БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 грудня 2019 р. № 1122
Київ

Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 106 від 19.02.2020 (106-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;
Порядок здійснення заходів із психологічної реабілітації громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звільнення;
Порядок здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звільнення.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 (328-2018-п) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1291, № 86, ст. 2829; 2019 р., № 30, ст. 1055) зміни, що додаються.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2019 р. № 1122

ПОРЯДОК

здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення

1. Цей Порядок визначає перелік та послідовність здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, та регулює питання системної, безперервної та ефективної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час надання допомоги таким особам.
2. Дія цього Порядку поширюється на громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Дія цього Порядку також поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які на момент позбавлення свободи проходили військову службу в Збройних Силах України чи інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.
3. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, стосовно яких набув законної сили обвинувальний вирок суду України у зв’язку із вчиненням ними злочину проти основ національної безпеки України, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, в тому числі втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
4. У цьому Порядку під особами, позбавленими свободи внаслідок збройної агресії проти України, розуміються:
військовополонені - особи, позбавлені свободи у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України, які належать до складу органів сектору безпеки і оборони України та до однієї з категорій осіб, визначених Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (995_153) та I Додатковим протоколом (995_199) , а також особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
заручники - громадяни України, які не беруть участі в бойових діях, перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни (995_154) та позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, з явною або прихованою метою примушування України, інших держав, міжнародних організацій до дій або утримання від вчинення дій для заволодіння майном таких осіб та вчинення насильства над їх життям і особистістю, наругою над людською гідністю;
особи, позбавлені свободи з політичних мотивів, - громадяни України, позбавлені свободи державою-агресором, її органами, підрозділами і формуваннями, іншими утвореннями у зв’язку із вираженням такими особами поглядів, громадською або політичною діяльністю, що спрямовані на відстоювання територіальної цілісності, державного суверенітету та національної єдності України, а також якщо таке позбавлення свободи вчинено з порушенням фундаментальних гарантій, встановлених Конституцією України (254к/96-ВР) , Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) та Протоколами до неї, зокрема свободи думки, совісті та релігії, свободи слова та інформації, права на збори та об’єднання.
5. Заходи, спрямовані на соціальний захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення (далі - звільнені особи), здійснюються у такій послідовності:
1) організація зустрічі звільнених осіб та забезпечення їх супроводу до закладів охорони здоров’я;
2) забезпечення надання медичної допомоги звільненим особам, а також забезпечення медико-психологічною реабілітацією, що включає комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності звільнених осіб;
3) організація роботи з оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
4) надання матеріальної допомоги;
5) організація надання безоплатної правової допомоги;
6) надання звільненим особам психологічної реабілітації, організація заходів із соціальної та/або професійної адаптації за місцем проживання (перебування).
6. Рішення про визнання особи, включеної до сформованого СБУ переліку звільнених осіб, такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України, приймається міжвідомчою комісією, яка утворюється Мінветеранів.
Положення про міжвідомчу комісію та її персональний склад затверджуються Мінветеранів.
( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 106 від 19.02.2020 (106-2020-п) )
До складу міжвідомчої комісії входять представники Мінветеранів, МЗС, Мінсоцполітики, Міноборони, МВС, СБУ, Офісу Генерального прокурора, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби. Також за згодою можуть включатися представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, інших органів державної влади та громадських об’єднань.
( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 106 від 19.02.2020 (106-2020-п) )
7. Організація зустрічі осіб під час звільнення та забезпечення їх супроводу до закладів охорони здоров’я покладається на органи сектору безпеки і оборони України, які здійснювали звільнення зазначених осіб.
Звільнена особа може бути супроводжена до закладу охорони здоров’я відповідно до вимог законодавства.
8. Мінветеранів координує здійснення органами виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на задоволення потреб звільнених осіб.
9. Медична допомога особовому складу, а також резервістам, військовозобов’язаним Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейським, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, надається у закладах охорони здоров’я відповідної відомчої підпорядкованості.
Організація надання медичної та реабілітаційної допомоги особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, покладається на відповідні органи державної влади, у підпорядкуванні яких перебуває заклад охорони здоров’я.
Медична та реабілітаційна допомога особам, не зазначеним в абзаці першому цього пункту, надається закладом охорони здоров’я, рекомендованим міжвідомчою комісією.
10. Медична допомога надається за результатами повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, відповідно до діагнозу та психологічного стану звільненої особи.
11. Оформлення та видача паспорта громадянина України звільненим особам здійснюються за місцем проживання (перебування) або за місцем проживання, що зазначено у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.
Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон звільненим особам здійснюються за місцем звернення не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.
Організація роботи з оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється ДМС.
12. Після повернення звільнених осіб на територію України їм виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень за рахунок та в межах коштів, передбачених за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка".
13. Для виплати допомоги звільнена особа звертається до Мінветеранів з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити її особового рахунка, відкритого у банківській установі, на який перераховується допомога.
До заяви додаються:
копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи;
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
копія паспортного документа іноземця або особи без громадянства та документ, що підтверджує законність їх перебування на території України.
14. Звільнена особа може подати таку заяву через представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.
15. Мінветеранів після зіставлення заяви та документів, зазначених у пункті 13 цього Порядку, з переліком осіб, визнаних міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, перераховує відповідні кошти на особовий рахунок особи, відкритий у банківській установі, який зазначено в заяві.
16. Мінветеранів здійснює співпрацю з благодійними організаціями для організації надання благодійної допомоги звільненим особам відповідно до визначених потреб таких осіб, а також координацію передачі такої допомоги.
17. Координація питань щодо надання звільненим особам безоплатної правової допомоги, зокрема організація надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з питань прав звільнених осіб, покладається на Мін’юст.
18. Мінветеранів співпрацює із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні, національними та міжнародними організаціями громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері захисту прав людини, зокрема внаслідок збройної агресії проти України, та сприяє наданню звільненим особам безоплатної правової допомоги.
19. Звільнені особи мають право на отримання психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, які здійснюються відповідно до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122 "Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення", за рахунок та в межах коштів, передбачених за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2019 р. № 1122

