БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.12.2019 № 205

Про затвердження місії та стратегічних цілей діяльності ДПС до 2022 року

З метою забезпечення ефективного функціонування організації, чіткого та узгодженого розуміння мети і пріоритетних напрямів діяльності ДПС, а також врегулювання окремих питань внутрішнього середовища ДПС відповідно до Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів (1062-2018-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062, з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України (188-20) , схваленої Верховною Радою України Постановою від 04 жовтня 2019 року № 188-IX, Концептуальних напрямків реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику (1101-2018-р) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1101-р), Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки та інших стратегічних документів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити місію та стратегічні цілі діяльності ДПС до 2022 року (далі - Стратегічні цілі).
2. Керівникам структурних підрозділів ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, Офісу великих платників податків ДПС надати Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва пропозиції до плану заходів з реалізації Стратегічних цілей за формою, що додається.
Термін - протягом двох тижнів.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова
С. Верланов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
10.12.2019 № 205
Місія: Ми ефективно адмініструємо податки, збори та платежі, надаємо якісні та зручні послуги платникам та, як наслідок, забезпечуємо надходження до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни
Стратегічні цілі діяльності ДПС до 2022 року:
1. Створення єдиної юридичної особи та ефективне управління діяльністю:
1.1. запровадження ефективної організаційної структури в рамках єдиної юридичної особи;
1.2. реалізація механізму делегування окремих повноважень керівникам територіальних органів в рамках діяльності єдиної юридичної особи;
1.3. розроблення моделі електронного документообігу в умовах єдиної юридичної особи;
1.4. вдосконалення та автоматизація робочих процесів та процедур;
1.5. розвиток ефективної, сучасної, стабільної та захищеної ІТ-інфраструктури.
2. Ефективне адміністрування податків, зборів, платежів:
2.1. запровадження системи сплати податків та зборів, єдиного внеску на єдиний рахунок;
2.2. запровадження єдиної звітності з єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб;
2.3. вдосконалення підходів та процедур податкових перевірок;
2.4. удосконалення погашення податкового боргу.
3. Формування іміджу ДПС як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві:
3.1. заохочення до добровільної сплати податків;
3.2. впровадження зручних та доступних сервісів для платників;
3.3. забезпечення якісного та швидкого консультування платників;
3.4. удосконалення системи зворотного зв'язку з платниками;
3.5. впровадження програмних РРО;
3.6. ребрендинг та вдосконалення зовнішніх комунікацій;
3.7. удосконалення процедури адміністративного оскарження.
4. Протидія ухиленню від оподаткування шляхом запровадження міжнародних стандартів та вдосконалення аналітичних інструментів:
4.1. ефективне управління ризиками та підвищення аналітичної спроможності;
4.2. запровадження методики оцінки податкових розривів ("tax gaps");
4.3. запровадження автоматизованої системи здійснення контролю за обігом підакцизних товарів;
4.4. імплементація плану дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (у т. ч. кроків 8-10 щодо удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням);
4.5. ефективна та скоординована міжнародна співпраця та посилення міжнародного обміну інформацією.
5. Формування кваліфікованої, ефективної та мотивованої команди:
5.1. залучення та адаптація у ДПС кваліфікованих фахівців;
5.2. організація підвищення рівня професійної компетентності працівників протягом проходження служби;
5.3. впровадження системи оцінки ефективності та мотивації персоналу;
5.4. контроль за дотриманням Правил етичної поведінки;
5.5. проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків.
В.о. директора
Департаменту стратегічного
розвитку та міжнародного
співробітництва
О. Степаненко
( Текст взято з сайту ДПС України http://www.tax.gov.ua )