БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2019 № 356

Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

На виконання статті 56 Бюджетного кодексу України (2456-17) , пункту 11 Положення про Державну казначейську службу України (215-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 № 215, та з метою врегулювання питання ведення бухгалтерського обліку при здійсненні операцій з виконання державного бюджету відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання державного бюджету (z0088-16) , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 за № 88/28218, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (далі - Порядок), що додається.
2. Органам Державної казначейської служби України та самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету відповідно до цього Порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327 (v0327506-08) "Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету" (зі змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
Голова
Т. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
19.12.2019 № 356

ПОРЯДОК

відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

( Див. текст (v0356840-19F2694) )

Розділ I. Облік операцій за плановими показниками

1. У Державній казначейській службі України

1.1. Введення показників річного розпису (підстава - річний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):
1) за доходами державного бюджету:
Дебет
9201
Затверджений розпис доходів державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
9202
Поточний розпис доходів державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) за поверненням кредитів до державного бюджету:
Дебет
9221
Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
9223
Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
3) за видатками державного бюджету та наданням кредитів з державного бюджету:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9231
Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9251
Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
а також за спеціальним фондом:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9241
Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
4) за фінансуванням державного бюджету:
по кодам залучення:
Дебет
9931
Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9211
Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
а також:
Дебет
9931
Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9212
Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
по кодам погашення:
Дебет
9211
Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
Кредит
9931
Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
9212
Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
Кредит
9931
Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -1:
поточні планові показники за доходами державного бюджету та надання кредитів не вводяться.
1.2. Введення показників помісячного розпису (підстава - помісячний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):
1) за доходами державного бюджету:
Дебет
9203
Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
9204
Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) за поверненням кредитів до державного бюджету:
Дебет
9225
Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
9227
Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
3) за видатками державного бюджету та наданням кредитів з державного бюджету:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9235
Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9253
Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
а також за спеціальним фондом:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9242
Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету
4) за фінансуванням державного бюджету:
по кодам залучення:
Дебет
9931
Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9213
Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
а також:
Дебет
9931
Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9214
Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
по кодам погашення:
Дебет
9213
Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
Кредит
9931
Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
9214
Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
Кредит
9931
Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка- 2:
поточні планові показники за доходами державного бюджету та наданням кредитів з державного бюджету не вводяться.
При збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.
Введення узагальнених зведених бюджетних призначеннях головних розпорядників за міжбюджетними трансфертами здійснюється на підставі помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

2. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України

2.1. Введення показників зведених бюджетних призначень (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9130
Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
2.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за річним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
За видатками:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9231
Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
За поверненням кредитів:
Дебет
9221
Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
9223
Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2.3. Введення показників зведених планів асигнувань та зведених планів надання кредитів (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету та розподіл показників зведених планів надання кредитів державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9134
Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
2.4. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету; розподіл показників зведених планів асигнувань із спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
За видатками:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9235
Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
2.5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
За видатками:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9232
Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
За поверненням кредитів:
Дебет
9222
Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
9224
Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2.6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів загального фонду державного бюджету; розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
За видатками:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9236
Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
2.7. Введення показників бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9232
Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
2.8. Введення індивідуальних показників помісячних бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9236
Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
2.9. Введення показників індивідуального кошторису або плану використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, або план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних коштів):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9131
Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
2.10. Введення показників за планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план надання кредитів із загального фонду державного бюджету як додаток до індивідуального кошторису головного розпорядника та/або розпорядника бюджетних коштів, індивідуальний помісячний план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9135
Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
__________
Примітка -3:
при збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.
Операції, проведені у Головному управлінні Державної казначейської служби України, які призводять до зміни ЄКР, у Державній казначейській службі України відображаються шляхом дебетування чи кредитування рахунку 2451 у кореспонденції з рахунком 3751.

Розділ II. Облік операцій за доходами

Глава 1. Загальний фонд

1. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)
1.1. Надійшли доходи загального фонду державного бюджету у національній валюті (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
1.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства):
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
1.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, Рішення Казначейства України та меморіальні документи органів Казначейства):
1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
та/або:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ГУ ДКСУ)
одночасно:
Дебет
9822
Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9722
Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ГУ ДКСУ)
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
3) здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодовано податок на додану вартість платникам:
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
1.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства):
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ГУ ДКСУ)
1.5. Перераховано у регламентованому режимі кошти до загального фонду державного бюджету України (підстава - меморіальні документи органу Казначейства):
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ГУ ДКСУ)
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
одночасно:
Дебет
9821
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9721
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих
1.6. Кошти загального фонду, що надійшли від Головних управлінь Казначейства, зараховано до державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9721
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отримані
одночасно:
Дебет
9821
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2. У Державній казначейській службі України
2.1. Надійшли доходи загального фонду державного бюджету в іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
Дебет
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
Кредит
4431
Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет
4432
Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
2.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит
4432
Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
одночасно:
Дебет
4431
Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
одночасно:
Дебет
7131
Доходи загального фонду державного бюджету
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
2.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
1) зараховано кошти підкріплення:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3135
Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
одночасно:
Дебет
9822
Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9722
Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3135
Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
2) здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті:
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит
4432
Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
одночасно:
Дебет
4431
Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
одночасно:
Дебет
7131
Доходи загального фонду державного бюджету
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
2.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит
3135
Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
2.5. Перераховано у регламентованому режимі кошти до загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
3135
Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
одночасно:
Дебет
9821
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9721
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих

Глава 2. Спеціальний фонд

1. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)
1.1. Надійшли доходи спеціального фонду державного бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
1.2. Повернення помилково або надміру зарахованих платежів до спеціального фонду державного бюджету платникам, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та меморіальні документи органів Казначейства):
Дебет
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
1.3. Повернення помилково або надміру зарахованих платежів до спеціального фонду державного бюджету платникам, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, Рішення Казначейства України та меморіальні документи органів Казначейства, звірені з виписками банків):
1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3135
Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
та/або:
Дебет
3135
Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
Кредит
3135
Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
одночасно:
Дебет
9822
Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9722
Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3) здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів:
Дебет
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
1.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства):
Дебет
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
1.5. Перераховано у регламентованому режимі кошти Казначейству України (підстава - меморіальні документи органу Казначейства):
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
одночасно:
Дебет
9821
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9721
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих
1.6. Зараховано у регламентованому режимі кошти спеціального фонду державного бюджету за напрямком використання (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
2. У Державній казначейській службі України
2.1. Надійшли доходи спеціального фонду державного бюджету в іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
Дебет
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
Кредит
4431
Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет
4432
Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
Кредит
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
2.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
Дебет
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
Кредит
4432
Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
одночасно:
Дебет
4431
Позиція Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
одночасно:
Дебет
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
2.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
1) зараховано кошти підкріплення:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
одночасно:
Дебет
9822
Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9722
Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3135
Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
2) здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті:
Дебет
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
Кредит
4432
Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
одночасно:
Дебет
4431
Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
одночасно:
Дебет
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
2.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
2.5. Перераховано у регламентованому режимі кошти спеціального фонду до державного бюджету за напрямком використання (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
одночасно:
Дебет
9821
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9721
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих

Глава 3. Доходи, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету

1. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)
1.1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3332
Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами
одночасно:
Дебет
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
Кредит
4532
Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами
1.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень меморіальні документи органів Казначейства):
Дебет
3332
Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
4532
Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами
Кредит
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
1.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, Рішення Казначейства України та меморіальні документи органів Казначейства):
1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету (загальний фонд)
3231
Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (загальний фонд ЦА)
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (спеціальний фонд ЦА)
та/або:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (загальний фонд)
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (спеціальний фонд)
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (загальний фонд)
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (спеціальний фонд)
одночасно:
Дебет
9921
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
9722
Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень (загальний фонд)
9722
Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень (спеціальний фонд)
одночасно:
Дебет
9822
Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень (загальний фонд)
9822
Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень (спеціальний фонд)
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (загальний фонд)
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
або:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (спеціальний фонд)
Кредит
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
Кредит
3332
Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами
3) здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
Дебет
3331
Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
4531
Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
1.4. Проведено розподіл коштів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету(підстава - меморіальний документ з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет
3332
Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
одночасно
за коштами загального фонду:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
за коштами спеціального фонду:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
__________
Примітка -4:
облік операцій із проведення акумулювання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також перерахування їх Державній казначейській службі України здійснюється у загальновстановленому порядку.

Глава 4. Доходи, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами

1. У Головному управлінні Державної казначейської служби України
1.1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3331
Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
одночасно:
Дебет
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
Кредит
4531
Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
1.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між державним і місцевими бюджетами, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та меморіальні документи органів Казначейства):
Дебет
3331
Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
4531
Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
1.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, Рішення Казначейства України та меморіальні документи органів Казначейства):
1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету (загальний фонд)
3231
Кошти державного бюджету (спеціальний фонд)
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (загальний фонд)
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (спеціальний фонд)
та/або:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (загальний фонд)
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (спеціальний фонд)
Кредит
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (загальний фонд)
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (спеціальний фонд)
одночасно:
Дебет
9921
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит
9722
Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень (загальний фонд)
9722
Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень (спеціальний фонд)
одночасно:
Дебет
9822
Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень (загальний фонд)
9822
Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень (спеціальний фонд)
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -5:
операції з проведення підкріплення коштами місцевого бюджету здійснюються у загальновстановленому порядку.
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (загальний фонд)
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
або:
Дебет
3135
Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (спеціальний фонд)
Кредит
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
Кредит
3331
Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
3) перераховано кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, для здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів за зверненнями Головних управлінь Державної казначейської служби України:
Дебет
3335
Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
Кредит
3331
Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
одночасно:
Дебет
4535
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
Кредит
4331
Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
4) здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між державним та місцевими бюджетами:
Дебет
3331
Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
4531
Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
1.4. Проведено розподіл коштів між державним бюджетом та місцевими бюджетами (підстава - меморіальний документ з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет
3331
Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
3140
Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
3141
Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів
3335
Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
одночасно (у розрізі загального та спеціального фондів державного бюджету):
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
одночасно (у розрізі загального та спеціального фондів місцевих бюджетів):
Дебет
2343
Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі
Кредит
7141
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7241
Доходи державного бюджету від продажу майна
7341
Фінансові доходи державного бюджету
7441
Інші доходи за обмінними операціями
7541
Податкові надходження
7542
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7543
Трансферти
7544
Інші доходи за необмінними операціями
одночасно:
Дебет
4331
Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
4535
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
__________
Примітка -6:
облік операцій із проведення акумулювання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетів, а також перерахування їх Державній казначейській службі України та місцевим бюджетам здійснюється у загальновстановленому порядку.
__________
Примітка -7:
Розподіл коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету відповідно до нормативно-правової бази бюджетного процесу здійснюється шляхом дебетування рахунку 3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" у кореспонденції з відповідним рахунком 3 класу та обов'язковим відображенням на рахунках 7 класу
Плану рахунків
, за умови, якщо кошти після розподілу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Казначейства.
Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 1 глави 1 "Загальний фонд"та пункту 1 "У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні".

Глава 5. Здійснення операцій за коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету

1.1 Надійшли платежі, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3333
Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу
одночасно:
Дебет
4331
Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит
4533
Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
1.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та меморіальні документи органів Казначейства, звірені з виписками банків):
Дебет
3333
Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
4533
Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
Кредит
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
Розподіл коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету відповідно до призначення здійснюється шляхом дебетування рахунку 3333 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу" у кореспонденції з відповідним рахунком 3 класу та обов'язковим відображенням на рахунках 7 класу Плану рахунків (z0161-14) , за умови, якщо кошти після розподілу зараховуються на рахунки, які відкриті в Державній казначейській службі України, або з технічними рахунками органів Казначейства за умови, якщо кошти після розподілу перераховуються на рахунки відкриті в банках.

Глава 6. Здійснення операцій за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету

1. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)
1.1. Надійшли інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3334
Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
одночасно:
Дебет
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
Кредит
4534
Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
1.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, і обов'язкових платежів та інших надходжень, та меморіальні документи органів Казначейства):
Дебет
3334
Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
4534
Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
Кредит
4331
Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
1.3. Розподілено інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, відповідно до призначення (підстава - меморіальні документи органів Казначейства з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет
3334
Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
3133
Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету (загальний фонд)
або
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно*:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
або:
Дебет
3334
Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
Кредит
3131
Надходження до спеціального фонду державного бюджету
3133
Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету (спеціальний фонд)
або
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно*:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
7131
Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231
Доходи державного бюджету від продажу майна
7331
Фінансові доходи державного бюджету
7431
Інші доходи за обмінними операціями
7531
Податкові надходження
7532
Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533
Трансферти
7534
Інші доходи за необмінними операціями
__________
*** проведення складаються до рахунків 3 класу Плану рахунків (z0161-14)
__________
Примітка -8:
облік операцій із проведення акумулювання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також перерахування їх Державній казначейській службі України здійснюється у встановленому порядку.
Розподіл коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету відповідно до призначення здійснюється шляхом дебетування рахунку 3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" у кореспонденції з відповідним рахунком 3 класу та обов'язковим відображенням на рахунках 4 класу Плану рахунків (z0161-14) , за умови, якщо кошти після розподілу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Казначейства.
Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 2 "У Державній казначейській службі України" глави 1 "Загальний фонд" (за виключенням підпункту 2.3) та пункту 2 "У Державній казначейській службі України" глави 2 "Спеціальний фонд" розділу II. Облік операцій за доходами цього Порядку.

Розділ III. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ та їх використанням у Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)

Глава 1. Власні надходження бюджетних установ та їх використання у грошовій формі

1. Надійшли кошти у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
7535
Власні надходження бюджетних установ
2. Проведено у регламентованому режимі перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування (підстава - меморіальні документи органу Казначейства):
Дебет
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
3. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надміру зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні доручення бюджетних установ - власників рахунків):
3.1. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
Кредит
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
3.2. Здійснено повернення помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:
Дебет
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
7535
Власні надходження бюджетних установ
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
4. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями (отримання залишку та перерахування залишку), які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства):
4.1. Отримано залишок:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
одночасно по бюджетній установі, яка отримує кошти:
Дебет
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
Кредит
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
4.2. Перераховано залишок:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3130*
Надходження до загального фонду державного бюджету
одночасно по бюджетній установі, яка перераховує кошти:
Дебет
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
Кредит
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
одночасно:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
* у разі перерахування залишків коштів в загальний фонд як таких, що втратили своє цільове призначення; бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків (z0161-14) здійснюються у загальновстановленому порядку.
5. Проведено оплату рахунків розпорядників у національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
У разі здійснення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
6. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
Кредит
7535
Власні надходження бюджетних установ
а також:
Дебет
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
7. Повернуто кошти у іноземній валюті, помилково або надміру зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - меморіальні документи органів Казначействаа, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
7535
Власні надходження бюджетних установ
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
8. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями в іноземній валюті (отримання залишку та перерахування залишку), які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
8.1. Перераховано залишок:
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
Кредит
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
одночасно:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
8.2. Отримано залишок:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
одночасно:
Дебет
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
Кредит
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
9. Проведено оплату рахунків розпорядників у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідка про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (у разі реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів):
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
у разі здійснення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
або (у разі не реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів):
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
10. Перераховано кошти розпорядником бюджетних коштів для придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
а також:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
__________
Примітка -9:
операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до пунктів 6, 7 цієї глави.
11. Повернуто на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів залишок невикористаних коштів при здійсненні операцій з придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
а також:
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
а також:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит
7633
Надходження державного бюджету від операцій на рахунках в банках

