БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 грудня 2019 р. № 1072
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім:
пунктів 1-8, підпункту 1 пункту 9, абзацу другого підпункту 2, абзаців п’ятого, шостого і двадцятого підпункту 3 пункту 10, пунктів 16 і 17 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2020 року;
підпункту 1 пункту 13 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно із змінами до законодавчих актів у частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1072

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У тексті Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги (901-95-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. № 901 (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 96; Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2670):
1) слово "Мінекономрозвитку" замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку;
2) слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінити словом "НАДС".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 (153-2002-п) "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340; 2007 р., № 52, ст. 2106; 2011 р., № 4, ст. 213, № 99, ст. 3602; 2012 р., № 52, ст. 2088; 2013 р., № 68, ст. 2492; 2015 р., № 64, ст. 2121; 2017 р., № 24, ст. 674, № 76, ст. 2328, № 88, ст. 2691; 2018 р., № 70, ст. 2383, № 76, ст. 2525; 2019 р., № 66, ст. 2304, № 90, ст. 3000):
1) у постанові:
у пунктах 2 і 3 слова "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" в усіх відмінках замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку;
пункт 4 виключити;
2) у Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (153-2002-п) , затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 2 слова "Адміністрація Президента України" замінити словами "Офіс Президента України";
в абзаці першому пункту 6 слова "до Міністерства" замінити словами "Секретаріатові Кабінету Міністрів України";
пункт 10 виключити;
у пункті 14:
у підпункті 1:
в абзаці другому слова "назва, юридична адреса, адреса в Україні" замінити словами "найменування, місцезнаходження, місцезнаходження в Україні";
в абзаці третьому слова "назва, юридична адреса" замінити словами "найменування, місцезнаходження", а слова "ДРФО (Державний реєстр фізичних осіб - платників податків)" - словами "Державним реєстром фізичних осіб - платників податків";
в абзаці четвертому слова "назва, юридична адреса" замінити словами "найменування, місцезнаходження", а слово "ДРФО" - словами "Державним реєстром фізичних осіб - платників податків";
в абзаці п’ятому слова "назва, юридична адреса" замінити словами "найменування, місцезнаходження";
в абзаці другому підпункту 2-1 слова "на офіційному веб-сайті Мінекономіки" замінити словами "на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади";
у пункті 18:
в абзаці першому слова "підписується уповноваженою особою Мінекономіки, засвідчується печаткою Міністерства" замінити словами "підписується заступником Міністра Кабінету Міністрів України чи іншою уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, засвідчується печаткою Секретаріату Кабінету Міністрів України";
в абзаці другому слова "на офіційному веб-сайті Мінекономіки" замінити словами "на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади";
доповнити Порядок (153-2002-п) пунктом 18-2 такого змісту:
"18-2. Внесення до єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, відповідної інформації про проекти міжнародної технічної допомоги здійснюється заступником Міністра Кабінету Міністрів України чи іншою уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України.";
у пункті 19:
в абзаці п’ятому слово "назва" замінити словом "найменування";
в абзацах сьомому і восьмому слова "назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності) юридична адреса" замінити словами "найменування, код згідно з ЄДРПОУ або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (за наявності), місцезнаходження";
в абзаці дев’ятому слова "назва, юридична адреса" замінити словами "найменування, місцезнаходження";
у пункті 29:
в абзаці першому слова "надсилає її Кабінету Міністрів України та розміщує на офіційному веб-сайті Мінекономіки" замінити словами "подає її Кабінетові Міністрів України та розміщує на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади";
в абзаці другому слова "у Міністерстві" замінити словами "Секретаріатом Кабінету Міністрів України";
в абзаці другому пункту 30 слова "назва, юридична адреса, адреса в Україні" замінити словами "найменування, місцезнаходження, місцезнаходження в Україні";
у пункті 33 слова "уповноваженою особою Мінекономіки" замінити словами "заступником Міністра Кабінету Міністрів України чи іншою уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України";
у другому реченні пункту 36 слово "Міністерство" замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України";
в абзаці другому пункту 49 слова "назва, юридична адреса" замінити словами "найменування, місцезнаходження";
в абзаці першому пункту 52 слова "уповноваженою особою Мінекономіки та засвідчується печаткою Міністерства" замінити словами "заступником Міністра Кабінету Міністрів України чи іншою уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України та засвідчується печаткою Секретаріату Кабінету Міністрів України";
у другому реченні пункту 54 слово "Міністерство" замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України";
у тексті Порядку (153-2002-п) :
слово "Мінекономіки" замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку;
слово "ДФС" замінити словом "ДПС";
слова "Нацдержслужба" та "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити відповідно словами "НАДС" та "орган ДПС" у відповідному відмінку;
3) у додатках до Порядку (153-2002-п) :
у додатку 1:
слова "Найменування завдання та заходу, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями, відповідно до яких реалізується проект (програма)" замінити словами "Найменування стратегічного завдання***";
слова "Уповноважена особа Мінекономіки" замінити словами "Заступник Міністра Кабінету Міністрів України чи інша уповноважена особа Секретаріату Кабінету Міністрів України";
доповнити додаток виноскою "***" такого змісту:
"*** Зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (188-20) , Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) , регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями.";
у додатку 2:
слово "ДРФО" замінити словами "Державним реєстром фізичних осіб - платників податків";
слова "Уповноважена особа Мінекономіки" замінити словами "Заступник Міністра Кабінету Міністрів України чи інша уповноважена особа Секретаріату Кабінету Міністрів України";
