БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
НАКАЗ
13.11.2019 № 144/19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2019 р.
за № 1224/34195
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 408/20 від 15.09.2020 (z1034-20) )

Про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

Відповідно до підпункту 11 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 02 жовтня 2019 року № 140-IX (140-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", пункту 2 частини п’ятої статті 64 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , з метою приведення нормативно-правових актів Національного агентства з питань запобігання корупції у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (z1542-16) , затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672, такі зміни:
1) у пункті 4:
в абзаці першому слова "на засіданні" замінити словом "Головою";
абзаци другий, третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами другим - п’ятим;
в абзацах другому, третьому слова "приймає рішення" замінити словами "видає наказ";
в абзаці четвертому слово "рішення" замінити словом "наказ";
в абзаці п’ятому слово "рішення" замінити словом "наказу";
2) у пункті 5 слово "рішення" замінити словом "наказу".
2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Т.в.о. Голови
Національного агентства
Н. Новак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
Г. Осовий
Р. Іллічов