Глава 2. Перерахування власних надходжень вищим та підвідомчим бюджетним установам згідно з вимогами нормативно-правових актів

1. Перераховано кошти установою вищого рівня установі нижчого рівня та зараховано на рахунки установи нижчого рівня або перераховано кошти установою нижчого рівня установі вищого рівня та зараховано на рахунки установи вищого рівня згідно з вимогами нормативно-правових актів у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування (підстава - платіжні доручення бюджетних установ):
Дебет
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Кредит
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет
7535
Власні надходження бюджетних установ
Кредит
7535
Власні надходження бюджетних установ
__________
Примітка-10:
перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті з рахунку 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" на рахунок 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету", згідно з умовами договору про розрахунково-касове обслуговування, в обліку відображається відповідно до підпункту 3.1 та пункту 2 глави 1 цього розділу;
повернення коштів помилкова або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ в обліку відображаються відповідно до пункту 3 глави 1 цього розділу.

Глава 3. Власні надходження бюджетних установ та їх використання у натуральній формі

1. На суму надходжень (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):
Дебет
4232
Інші розрахунки з виконання державного бюджету
Кредит
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит
7535
Власні надходження бюджетних установ
а також:
Дебет
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
2. На суму проведених видатків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про надходження у натуральній формі):
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
Кредит
4232
Інші розрахунки з виконання державного бюджету
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Глава 4. Розміщення власних надходжень бюджетних установ на депозит в установах банків

1. На суму коштів, перерахованих для розміщення на депозит в установах банків (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3438
Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
2. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
а також:
Дебет
3438
Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
а також:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит
7633
Надходження державного бюджету від операцій на рахунках в банках
__________
Примітка -11:
кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 1, 2 глави 1 цього розділу.

Глава 5. Власні надходження бюджетних установ на рахунках в банках та їх використання

Зарахування коштів у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, а також їх перерахування (списання) на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування здійснюється відповідно до пунктів 1, 2 Глави 1 цього розділу.
1. Перераховано кошти власних надходжень бюджетних установ на рахунки бюджетних установ, відкриті в банках (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів державного бюджету):
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3437
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
одночасно:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надміру зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів державного бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):
2.1. Перераховано кошти для здійснення повернення з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства, у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень:
Дебет
3437
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
а також:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
2.2. Перераховано кошти на відповідний рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ для здійснення повернення:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.3. Здійснено повернення помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:
Дебет
3132
Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
7535
Власні надходження бюджетних установ
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
3. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті з рахунків в банках (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про операції в національній валюті):
Дебет
3437
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
4233
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в національній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
4. На суму коштів, перерахованих з рахунків в банках для розміщення на депозит в установах банків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про операції в національній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3437
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті
Кредит
3438
Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків
5. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про операції в національній валюті):
Дебет
3438
Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків
Кредит
3437
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті
__________
Примітка -12:
кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 1, 2 глави 1 цього розділу.

Розділ IV. Облік операцій з обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)

1.1. На суму зобов'язання, взятого головним розпорядником бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або одержувачем бюджетних коштів за коштами державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9331
Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.2. На суму фінансового зобов'язання, взятого головним розпорядником бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або одержувачем бюджетних коштів за коштами державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
та одночасно:
Дебет
9331
Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
а також за спеціальним фондом:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.3. На суму довгострокового бюджетного зобов'язання за коштами загального фонду державного бюджету, взятого розпорядником бюджетних коштів відповідно до окремих рішень Уряду (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття довгострокового бюджетного зобов'язання):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9335
Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету
1.4. На суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов'язань, взятих розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань поточного року за довгостроковим бюджетним зобов'язанням за коштами загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання):
Дебет
9335
Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9331
Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
одночасно
Дебет
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
та одночасно
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
одночасно
Дебет
9331
Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
а також за спеціальним фондом:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.5. На суму бюджетного фінансового зобов'язання, зареєстрованого розпорядником коштів державного бюджету в органах Казначейства у минулому періоді (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на виконання реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов'язання):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
одночасно
Дебет
9331
Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно
Дебет
9334
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
а також за спеціальним фондом:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.6. На суму бюджетного фінансового зобов'язання минулих бюджетних періодів, знятого розпорядником бюджетних коштів з обліку в органах Казначейства (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на виконання реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт зняття з обліку бюджетного фінансового зобов'язання минулих бюджетних періодів):
Дебет
9334
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.7. На суму погашення попередньої оплати здійсненої розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі документів розпорядників бюджетних коштів, що підтверджують погашення попередньої оплати):
Дебет
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -13:
органи Казначейства здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів за спеціальним фондом державного бюджету у розрізі складових спеціального фонду. Рахунки для обліку зобов'язань відкриваються на рахунках позабалансового обліку, окремо для кожної складової спеціального фонду, відповідно до зведення показників спеціального фонду.

Розділ V. Облік операцій за відкритими асигнуваннями та видатками державного бюджету, у тому числі із надання кредитів

Глава 1. Загальний фонд

1. У Державній казначейській службі України
1.1. На суму пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам по видатках, які не віднесено до захищених, та для надання кредитів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету та для надання кредитів із загального фонду державного бюджету, затверджені Міністром фінансів України):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9021
Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.2. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету головним розпорядникам, відповідно до затверджених пропозицій по видатках, які не віднесено до захищених, та для надання кредитів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, сформованого на підставі затверджених пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету та для надання кредитів із загального фонду державного бюджету):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
одночасно:
Дебет
9021
Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.3. На суму відкритих асигнувань із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам по видатках, які віднесено до захищених (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, сформованого на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету):
Дебет
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
1.4. На суму розподілених головним розпорядником бюджетних коштів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
1.5. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядникам нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9012
Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.6. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -14:
операції з відображення в обліку розподілів відкритих асигнувань обласних державних адміністрацій здійснюються Головними управліннями Державної казначейської служби України відповідно до підпунктів 1.4 - 1.6 пункту 1 глави 1 цього розділу.
2. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)
2.1. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань, отриманого від розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9012
Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2.2. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
У разі проведення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
2.3. Проведено поновлення запозичених коштів із субрахунку єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі розпорядження Казначейства України):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
2.4. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету (загальний фонд)
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
Кредит
9712
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
2.5. За рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у поточному році, проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету (загальний фонд)
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
У разі проведення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
2.6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит
3231
Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства Кошти державного бюджету
__________
Примітка -15:
облік операцій із проведення акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, а також перерахування їх Казначейству України здійснюється у загальновстановленому порядку.
2.7. Здійснено коригування відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету, за якими проведені касові видатки у разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані відповідно до коригувальних розподілів відкритих асигнувань з приміткою "коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки"):
Дебет
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
Кредит
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету (загальний фонд)
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -16:
зменшення відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету, за якими проведені касові видатки у разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), при коригуванні здійснюється зворотними проведеннями.
2.8. Перераховано кошти на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - зведення заявок на видачу готівки):
Дебет
2158
Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
2.9. Зараховано кошти на рахунок органу Казначейства, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів (підстава - виписка з рахунку в банку):
Дебет
2334
Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2158
Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
2.10. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на рахунки органів Казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів за чеками (підстава - заявка на видачу готівки):
Дебет
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2334
Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету (загальний фонд)
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
4233
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в національній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.11. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів та проведено платіж із надання кредитів позичальникам у національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8631
Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.12. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабаланасового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
а також:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
2.13. На суму проведеної оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів в іноземній валюті (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті (z0130-13) , виписка з рахунку в банку):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету (загальний фонд)
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
У разі здійснення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
2.14. Повернуто на реєстраційний рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів залишку невикористаних коштів загального фонду державного бюджету при здійсненні операцій з придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
а також
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
а також:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит
7633
Надходження державного бюджету від операцій на рахунках в банках
2.15. Перераховано кошти іноземної валюти з валютного рахунку, відкритого на ім'я Казначейства України (підстава - платіжні документи, сформовані на підставі заявки-доручення розпорядника або одержувача бюджетних коштів на здійснення видатків в іноземній валюті та виписка з валютного рахунку Казначейства України):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
4432
Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
одночасно:
Дебет
4431
Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
2.16. Списано з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневий еквівалент перерахованої валюти та зараховано кошти іноземної валюти на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку (підстава - платіжні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
а також:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
__________
Примітка -17:
операції, проведені розпорядником бюджетних коштів в іноземній валюті відображаються відповідно до підпункту 2.13 пункту 2 глави 1 цього розділу.
__________
Примітка -18:
операції щодо списання з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневого еквіваленту перерахованої валюти та перерахування коштів іноземної валюти для надання кредитів позичальникам з валютного рахунку, відкритого на ім'я Казначейства України, на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку, здійснюються відповідно до підпунктів 2.15-2.16 (без урахування примітки 1) пункту 2 глави 1 цього розділу.
2.17. На суму курсової різниці (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті (z0130-13) , виписка з рахунку в банку):
1) у разі зменшення курсу:
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
9714
Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2) у разі збільшення курсу:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9714
Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету
2.18. Проведено операції в іноземній валюті розпорядником або одержувачем бюджетних коштів із надання кредитів позичальникам (підстава - Довідка про операції в іноземній ва (z0130-13) люті, виписка з рахунку в банку та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8631
Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
Кредит
4434
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.19. Перенесено заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за кредитами, наданими з державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):
Дебет
2132
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
або:
2033
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Кредит
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
2.20. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі довідки):
1) у разі збільшення курсу:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2132
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
або:
2033
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
Кредит
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
2) у разі зменшення курсу:
Дебет
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
Кредит
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2132
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
або:
2033
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
одночасно:
Дебет
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
Кредит
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
2.21. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства позичальнику (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
Кредит
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
одночасно:
Дебет
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
Кредит
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету

Глава 2. Спеціальний фонд

1. У Державній казначейській службі України
1.1. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів бюджету та видів надходжень):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
одночасно:
Дебет
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
1.2. На суму розподілених головним розпорядником бюджетних коштів відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
1.3. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядникам нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9012
Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.4. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
2. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначействі службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)
2.1. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань, отриманого від розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9012
Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
2.2. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштамидержавного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
У разі здійснення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
2.3. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9712
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
2.4. За рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у поточному році, проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
У разі здійснення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
2.5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету, крім спеціального фонду у частині власних надходжень бюджетних установ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
або:
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
__________
Примітка -19:
операції щодо перерахування коштів з рахунків спеціального фонду на рахунок Казначейства, відкритий в установі банку для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів здійснюються відповідно до підпунктів 2.8-2.9 пункту 2 глави 1 цього розділу
Облік операцій із проведення акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету, а також перерахування їх Казначейству України здійснюється у загальновстановленому порядку.
2.6. Здійснено коригування відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету, за якими проведені касові видатки у разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані відповідно до коригувальних розподілів відкритих асигнувань з приміткою "коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки"):
Дебет
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
Кредит
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -20:
зменшення відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету, за якими проведені касові видатки у разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), при коригуванні здійснюється зворотними проведеннями.
2.7 Перераховано кошти на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (підстава - зведення заявок на видачу готівки):
Дебет
2158
Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
2.8. Зараховано кошти на рахунок органу Казначейства, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів (підстава - виписка з рахунку в банку):
Дебет
2334
Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2158
Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
2.9. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів за чеками (підстава - заявка на видачу готівки):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2334
Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
4233
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
У разі здійснення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
2.10. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів та проведено платіж із надання кредитів позичальникам у національній валюті (у грошовій формі) (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8631
Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.11. Відображено в обліку виконання державного бюджету видатки спеціального фонду державного бюджету із надання позик розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів на впровадження інвестиційних проектів в іноземній валюті (у негрошовій формі) (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті
Кредит
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
а також:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8631
Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.12. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів, які надійшли від повернення кредитів, що у попередні роки надавались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, та проведено платіж із надання кредитів позичальникам, як рекредитування (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет
3434
Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
8631
Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.13. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
а також:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
2.14. На суму проведеної оплати рахунків в іноземній валюті розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно**:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
У разі здійснення попередньої оплати:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9333
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
__________
** проведення здійснюється у разі реєстрації в органах Казначейства бюджетних фінансових зобов'язань розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів
2.15. Перераховано кошти іноземної валюти з валютного рахунку, відкритого на ім'я Казначейства України (підстава - платіжні документи, сформовані на підставі заявки-доручення розпорядника або одержувача бюджетних коштів на здійснення видатків в іноземній валюті та виписка з валютного рахунку Казначейства України):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
4432
Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
одночасно:
Дебет
4431
Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит
2331
Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
2.16. Повернуто на реєстраційний рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів залишку невикористаних коштів спеціального фонду державного бюджету при здійсненні операцій з придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
а також
Дебет
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
а також:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит
7633
Надходження державного бюджету від операцій на рахунках в банках
2.17. Списано з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневий еквівалент перерахованої валюти та зараховано на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку (підстава - платіжні документи розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3431
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
або:
3432
Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
а також:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
__________
Примітка -21:
операції, проведені розпорядником бюджетних коштів в іноземній валюті відображаються відповідно до підпункту 2.14 пункту 2 глави 2 цього розділу.
__________
Примітка -22:
операції щодо списання з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневого еквіваленту перерахованої валюти та перерахування коштів іноземної валюти для надання кредитів позичальникам з валютного рахунку, відкритого на ім'я Казначейства України, на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку, здійснюються відповідно до підпунктів 2.17, 2.19 (без урахування примітки 2) пункту 2 глави 2 цього розділу.
2.18. На суму курсової різниці (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті (z0130-13) , виписка з рахунку в банку):
1) у разі зменшення курсу:
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
9714
Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2) у разі збільшення курсу:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9714
Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету
2.19. Проведено операції в іноземній валюті розпорядником або одержувачем бюджетних коштів із надання кредитів позичальникам (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8631
Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9332
Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.20. Перенесено заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за кредитами, наданими з державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):
Дебет
2132
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
або:
2033
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Кредит
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
2.21. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):
1) у разі збільшення курсу:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2132
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
або:
2033
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
Кредит
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
2) у разі зменшення курсу:
Дебет
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
Кредит
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2132
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
або:
2033
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
одночасно:
Дебет
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
Кредит
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
2.22. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства позичальнику (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
Кредит
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
одночасно:
Дебет
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
Кредит
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
2.23. Надійшли кошти позики міжнародних фінансових організацій в іноземній валюті для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
2.24. На суму проведеної оплати рахунків в іноземній валюті розпорядником бюджетних коштів по використанню коштів позики міжнародних фінансових організацій (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9084
Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.25. Перераховано (повернуто) кошти позики міжнародних фінансових організацій в іноземній валюті, отримані в звітному періоді (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.26. Перераховано (повернуто) залишок коштів позики міжнародних фінансових організацій в іноземній валюті, отриманих у минулих роках (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
5531
Результат виконання державного бюджету звітного періоду
Кредит
5532
Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
2.27. На суму наданих розпорядником бюджетних коштів кредитів позичальникам за рахунок коштів позики міжнародних фінансових організацій в іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
2130
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
або:
2031
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Кредит
4131
Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8631
Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9133
Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9137
Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9151
Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -23:
операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до підпункту 2.18 пункту 2 глави 2 цього розділу.

Розділ VI Облік операцій з коштами бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

1. Зараховано кошти бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):
Дебет
3431*
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
Кредит
3853
Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам
__________
* при перерахуванні коштів бюджетної дотації бухгалтерські проведення за рахунками бюджетного та позабалансового обліку здійснюються у загальновстановленому порядку.
2. Перераховано суми бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам (підстава - Реєстр отримувачів бюджетної дотації):
Дебет
3853
Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі

Розділ VII. Облік операцій із управління єдиним казначейським рахунком

Глава 1. Операції по управлінню коштами єдиного казначейського рахунку у Державній казначейській службі України

1. Перераховано залишки коштів субрахунку єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України):
Дебет
2752
Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками органів Казначейства
Кредит
2452
Субрахунки єдиного казначейського рахунку
2. Зараховано кошти субрахунку єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
3751
Технічні рахунки органів Казначейства
Кредит
6651
Зобов'язання за іншими коштами перед органами Казначейства
3. Перераховано кошти підкріплення субрахунку єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України):
Дебет
6651
Зобов'язання за іншими коштами перед органами Казначейства
Кредит
3751
Технічні рахунки органів Казначейства
4. Отримано підкріплення субрахунку єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
2452
Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит
2752
Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками органів Казначейства
5. Проведено запозичення коштів єдиного казначейського рахунку до державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України):
Дебет
2751
Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
6. Проведено поновлення коштів, запозичених із єдиного казначейського рахунку до державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
2751
Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку

Глава 2. Операції із надання короткострокових позик на покриття тимчасових касових розривів Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування

1. Зараховано кошти, запозичені із єдиного казначейського рахунку, на рахунки Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження Казначейства України):
Дебет
2156
Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
Кредит
3554
Рахунки державних цільових фондів
2. Відображено прострочену заборгованість Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет
2157
Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
Кредит
2156
Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
3. Проведено поновлення коштів, запозичених із єдиного казначейського рахунку на рахунки Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі договору між Казначейством України та Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування):
Дебет
3554
Рахунки державних цільових фондів
Кредит
2156
Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
або
2157
Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
4. Списано заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунка відповідно до рішень уряду (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі доручення Міністерства фінансів України та акта-звірення заборгованості Пенсійного фонду України за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунка):
Дебет
2633
Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом
Кредит
2156
Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
або
2157
Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
5. Погашено взаємні розрахунки Пенсійного фонду України перед державним бюджетом шляхом відновлення єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження Казначейства України та розпорядчого документу Міністерства фінансів України):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
2633
Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом

Розділ VIII. Облік операцій за відкритими асигнуваннями та проведеними загальнодержавними видатками

Глава 1. Загальний фонд

1. На суму відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі територій, сформованого на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету):
Дебет
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
2. На суму відкритих та розподілених асигнувань за міжбюджетними трансфертами загального фонду державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів):
Дебет
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
3. Операції з відкриття асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів із загального фонду державного бюджету за загальнодержавними витратами здійснюються у порядку, зазначеному у підпунктах 1.1-1.3 пункту 1 глави 1 розділу V цього Порядку.
4. На суму відкритих та розподілених головним розпорядником бюджетних коштів асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядникам бюджетних коштів за бюджетними програмами, за якими не складаються кошториси (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
5. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на рахунок головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано загальнодержавні видатки на рахунки місцевих бюджетів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів):
Дебет
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
Кредит або:
3140
Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
2451
Єдиний казначейський рахунок
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
8531
Трансферти
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9841
Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -24:
облік операцій із проведення акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування їх місцевим бюджетам здійснюється у загальновстановленому порядку.
6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
або:
3140
Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
8531
Трансферти
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9712
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
7. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
__________
Примітка -25:
облік операцій із проведення акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, а також перерахування їх Казначейству України здійснюється у загальновстановленому порядку.
8. Здійснено відкликання коштів з рахунків для обліку надходжень загального фонду місцевих бюджетів при здійсненні коригуючих операцій при перерозподілі або відкликанні раніше відкритих асигнувань відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій (підстава - платіжні доручення місцевого фінансового органу):
Дебет
або:
3140
Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
2451
Єдиний казначейський рахунок
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
Кредит
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
8531
Трансферти
одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9841
Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
9. Здійснено коригування відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі коригувальних реєстрів):
Дебет
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
Кредит
4231
Інші розрахунки за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9712
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
10. Здійснено коригування відкритих та розподілених асигнувань за міжбюджетними трансфертами загального фонду державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі коригувальних реєстрів):
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
11. Здійснено коригування відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі територій, сформованого на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету):
Дебет
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

