БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ЗАКОН УКРАЇНИ
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 (396-20) , ВВР, 2020, N 7, N 8, N 9, ст.48 )

Про внесення змін до Закону України "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2019, № 50, ст.362)
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України "Про місцеві вибори" (595-19) (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366; 2016 р., № 2, ст. 17; 2017 р., № 13, ст. 144) такі зміни:
1) у статті 36:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости місцевою організацією партії відбувається на підставі цього Закону, статуту політичної партії за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах або за рішенням керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних позачергових, повторних, проміжних, додаткових, перших виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних виборів. У разі прийняття політичною партією рішення про участь її місцевих організацій у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, виборах міських голів у такому рішенні також зазначаються найменування центрального керівного органу партії, який погоджуватиме рішення зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 цього Закону, а також прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) керівників партії, уповноважених посвідчувати своїм підписом копії рішень зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 цього Закону.
Копія рішення вищого керівного або керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, передбаченого абзацом першим цієї частини, засвідчена підписом керівника та печаткою партії, разом з копією статуту партії, засвідченою безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після оголошення про початок виборчого процесу, але не пізніш як за 35 днів до дня голосування подається до Центральної виборчої комісії";
абзаци перший та четвертий частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Районна організація партії, а в разі відсутності відповідної районної організації у структурі політичної партії - обласна або республіканська в Автономній Республіці Крим організація політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм може висунути";
"Міська організація партії міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії, а в разі відсутності відповідної районної організації у структурі політичної партії - обласна або республіканська в Автономній Республіці Крим організація політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм ухвалила рішення про висунення виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення";
абзаци перший та восьмий частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Міська організація партії, а в разі відсутності відповідної міської організації у структурі політичної партії - обласна або республіканська в Автономній Республіці Крим організація політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм з урахуванням вимог, передбачених абзацом четвертим частини третьої цієї статті, може висунути";
"Міська організація партії у містах з районним поділом, де утворені районні у місті ради, а в разі відсутності відповідної міської організації у структурі політичної партії - обласна або республіканська в Автономній Республіці Крим організація політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм може також висунути виборчий список кандидатів у депутати по кожному багатомандатному виборчому округу по виборах депутатів відповідних районних у місті рад (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів таких районних у місті рад)";
абзац перший частини п’ятої викласти в такій редакції:
"5. Районна у місті організація партії, а в разі відсутності відповідної районної у місті організації у структурі політичної партії - обласна або республіканська в Автономній Республіці Крим організація політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм може висунути виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної в місті ради (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної в місті ради)";
2) пункти 3 частин перших статей 38, 39, 40 викласти в такій редакції:
"3) копії рішення вищого керівного або керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, передбаченого частиною першою статті 36 цього Закону, засвідченої підписом керівника та печаткою партії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 жовтня 2019 року
№ 250-IX