БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2019 р. № 1109
Київ

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 214 від 11.03.2020 (214-2020-п) № 229 від 23.03.2020 (229-2020-п) № 260 від 02.04.2020 (260-2020-п) № 268 від 08.04.2020 (268-2020-п) № 355 від 13.05.2020 (355-2020-п) № 423 від 27.05.2020 (423-2020-п) № 557 від 01.07.2020 (557-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити на 2020 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
2) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
3) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистими речами), згідно з додатком 3;
4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 4;
5) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5.
2. Установити, що:
1) не використані у 2019 році суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1136 (1136-2018-п) "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 125), дійсні до 1 березня 2020 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;
2) відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та експорт (імпорт) яких ліцензується, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.
3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (995_215) (далі - Монреальський протокол), експорт (імпорт) товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, що можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 2 і 3, здійснюється лише до (з) країн - сторін Монреальського протоколу.
4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:
1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;
2) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відомості про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, у формі електронного документа в день видачі таких ліцензій;
3) інформувати щомісяця Міністерство енергетики та захисту довкілля про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у додатках 2 і 3.
5. Державній митній службі:
1) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, в день здійснення експорту або імпорту товарів;
2) подавати щомісяця Міністерству енергетики та захисту довкілля відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, зазначених у додатках 2 і 3, згідно із виданими Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ліцензіями.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 67
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ОБСЯГИ

квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році

Найменування товару
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Обсяг квоти/ одиниця виміру
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів)
7106
0 грамів
Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів)
7108
0 грамів
Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт із вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані переважно для добування дорогоцінних металів
7112
0 грамів
Водонепроникний лабораторний костюм*
3926 20 00 00
4818 50 00 00
4818 90 10 00
4818 90 90 00
6210 10 92 00
6210 10 98 00
0 тонн
Рукавички із інших полімерних матеріалів
3926 20 00 00
0 тонн
Рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові
4015 11 00 00
4015 19 00 00
0 тонн
Рукавички неопудрені з нітрилу
4015 11 00 00
0 тонн
4015 19 00 00
Халат ізоляційний медичний одноразовий*
3926 20 00 00
4818 50 00 00
4818 90 10 00
4818 90 90 00
6210 10 92 00
6210 10 98 00
0 тонн
Маски медичні (хірургічні)
4818 50 00 00
4818 90 10 00
4818 90 90 00
6307 90 98 00
0 тонн
Окуляри захисні
9004 90 10 00
0 тонн
9004 90 90 00
Щиток захисний
9004 90 10 00
0 тонн
9004 90 90 00
Респіратор класу захисту не нижче FFP2
9020 00 00 00
0 тонн
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, крім біоетанолу, напоїв, одержаних шляхом перегонки, денатурованих, будь-якої концентрації, та інших подібних товарів
2207
0 л
Гречка
1008 10 00 00
0 тонн
Зерно гречки лущене (без плодової оболонки)
1104 29 17 00
0 тонн
__________
* Крім товарів протиепідемічного призначення, що відносяться до 1-5 типів захисного одягу (захист від інфекційних агентів) (пункт 4.3. ДСТУ EN 14126:2008 "Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробування"), що підтверджується маркуванням, яке нанесено на продукцію відповідно до пункту 5 зазначеного ДСТУ.
__________
Примітка.
1. Обсяги квот товарів за кодами згідно з УКТЗЕД (584а-18) 7106, 7108 і 7112 затверджено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.
Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" без ліцензій.
Експорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюється у порядку, встановленому Національним банком.
Національний банк здійснює експорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , без ліцензій.
2. Ліцензування експорту товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019, запроваджується до 1 серпня 2020 року.
Під час запровадження ліцензування експорту зазначених товарів необхідно керуватися найменуванням товару та кодом згідно з УКТЗЕД (584а-18) .
3. Ліцензування експорту товарів за кодом згідно з УКТЗЕД (584а-18) 2207 запроваджується до 15 травня 2020 року.
Під час запровадження ліцензування експорту зазначених товарів необхідно керуватися найменуванням товару та кодом згідно з УКТЗЕД (584а-18) .
4. Ліцензування експорту товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00, 1104 29 17 00 запроваджується до 1 липня 2020 року.
Під час запровадження ліцензування експорту зазначених товарів необхідно керуватися найменуванням товару та кодом згідно з УКТЗЕД (584а-18) .
5. Вивезення за межі митної території України в митному режимі реекспорту відповідно до вимог Митного кодексу України (4495-17) товарів, у тому числі продуктів переробки, виготовлених у митному режимі переробки товарів на митній території України, на підставі зовнішньоекономічних договорів, які не передбачають перехід права власності від українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності, здійснюється без ліцензій.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 214 від 11.03.2020 (214-2020-п) , № 229 від 23.03.2020 (229-2020-п) , № 260 від 02.04.2020 (260-2020-п) , № 268 від 08.04.2020 (268-2020-п) , № 355 від 13.05.2020 (355-2020-п) , № 423 від 27.05.2020 (423-2020-п) , № 557 від 01.07.2020 (557-2020-п) )
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ПЕРЕЛІК

товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році

Найменування речовини
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Тетрахлорид вуглецю
2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)
2903 19 10 00
Бромистий метил
2903 39 11 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22)
2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123)
2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b)
2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b)
2903 74 00 00
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225)
2903 75 00 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211)
2903 76 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301)
2903 76 20 00
Дибромтетрафторетан
2903 76 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13)
2903 77 10 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12)
2903 77 20 00
Трихлортрифторетан
2903 77 30 00
Дихлортетрафторетан
2903 77 40 00
Хлорпентафторетан (ХФВ-115)
2903 77 50 00
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан (ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112)
2903 77 90 00
Дибромдифторметан (Галон 1202)
2903 78 00 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХФВ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271)
2903 79 11 00
2903 79 19 00
Дибромфторметан, бромдифторметан,
бромфторметан, тетрабромфторетан,
трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан
2903 79 21 00
2903 79 29 00
2903 79 90 00
__________
Примітки:
1. Ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу (995_215) на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінекоенерго в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією.
2. На виконання Монреальського протоколу (995_215) , рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною), встановлюється розрахунковий рівень для споживання у 2020 році озоноруйнівних речовин у розмірі 0,821 ОРП-тонн для сервісних цілей.
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ПЕРЕЛІК

товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистими речами)

Найменування товарів
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі
3004*
Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 (584а-18)
до групи 32 УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу
3204*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 (584а-18)
до групи 32 УКТЗЕД
3208*
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі
3209*
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо
3214*
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру
3304*
Засоби для догляду за волоссям
3305*
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі
3306*
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них
3307*
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило
3401 30 00 00*
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401)
3402*
Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів
3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404
3405*
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)
3808*
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені
3809*
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси
3812*
Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби
3813 00 00 00*
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків
3814 00*
Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші
3820 00 00*
Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві
3824 90 70 00*
Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану
3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78 00 00
3824 79 00 00
Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин
2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 90 87 00
3824 90 97 10
3824 90 97 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100
3907 20 20 90
Силікони у первинних формах
3910 00 00*
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо
8415
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415
8418
Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)
8419 89 10 00
Вогнегасники заряджені
8424 10 00
Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями
8476 21 00 00
8476 81 00 00
Зволожувачі та осушувачі повітря
8479 89 97 90
Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці
9304 00 00 00*
__________
* Товари виключно в аерозольній упаковці.
__________
Примітка:
Ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у цьому додатку, що містять озоноруйнівні речовини, видаються на виконання положень Монреальського протоколу (995_215) , на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінекоенерго в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, зазначених у цьому додатку, митне оформлення здійснюється без ліцензії.
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ПЕРЕЛІК

товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2020 році в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 року

Найменування товару
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*
Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена
0204
500
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свіжий або охолоджений
0709 60
5000
Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки
0712
500
Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи
0813
200
Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені
0904
500
Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені
1211 90
500
Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао
1704
500
Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао
1806
500
Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені
1904
500
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки
1905 31
1905 32
100
Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти
2001
6000
Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти
2002
4000
Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006
2005
3000
Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодове або горіхове пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин
2007
100
Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені
2008
500
Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин
2009
3000000**
Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця
2103
3000
Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім продуктів товарної позиції 2009
2204
40000000**
Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду
2208 20
100000**
Спиртові напої
2208 90
100000**
Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти
2209 00
100000**
Тютюн з невідділеною середньою жилкою
2401 10
10000
__________
* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія (807_200) від 18 січня 2001 р., ратифікованою Законом України від 5 липня 2001 р. № 2599-III (2599-14) .
** Літрів.
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1109

ПЕРЕЛІК

товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році

Найменування товару
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Антрацит
2701 11 00 00
__________
Примітки:
1. Ліцензії на експорт товарів, зазначених у цьому додатку, видаються на підставі погодження на вивезення цих товарів, що надається Мінекоенерго в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією.
2. У товарній підкатегорії 2701 11 00 00 антрацит означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більше як 14 відсотків.