ПОРЯДОК

здійснення заходів із психологічної реабілітації громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звільнення

Загальні питання

1. Цим Порядком визначається механізм здійснення заходів із психологічної реабілітації громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звільнення (далі - звільнені особи) за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка" (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості:
надання послуг із психологічної реабілітації;
проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару.

Організація заходів із психологічної реабілітації

3. У цьому Порядку під психологічною реабілітацією розуміється система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та утвердження особистості звільнених осіб, які здійснюються з метою збереження, відновлення чи компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.
4. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - замовники послуг) організовують заходи із психологічної реабілітації звільнених осіб шляхом їх направлення до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації (далі - суб’єкт надання послуг) відповідно до цього Порядку позачергово.
Обліковою одиницею виміру обсягу послуг із психологічної реабілітації є 60 хвилин роботи надавача послуг.
У разі надання послуг із психологічної реабілітації без забезпечення харчування та проживання тривалість курсу не перевищує 40 облікових одиниць.
У разі проходження психологічної реабілітації в умовах стаціонару тривалість курсу не перевищує 18 днів (із щоденним обсягом послуг не менше 2 облікових одиниць, крім вихідних і святкових днів).
5. Перелік суб’єктів надання послуг, яким відшкодовуються витрати за надані звільненим особам послуги із психологічної реабілітації, формується Мінветеранів на підставі рішення комісії з відбору суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації (далі - комісія), яка утворюється Мінветеранів як постійно діючий дорадчий колегіальний орган.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 106 від 19.02.2020 (106-2020-п) )
Положення про комісію та її склад затверджуються наказом Мінветеранів.
Звільнена особа має право вільного вибору суб’єкта надання послуг, включеного до переліку, передбаченого абзацом першим цього пункту.
6. Для отримання послуг із психологічної реабілітації звільнені особи звертаються до замовника послуг за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції/здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, - за фактичним місцем проживання.
7. Для організації заходів із психологічної реабілітації звільнена особа чи її законний представник подає заяву, складену в довільній формі, медичну довідку закладу охорони здоров’я за формою № 070/о (z0680-12) (або виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/о (z0682-12) , видану закладом охорони здоров’я, в якому звільнена особа отримувала медичну допомогу в постізоляційний період), копію рішення міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів, про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Під час подання копій документів, передбачених абзацом першим цього пункту, особи пред’являють оригінали таких документів.
8. Замовник послуг протягом одного робочого дня з дня надходження заяви в обов’язковому порядку реєструє таку заяву та в межах виділених коштів приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрала звільнена особа.
У разі отримання від суб’єкта надання послуг, обраного звільненою особою, відмови в наданні послуг із психологічної реабілітації замовник послуг інформує про це звільнену особу із зазначенням причини відмови та пропонує їй обрати іншого суб’єкта надання послуг.
9. Замовник послуг, суб’єкт надання послуг та звільнена особа (далі - отримувач послуг) укладають договір про надання послуг із психологічної реабілітації в трьох примірниках (по одному для кожної сторони).
Усі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, підписані керівником замовника послуг та отримувачем послуг і скріплені печаткою (за наявності), передаються отримувачу послуг для подальшої передачі суб’єкту надання послуг.
10. Після прибуття отримувача послуг до відповідного суб’єкта надання послуг керівник такого суб’єкта підписує та скріплює печаткою (за наявності) усі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, після чого надсилає один примірник поштовим відправленням замовнику послуг, другий - передає отримувачу послуг, третій - залишає в себе.
Примірний договір про надання послуг із психологічної реабілітації та форма акта надання послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів затверджуються Мінветеранів.
Підписання тристоронніх договорів та оформлення акта наданих послуг може здійснюватися з використанням електронного підпису в разі його наявності в кожної із сторін.
11. Після забезпечення отримувача послуг послугами із психологічної реабілітації згідно з тристороннім договором суб’єкт надання послуг надсилає поштою або в інший спосіб замовнику послуг три примірники акта надання послуг, підписані отримувачем послуг та керівником (уповноваженою ним особою) суб’єкта надання послуг, для подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в установленому порядку.
Після підписання акта надання послуг усі примірники актів, підписані замовником послуг, отримувачем послуг та суб’єктом надання послуг, надсилаються замовником послуг сторонам договору.
12. Відшкодування вартості наданих послуг із психологічної реабілітації здійснюється замовниками послуг шляхом безготівкового перерахування коштів суб’єктам надання послуг за фактично надані послуги, у тому числі послуги з організації проживання та харчування, відповідно до укладених договорів та актів наданих послуг у межах встановленої граничної вартості послуг, яка щороку визначається Мінветеранів за погодженням з профільним міністерством.
Попередня оплата вартості послуг із психологічної реабілітації може бути проведена з урахуванням положень бюджетного законодавства.
Останній день надання послуг із психологічної реабілітації визначається 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.
13. Інформація про потребу в організації психологічної реабілітації звільнених осіб подається замовниками послуг у порядку підпорядкування до вищого органу не пізніше ніж 1 червня та 15 листопада.
14. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - замовники послуг регіонального рівня) подають до Мінветеранів щороку не пізніше 15 червня та 1 грудня узагальнену інформацію про потребу в організації заходів із психологічної реабілітації звільнених осіб для підготовки на її основі показників, що використовуються в бюджетному процесі.
15. Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
16. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
оплату послуг, які безпосередньо не пов’язані з наданням послуг із психологічної реабілітації;
оплату посередницьких послуг;
фінансування заходів, які здійснюються за рахунок видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами;
здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
17. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
18. Замовники послуг місцевого рівня подають щокварталу до 5 числа наступного місяця замовникам послуг регіонального рівня звітність про використання бюджетних коштів, у тому числі результативні показники, для узагальнення та подання її до 15 числа Мінветеранів.
19. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2019 р. № 1122

ПОРЯДОК

здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звільнення

Загальні питання

1. Цим Порядком визначається механізм здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, позбавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звільнення (далі - звільнені особи) за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка" (далі - бюджетні кошти).
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
заходи із соціальної адаптації - допомога в проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога в зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля;
заходи із професійної адаптації - заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення конкурентоспроможності звільнених осіб на ринку праці.
Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законах України "Про освіту" (2145-19) , "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (103/98-ВР) , "Про вищу освіту" (1556-18) , "Про зайнятість населення" (5067-17) , "Про професійний розвиток працівників" (4312-17) , "Про соціальні послуги" (2671-19) , "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю" (2558-14) та інших нормативно-правових актах.
3. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
закупівлю послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів із соціальної та професійної адаптації осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку;
оплату посередницьких послуг;
фінансування заходів, які здійснюються за рахунок видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами;
здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
4. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - обласні органи соціального захисту населення) та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (далі - районні органи соціального захисту населення) у межах відповідних бюджетних асигнувань окремо на кожну звільнену особу укладають тристоронні договори про надання послуг щодо здійснення заходів із соціальної адаптації з надавачами соціальних послуг та договори про надання послуг щодо здійснення заходів із професійної адаптації - із суб’єктами освітньої діяльності.
Розрахунки вартості таких послуг на одну звільнену особу проводяться відповідно до законодавства.
5. Районні органи соціального захисту населення подають щокварталу до 10 числа наступного місяця обласним органам соціального захисту населення звіти про використання бюджетних коштів для узагальнення та подання їх Мінветеранів до 15 числа зазначеного періоду за встановленою ним формою.