Глава 2. Спеціальний фонд

1. На суму відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі територій та видів надходжень):
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
одночасно:
Дебет
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
2. На суму відкритих та розподілених асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів):
Дебет
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового" обліку
3. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунок головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення платежу та проведення загальнодержавних видатків (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
Кредит
3141
Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів
2451
Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет
8531
Трансферти
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
одночасно:
Дебет
9841
Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -26:
облік операцій із проведення акумулювання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, а також перерахування їх місцевим бюджетам здійснюється у загальновстановленому порядку.
4. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
3141
Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
8531
Трансферти
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9712
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ (v0011201-11) 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
Кредит
3130
Надходження до загального фонду державного бюджету
__________
Примітка -27:
облік операцій із проведення акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, а також перерахування їх Казначейству України здійснюється у загальновстановленому порядку.
6. Здійснено відкликання коштів з рахунків для обліку надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів при здійсненні коригуючих операцій при перерозподілі або відкликанні раніше відкритих асигнувань відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій (підстава - платіжні доручення місцевого фінансового органу):
Дебет
3141
Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів
2451
Єдиний казначейський рахунок
Кредит
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
2333
Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
Кредит
8531
Трансферти
одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9841
Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
7. Здійснено коригування відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі коригувальних реєстрів):
Дебет
3433
Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету
одночасно:
Дебет
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9712
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
8. Здійснено коригування відкритих та розподілених за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі коригувальних реєстрів):
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9233
Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9237
Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
одночасно:
Дебет
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9811
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9. Здійснено коригування відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі територій та видів надходжень):
Дебет
9011
Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9252
Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9254
Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
одночасно:
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
3231
Кошти державного бюджету

Розділ IX. Облік операцій за відкритими асигнуваннями розпорядникам, які обслуговуються транзитними Головними управліннями Державної казначейської служби України через базові Головні управління Державної казначейської служби України

1. Загальний фонд

1.1. У базовому Головному управлінні на суму відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядника бюджетних коштів, які обслуговуються транзитними Головними управліннями (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані відповідно до розподілу відкритих асигнувань, отриманого від розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники бюджетних коштів):
Дебет
9012
Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9812
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2. Спеціальний фонд

2.1. У базовому Головному управлінні на суму відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядникам бюджетних коштів, які обслуговуються транзитними Головними управліннями (підстава - меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань, отриманого від розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники бюджетних коштів):
Дебет
9012
Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9132
Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9136
Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9812
Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства
Кредит
9911
Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
одночасно:
Дебет
9234
Поточний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9238
Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9152
Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
__________
Примітка -28:
оплата рахунків розпорядника бюджетних коштів та операції щодо відкриття асигнувань та проведення видатків у транзитних управліннях здійснюються відповідно до пунктів 2 глав 1 та 2 розділу V цього Порядку.

Розділ X. Облік операцій у Казначействі України за окремими видатками розпорядників бюджетних коштів, підвідомчі установи яких знаходяться за кордоном

1.1. Операції за відкритими асигнуваннями за загальним фондом державного бюджету на рівні Казначейства України здійснюються відповідно підпунктів 1.1-1.6 пункту 1 глави 1 розділу V цього Порядку.
Операції за відкритими асигнуваннями у частині інших надходжень спеціального фонду державного бюджету на рівні Казначейства України здійснюються відповідно підпунктів 1.1-1.4 пункту 1 глави 2 розділу V цього Порядку.
1.2. Перераховано кошти державного бюджету з рахунків, відкритих у Казначействі України, на рахунки, відкриті в установах банків (підстава - розпорядження на перерахування коштів з рахунку Казначейства України):
Дебет
3231
Кошти державного бюджету
Кредит
2451
Єдиний казначейський рахунок
а також:
Дебет
8633
Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
Кредит
2333
Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
одночасно:
Дебет
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
Кредит
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
одночасно:
Дебет
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит
9711
Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
одночасно:
Дебет
9013
Відкриті асигнування державного бюджету
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
1.3. Відображено в обліку виконання державного бюджету проведені видатки розпорядників бюджетних коштів (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті (z0130-13) ):
Дебет
3436
Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
Кредит
2332
Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
одночасно:
Дебет
8031
Витрати на оплату праці
8032
Відрахування на соціальні заходи
8033
Матеріальні витрати
8331
Фінансові витрати державного бюджету
8431
Інші витрати за обмінними операціями
8531
Трансферти
8532
Інші витрати за необмінними операціями
Кредит
4234
Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
одночасно: