БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.10.2019 № 856
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2019 р.
за № 1164/34135

Про затвердження Змін до Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) , Закону України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII (2617-19) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами), з метою вдосконалення порядку реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України (z0371-18) , затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 лютого 2018 року № 111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 371/31823, що додаються.
2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII (2617-19) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", але не раніше дня офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Гоова Національної поліції України
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Перший заступник
Голови Служби безпеки України
Перший заступник
Генерального прокурора України
В. Петров
І. Клименко
М. Чечоткін
Л. Денісова
В. Бухарєв
В. Касько
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
11 жовтня 2019 року № 856
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2019 р.
за № 1164/34135

ЗМІНИ

до Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

1. В абзаці шістнадцятому пункту 2 розділу І слова та цифри "Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженою наказом МВС від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943 (далі - Інструкція єдиного обліку)" замінити словами та цифрами "Порядком ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194 (далі - Порядок ведення єдиного обліку)".
2. У підпункті 18 пункту 13 розділу III слова "особливо тяжкі (тяжкі)" виключити.
3. У пункті 2 розділу IV:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) зареєструвати заяву чи повідомлення в системі ІПНП (в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (далі - журнал ЄО) в разі тимчасової відсутності технічних можливостей для внесення таких відомостей до системи ІПНП);";
2) в абзаці шостому підпункту 8 слова "Інструкцією єдиного обліку" замінити словами "Порядком ведення єдиного обліку";
3) у підпункті 10 слово "злочинців" замінити словами "осіб, які вчинили кримінальне правопорушення,".
4. У пунктах 8, 9 розділу XIV слова "керівник органу досудового розслідування та слідчий" у всіх відмінках замінити словами "керівник органу досудового розслідування або органу дізнання та слідчий або дізнавач" у відповідних відмінках.
5. У тексті Інструкції слово "слідчий" у всіх відмінках замінити словами "слідчий (дізнавач)" у відповідних відмінках.
Начальник
Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх справ
О. Соколовський