Організація заходів із соціальної та професійної адаптації

6. Заходи із соціальної адаптації звільнених осіб здійснюються відповідно до затвердженого Мінсоцполітики державного стандарту соціальної адаптації надавачами соціальних послуг, визначеними органами соціального захисту населення в порядку, передбаченому законодавством.
Професійна адаптація звільнених осіб за робітничими професіями здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь і побажань.
Професійна адаптація організовується та здійснюється за рахунок коштів державного бюджету суб’єктами освітньої діяльності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації (далі - установи).
Професійна орієнтація звільнених осіб здійснюється обласними, Київським міським, міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості чи іншими установами в порядку, визначеному законодавством.
Звільнені особи одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.
7. Для отримання послуг з професійної адаптації звільнені особи письмово звертаються до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі. До заяви додається копія рішення міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів, про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Під час подання копії документа, передбаченого абзацом першим цього пункту, звільнені особи пред’являють оригінал рішення міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів, про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України.
8. Орган соціального захисту населення:
реєструє заяву особи;
направляє особу до обласного, Київського міського, міського, районного та міськрайонного центру зайнятості чи іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання;
направляє особу на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації.
Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості.
9. У разі організації професійного навчання за професіями, для набуття яких відповідно до законодавства вимагається проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, звільнена особа проходить його у закладах охорони здоров’я в установленому порядку.
10. Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
11. Строк професійного навчання визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами і не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.
12. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми професійного навчання за робітничими професіями розробляються та затверджуються установами на основі стандартів освіти, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів, типових навчальних планів і типових навчальних програм за погодженням з органом соціального захисту населення, який укладав з такими установами договір про надання послуг з професійного навчання.
13. Строк професійної перепідготовки звільнених осіб встановлюється на основі строків, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому робочий навчальний план та програма перепідготовки можуть бути скорочені до 50 відсотків за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в особи диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
14. Професійна адаптація звільнених осіб з вищою освітою здійснюється шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації.
15. Прийом на навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше особами освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста здійснюється згідно з умовами прийому до закладів вищої освіти у відповідному році.
16. Органи соціального захисту населення в межах компетенції здійснюють контроль за здійсненням заходів з професійного навчання звільнених осіб.
У разі дострокового відрахування звільнених осіб, направлених до закладу освіти на професійне навчання, заклад освіти протягом п’яти робочих днів з дня відрахування подає органу соціального захисту населення копії наказів про їх відрахування та повертає різницю невикористаних коштів.
17. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами особи отримують такі документи державного зразка:
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями;
документ про підвищення кваліфікації - за результатами підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою.
У разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення особи отримують посвідчення встановленого зразка.
Особам, які навчалися професіям, пов’язаним з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених органів державної влади, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах.
18. Професійна адаптація звільнених осіб на курсах цільового призначення здійснюється на замовлення органу соціального захисту населення за навчальною програмою, затвердженою установою, що організовує відповідні курси, та погодженою з органом соціального захисту населення.
Строк підвищення кваліфікації звільнених осіб шляхом навчання на курсах цільового призначення встановлюється з урахуванням мети і складності навчання і становить не більше 500 годин.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2019 р. № 1122

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328

1. У постанові:
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка";
2) постановляючу частину викласти в такій редакції:
"Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, що додається.".
2. У Порядку (328-2018-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) назву Порядку (328-2018-п) викласти в такій редакції:
"ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка";
2) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінветеранів у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка" (далі - бюджетні кошти).
2. Цілями використання бюджетних коштів є здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка.";
3) у пункті 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, та надання одноразової грошової допомоги після звільнення та повернення таких осіб на територію України відповідно до Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122 "Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення";";
підпункти 4 та 6 викласти в такій редакції:
"4) забезпечення здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб;";
"6) здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій;";
4) в абзаці першому пунктів 6 і 7 слова "або політичною діяльністю" замінити словами ", політичною або професійною діяльністю";
5) пункт 8-2 виключити;
6) пункт 8-3 викласти в такій редакції:
"8-3. Фінансування витрат на проведення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, визначених у підпункті 4 пункту 5 цього Порядку, здійснюється відповідно до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122 "Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення".
Розподіл коштів між обласними органами соціального захисту населення здійснюється Мінветеранів пропорційно кількості звільнених осіб та обсягу бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік.
Обласні органи соціального захисту населення розподіляють бюджетні кошти між районними органами соціального захисту населення пропорційно кількості звільнених осіб у кожному районі відповідно до інформації, поданої районними органами соціального захисту населення.";
7) у пункті 9 слова "або політичною діяльністю" замінити словами ", політичною або професійною діяльністю";
8) у тексті Порядку (328-2018-п) слово "МТОТ" замінити словом "Мінветеранів".