у додатку 4 слова "Мінекономіки України", "(повна назва виконавця)", "Адреса виконавця в Україні" та "Уповноважена особа Мінекономіки України" замінити відповідно словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України", "(найменування виконавця)", "Місцезнаходження виконавця в Україні" та "Заступник Міністра Кабінету Міністрів України чи інша уповноважена особа Секретаріату Кабінету Міністрів України";
у додатку 5 слова "(назва)" та "назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО" замінити відповідно словами "(найменування)" та "найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків";
у додатку 8:
слово "(назва)" замінити словом "(найменування)";
слова "назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО" замінити словами "найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків";
слова "Юридична адреса" замінити словом "Місцезнаходження";
у додатку 9:
слово "(назва)" замінити словом "(найменування)";
слова "назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО" замінити словами "найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків";
слова "Юридична адреса/адреса в Україні" замінити словами "Місцезнаходження/місцезнаходження в Україні";
слова "Юридична адреса" замінити словом "Місцезнаходження";
у додатку 10:
слова
"Донор
__________________________________
(назва)"
замінити словами
"Донор
__________________________________
(найменування)"
слова
"Представництво донорської установи в Україні
_______________________________
(назва)"
замінити словами
"Представництво донорської установи в Україні
________________________________
(найменування)";
слова "Уповноважена особа Мінекономіки" замінити словами "Заступник Міністра Кабінету Міністрів України чи інша уповноважена особа Секретаріату Кабінету Міністрів України".
3. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 444 (444-2006-р) "Про визначення уповноваженого органу, відповідального за виконання угод між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Уряду України безоплатної допомоги" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2239) слово "Мінекономіки" замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України".
4. Пункт 17 Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України (850-2009-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 850 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2164), доповнити підпунктом 39-1 такого змісту:
"39-1) забезпечують координацію залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів;".
5. У Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні (841-2010-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 70, ст. 2517; 2013 р., № 13, ст. 492; 2018 р., № 70, ст. 2383):
1) у другому реченні абзаців третього і четвертого пункту 11 слова "та Кабінетові Міністрів України" виключити;
2) у тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку.
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1111 (1111-2010-п) "Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3341; 2014 р., № 75, ст. 2130):
1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Секретаріатові Кабінету Міністрів України";
2) в абзацах шостому і одинадцятому пункту 2 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінекономрозвитку" замінити словами "Секретаріаті Кабінету Міністрів України".
7. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 994 (994-2011-п) "Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 74, ст. 2768; 2013 р., № 73, ст. 2684; 2016 р., № 87, ст. 2848) позицію "Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі" замінити позицією "Перший заступник (заступник) Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства".
8. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5 (5-2013-п) "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 2, ст. 46; 2017 р., № 71, ст. 2162) цифри "828" замінити цифрами "845".
9. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 (85-2014-п) "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2019 р., № 19, ст. 651, № 74, ст. 2588, № 88, ст. 2942):
1) позицію
"Мінекономіки
1335
1331"
замінити такою позицією:замінити такою позицією:
"Мінекономіки
1318
1314";
2) позицію
"Держстат
669
629
7556
6771"
замінити такою позицією:
"Держстат
669
629
5786
5207".
10. У Положенні про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2019 р., № 74, ст. 2588):
1) у пункті 1:
в абзаці четвертому слова "державної статистики," виключити;
доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
"формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.".
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
2) у пункті 3:
абзац дев’ятнадцятий підпункту 1 виключити;
у підпункті 2:
абзац другий виключити;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"у сфері космічної діяльності;";
3) у пункті 4:
підпункти 85, 171 і 228 виключити;
підпункт 236 викласти в такій редакції:
"236) видає в установленому порядку висновки щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;";
у підпункті 239 слова "та Національного координатора з питань технічної допомоги" виключити;
підпункти 240-245 виключити;
доповнити пункт підпунктами 259-1-259-10 такого змісту:
"259-1) розробляє концептуальні основи державної політики у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та інтересах держави;
259-2) забезпечує організацію космічної діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;
259-3) розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму та забезпечує її виконання;
259-4) є державним генеральним замовником науково-дослідних робіт з дослідження та використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, зокрема міжнародних космічних проектів;
259-5) забезпечує суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
259-6) здійснює координацію та контроль за зовнішньоекономічною діяльністю в космічній сфері на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;
259-7) надає підтримку щодо підготовки та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;
259-8) організовує співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями в космічній сфері, а також забезпечує збереження і розвиток наявних міжнародних зв’язків у сфері космічної діяльності;
259-9) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами у сфері космічної діяльності;
259-10) затверджує порядок діяльності представництв генерального замовника - ДКА з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;";
підпункти 328, 332 і 337 виключити;
підпункт 350 викласти в такій редакції:
"350) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, та в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги;";
4) підпункт 11 пункту 11 викласти в такій редакції:
"11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання про представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, до відзначення державними нагородами України;";
5) підпункти 11 і 12 пункту 13 виключити.
11. У Положенні про Державну службу статистики України (481-2014-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 78, ст. 2237; 2019 р., № 4, ст. 127, № 74, ст. 2588):
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Державна служба статистики України (Держстат) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики.";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Основним завданням Держстату є забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері статистики.";
3) у пункті 4:
у підпункті 1 слова "Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
у підпункті 2 слова "і подає Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" виключити;
у підпункті 3 слова "і подає звіти про їх виконання Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" виключити;
4) в абзаці першому пункту 9 слова ", наказів Мінекономрозвитку" виключити;
5) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Держстат очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.";
6) у пункті 11:
у підпункті 2 слова "та наказів Мінекономрозвитку" виключити;
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Держстат;";
підпункти 4-7 виключити;
у підпунктах 10 і 17 слова "за погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" виключити;
підпункт 15 викласти в такій редакції:
"15) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції про утворення в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Держстату та коштів, передбачених на його утримання, а також про ліквідацію територіальних органів Держстату, що є юридичними особами публічного права;";
у підпункті 16 слова "Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та" виключити;
7) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Голова Держстату має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.";
8) в абзаці другому пункту 14 слова "із Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" замінити словами "з Міністром Кабінету Міністрів України".
12. У тексті Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру (15-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 164; 2016 р., № 61, ст. 2078), слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки".
13. У Положенні про Державну службу України з питань праці (96-2015-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584; 2019 р., № 74, ст. 2588):
1) у пункті 9, підпунктах 3, 7, 16 і 17 пункту 11 слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки";
2) у тексті Положення слова "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" в усіх відмінках замінити словами "Міністр соціальної політики" у відповідному відмінку.
14. У Положенні про Державне космічне агентство України (281-2015-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 281 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1201; 2017 р., № 34, ст. 1096):
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Державне космічне агентство України (ДКА) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.";
2) у пункті 3:
у підпункті 1 слова "забезпечення формування і" виключити;
підпункт 2 виключити;
3) у пункті 4:
у підпункті 1 слова "вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України" замінити словами "подає їх Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";
підпункти 2, 4-7, 10, 12, 15 і 28 виключити;
4) у пункті 9:
в абзаці першому слова "за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби" виключити;
абзац другий виключити;
5) у пункті 10:
підпункт 2 після слова "затверджує" доповнити словами "за погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) подає на розгляд Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері космічної діяльності, розроблені ДКА проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;";
доповнити пункт підпунктами 4-1-4-4 такого змісту:
"4-1) забезпечує виконання ДКА наказів і доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з питань, що належать до сфери діяльності ДКА;
4-2) забезпечує взаємодію ДКА із структурним підрозділом Мінекономіки, відповідальним за взаємодію з ДКА;
4-3) забезпечує дотримання встановленого Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства порядку обміну інформацією між Мінекономіки та ДКА і вчасність її подання;
4-4) звітує перед Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства про виконання покладених на ДКА завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДКА, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;";
6) у пункті 11:
в абзаці першому слова "на підставі" замінити словами "з-поміж кандидатур, внесених на підставі";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Заступники Голови ДКА звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра, Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства чи Голови ДКА.";
7) в абзаці другому пункту 13 слова "Міністром Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства".
15. У Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX (32-2016-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 32 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 10, ст. 442):
1) у пункті 9 слово "Мінекономрозвитку, " виключити;
2) у тексті Порядку слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінити словом "НАДС".
16. У Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning (700-2016-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 700 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2733; 2018 р., № 69, ст. 2333; 2019 р., № 90, ст. 3000):
1) в абзаці шістнадцятому пункту 3 слово "Мінекономіки" виключити;
2) в абзаці третьому пункту 21 слово "Мінекономіки" замінити словами "Секретаріату Кабінету Міністрів України".
17. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554 (554-2018-п) "Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 61, ст. 2108):
1) в абзаці другому пункту 3 і пункті 4 постанови слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку;
2) абзац чотирнадцятий пункту 2 Порядку функціонування національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"Національний орган управління - постійно діючий орган України, який відповідає за координацію та імплементацію спільних операційних програм прикордонного співробітництва на національному рівні, а також за створення та ефективне функціонування національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва;".
18. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 222 (222-2019-п) "Про затвердження Програми розвитку державної статистики до 2023 року" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 849):
1) у пункті 2 слова і цифри "та подання до 20 лютого Міністерству економічного розвитку і торгівлі" виключити;
2) у пункті 3 слова "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "Державній службі статистики".
19. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838 (838-2019-п) "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 74, ст. 2588) слово і цифри "пункту 12" замінити словами і цифрами "пунктів 1, 10 і 12".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1072

ПЕРЕЛІК

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 1156 (1156-2009-р) "Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 76, ст. 2583).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1075 (1075-2011-р) "Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3088).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 697 (697-2013-р) "Про схвалення Стратегії залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2013-2016 роки" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 73, ст. 2698).