БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 лютого 2020 р. № 65
Київ

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 21.12.2020 (1299-2020-п) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 267 від 08.04.2020 (267-2020-п) № 286 від 15.04.2020 (286-2020-п) № 331 від 24.04.2020 (331-2020-п) - щодо дії Постанови див. пункт 9 № 456 від 27.05.2020 (456-2020-п) № 513 від 19.06.2020 (513-2020-п) № 700 від 12.08.2020 (700-2020-п) № 789 від 07.09.2020 (789-2020-п) № 845 від 16.09.2020 (845-2020-п) № 929 від 09.10.2020 (929-2020-п) № 1108 від 29.10.2020 (1108-2020-п) № 1299 від 21.12.2020 (1299-2020-п) № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) № 120 від 15.02.2021 (120-2021-п) № 229 від 09.03.2021 (229-2021-п) )
Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) , статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Бюджетного кодексу України (2456-17) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року (далі - Порядок), що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року )
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Установити, що Порядок застосовується Національною службою здоров’я:
для первинної медичної допомоги - з дня набрання чинності цією постановою до 31 березня 2021 р.;
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року )
для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами - з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р.;
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року )
для реімбурсації лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету II типу (крім інсулінів) - з дня набрання чинності цією постановою до 31 березня 2021 р.;
( Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року )
для стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, - з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р.;
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 331 від 24.04.2020 (331-2020-п) - застосовується з 1 квітня 2020 року та діє у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни; в редакції Постанови КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року )
для екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, - з 1 квітня 2020 р. до 31 січня 2021 р.;
( Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 120 від 15.02.2021 (120-2021-п) - застосовується з 1 лютого 2021 року )
для перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я - до 31 березня 2021 р.
( Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року ) ( Абзац восьмий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року )
5. Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я після опрацювання даних, поданих за формами звітності з питань охорони здоров’я за 2019 рік, забезпечити в установленому порядку в разі потреби внесення відповідних змін до тарифів та коригувальних коефіцієнтів, визначених у Порядку.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом трьох днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити надання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій Національній службі здоров’я, закладам охорони здоров’я та фізичним особам - підприємцям, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичні послуги, передбачені главами 2, 3, 20 і 21 розділу II Порядку, відповідно інформації про:
визначений центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з яким Національна служба здоров’я укладає договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання екстреної медичної допомоги;
зміни у структурі мережі закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які відбулися в період з 1 січня 2019 р. до 1 лютого 2020 р., що призвели до зміни запланованої кількості та структури пролікованих випадків;
заплановану кількість осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію та перебуватимуть під медичним наглядом, та кількість дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями та перебуватимуть під медичним наглядом, за надавачами медичних послуг;
заплановану кількість осіб, які отримуватимуть замісну підтримувальну терапію, за надавачами медичних послуг.
7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 березня 2021 р. крім глави 29 Порядку, яка діє до 31 грудня 2020 року.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1299 від 21.12.2020 (1299-2020-п) )
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 лютого 2020 р. № 65

ПОРЯДОК

реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року

( Див. текст (65-2020-пd229) )
Додаток 1 
до Порядку

КОЕФІЦІЄНТ

збалансованості бюджету

( Див. текст (65-2020-пd1229) )
Додаток 2 
до Порядку

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

діагностично-споріднених груп

Для пакетів медичних послуг, передбачених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, застосовуються такі вагові коефіцієнти діагностично-споріднених груп:
Код
Група
Пакет послуг
Ваговий коефіцієнт діагностично-споріднених груп
1.
A01A
Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дорослих від 18 років і старше
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,894
2.
A01C
Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дітей до 18 років
-"-
0,777
3.
A02
Діагностика туберкульозу легенів та позалегеневий туберкульоз органів дихання
-"-
0,588
4.
A03
Менінгококова інфекція та септицемії
-"-
2,745
5.
B01
Хронічний вірусний гепатит В і С
-"-
1,373
6.
B03
Інші вірусні гепатити
-"-
1,429
7.
C01A
Діагностика злоякісних новоутворень у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,922
8.
C01C
Діагностика злоякісних новоутворень у дітей до 18 років
-"-
1,122
9.
C02A
Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,035
10.
C02C
Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дітей до 18 років
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
2,144
11.
C03A
Доброякісні новоутворення у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,73
12.
C03C
Доброякісні новоутворення у дітей до 18 років
-"-
1,11
13.
D01A
Анемії у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,577
14.
D01C
Анемії у дітей до 18 років
-"-
1,128
15.
D02A
Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,933
16.
D02C
Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дітей до 18 років
-"-
0,789
17.
E01
Набутий гіпотиреоз та інші форми порушення ендокринних залоз
-"-
0,605
18.
E02A
Цукровий діабет у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,65
19.
E02C
Цукровий діабет у дітей до 18 років
-"-
0,901
20.
E03A
Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дорослих від 18 років і старше
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,592
21.
E03C
Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дітей до 18 років
-"-
1,023
22.
F01A
Розлади психіки та поведінки
-"-
0,986
23.
G01A
Запальні хвороби центральної нервової системи у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,757
24.
G01C
Запальні хвороби центральної нервової системи у дітей до 18 років
-"-
1,197
25.
G02A
Інші хвороби нервової системи у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,705
26.
G02C
Інші хвороби нервової системи у дітей до 18 років
-"-
0,904
27.
H01A
Хвороби ока та його придаткового апарату у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,655
28.
H01C
Хвороби ока та його придаткового апарату у дітей до 18 років
-"-
0,64
29.
H02A
Гострий отит середнього вуха у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,748
30.
H02C
Гострий отит середнього вуха у дітей до 18 років
-"-
0,825
31.
H03A
Інші хвороби вуха та соскового відростка у дорослих від 18 років і старше
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,745
32.
H03C
Інші хвороби вуха та соскового відростка у дітей до 18 років
-"-
0,82
33.
I01
Гостра ревматична гарячка
-"-
0,659
34.
I02
Хронічні ревматичні хвороби серця
-"-
0,652
35.
I03A
Інші хвороби системи кровообігу у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,65
36.
I03C
Інші хвороби системи кровообігу у дітей до 18 років
-"-
0,849
37.
I04
Стенокардія та інші форми ішемічної хвороби серця
-"-
0,644
38.
I05
Гострий інфаркт міокарда
-"-
1,315
39.
I06
Гострий мозковий інсульт
-"-
0,717
40.
I07
Інші цереброваскулярні хвороби
-"-
0,649
41.
J01A
Пневмонії у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,049
42.
J01C
Пневмонії у дітей до 18 років
-"-
0,926
43.
J02A
Обструктивні хвороби легень у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,141
44.
J02C
Обструктивні хвороби легень у дітей до 18 років
-"-
1,425
45.
J04
Інші хвороби органів дихання
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,691
46.
K01
Гастроезофагеальний рефлюкс, гастрит та дуоденіт, диспепсії, синдром подразненого кишечника
-"-
0,524
47.
K02
Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гострі гастрити, хвороби підшлункової залози та інші хвороби органів травлення
-"-
0,679
48.
K03
Проривна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, защемлена грижа (з непрохідністю, гангреною), гострий холецистит, жовчно-кам’яна хвороба, холецистит, холангіт
-"-
0,299
49.
K04
Гострий апендицит та грижа
-"-
0,341
50.
K05
Хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, цироз печінки, гострий панкреатит
-"-
1,603
51.
K06
Хвороби ротової порожнини, залоз та щелеп
-"-
0,628
52.
L01
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
-"-
0,54
53.
M01A
Запальні артропатії у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,626
54.
M01C
Запальні артропатії у дітей до 18 років
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,39
55.
M02
Ревматоїдний артрит
-"-
0,823
56.
M03A
Остеомієліт у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,554
57.
M03C
Остеомієліт у дітей до 18 років
-"-
2,218
58.
M04A
Інші дорсопатії, спондилопатії у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,664
59.
M04C
Інші дорсопатії, спондилопатії у дітей до 18 років
-"-
0,843
60.
M05
Інші хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
-"-
0,762
61.
N01
Гострий гломерулонефрит
-"-
2,519
62.
N02
Хронічний гломерулонефрит
-"-
2,183
63.
N03
Хвороби передміхурової залози
-"-
0,761
64.
N04C
Інші інфекції нирок у дітей до 18 років
-"-
0,816
65.
N04A
Інші інфекції нирок у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,066
66.
N05
Камені нирок і сечоводу
-"-
0,62
67.
N06A
Інші хвороби сечостатевої системи у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,913
68.
N06C
Інші хвороби сечостатевої системи у дітей до 18 років
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,724
69.
O01
Вагітність та післяпологовий період
-"-
1,136
70.
P01
Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
-"-
1,093
71.
Q01
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення
-"-
0,874
72.
R01
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
-"-
0,337
73.
S01A
Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,941
74.
S01C
Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дітей до 18 років
-"-
1,753
75.
S02
Внутрішньочерепні травми
-"-
0,911
76.
S03
Травми інших внутрішніх органів, грудної, черевної порожнини і таза
-"-
0,998
77.
T01
Термічні та хімічні опіки
-"-
2,791
78.
T02
Отруєння ліками та біологічними речовинами
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
0,462
79.
T03
Інші травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
-"-
0,647
80.
2.2.01
Операції на периферичній нервовій системі
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
1,638
81.
2.1.01
Операції на головному мозку
-"-
3,077
82.
2.0.01
Інші операції на нервовій системі
-"-
2,721
83.
3.0.01
Інші операції на ендокринній системі
-"-
1,409
84.
4.0.07
Операції на органах зору
-"-
0,651
85.
5.2.01A
Операції на мигдаликах та аденоїдах у дорослих від 18 років і старше
-"-
0,585
86.
5.2.01C
Операції на мигдаликах та аденоїдах у дітей до 18 років
-"-
0,725
87.
5.1.01
Операції на вусі
-"-
1,239
88.
5.0.01
Інші операції на органах горла та носа
-"-
1,064
89.
6.1.01
Пульмонектомія, резекція легені
-"-
3,319
90.
6.0.04A
Інші операції на органах дихання у дорослих від 18 років і старше
-"-
2,145
91.
6.0.04C
Інші операції на органах дихання у дітей до 18 років
-"-
3,483
92.
7.7.06
Радіочастотна абляція та імплантація кардіостимулятора
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
2,48
93.
7.3.02
Операції з приводу уражень клапанів серця
-"-
2,108
94.
7.2.01
Операції на серці з приводу вроджених вад серця дорослих та дітей старше 1 року
-"-
3,841
95.
7.2.01C0
Операції на серці з приводу вроджених вад серця дітей до 1 року
-"-
3,841
96.
7.0.08
Інші операції на серці
-"-
3,351
97.
8.3.10
Операції на венах
-"-
1,667
98.
8.2.09
Операції на брахіоцефальних судинах
-"-
3,339
99.
8.1.09
Операції на артеріях
-"-
3,927
100.
8.0.11
Інші операції на судинах
-"-
1,241
101.
9.7.03
Операції з приводу незащемленої грижі
-"-
1,33
102.
9.6.02
Операції на підшлунковій залозі
-"-
2,707
103.
9.5.02
Операції на жовчних протоках
-"-
2,208
104.
9.4.03
Холецистектомія при хронічних холециститах
-"-
1,442
105.
9.3.03
Апендиктомія при апендициті
-"-
1,320
106.
9.2.02
Операції на шлунку з приводу виразкової хвороби
-"-
2,194
107.
9.10.03
Лапаротомії діагностичні
-"-
1,535
108.
9.1.01
Операції на стравоході
-"-
2,848
109.
9.0.03A
Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дорослих від 18 років і старше
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
2,884
110.
9.0.03C
Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дітей до 18 років
-"-
2,383
111.
10.0.03
Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки
-"-
1,584
112.
11.0.02A
Інші операції на нирках і сечоводі у дорослих від 18 років і старше
-"-
2,302
113.
11.0.02C
Інші операції на нирках і сечоводі у дітей до 18 років
-"-
1,716
114.
12.0.01
Операції на передміхуровій залозі
-"-
1,925
115.
13.2.02
Інші операції на жіночих статевих органах
-"-
1,08
116.
13.1.01
Вишкрібання матки (крім штучного переривання вагітності)
-"-
0,527
117.
14.6.01
Інші вишкрібання матки, які пов’язані з вагітністю (крім штучного переривання вагітності)
-"-
0,581
118.
14.5.01
Штучне переривання вагітності
-"-
0,332
119.
14.0.01
Інші акушерські операції
-"-
1,704
120.
15.5.04
Операції на кістково-м’язовій системі з приводу ендопротезування суглобів
-"-
1,895
121.
15.4.01
Ампутації кінцівок при цукровому діабеті
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
1,907
122.
15.2.02
Інші ампутації кінцівок
-"-
1,9
123.
15.0.05A
Інші операції на кістково-м’язовій системі у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,895
124.
15.0.05C
Інші операції на кістково-м’язовій системі у дітей до 18 років
-"-
1,24
125.
16.1.01
Операції на молочній залозі при злоякісних пухлинах
-"-
1,661
126.
16.0.01
Інші операції на молочній залозі
-"-
1,054
127.
17.0.01
Операції на шкірі та підшкірній клітковині
-"-
1,043
128.
18.1.01A
Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,297
129.
18.1.01C
Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дітей до 18 років
-"-
2,456
130.
18.0.01A
Інші операції у дорослих від 18 років і старше
-"-
1,503
131.
18.0.01C
Інші операції у дітей до 18 років
-"-
1,927
( Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 22 від 13.01.2021 (22-2021-п) - застосовується з 1 січня 2021 року )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 лютого 2020 р. № 65

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (152-2017-п) (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716):
1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
"2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які використовуються для лікування медичних станів (захворювань), визначених Кабінетом Міністрів України, і включені до:";
2) пункт 3 виключити.
2. Пункт 33 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (410-2018-п) (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59), доповнити реченням такого змісту: "Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в кожному році, затвердженим Кабінетом Міністрів України.".
3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 "Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік" (1119-2019-п) (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 242):
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"для первинної медичної допомоги із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;";
2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"для відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - з 1 жовтня до 31 грудня 2020 р.;".
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
3) абзац шостий викласти в такій редакції:
"для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 квітня до 31 грудня 2020 року.".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 лютого 2020 р. № 65

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 "Деякі питання реалізації програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік" (1117-2018-п) (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 305).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 26 "Про внесення змін до пункту 10 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік" (26-2019-п) (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 324).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283 (283-2018-п) і від 18 грудня 2018 р. № 1117 (1117-2018-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 295 (295-2019-п) (Офіційний вісник України, 2019 р., № 30, ст. 1072).
4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 "Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік" (1119-2019-п) (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 242).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1124 "Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році" (1124-2019-п) (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 244).