БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 лютого 2020 р. № 65
Київ

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 267 від 08.04.2020 (267-2020-п) № 286 від 15.04.2020 (286-2020-п) № 331 від 24.04.2020 (331-2020-п) - щодо дії Постанови див. пункт 9 № 456 від 27.05.2020 (456-2020-п) № 513 від 19.06.2020 (513-2020-п) № 700 від 12.08.2020 (700-2020-п) № 789 від 07.09.2020 (789-2020-п) № 845 від 16.09.2020 (845-2020-п) № 929 від 09.10.2020 (929-2020-п) № 1108 від 29.10.2020 (1108-2020-п) )
Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) , статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) , Бюджетного кодексу України (2456-17) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі - Порядок), що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Установити, що Порядок застосовується Національною службою здоров’я:
для первинної медичної допомоги - з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2020 р.;
для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами - з 1 квітня 2020 р. до 31 грудня 2020 р.;
для реімбурсації лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету II типу (крім інсулінів) - з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2020 року;
для стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, - з 1 квітня 2020 р. протягом періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 30 календарних днів після його відміни;
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 331 від 24.04.2020 (331-2020-п) - застосовується з 1 квітня 2020 року та діє у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни )
для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р., - з 1 до 30 квітня 2020 р. включно.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 331 від 24.04.2020 (331-2020-п) - застосовується з 1 квітня 2020 року та діє у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни )
5. Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я після опрацювання даних, поданих за формами звітності з питань охорони здоров’я за 2019 рік, забезпечити в установленому порядку в разі потреби внесення відповідних змін до тарифів та коригувальних коефіцієнтів, визначених у Порядку.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом трьох днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити надання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій Національній службі здоров’я, закладам охорони здоров’я та фізичним особам - підприємцям, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичні послуги, передбачені главами 2, 3, 20 і 21 розділу II Порядку, відповідно інформації про:
визначений центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з яким Національна служба здоров’я укладає договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання екстреної медичної допомоги;
зміни у структурі мережі закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які відбулися в період з 1 січня 2019 р. до 1 лютого 2020 р., що призвели до зміни запланованої кількості та структури пролікованих випадків;
заплановану кількість осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію та перебуватимуть під медичним наглядом, та кількість дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями та перебуватимуть під медичним наглядом, за надавачами медичних послуг;
заплановану кількість осіб, які отримуватимуть замісну підтримувальну терапію, за надавачами медичних послуг.
7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 року.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 65

ПОРЯДОК

реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

( Див. текст (65-2020-пl) )
Додаток 1
до Порядку

КОЕФІЦІЄНТ

збалансованості бюджету

( Див. текст (65-2020-пl1) )
Додаток 2
до Порядку

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

діагностично-споріднених груп

Для пакетів медичних послуг, передбачених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, застосовуються такі вагові коефіцієнти діагностично-споріднених груп:
Код
Група
Пакет послуг
Ваговий коефіцієнт діагностично-споріднених груп
1.
A01A
Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дорослих від 18 років і старше
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,894
2.
A01C
Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дітей до 18 років
-"-
0,777
3.
A02
Діагностика туберкульозу легенів та позалегеневий туберкульоз органів дихання
-"-
0,588
4.
A03
Менінгококова інфекція та септицемії
-"-
2,745
5.
B01
Хронічний вірусний гепатит В і С
-"-
1,373
6.
B03
Інші вірусні гепатити
-"-
1,429
7.
C01A
Діагностика злоякісних новоутворень у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,922
8.
C01C
Діагностика злоякісних новоутворень у дітей до 18 років
-"-
1,122
9.
C02A
Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,035
10.
C02C
Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дітей до 18 років
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
2,144
11.
C03A
Доброякісні новоутворення у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,73
12.
C03C
Доброякісні новоутворення у дітей до 18 років
-"-
1,11
13.
D01A
Анемії у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,577
14.
D01C
Анемії у дітей до 18 років
-"-
1,128
15.
D02A
Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,933
16.
D02C
Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дітей до 18 років
-"-
0,789
17.
E01
Набутий гіпотиреоз та інші форми порушення ендокринних залоз
-"-
0,605
18.
E02A
Цукровий діабет у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,65
19.
E02C
Цукровий діабет у дітей до 18 років
-"-
0,901
20.
E03A
Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дорослих від 18 років і старше
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,592
21.
E03C
Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дітей до 18 років
-"-
1,023
22.
F01A
Розлади психіки та поведінки
-"-
0,986
23.
G01A
Запальні хвороби центральної нервової системи у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,757
24.
G01C
Запальні хвороби центральної нервової системи у дітей до 18 років
-"-
1,197
25.
G02A
Інші хвороби нервової системи у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,705
26.
G02C
Інші хвороби нервової системи у дітей до 18 років
-"-
0,904
27.
H01A
Хвороби ока та його придаткового апарату у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,655
28.
H01C
Хвороби ока та його придаткового апарату у дітей до 18 років
-"-
0,64
29.
H02A
Гострий отит середнього вуха у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,748
30.
H02C
Гострий отит середнього вуха у дітей до 18 років
-"-
0,825
31.
H03A
Інші хвороби вуха та соскового відростка у дорослих від 18 років і старше
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,745
32.
H03C
Інші хвороби вуха та соскового відростка у дітей до 18 років
-"-
0,82
33.
I01
Гостра ревматична гарячка
-"-
0,659
34.
I02
Хронічні ревматичні хвороби серця
-"-
0,652
35.
I03A
Інші хвороби системи кровообігу у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,65
36.
I03C
Інші хвороби системи кровообігу у дітей до 18 років
-"-
0,849
37.
I04
Стенокардія та інші форми ішемічної хвороби серця
-"-
0,644
38.
I05
Гострий інфаркт міокарда
-"-
1,315
39.
I06
Гострий мозковий інсульт
-"-
0,717
40.
I07
Інші цереброваскулярні хвороби
-"-
0,649
41.
J01A
Пневмонії у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,049
42.
J01C
Пневмонії у дітей до 18 років
-"-
0,926
43.
J02A
Обструктивні хвороби легень у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,141
44.
J02C
Обструктивні хвороби легень у дітей до 18 років
-"-
1,425
45.
J04
Інші хвороби органів дихання
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,691
46.
K01
Гастроезофагеальний рефлюкс, гастрит та дуоденіт, диспепсії, синдром подразненого кишечника
-"-
0,524
47.
K02
Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гострі гастрити, хвороби підшлункової залози та інші хвороби органів травлення
-"-
0,679
48.
K03
Проривна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, защемлена грижа (з непрохідністю, гангреною), гострий холецистит, жовчно-кам’яна хвороба, холецистит, холангіт
-"-
0,299
49.
K04
Гострий апендицит та грижа
-"-
0,341
50.
K05
Хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, цироз печінки, гострий панкреатит
-"-
1,603
51.
K06
Хвороби ротової порожнини, залоз та щелеп
-"-
0,628
52.
L01
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
-"-
0,54
53.
M01A
Запальні артропатії у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,626
54.
M01C
Запальні артропатії у дітей до 18 років
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,39
55.
M02
Ревматоїдний артрит
-"-
0,823
56.
M03A
Остеомієліт у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,554
57.
M03C
Остеомієліт у дітей до 18 років
-"-
2,218
58.
M04A
Інші дорсопатії, спондилопатії у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,664
59.
M04C
Інші дорсопатії, спондилопатії у дітей до 18 років
-"-
0,843
60.
M05
Інші хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
-"-
0,762
61.
N01
Гострий гломерулонефрит
-"-
2,519
62.
N02
Хронічний гломерулонефрит
-"-
2,183
63.
N03
Хвороби передміхурової залози
-"-
0,761
64.
N04C
Інші інфекції нирок у дітей до 18 років
-"-
0,816
65.
N04A
Інші інфекції нирок у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,066
66.
N05
Камені нирок і сечоводу
-"-
0,62
67.
N06A
Інші хвороби сечостатевої системи у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,913
68.
N06C
Інші хвороби сечостатевої системи у дітей до 18 років
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,724
69.
O01
Вагітність та післяпологовий період
-"-
1,136
70.
P01
Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
-"-
1,093
71.
Q01
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення
-"-
0,874
72.
R01
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
-"-
0,337
73.
S01A
Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,941
74.
S01C
Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дітей до 18 років
-"-
1,753
75.
S02
Внутрішньочерепні травми
-"-
0,911
76.
S03
Травми інших внутрішніх органів, грудної, черевної порожнини і таза
-"-
0,998
77.
T01
Термічні та хімічні опіки
-"-
2,791
78.
T02
Отруєння ліками та біологічними речовинами
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,462
79.
T03
Інші травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
-"-
0,647
80.
2.2.01
Операції на периферичній нервовій системі
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
1,638
81.
2.1.01
Операції на головному мозку
-"-
3,077
82.
2.0.01
Інші операції на нервовій системі
-"-
2,721
83.
3.0.01
Інші операції на ендокринній системі
-"-
1,409
84.
4.0.07
Операції на органах зору
-"-
0,651
85.
5.2.01A
Операції на мигдаликах та аденоїдах у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,585
86.
5.2.01C
Операції на мигдаликах та аденоїдах у дітей до 18 років
-"-
0,725
87.
5.1.01
Операції на вусі
-"-
1,239
88.
5.0.01
Інші операції на органах горла та носа
-"-
1,064
89.
6.1.01
Пульмонектомія, резекція легені
-"-
3,319
90.
6.0.04A
Інші операції на органах дихання у дорослих від 18 років і старше
-"-
2,145
91.
6.0.04C
Інші операції на органах дихання у дітей до 18 років
-"-
3,483
92.
7.7.06
Радіочастотна абляція та імплантація кардіостимулятора
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
2,48
93.
7.3.02
Операції з приводу уражень клапанів серця
-"-
2,108
94.
7.2.01
Операції на серці з приводу вроджених вад серця дорослих та дітей старше 1 року
-"-
3,841
95.
7.2.01C0
Операції на серці з приводу вроджених вад серця дітей до 1 року
-"-
3,841
96.
7.0.08
Інші операції на серці
-"-
3,351
97.
8.3.10
Операції на венах
-"-
1,667
98.
8.2.09
Операції на брахіоцефальних судинах
-"-
3,339
99.
8.1.09
Операції на артеріях
-"-
3,927
100.
8.0.11
Інші операції на судинах
-"-
1,241
101.
9.7.03
Операції з приводу незащемленої грижі
-"-
1,33
102.
9.6.02
Операції на підшлунковій залозі
-"-
2,707
103.
9.5.02
Операції на жовчних протоках
-"-
2,208
104.
9.4.03
Холецистектомія при хронічних холециститах
-"-
1,442
105.
9.3.03
Апендиктомія при апендициті
-"-
1,320
106.
9.2.02
Операції на шлунку з приводу виразкової хвороби
-"-
2,194
107.
9.10.03
Лапаротомії діагностичні
-"-
1,535
108.
9.1.01
Операції на стравоході
-"-
2,848
109.
9.0.03A
Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дорослих від 18 років і старше
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
2,884
110.
9.0.03C
Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дітей до 18 років
-"-
2,383
111.
10.0.03
Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки
-"-
1,584
112.
11.0.02A
Інші операції на нирках і сечоводі у дорослих від 18 років і старше
-"-
2,302
113.
11.0.02C
Інші операції на нирках і сечоводі у дітей до 18 років
-"-
1,716
114.
12.0.01
Операції на передміхуровій залозі
-"-
1,925
115.
13.2.02
Інші операції на жіночих статевих органах
-"-
1,08
116.
13.1.01
Вишкрібання матки (крім штучного переривання вагітності)
-"-
0,527
117.
14.6.01
Інші вишкрібання матки, які пов’язані з вагітністю (крім штучного переривання вагітності)
-"-
0,581
118.
14.5.01
Штучне переривання вагітності
-"-
0,332
119.
14.0.01
Інші акушерські операції
-"-
1,704
120.
15.5.04
Операції на кістково-м’язовій системі з приводу ендопротезування суглобів
-"-
1,895
121.
15.4.01
Ампутації кінцівок при цукровому діабеті
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
1,907
122.
15.2.02
Інші ампутації кінцівок
-"-
1,9
123.
15.0.05A
Інші операції на кістково-м’язовій системі у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,895
124.
15.0.05C
Інші операції на кістково-м’язовій системі у дітей до 18 років
-"-
1,24
125.
16.1.01
Операції на молочній залозі при злоякісних пухлинах
-"-
1,661
126.
16.0.01
Інші операції на молочній залозі
-"-
1,054
127.
17.0.01
Операції на шкірі та підшкірній клітковині
-"-
1,043
128.
18.1.01A
Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,297
129.
18.1.01C
Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дітей до 18 років
-"-
2,456
130.
18.0.01A
Інші операції у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,503
131.
18.0.01C
Інші операції у дітей до 18 років
-"-
1,927
Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК

закладів охорони здоров’я, які надають медичні послуги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що визначені главою 30 Порядку

Код згідно з ЄДРПОУ
Найменування закладу охорони здоров’я
Вінницька область
05484126
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня № 1"
02011031
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова" Вінницької обласної ради
01982554
Комунальне підприємство "Калинівська центральна районна лікарня" Калинівської районної ради
01982560
Комунальне некомерційне підприємство "Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування"
01982502
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька центральна районна клінічна лікарня" Вінницької районної ради
41758238
Комунальне підприємство "Ладижинська міська лікарня" Ладижинської міської ради
34004453
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня" Вінницької обласної ради
01982672
Комунальне некомерційне підприємство "Тульчинська центральна районна лікарня" Тульчинської районної ради
01982666
Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька центральна районна лікарня"
01982488
Комунальне некомерційне підприємство "Барська центральна районна лікарня" Барської районної ради
03082760
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня" Вінницької обласної ради
05484451
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 2"
01982531
Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька центральна районна лікарня" Іллінецької районної ради
01982614
Комунальне некомерційне підприємство "Немирівська центральна районна лікарня" Немирівської районної ради
01982591
Комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могилів-Подільської міської ради
01982695
Комунальне некомерційне підприємство "Хмільницька центральна районна лікарня" Хмільницької районної ради
35814729
Комунальне підприємство "Козятинська центральна районна лікарня" Козятинської районної ради
36205651
Комунальне некомерційне підприємство "Гайсинська центральна районна лікарня" Гайсинської районної ради
01982525
Комунальне некомерційне підприємство "Жмеринська центральна районна лікарня" Жмеринської районної ради
01982726
Комунальне некомерційне підприємство "Ямпільська центральна районна лікарня" Ямпільської районної ради
01982494
Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування"
01982749
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"
Волинська область
03398983
Комунальне підприємство "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради
01983074
Комунальне підприємство "Заболоттівська районна лікарня" Заболоттівської селищної ради Ратнівського району Волинської області
01982991
Комунальне некомерційне підприємство "Ратнівська центральна районна лікарня" Ратнівської районної ради
01983068
Комунальне некомерційне підприємство "Старовижівська центральна районна лікарня" Старовижівської районної ради
01982885
Комунальне некомерційне підприємство "Берестечківська районна лікарня № 2"
01982985
Комунальне підприємство "Луцька міська клінічна лікарня"
01983134
Комунальне підприємство "Луцька центральна районна лікарня" Луцької районної ради
03399089
Комунальне підприємство "Луцький клінічний пологовий будинок"
42078561
Комунальне підприємство "Волинський обласний перинатальний центр" Волинської обласної ради
38856054
Комунальне підприємство "Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання" Ківерцівської районної ради
01983016
Комунальне некомерційне підприємство "Нововолинська центральна міська лікарня"
01982940
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області
37271416
Комунальне некомерційне підприємство "Любомльське територіальне медичне об’єднання" Любомльської районної ради
01983163
Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради
01982910
Комунальне некомерційне підприємство "Рожищенська центральна районна лікарня" Рожищенської районної ради
42631325
Комунальне підприємство "Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання"
01982896
Комунальне некомерційне підприємство "Горохівська центральна районна лікарня" Горохівської районної ради Волинської області
01982933
Комунальне некомерційне підприємство "Локачинська Центральна районна лікарня" Локачинської районної ради
05384318
Комунальне підприємство "Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька" Волинської обласної ради
Дніпропетровська область
05411245
Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради "Міська лікарня № 7"
01986173
Комунальний заклад "Криворізька міська лікарня № 3" Криворізької міської ради
01280527
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради
01984441
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради
01984624
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради
01985127
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради
01985995
Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька міська лікарня № 7" Криворізької міської ради
01986003
Комунальне підприємство "Криворізька міська клінічна лікарня № 8" Криворізької міської ради
01984174
Комунальне некомерційне підприємство "Павлоградська лікарня інтенсивного лікування" Павлоградської міської ради
26238302
Комунальне підприємство "Нікопольська міська лікарня № 1" Нікопольської міської ради"
01987273
Комунальне некомерційне підприємство "Новомосковська центральна міська лікарня" Новомосковської міської ради
01989160
Комунальне некомерційне підприємство "Синельниківська центральна міська лікарня" Синельниківської міської ради
23644906
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 8" Дніпровської міської ради
01984659
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 21 ім. Проф. Є.Г. Попкової" Дніпровської міської ради
01986115
Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька інфекційна лікарня № 1" Криворізької міської ради
01987416
Комунальне некомерційне підприємство "Першотравенська міська лікарня" Першотравенської міської ради
01985423
Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради
01983944
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 11" Дніпровської міської ради
01986339
Комунальне підприємство "Криворізька міська лікарня № 4" Криворізької міської ради
01984820
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 12" Дніпровської міської ради
Донецька область
01990660
Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги"
43522608
Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня № 9"
03096940
Комунальне некомерційне підприємство "Інфекційна лікарня м. Костянтинівка"
42170577
Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ"
01989728
Комунальне некомерційне підприємство "Великоновосілківська центральна районна лікарня"
01989763
Комунальне некомерційне підприємство "Волноваська центральна районна лікарня"
01990217
Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут"
01990418
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" м. Торецька
01990648
Комунальне некомерційне підприємство "Перинатальний центр м. Маріуполь"
01990654
Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука"
01990756
Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костянтинівської міської ради
01990810
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 3" Краматорської міської ради
31338129
Комунальне некомерційне підприємство "Інфекційна лікарня м. Мирноград"
03098229
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"
01990462
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради
Житомирська область
42788614
Комунальне підприємство "Лікарня № 1" Житомирської міської ради
01992050
Комунальне некомерційне підприємство "Коростенська центральна міська лікарня" Коростенської міської ради
40475812
Комунальне некомерційне підприємство "Коростенська центральна районна лікарня" Коростенської районної ради
01991671
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради
01991754
Комунальне некомерційне підприємство "Любарська центральна районна лікарня" Любарської районної ради Житомирської області
01991955
Комунальне некомерційне підприємство "Черняхівське територіальне медичне об’єднання" Черняхівської районної ради Житомирської області
01992015
Комунальне некомерційне підприємство "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради
01991783
Комунальне некомерційне підприємство "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради
42779217
Комунальне підприємство "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" Житомирської міської ради
01991820
Комунальне некомерційне підприємство "Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання"
02774119
Комунальне некомерційне підприємство "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради
42435766
Комунальне некомерційне підприємство "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради
01991607
Комунальне некомерційне підприємство "Хорошівська центральна районна лікарня" Хорошівської районної ради
01991872
Комунальне некомерційне підприємство "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради
01991903
Комунальне некомерційне підприємство "Радомишльська лікарня" Радомишльської міської ради
01991599
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Бердичівського району" Бердичівської районної ради
01991547
Комунальне некомерційне підприємство "Андрушівська центральна районна лікарня" Андрушівської районної ради
01991731
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна" Коростишівської районної ради
01991961
Комунальне некомерційне підприємство "Чуднівська центральна районна лікарня"
01991613
Комунальне некомерційне підприємство "Романівська лікарня" Романівської районної ради
Закарпатська область
01992529
Комунальне некомерційне підприємство "Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради"
01992819
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради
01992156
Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" Закарпатської обласної ради
26464748
Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії" Закарпатської обласної ради
01992831
Комунальне некомерційне підприємство "Мукачівська центральна районна лікарня"
26098930
Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" Закарпатської обласної ради
01992268
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня" Закарпатської обласної ради
38802040
Комунальне некомерційне підприємство "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради
26464978
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради
01992506
Комунальне некомерційне підприємство "Виноградівська районна лікарня" Виноградівської районної ради Закарпатської області
01992587
Комунальне некомерційне підприємство "Іршавська районна лікарня" Іршавської районної ради Закарпатської області
01992430
Комунальне некомерційне підприємство "Берегівська центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера" Берегівської районної ради Закарпатської області
01992682
Комунальне некомерційне підприємство "Тячівська районна лікарня" Тячівської районної ради
33583287
Комунальне некомерційне підприємство "Великобичківська міська лікарня" Великобичківської селищної ради
01992624
Комунальне некомерційне підприємство "Рахівська районна лікарня" Рахівської районної ради
01992653
Комунальне некомерційне підприємство "Свалявська районна лікарня" Свалявської районної ради Закарпатської області
43218512
Комунальне некомерційне підприємство "Лікувально-профілактична установа Міжгірська районна лікарня Міжгірської районної ради Закарпатської області"
Запорізька область
05498849
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради
05498683
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 6" Запорізької міської ради
01992972
Комунальне некомерційне підприємство "Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Пологівської районної ради Запорізької області
02006722
Комунальне некомерційне підприємство "Запорізька центральна районна лікарня" Запорізької районної ради Запорізької області
01992953
Комунальне некомерційне підприємство "Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Оріхівської районної ради Запорізької області
01992989
Комунальне підприємство "Приморська центральна районна лікарня" Приморської районної ради Запорізької області
01993032
Комунальне некомерційне підприємство "Якимівська центральна районна лікарня" Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
05395687
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок № 4" Запорізької міської ради
05498648
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 2" Запорізької міської ради
05498694
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 9" Запорізької міської ради
05498789
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня № 5" Запорізької міської ради
35535544
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 7" Запорізької міської ради
41955911
Комунальне підприємство "Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Веселівської селищної ради
01992908
Комунальне некомерційне підприємство "Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Василівської районної ради Запорізької області
01992914
Комунальне некомерційне підприємство "Вільнянська районна багатопрофільна лікарня" Вільнянської районної ради
05498720
Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об’єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області
02005131
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня" Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
39029713
Комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання"
42594137
Комунальне некомерційне підприємство "Спеціалізована медико-санітарна частина" Енергодарської міської ради Запорізької області
41477873
Комунальне підприємство "Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Токмацької міської ради
Івано-Франківська область
01993397
Комунальне некомерційне підприємство "Більшівцівська міська лікарня" Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького району Івано-Франківської області
25068128
Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
01993305
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Івано-Франківської міської ради
20551995
Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради"
01993351
Комунальне некомерційне підприємство "Богородчанська центральна районна лікарня" Богородчанської районної ради Івано-Франківської області
01993374
Комунальне некомерційне підприємство "Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради"
33271905
Комунальне некомерційне підприємство "Районна лікарня Калуської районної ради"
01993405
Комунальне некомерційне підприємство "Галицька лікарня" Галицької районної ради Івано-Франківської області
01993612
Комунальне некомерційне підприємство "Рожнятівська центральна районна лікарня" Рожнятівської районної ради
01993575
Комунальне некомерційне підприємство "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської районної ради
01993322
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 1" Івано-Франківської міської ради
01993279
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"
01993291
Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня" Івано-Франківської обласної ради
01993150
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна лікарня" Івано-Франківської обласної ради
24687786
Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради"
01993546
Комунальне некомерційне підприємство "Косівська центральна районна лікарня" Косівської районної ради Івано-Франківської області
01993428
Комунальне некомерційне підприємство "Городенківська центральна районна лікарня" Городенківської районної ради
33578224
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області
01993457
Комунальне некомерційне підприємство "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської районної ради Івано-Франківської області
02009637
Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр" Івано-Франківської обласної ради
25596594
Комунальне некомерційне підприємство "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської районної ради
01993635
Комунальне некомерційне підприємство Снятинської районної ради "Снятинська центральна районна лікарня"
01993486
Комунальне некомерційне підприємство "Тисменицька міська лікарня" Тисменицької районної ради Івано-Франківської області
25790167
Комунальне некомерційне підприємство "Єзупільська міська лікарня" Тисменицької районної ради Івано-Франківської області
01993470
Комунальне некомерційне підприємство "Лисецька центральна районна лікарня" Тисменицької районної ради Івано-Франківської області
01993658
Комунальне некомерційне підприємство "Тлумацька центральна районна лікарня" Тлумацької районної ради Івано-Франківської області
01993552
Комунальне некомерційне підприємство "Яремчанська центральна міська лікарня" Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
01993210
Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний спеціалізований (спеціальний) кістково-туберкульозний санаторій "Смерічка" Івано-Франківської обласної ради
01993256
Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня "Івано-Франківської обласної ради
01993629
Комунальне некомерційне підприємство Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної громади "Заболотівська районнна лікарня"
01993262
Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради"
Київська область
01994422
Комунальне некомерційне підприємство "Яготинська центральна районна лікарня" Яготинської районної ради
34019061
Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня № 2"
01994669
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради"
01994385
Комунальне некомерційне підприємство Васильківської районної ради "Васильківська центральна районна лікарня"
01994416
Комунальне некомерційне підприємство Кагарлицької районної ради "Кагарлицька центральна районна лікарня"
01994161
Комунальне некомерційне підприємство "Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня" Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради
24880520
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня № 1"
01994592
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня № 3"
01994497
Комунальне некомерційне підприємство "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області
01993701
Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня"
01994451
Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня"
01994409
Комунальне некомерційне підприємство Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня"
01994617
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківський пологовий будинок"
01994698
Комунальне некомерційне підприємство "Макарівська центральна районна лікарня" Макарівської районної ради
22201472
Комунальне некомерційне підприємство "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області
01994480
Комунальне некомерційне підприємство Бородянської районної ради "Бородянська центральна районна лікарня"
26191575
Комунальне некомерційне підприємство "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради Київської області
01994155
Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради "Обухівська центральна районна лікарня"
01994149
Комунальне некомерційне підприємство Миронівської районної ради "Миронівська центральна районна лікарня"
01994221
Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Тетіївська центральна районна лікарня" Тетіївської районної ради
01994238
Комунальне некомерційне підприємство Фастівської районної ради "Фастівська центральна районна лікарня"
Кіровоградська область
05493846
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" міської ради міста Кропивницького
01994942
Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
01994971
Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради"
01995083
Комунальне некомерційне підприємство "Світловодська центральна районна лікарня" Світловодської міської ради
38817151
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Гайворонської районної ради
01995120
Комунальне некомерційне підприємство Кропивницької районної ради "Кропивницька центральна районна лікарня"
37324478
Комунальне некомерційне підприємство "Новомиргородська районна лікарня" Новомиргородської районної ради
01995255
Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівська центральна районна лікарня" Олександрівської районної ради Кіровоградської області
01995226
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Новоархангельської районної ради"
01995143
Комунальне некомерційне підприємство "Добровеличківська центральна районна лікарня" Добровеличківської районної ради Кіровоградської області
01995108
Комунальне некомерційне підприємство "Бобринецька центральна районна лікарня" Бобринецької районної ради
01995137
Комунальне некомерційне підприємство "Голованівська центральна районна лікарня" Голованівської районної ради
01995154
Комунальне некомерційне підприємство "Долинська центральна районна лікарня Долинської районної ради"
01111227
Комунальний заклад "Знам’янська міська лікарня імені А. В. Лисенка" Знам’янської міської ради
01994921
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради"
01995203
Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківська центральна районна лікарня"
05493838
Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня м. Олександрії" Олександріївської міської ради
03073502
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська лікарня" міської ради міста Кропивницького"
Луганська область
05401658
Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області "Лисичанська багатопрофільна лікарня"
01983594
Комунальне некомерційне підприємство "Новопсковське територіальне медичне об’єднання Новопсковської районної ради"
37747995
Комунальне некомерційне підприємство "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Сєвєродонецької міської ради
01983602
Комунальне некомерційне підприємство "Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання"
01983714
Комунальне некомерційне підприємство "Старобільське районне територіальне медичне об’єднання" Старобільської районної ради
01983683
Комунальне некомерційне підприємство "Рубіжанська центральна міська лікарня" Рубіжанської міської ради Луганської області
37336064
Комунальне некомерційне підприємство "Біловодська багатопрофільна лікарня" Біловодської селищної ради
Львівська область
01998147
Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"
01997645
Комунальне некомерційне підприємство "8-а міська клінічна лікарня м. Львова"
01998161
Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи"
01996326
Комунальне некомерційне підприємство "Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня"
01996958
Комунальне некомерційне підприємство "Стрийська центральна міська лікарня"
01997248
Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради "Сокальська центральна районна лікарня"
13821460
Комунальне некомерційне підприємство "Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради
22398210
Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня"
41045137
Комунальне некомерційне підприємство "Рудківська лікарня" Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області
01984263
Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня"
01996622
Комунальне некомерційне підприємство "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева"
01996639
Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова"
01996869
Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"
01984292
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова"
01996728
Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ"
Миколаївська область
01998288
Комунальне некомерційне підприємство "Новобузька центральна районна лікарня" Новобузької районної ради Миколаївської області
01998354
Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" Баштанської районної ради Миколаївської області
05483078
Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Міська лікарня № 1"
43443474
Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради
01998319
Комунальне некомерційне підприємство "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської районної ради Миколаївської області
01998443
Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатопрофільна лікарня" Вознесенської міської ради
33850812
Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" Южноукраїнської міської ради
05483138
Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Пологовий будинок № 1"
01998348
Комунальне некомерційне підприємство "Арбузинська центральна районна лікарня" Арбузинської районної ради
Одеська область
01999023
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради
02007650
Комунальне некомерційне підприємство "Старокозацька районна лікарня"
05446427
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок № 2" Одеської міської ради
01998803
Комунальне некомерційне підприємство "Подільська міська лікарня" Подільської міської ради
01998704
Комунальне некомерційне підприємство Біляївської районної ради "Біляївська центральна районна лікарня"
01998644
Комунальне підприємство "Балтська багатопрофільна лікарня" Балтської міської ради Одеської області
05446404
Комунальне некомерційне підприємство "Вилківська міська лікарня" Вилківської міської ради
02775123
Комунальне некомерційне підприємство "Іванівська центральна районна лікарня" Іванівської районної ради Одеської області
01998845
Комунальне некомерційне підприємство Овідіопольської районної ради "Овідіопольська центральна районна лікарня"
01998880
Комунальне підприємство "Саратська центральна районна лікарня Саратської районної ради Одеської області"
01111121
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Подільського району Куяльницької сільської ради
21008313
Комунальне некомерційне підприємство "Одеський обласний клінічний медичний центр" Одеської обласної ради
01998526
Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради"
32190584
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня № 2" Одеської міської ради
02774438
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська клінічна лікарня № 3" Одеської міської ради
01999052
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 10" Одеської міської ради
01998785
Комунальне підприємство "Кодимська центральна районна лікарня" Кодимської районної ради Одеської області
01998851
Комунальне некомерційне підприємство спільної власності територіальних громад Роздільнянського району "Роздільнянська центральна районна лікарня"
42489785
Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської міської ради "Ізмаїльська міська центральна лікарня"
26418688
Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради "Центральна районна лікарня"
01982146
Комунальне некомерційне підприємство "Дунайська обласна лікарня" Одеської обласної ради
01982212
Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області
01998696
Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська центральна районна лікарня" Білгород-Дністровської районної ради
01998762
Комунальне некомерційне підприємство "Кілійська багатопрофільна лікарня" Кілійської міської ради
01998905
Комунальне підприємство "Тарутинська центральна районна лікарня" Тарутинської районної ради Одеської області
01998934
Комунальне некомерційне підприємство "Ширяївська центральна районна лікарня" Ширяївської районної ради Одеської області
Полтавська область
41318879
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"
01999342
Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради "Кременчуцька центральна районна лікарня"
01999626
Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
01999661
Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня" Полтавської обласної ради
01999388
Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради
01999613
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського"
01999276
Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківська центральна районна лікарня" Зіньківської районної ради Полтавської області
01999402
Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська центральна районна лікарня" Миргородської районної ради
01999460
Комунальне підприємство "Пирятинська центральна районна лікарня" Пирятинської районної ради
01999299
Комунальне некомерційне підприємство "Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В. Радевича"
01999307
Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька центральна районна лікарня" Кобеляцької районної ради Полтавської області
01999514
Комунальне некомерційне підприємство "Хорольська центральна районна лікарня" Хорольської районної ради Полтавської області
01999336
Комунальне некомерційне підприємство "Котелевська центральна районна лікарня" Котелевської районної ради
01999218
Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради
01999359
Комунальне некомерційне підприємство Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради
01999483
Комунальне некомерційне підприємство "Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області"
01999655
Комунальне підприємство "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"
01204377
Комунальне підприємство "5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"
01999690
Комунальне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради"
01204294
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна"
05385571
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська дитяча лікарня"
01999320
Комунальне некомерційне підприємство "Козельщинська центральна районна лікарня" Козельщинської районної ради Полтавської області
01111581
Комунальне підприємство "3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"
Рівненська область
02000010
Комунальне підприємство "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради
36121268
Комунальне підприємство "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної ради
22563423
Комунальне підприємство "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради
01111032
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 2" Рівненської міської ради
01999796
Комунальне некомерційне підприємство "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської районної ради
02000085
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради
37624798
Комунальне некомерційне підприємство "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради
02000105
Комунальне некомерційне підприємство "Здолбунівська центральна районна лікарня" Здолбунівської районної ради
01999810
Комунальний заклад охорони здоров’я "Березнівська центральна районна лікарня" Березнівської районної ради
01999788
Комунальне некомерційне підприємство "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради
01999907
Комунальне некомерційне підприємство "Костопільська центральна районна лікарня" Костопільської районної ради
02000263
Комунальне некомерційне підприємство "Радивилівська районна лікарня" Радивилівської районної ради Рівненської області
01999842
Комунальне некомерційне підприємство "Рокитнівська центральна районна лікарня" Рокитнівської районної ради Рівненської області
01999939
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня" Рівненської міської ради
03067009
Комунальне підприємство "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради
22579288
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Дубенської міської ради
Сумська область
02007549
Комунальне підприємство "Кролевецька центральна районна лікарня" Кролевецької районної ради
01110854
Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради "Конотопська міська лікарня"
02007532
Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня ім. Академіка Михайла Давидова"
36897937
Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Обласний клінічний перинатальний центр"
02000334
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня святої Зінаїди" Сумської міської ради
02007489
Комунальне некомерційне підприємство Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня"
01981477
Комунальне некомерційне підприємство "Роменська центральна районна лікарня" Роменської міської ради
01981508
Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради
01981514
Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради
05481004
Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З.Й. Красовицького"
02000300
Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради
Тернопільська область
02000866
Комунальне некомерційне підприємство "Почаївська районна комунальна лікарня" Кременецької районної ради Тернопільської області
43188153
Комунальне некомерційне підприємство "Кременецька районна комунальна лікарня" Кременецької районної ради Тернопільської області
02000872
Комунальне некомерційне підприємство "Почаївська обласна психоневрологічна лікарня" Тернопільської обласної ради
02001280
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня" Тернопільської обласної ради
04528442
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня"
02000903
Комунальне некомерційне підприємство "Лановецька центральна районна лікарня"
02000961
Комунальне некомерційне підприємство "Скалатська комунальна районна лікарня" Скалатської міської ради
02000984
Комунальне некомерційне підприємство "Підволочиська центральна районна лікарня" Підволочиської районної ради
02001185
Комунальне некомерційне підприємство "Чортківська центральна комунальна районна лікарня" Чортківської районної ради
02001311
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська університетська лікарня" Тернопільської обласної ради
02001328
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Тернопільської обласної ради
14030985
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради
02001297
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"
36338715
Комунальне некомерційне підприємство "Монастириська центральна районна лікарня" Монастириської районної ради
02001216
Комунальне некомерційне підприємство Шумської районної ради "Шумська центральна районна лікарня"
02000493
Комунальне некомерційне підприємство "Борщівська районна лікарня" Борщівської районної ради Тернопільської області
02000659
Комунальне некомерційне підприємство "Заліщицька центральна районна лікарня" Заліщицької районної ради
02000792
Комунальне некомерційне підприємство "Козівська центральна районна лікарня Козівської районної ради"
02000435
Комунальне некомерційне підприємство "Бережанська центральна районна лікарня" Бережанської районної ради
02000547
Комунальне некомерційне підприємство "Бучацька центральна районна лікарня" Бучацької районної ради
02000582
Комунальне некомерційне підприємство "Гусятинська комунальна районна лікарня" Гусятинської районної ради
35492401
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради
02001305
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня" Тернопільської обласної ради
02000702
Комунальне некомерційне підприємство "Збаразька центральна лікарня" Збаразької районної ради
02001274
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" Тернопільської обласної ради
Харківська область
02003770
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради
02002859
Комунальне некомерційне підприємство "Валківська центральна районна лікарня"
02003178
Комунальне некомерційне підприємство "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської районної ради Харківської області
42582687
Комунальне некомерційне підприємство "Куп’янське територіальне медичне об’єднання" Куп’янської міської ради Харківської області
02003511
Комунальне некомерційне підприємство "Міська багатопрофільна лікарня № 18" Харківської міської ради
22689195
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25" Харківської міської ради
02003669
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради
02003304
Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері"
02001759
Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок № 2 імені М.Х. Гельферіха" Харківської міської ради
02002380
Комунальне некомерційне підприємство "Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка" Чугуївської районної ради Харківської області
02002701
Комунальне некомерційне підприємство "Красноградська центральна районна лікарня"
02002730
Комунальне некомерційне підприємство Первомайська центральна районна лікарня
02002990
Комунальне некомерційне підприємство "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області
02003534
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня"
02003600
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня"
02003787
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17" Харківської міської ради
02003793
Комунальне некомерційне підприємство Балаклійської районної ради Харківської області "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня"
02003899
Комунальне некомерційне підприємство Богодухівська центральна районна лікарня Богодухівської районної ради
40199749
Комунальне некомерційне підприємство "Лозівське територіальне медичне об’єднання" Лозівської міської ради Харківської області
02003570
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"
02003652
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня"
02002339
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна психіатрична лікарня № 1"
02002227
Комунальне некомерційне підприємство Харківської районної ради "Мереф’янська центральна районна лікарня"
02003729
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 27" Харківської міської ради
Херсонська область
02004083
Комунальне підприємство "Олешківська центральна районна лікарня" Олешківської районної ради Херсонської області
02004048
Комунальне некомерційне підприємство "Нововоронцовська центральна районна лікарня Нововоронцовської районної ради"
02003913
Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська центральна районна лікарня" Бериславської районної ради
02003971
Комунальне некомерційне підприємство Генічеська центральна районна лікарня Генічеської районної ради Херсонської області
02003988
Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня"
02004025
Комунальне некомерційне підприємство "Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради"
02004060
Комунальне некомерційне підприємство "Скадовська центральна районна лікарня" Скадовської районної ради
02004120
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних" Херсонської міської ради
05396876
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського" Херсонської міської ради
26083704
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського" Херсонської обласної ради
02004108
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
02004002
Комунальне некомерційне підприємство "Іванівська центральна районна лікарня"
Хмельницька область
40365451
Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин"
02004812
Комунальне некомерційне підприємство "Шепетівська центральна районна лікарня" Шепетівської районної ради Хмельницької області
05481104
Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницька центральна районна лікарня" Хмельницького району
02004522
Комунальне некомерційне підприємство "Чемеровецька центральна районна лікарня" Чемеровецької районної ради
02004255
Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької районної ради "Дунаєвецька центральна районна лікарня"
02004410
Комунальне підприємство "Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова" Славутської районної ради Хмельницької області
02004752
Комунальне підприємство "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради
02004226
Комунальне підприємство "Деражнянська центральна районна лікарня Хмельницької області"
Черкаська область
02004976
Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська інфекційна лікарня"
02005036
Комунальне некомерційне підприємство "Уманська міська лікарня" Уманської міської ради
02005310
Комунальне некомерційне підприємство "Кам’янська центральна районна лікарня" Кам’янської районної ради
05503705
Комунальне некомерційне підприємство "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"
02005026
Комунальне некомерційне підприємство "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради
05540652
Комунальне некомерційне підприємство "Уманська дитяча лікарня" Уманської міської ради
02005585
Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"
02005326
Комунальне некомерційне підприємство "Канівська центральна районна лікарня" Канівської районної ради
02005332
Комунальне некомерційне підприємство "Катеринопільська центральна районна лікарня"
02005467
Комунальне некомерційне підприємство "Уманська центральна районна лікарня" Уманської районної ради
02005303
Комунальне некомерційне підприємство "Золотоніська районна багатопрофільна лікарня" Золотоніської районної ради
02005484
Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська центральна районна лікарня" Черкаської районної ради
02005496
Комунальне некомерційне підприємство "Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків" Шполянської районної ради
02005355
Комунальне некомерційне підприємство "Городищенське районне територіальне медичне об’єднання" Городищенської районної ради
Чернівецька область
43288621
Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна лікарня"
02005705
Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня"
41025351
Комунальне некомерційне підприємство "Герцаївська районна лікарня" Герцаївської районної ради Чернівецької області
01110972
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 1" Чернівецької міської ради
02005869
Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька центральна районна лікарня" Сторожинецької районної ради Чернівецької області
43291042
Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"
02005680
Комунальне некомерційне підприємство "Кіцманська центральна районна лікарня" Кіцманської районної ради
02005832
Комунальне некомерційне підприємство "Новоселицька районна лікарня" Новоселицької районної ради
02005846
Комунальне некомерційне підприємство "Путильська центральна районна лікарня" Путильської районної ради Чернівецької області
05481412
Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний перинатальний центр"
02005875
Комунальне некомерційне підприємство "Хотинська районна лікарня" Хотинської районної ради
02005674
Комунальне некомерційне підприємство "Кельменецька центральна районна лікарня" Кельменецької районної ради
02005697
Комунальне некомерційне підприємство "Вижницька районна лікарня" Вижницької районної ради
02005711
Комунальне некомерційне підприємство "Заставнівська центральна районна лікарня" Заставнівської районної ради
02005763
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 3" Чернівецької міської ради
02005778
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 4" Чернівецької міської ради
02005852
Комунальне некомерційне підприємство "Сокирянська районна лікарня" Сокирянської районної ради
43288841
Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна психіатрична лікарня"
43334908
Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр"
43342788
Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги"
Чернігівська область
02006171
Комунальне некомерційне підприємство "Бобровицька центральна районна лікарня" Бобровицької районної ради Чернігівської області
02006188
Комунальне некомерційне підприємство "Борзнянська центральна районна лікарня" Борзнянської районної ради Чернігівської області
02006194
Комунальне некомерційне підприємство "Варвинська центральна районна лікарня" Варвинської районної ради Чернігівської області
02006320
Комунальне некомерційне підприємство "Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області"
02006343
Комунальне некомерційне підприємство "Менська центральна районна лікарня" Менської районної ради
02006403
Комунальне некомерційне підприємство "Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського" Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області
02006426
Комунальне некомерційне підприємство "Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я. Примака" Носівської районної ради
02006538
Комунальне некомерційне підприємство "Талалаївська центральна районна лікарня Талалаївської районної ради Чернігівської області"
02006604
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради
02006610
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради
34549336
Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцька центральна міська лікарня"
02006277
Комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради "Козелецька центральна районна лікарня"
02774125
Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького" Ніжинської міської ради Чернігівської області
14233274
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради
02006082
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський обласний кардіологічний центр" Чернігівської обласної ради
м. Київ
05415958
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
30212155
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 4" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25680639
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 12" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
00184945
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
42751893
Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
13697965
Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний онкологічний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01994095
Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05497146
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 8" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25680295
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
04350694
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05496796
Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок № 3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01993730
Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25680355
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 6" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01993664
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
00185028
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
26199074
Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01993842
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03319759
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 17" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05415941
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01994072
Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня "Психіатрія" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01981738
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
( Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 331 від 24.04.2020 (331-2020-п) - застосовується з 1 квітня 2020 року та діє у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни; в редакції Постанови КМ № 456 від 27.05.2020 (456-2020-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 65

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку реімбурсації лікарських засобів (152-2017-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716):
1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
"2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які використовуються для лікування медичних станів (захворювань), визначених Кабінетом Міністрів України, і включені до:";
2) пункт 3 виключити.
2. Пункт 33 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (410-2018-п) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59), доповнити реченням такого змісту: "Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в кожному році, затвердженим Кабінетом Міністрів України.".
3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 (1119-2019-п) "Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 242):
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"для первинної медичної допомоги із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;";
2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"для відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - з 1 жовтня до 31 грудня 2020 р.;".
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
3) абзац шостий викласти в такій редакції:
"для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 квітня до 31 грудня 2020 року.".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 65

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 (1117-2018-п) "Деякі питання реалізації програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 305).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 26 (26-2019-п) "Про внесення змін до пункту 10 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 324).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283 і від 18 грудня 2018 р. № 1117 (295-2019-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 30, ст. 1072).
4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 (1119-2019-п) "Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 242).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1124 (1124-2019-п) "Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 244).