БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.12.2019 № 347

Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій з небюджетними коштами

Відповідно до Бюджетного кодексу України (2456-17) , Положення про Державну казначейську службу України (215-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою врегулювання питання відображення у бухгалтерському обліку операцій, що не належать до операцій з виконання бюджетів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій з небюджетними коштами (далі - Порядок), що додається.
2. Органам Державної казначейської служби України та самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операцій відповідно до цього Порядку.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Додаток до Порядку організації роботи самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України щодо забезпечення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 11 вересня 2017 року № 287, вилучити.
5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного казначейства України від 12 листопада 2010 року № 420 (v0420506-10) "Про затвердження Порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо руху коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (зі змінами).
6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
Голова
Т. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
11.12.2019 № 347

ПОРЯДОК

відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій з небюджетними коштами

Розділ I. Облік операцій руху коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Обслуговування органами Державної казначейської служби України (далі - Казначейства) коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (2464-17) .
1. Зараховано кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рахунки головних управлінь Державної податкової служби України (далі - ДПС) у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів, відкриті в Казначействі(підстава - платіжні доручення клієнтів органів Казначейства та файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
3431*
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
3432*
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3442*
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів
3443*
Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів
3551*
Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
3553*
Рахунки інших клієнтів Казначейства
3554*
Рахунки державних цільових фондів
Кредит
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
__________
* бухгалтерські проведення за рахунками розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Казначейства здійснюються у загальновстановленому порядку
одночасно:
Дебет
4351
Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
Кредит
4551
Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
2. Проведено акумуляцію коштів єдиного внеску з рахунків головних управлінь ДПСУ у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів ДПС на рахунки головних управлінь ДПС (підстава - меморіальний документ Казначейства):
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
та одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9744
Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
3. Перераховано кошти єдиного внеску з рахунків головних управлінь ДПСУ на рахунки ДПС (підстава - меморіальні документи Казначейства та файл відповідних платежів від ВПС Казначейства):
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
та одночасно:
Дебет
9854
Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
та одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9744
Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
4. Повернуто платникам помилково або надміру сплачені кошти єдиного внеску з рахунків головних управлінь ДПС у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів за рахунок поточних надходжень за день (підстава - платіжне доручення органу ДПС):
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
3431*
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
3432*
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3442*
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів
3443*
Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів
3551*
Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
3553*
Рахунки інших клієнтів Казначейства
3554*
Рахунки державних цільових фондів
__________
* бухгалтерські проведення за рахунками розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Казначейства здійснюються у загальновстановленому порядку
одночасно:
Дебет
4551
Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
Кредит
4351
Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
5. Повернуто помилково або надміру сплачені кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платникам, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - платіжне доручення органу ДПС):
1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від ДПС на рахунки головних управлінь ДПС:
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
та одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9854
Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих
та одночасно:
Дебет
9744
Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2) перераховано кошти підкріплення на відповідні рахунки головних управлінь ДПС у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів ДПС (підстава - платіжне доручення головних управлінь ДПС):
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
та одночасно:
Дебет
9744
Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
3) здійснено повернення помилково або надміру сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платникам:
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
3431*
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
3432*
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3442*
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів
3443*
Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів
3551*
Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
3553*
Рахунки інших клієнтів Казначейства
3554*
Рахунки державних цільових фондів
__________
* бухгалтерські проведення за рахунками розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Казначейства здійснюються у загальновстановленому порядку
одночасно:
Дебет
4551
Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
Кредит
4351
Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
6. Проведено розподіл коштів єдиного внеску між фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (підстава - меморіальний документ Казначейства з урахуванням вимог Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (2464-17) ):
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
3554
Рахунки державних цільових фондів
та одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9741
Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
7. Проведено акумуляцію коштів єдиного внеску з доходних рахунків на видаткові рахунки фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (підстава - меморіальний документ Казначейства):
Дебет
3554
Рахунки державних цільових фондів
Кредит
3554
Рахунки державних цільових фондів

Розділ II. Облік коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

Обслуговування Казначейством коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що надходять до бюджету Пенсійного фонду України відповідно до статті 72 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) здійснюється у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 312 (312-2017-п) .
Обслуговування коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - фонди) органами Казначейства здійснюється у порядку (523-2016-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 523.
У бухгалтерському обліку операції з коштами фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відображаються такими бухгалтерськими проведеннями.
1. Надійшли кошти фондів (підстава - файл початкових платежів СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3554
Рахунки державних цільових фондів
та одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9741
Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
2. Здійснено перерахування коштів з рахунків управлінь фондів на рахунки головних управлінь фондів для здійснення видатків (підстава - меморіальний документ Казначейства):
Дебет
3554
Рахунки державних цільових фондів
Кредит
3554
Рахунки державних цільових фондів
та одночасно:
Дебет
9852
Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
та одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9743
Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів Казначейства
3. Здійснення перерахувань коштів з рахунків головних управлінь фондів на рахунки управлінь фондів (підстава - платіжні доручення фондів):
Дебет
3554
Рахунки державних цільових фондів
Кредит
3554
Рахунки державних цільових фондів
та одночасно:
Дебет
9853
Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
та одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9742
Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
4. Проведено видатки органами фондів (підстава - платіжне доручення фондів):
Дебет
3554
Рахунки державних цільових фондів
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
та одночасно:
Дебет
9851
Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Розділ III. Облік операцій з перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

Перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна здійснюється відповідно до Порядку (z0139-16) , затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 30.12.2015 № 1271/2065.
1. У бухгалтерському обліку операції з перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна відображаються такими бухгалтерськими проведеннями (підстава - платіжне доручення надане Фондом державного майна України чи органами приватизації):
1) Зараховано кошти конкурсних гарантій (гарантій) для участі в конкурсі (аукціоні):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3552
Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
2) Повернуто кошти конкурсних гарантій (гарантій) усіх учасників конкурсу (аукціону), крім переможця конкурсу (аукціону):
Дебет
3552
Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
3) Зараховано кошти конкурсної гарантії (гарантії) переможця конкурсу (аукціону) та конкурсні гарантії (гарантії), які не підлягають поверненню:
Дебет
3552
Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
Кредит
3555
Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
4) Зараховано кошти від приватизації державного майна:
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3555
Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
5) Перераховано кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, за вирахуванням податку на додану вартість до державного бюджету:
а) в національній валюті:
Дебет
3555
Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
Кредит
3134
Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету
та одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
7632
Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування
б) в іноземній валюті:
Дебет
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
Кредит
4431
Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет
4432
Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
Кредит
3134
Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету
одночасно:
Дебет
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті
Кредит
7632
Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування
Подальше зарахування коштів до державного бюджету здійснюється в установленому порядку.
2. У бухгалтерському обліку операції з перерахування до місцевих бюджетів коштів, одержаних від приватизації комунального майна відображаються такими бухгалтерськими проведеннями (підстава - платіжне доручення надане Фондом державного майна України чи органами приватизації):
1) Зараховано кошти конкурсних гарантій (гарантій) для участі в конкурсі (аукціоні):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3552
Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
2) Повернуто кошти конкурсних гарантій (гарантій) усіх учасників конкурсу (аукціону), крім переможця конкурсу (аукціону):
Дебет
3552
Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
3) Зараховано кошти конкурсної гарантії (гарантії) переможця конкурсу (аукціону) та конкурсні гарантії (гарантії), які не підлягають поверненню:
Дебет
3552
Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
Кредит
3555
Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
Подальше зарахування коштів до місцевих бюджетів здійснюється в установленому порядку.
4) Зараховано кошти від приватизації комунального майна:
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3555
Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
3. Перераховано кошти, одержані від відчуження об'єктів комунальної власності, та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, за вирахуванням податку на додану вартість в дохід місцевих бюджетів (підстава - платіжне доручення органами приватизації згідно з рішеннями відповідних місцевих рад):
Дебет
3555
Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
Кредит
3141
Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів

Розділ IV. Облік операції в системі електронного адміністрування податку на додану вартість

Відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - ПДВ), особливості складення податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних (далі - розрахунки коригування) у такій системі, а також механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків здійснюється відповідно до порядку (569-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569.
У бухгалтерському обліку операції з руху сум податку на додану вартість, які сплачуються платниками відображаються такими бухгалтерськими проведеннями.
1. Зараховано суми узгоджених податкових зобов’язань, сплачені платниками ПДВ, на рахунки, відкриті їм в системі електронного адміністрування ПДВ (підстава - платіжне доручення платників ПДВ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3851
Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
2. На суму узгоджених податкових зобов’язань, що підлягають перерахуванню до бюджету (підстава - реєстр для перерахування до бюджету сум узгоджених податкових зобов’язань, надісланий ДПС):
Дебет
9351
Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
3. Перераховано суми узгоджених податкових зобов’язань або залишки таких сум до бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства, сформовані на підставі реєстру для перерахування до бюджету сум узгоджених податкових зобов’язань, надісланого ДПС):
Дебет
3851
Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9351
Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
7531
Податкові надходження
4. Перераховано кошти на поточні рахунки платників ПДВ (підстава - меморіальні документи Казначейства, сформовані на підставі реєстру для перерахування коштів на поточні рахунки платників податків на додану вартість, насланого ДПС):
Дебет
3851
Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
5. Здійснено повернення надміру сплачених до бюджету сум узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі висновків органів ДПС):
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит
3851
Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
одночасно:
Дебет
7531
Податкові надходження
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі

Розділ V. Відображення операцій по річному заключенню рахунків

Закриття рахунків здійснюється після закінчення останнього операційного дня бюджетного року. Операції по річному закриттю рахунків відображаються такими бухгалтерськими проведеннями (підстава - меморіальні документи Казначейства):
1) на суму коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит
9854
Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих
2) на суму коштів, державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит
9851
Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків
3) на суму коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит
9852
Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства
4) на суму коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит
9853
Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства
5) на суму розрахунків за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отриманих:
Дебет
4551
Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
Кредит
4351
Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
6) на суму коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отриманих:
Дебет
9744
Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
7) на суму коштів, отриманих державними цільовими фондами:
Дебет
9741
Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
8) на суму коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів:
Дебет
9742
Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
9) на суму коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів:
Дебет
9743
Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів Казначейства
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
10) на суму повернутих надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу:
Дебет
4351
Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
Кредит
4551
Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
11) на суму коштів, отриманих державним бюджетом від операцій з фінансування:
Дебет
7632
Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування
Кредит
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства
Х. Харпола
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )