів, укладених відповідно до Закону (922-19) ;
виносити питання на розгляд комітету;
приймати рішення з оформленням відповідного протоколу щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених під час унесення інформації про закупівлю, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;
одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедури закупівель;
уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
ініціювати створення робочих груп із службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;
здійснювати інші дії, передбачені Законом (922-19) .
2. Члени комітету зобов'язані:
брати участь у всіх його засіданнях особисто;
організовувати та проводити процедури закупівель;
забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;
дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
здійснювати інші дії, передбачені Законом (922-19) .
3. Голова комітету:
організовує роботу комітету;
приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
визначає дату і місце проведення засідань комітету;
пропонує порядок денний засідань комітету;
веде засідання комітету;
уносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі комітету;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
4. Секретар комітету забезпечує:
ведення та оформлення протоколів засідань комітету;
оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
виконання іншої організаційної роботи за дорученням голови комітету;
зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;
розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;
виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

Відповідальність

1. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
2. За порушення вимог, установлених Законом (922-19) та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.
3. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.
Директор департаменту
фінансової роботи
та господарського
забезпечення,
головний бухгалтер
О.А. Бояркіна
( Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua )