БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.01.2020 № 2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2020 р.
за № 95/34378

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України

Відповідно до частини другої статті 45 Повітряного кодексу України (3393-17) та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954 (954-2017-п) "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України, що додаються.
2. Управлінню регулювання діяльності державної авіації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
А. Загороднюк
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра охорони здоров’я України
Міністр внутрішніх справ України
Міністр інфраструктури України
В.о. Голови
Державної авіаційної служби України
Голова Національної поліції України
генерал поліції третього рангу
В.о. Голови Державної прикордонної
служби України полковник
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Д. Коваль
А. Аваков
В. Криклій
С. Коршук
І. Клименко
В. Нікіфоренко
М. Чечоткін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
08 січня 2020 року № 2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2020 р.
за № 95/34378

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України

1. У Правилах польотів державної авіації в повітряному просторі України (z1622-15) , затверджених наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 700, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2015 року за № 1622/28067:
1) у розділі I:
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"Виконання польотів ПС як загальний повітряний рух та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України здійснюються відповідно до Авіаційних правил України "Загальні правила польотів у повітряному просторі України" (z0654-17) , затверджених наказом Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 06 лютого 2017 року № 66/73, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 року за № 654/30522 (далі - Загальні правила ПППУ), Авіаційних правил України "Обслуговування повітряного руху" (z0727-19) , затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 16 квітня 2019 року № 475, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 року за № 727/33698, та інших нормативно-правових актів у галузі цивільної авіації України.";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. У цих Правилах терміни вжито в таких значеннях:
аеродромні польоти - польоти, що виконуються в повітряному просторі, який визначається інструкціями з виконання польотів (далі - ІВП) на аеродромах, вертодромах та постійних злітно-посадкових майданчиках (далі - аеродром);
аеронавігаційна обстановка - комплекс умов виконання польотів, що характеризуються порою року і часом доби, характером місцевості польотів, ступенем оснащення району польотів наземними технічними засобами;
акт незаконного втручання в діяльність ДА - протиправні дії, пов’язані з посяганням на безпечну діяльність ДА, унаслідок яких сталися нещасні випадки з авіаційним персоналом, що експлуатує (обслуговує) ПС, та особами, що знаходяться на борту ПС, посяганням на засоби управління, забезпечення польотів на аеродромах, що спричинило майнові збитки, захоплення чи викрадення ПС, або протиправні дії, що створюють ситуацію для таких наслідків;
безпечна дистанція - дистанція, що забезпечує мінімальний безпечний горизонтальний та/або вертикальний інтервал для певних повітряних маневрів між окремими ПС, що входять до групи, і визначається органами управління авіації (далі - ОУА) центральних органів виконавчої влади ДА (далі - ЦОВВ) та Збройних Сил України (далі - ЗСУ);
бовтанка - хаотичні коливання ПС, що виникають під час польоту в умовах турбулентності;
видимість польотна - видимість, що визначається командиром екіпажу із кабіни ПС в напрямку польоту;
висота польоту - загальний термін, що означає відстань за вертикаллю від визначеного рівня до ПС;
висота рельєфу - абсолютна висота рельєфу місцевості;
візуальний політ - політ, що виконується в умовах, коли просторове положення ПС і його місцезнаходження визначаються екіпажем візуально за природним горизонтом, наземними орієнтирами, а також відносно інших об’єктів і споруд;
втрата орієнтування - обстановка, за якої екіпаж ПС не знає і не може визначити своє місцезнаходження з точністю, необхідною для продовження польоту з метою виконання польотного завдання;
ешелонування - загальний термін, що означає вертикальне та/або горизонтальне розосередження ПС у повітряному просторі на встановлені інтервали, які забезпечують безпеку повітряного руху;
зона аеродромна (пілотажна) - повітряний простір встановлених розмірів для відпрацювання техніки пілотування та інших польотних завдань;
зона очікування - повітряний простір встановлених розмірів, розташований зазвичай над радіонавігаційною точкою, призначений для очікування ПС своєї черги підходу до аеродрому, заходу на посадку або для подальшого виконання завдання;
зона управління повітряним рухом (ATCZ - air traffic control zone) - повітряний простір, що простягається вгору від земної поверхні до встановленої верхньої межі, де управління ПС здійснюється відповідним відомчим органом управління повітряним рухом;
коло польотів - установлений маршрут (схема), в якому або частині якого виконується набір висоти після зльоту, зниження для заходу на посадку, очікування посадки, виконання польоту над аеродромом, вхід ПС до аеродрому або відхід ПС від нього;
командир екіпажу державного повітряного судна - льотчик (пілот), який призначений наказом відповідного командира (начальника, керівника) авіаційної частини (підрозділу) виконувати обов’язки командира екіпажу на борту ПС та який відповідає за безпечне виконання польоту;
метеорологічні умови - сукупність метеорологічних елементів й атмосферних явищ, які фактично спостерігаються або прогнозуються в атмосфері;
місцевість гірська - місцевість із пересіченим рельєфом і відносними перевищеннями 500 м і більше в радіусі 25 км, а також місцевість із перевищенням над рівнем моря 900 м та більше;
місцевість пагориста - пересічена місцевість із відносними перевищеннями рельєфу від 200 до 500 м в радіусі 25 км;
місцевість рівнинна - місцевість з відносними перевищеннями рельєфу до 200 м в радіусі 25 км;
небезпечне зближення ПС - не передбачене польотним завданням зближення ПС між собою на інтервали, що менше половини встановлених, внаслідок якого виникає небезпека їх зіткнення;
орган управління повітряним рухом (орган УПР) - орган управління повітряним рухом, на який покладено функції здійснення УПР ПС у визначених зонах (районах) та за спеціально встановленими маршрутами, що перебувають під його контролем;
особливий випадок у польоті - ситуація, яка виникає в польоті внаслідок впливу небезпечних факторів;
перевищення аеродрому - абсолютна висота найвищої точки ЗПС;
повітряна обстановка - стан повітряного простору, який характеризується наявністю в ньому відповідних видів діяльності з ВПП, а також заборон й обмежень щодо його використання, взаємним розташуванням ПС та інших матеріальних об’єктів у визначеному районі повітряного простору;
повітряний рух - політ ПС або їх рух у зоні маневрування аеродрому;
район управління повітряним рухом (ATCА - air traffic control area) - повітряний простір, що простягається від межі, встановленої над земною поверхнею, до встановленої верхньої межі, де управління ПС здійснюється відповідним відомчим органом УПР;
розпуск (розділення) групи повітряних суден - маневр, узгоджений між ведучим групи та органом УПР, що застосовується для розділення групового польоту на менші елементи або окремі ПС. Після ідентифікації та безпечного розділення групи менші її елементи або окремі ПС контролюються окремо й отримують окремі відповідні дозволи;
рубіж відходу (повернення) на аеродром - рубіж, віддалений від запасного аеродрому на відстань, за якої ПС може виконати політ і виконати посадку на цьому аеродромі із залишком палива на борту ПС не менше ніж мінімально встановлений;
рубіж передачі управління - рубіж, установлений на маршруті руління або на траєкторії польоту ПС, на якому безпосереднє управління рулінням або польотом ПС передається від одного органу УПР (ОПР) іншому;
руління у повітрі - рух вертольота або іншого ПС із вертикальним зльотом та посадкою над поверхнею аеродрому зазвичай в умовах дії ефекту землі на висоті менше ніж 8 метрів (25 футів) та зі швидкістю менше ніж 37 км/год (20 вузлів);
спеціальні завдання - дії за призначенням (оперативно-службові, службово-бойові, службові, в інтересах національної безпеки та оборони), з підтримання громадської безпеки та правопорядку і протидії злочинності, проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, надання термінової медичної допомоги, ліквідації наслідків стихійного лиха;
тиск атмосферний стандартний - атмосферний тиск на середньому рівні моря згідно з параметрами стандартної атмосфери. Числове значення стандартного тиску дорівнює 760 мм рт. ст. (1013,25 гПа (мбар));
тиск на аеродромі - атмосферний тиск на рівні робочого порога ЗПС;
точка передачі контролю - визначена точка, розташована на траєкторії польоту ПС, в якій відповідальність за УПР передається від одного органу УПР іншому.
Інші терміни, використані в цих Правилах, вжито у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України (3393-17) , Положенні про використання повітряного простору України (954-2017-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954 (далі - Положення про ВППУ), Авіаційних правилах України "Правила використання повітряного простору України" (z1056-18) , затверджених наказом Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 11 травня 2018 року № 430/210, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2018 року за № 1056/32508 (далі - Правила ВППУ), Загальних правилах ПППУ (z0654-17) , Правилах виконання польотів державної авіації України (z0082-15) , затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року № 2, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 року за № 82/26527 (далі - Правила ВП ДА), та інших нормативно-правових актах у галузі державної та цивільної авіації України.";
2) у розділі II:
у главі 1:
абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. До державних належать ПС, що застосовуються у військовій, прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах Національної поліції та органах доходів і зборів.";
у пунктах 2, 4 абревіатуру "БПЛА" замінити абревіатурою "БпЛА";
абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
"Зовнішній пілот (оператор) БпЛА - особа, якій експлуатант доручив виконувати необхідні обов’язки з виконання польоту БпЛА та яка маніпулює відповідними органами керування польотом протягом часу польоту.";
пункт 1 глави 2 викласти в такій редакції:
"1. До аеродромів ДА відносяться аеродроми, які належать ЦОВВ, ЗСУ та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України (далі - ІВФ).
Порядок організації та здійснення польотів державних ПС на аеродромах ДА та аеродромах спільного використання визначається нормативно-правовими актами у галузі державної авіації та ІВП на цих аеродромах.";
3) абзаци п’ятий-дев’ятий пункту 4 розділу III викласти в такій редакції:
"До польотів у СМУ належать польоти:
у хмарах, між шарами хмар, за хмарами - за хмарності 7 і більше балів;
над водною поверхнею поза межею видимості берегової смуги;
у стратосфері;
під хмарами (7 і більше балів) та/або за польотної видимості, що визначені в додатку 4 до Правил ВП ДА (z0082-15) .";
4) у розділі IV:
абзац перший пункту 3 глави 1 викласти в такій редакції:
"3. Абсолютна висота прийняття рішення (DA) або відносна висота прийняття рішення (DH) - абсолютна або відносна висота, встановлена для точного заходу на посадку або заходу на посадку з вертикальним наведенням, на якій має бути розпочато маневр відходу на друге коло у разі, якщо не було встановлено необхідного візуального контакту з орієнтирами для продовження заходу на посадку.";
пункт 6 глави 2 викласти в такій редакції:
"6. Мінімум аеродрому (експлуатаційний) для посадки - мінімально допустимі значення висоти прийняття рішення DH (DA) або мінімальної висоти зниження MDH (MDA) та видимості на ЗПС (RVR) або видимості біля землі (VIS), що дають змогу безпечно здійснювати посадку ПС відповідного(ї) типу (категорії) на цьому аеродромі.
Мінімуми аеродрому для посадки за приладами встановлюються для кожної системи аеродрому, що забезпечує захід на посадку за приладами на визначений напрямок ЗПС, і для кожного типу (кожної категорії) ПС.
Значення висоти прийняття рішення DH (DA) або мінімальної висоти зниження MDH (MDA) встановлюються не менше відносної (абсолютної) висоти прольоту перешкод ОСН (ОСА) у зоні посадки аеродрому.
За фактичних або прогнозованих значень висоти нижньої межі хмар нижче 200 м (650 футів) на аеродромі під час польотів виконуються додаткові спостереження за показниками хмарності в районі ближнього привідного радіомаркерного маяка (далі - БПРМ).
На аеродромах з радіомаяковою системою посадки (точний захід на посадку) за відсутності інструментальних метеорологічних спостережень за висотою нижньої межі хмар на БПРМ мінімум аеродрому для посадки збільшується на 30 м (100 футів) за висотою прийняття рішення DH (DA) і на 500 м за видимістю на ЗПС (RVR) або видимістю біля землі (VIS).
На аеродромах без радіомаякової системи посадки (неточний захід на посадку) за відсутності інструментальних метеорологічних спостережень на БПРМ мінімум аеродрому для посадки за мінімальною висотою зниження MDH (MDA) встановлюється не нижче 200 м (700 футів) і за видимістю не менше 2500 м.
Мінімум аеродрому для посадки з використанням окремої привідної радіостанції ОПРС (VОR) встановлюється не менше відносної (абсолютної) висоти прольоту перешкод ОСН (ОСА) незалежно від кута нахилу глісади, у цьому разі значення за висотою прийняття рішення приймаються не нижче 300 м (1000 футів), за видимістю - не менше 5000 м. У цих випадках ОПРС (VОR) використовується тільки як засіб пробиття хмар з витримуванням мінімальних висот прольоту перешкод для польотів за ППП з подальшим візуальним заходом на посадку.";
5) у розділі VII:
у пункті 3 абревіатуру "ATCA (MIL ТМА)" замінити абревіатурою "ATCA (ТМА)";
у пунктах 4, 6 абревіатуру "ATCZ (MIL СТR)" замінити абревіатурою "ATCZ (СТR)";
6) у розділі VIII:
у главі 3:
підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
"1) перед зльотом екіпаж ПС встановлює на шкалах тиску барометричних висотомірів QFE і перевіряє їх показники шляхом порівняння з відміткою "0" (на багатомісних ПС за потреби дозволяється встановлювати на барометричному висотомірі помічника командира екіпажу / льотчика-штурмана/льотчика-оператора тиск QNH аеродрому);";
абзаци четвертий, п’ятий пункту 6 викласти в такій редакції:
"Дані тиску QFE або QNH аеродрому повідомляє орган УПР.
У разі зміни значення фактичного тиску QFE або QNH аеродрому оновлені дані відомчий орган УПР негайно доводить до відома екіпажів ПС.";
у главі 4:
у пункті 1:
абзаци шостий, сьомий пункту 1 замінити чотирма абзацами такого змісту:
"Абсолютна висота прольоту перешкод (ОСА - obstacle clearance altitude) або відносна висота прольоту перешкод (ОСН - obstacle clearance height) - мінімальна абсолютна чи мінімальна відносна висота над перевищенням відповідного порога ЗПС або у відповідних випадках над перевищенням аеродрому, яка використовується для забезпечення дотримання відповідних критеріїв прольоту перешкод.
Абсолютна висота прольоту перешкод відлічується відносно середнього рівня моря, а відносна висота прольоту перешкод - відносно перевищення порога ЗПС або у випадку неточних заходів на посадку - від перевищення аеродрому чи перевищення порога ЗПС, якщо його перевищення більше ніж на 2 метри (7 футів) менше перевищення аеродрому. Відносна висота прольоту перешкод для заходу на посадку по колу відлічується від перевищення аеродрому. У разі якщо використовуються обидва терміни, для зручності можна застосовувати форму "абсолютна/відносна висота прольоту перешкод" та скорочення "ОСА/Н".
Мінімальна абсолютна висота прольоту перешкод (МОСА - minimum obstacle clearance alti­tude) - мінімальна абсолютна висота польоту на визначеній ділянці маршруту, яка забезпечує необхідний запас висоти над перешкодами.
Мінімальна відносна висота прольоту перешкод (МОСН - minimum obstacle clearance height) - мінімальна відносна висота польоту на визначеній ділянці маршруту, яка забезпечує необхідний запас висоти над перешкодами. МОС (minimum obstacle clearance) - мінімальний запас висоти над перешкодою.".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;
у пункті 5 абревіатури "ЦОВВ та ЗСУ" замінити абревіатурами "ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ";
7) у розділі IX:
у главі 5:
абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"Дозвіл та умови ВПП із зазначенням у польотному листі часу вильоту, аеродрому посадки, ешелону польоту, часу й дати видачі умов на переліт командир екіпажу ПС (старший групи) отримує в авіаційного диспетчера аеродрому, а за його відсутності - безпосередньо від відповідного Центру ОрПР (у разі виконання польоту з неконтрольованого аеродрому (ЗПМ), аеродрому цивільної авіації або майданчика, вибраного командиром екіпажу вертольоту з повітря).";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Екіпаж ПС у разі отримання команди від органу УПР (вказівок від органу ОПР) про виконання польоту на запасний аеродром зобов’язаний виконати політ на вказаний аеродром.";
пункт 1 глави 6 викласти в такій редакції:
"1. Польоти в зоні з особливим режимом ВПП виконуються відповідно до Правил ВППУ (z1056-18) та цих Правил.";
8) пункт 4 глави 1 розділу X доповнити новим абзацом такого змісту:
"Небезпечні явища погоди на аеродромі, в районі аеродрому (полігона), в районах (зонах) та на маршрутах польотів (перельотів) ПС наведено у пунктах 3, 4 розділу VIII Правил метеорологічного забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 29 вересня 2015 року № 516 (z1264-15) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2015 року за № 1264/27709 (далі - Правила МетЗП ДА). Особливі явища погоди для перельотів (позааеродромних польотів) наведено у пункті 7 глави 3 розділу Х Правил МетЗП ДА (z1264-15) .";
9) у розділі XIII:
у пункті 2 глави 1:
в абзаці першому абревіатури "УПР САД (СДА) ЦОВВ та ЗСУ" замінити абревіатурами "УПР САД (СДА) ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ";
в абзаці другому абревіатуру "УПР (ATCZ/MIL CTR, ATСA/MIL ТRA)" замінити абревіатурою "УПР (ATCZ, ATСA)";
у главі 2:
у пункті 1 абревіатури "УПР ЦОВВ та ЗСУ" замінити абревіатурами "УПР ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ";
пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
"2. Порядок подання заявок на ВПП, надання дозволів на ВПП, умови ВПП визначаються відповідно до вимог Правил ВППУ (z1056-18) .
3. Порядок встановлення заборон та обмежень ВПП визначається Положенням про ВППУ та Правилами ВППУ (z1056-18) .";
пункт 6 глави 3 викласти в такій редакції:
"6. Управління вважається прийнятим, якщо орган УПР, якому передається управління, установив двосторонній радіозв’язок з екіпажем ПС, здійснює радіолокаційний контроль за його польотом і надав підтвердження екіпажу про прийняття його на управління, а орган УПР, який передав управління, отримав повідомлення про це від органу УПР, який прийняв управління цим ПС, через наземні канали зв’язку або через екіпаж ПС.";
10) у додатках до Правил:
таблицю "КРЕЙСЕРСЬКІ ЕШЕЛОНИ польоту у повітряному просторі України" додатка 3 та виноски до неї викласти у такій редакції:
"
КРЕЙСЕРСЬКІ ЕШЕЛОНИ
польоту в повітряному просторі України
Лінія шляху*
від 0° до 179°
від 180° до 359°
польоти за ППП
польоти за ПВП
польоти за ППП
польоти за ПВП
номер ешелону
ешелон/ абсолютна висота**
номер ешелону
ешелон/ абсолютна висота**
номер ешелону
ешелон/ абсолютна висота**
номер ешелону
ешелон/ абсолютна висота**
фути
метри
фути
метри
фути
метри
фути
метри
-
1000
300
-
-
-
-
2000
600
-
-
-
-
3000
900
-
3500
1050
-
4000
1200
-
4500
1350
-
5000
1500
-
5500
1700
-
6000
1850
-
6500
2000
-
7000
2150
-
7500
2300
-
8000
2450
-
8500
2600
-
9000
2750
-
9500
2900
-
10000
3050
105
10500
3200
110
11000
3350
115
11500
3500
120
12000
3650
125
12500
3800
130
13000
3950
135
13500
4100
140
14000
4250
145
14500
4400
150
15000
4550
155
15500
4700
160
16000
4900
165
16500
5050
170
17000
5200
175
17500
5350
180
18000
5500
185
18500
5650
190
19000
5800
195
19500
5950
200
20000
6100
205
20500
6250
210
21000
6400
215
21500
6550
220
22000
6700
225
22500
6850
230
23000
7000
235
23500
7150
240
24000
7300
245
24500
7450
250
25000
7600
255
25500
7750
260
26000
7900
265
26500
8100
270
27000
8250
275
27500
8400
280
28000
8550
285
28500
8700
290
29000
8850
-
-
-
300
30000
9150
-
-
-
310
31000
9450
-
-
-
320
32000
9750
-
-
-
330
33000
10050
-
-
-
340
34000
10350
-
-
-
350
35000
10650
-
-
-
360
36000
10950
-
-
-
370
37000
11300
-
-
-
380
38000
11600
-
-
-
390
39000
11900
-
-
-
400
40000
12200
-
-
-
410
41000
12500
-
-
-
430
43000
13100
-
-
-
450
45000
13700
-
-
-
470
47000
14350
-
-
-
490
49000
14950
-
-
-
510
51000
15550
-
-
-
530
53000
16150
-
-
-
550
55000
16750
-
-
-
570
57000
17350
-
-
-
590
59000
18000
-
-
-
610
61000
18600
-
-
-
630
63000
19200
-
-
-
650
65000
19800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
__________
* Лінія шляху, напрямок якої визначається за магнітним меридіаном.
** Крейсерські рівні, на яких виконується політ або частина польоту, визначаються:
ешелонами польоту - під час польотів на найнижчому ешелоні польоту, або вище цього ешелону, або вище абсолютної висоти переходу, коли це застосовується;
абсолютними висотами польоту - під час польотів на абсолютній висоті переходу, або нижче неї, або нижче найнижчого ешелону, коли це застосовується.
";
у додатку 4:
пункти 3-5 глави 1 викласти в такій редакції:
( "пункти 3-5 глави 1 "; ) ( Див. текст (z0095-20F189) )
у главі 2:
пункт 3 викласти в такій редакції:
( "пункт 3 глави 2 "; ) ( Див. текст (z0095-20F190) )
доповнити главу новим пунктом такого змісту:
"5. Мінімальні абсолютні/відносні висоти прольоту перешкод у районі УПР відомчий орган УПР аеродрому (ATCA) розраховує тільки у випадку, якщо за результатами розрахунків ці висоти входять до вертикальних меж ATCA.";
пункт 3 глави 3 викласти в такій редакції:
( "пункт 3 глави 3 "; ) ( Див. текст (z0095-20F191) )
главу 5 викласти в такій редакції:
( "глава 5 "; ) ( Див. текст (z0095-20F192) )
главу 7 викласти в такій редакції:
( "глава 7 "; ) ( Див. текст (z0095-20F193) )
доповнити додаток новими главами такого змісту:
( "глава 8, 9, 10 ". ) ( Див. текст (z0095-20F194) )
2. У Правилах виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України (z0031-17) , затверджених наказом Міністерства оборони України від 08 грудня 2016 року № 661, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 січня 2017 року за № 31/29899:
1) у пункті 2 розділу І:
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
"рій БпЛА - група БпЛА, обладнаних системою управління, що дає їм змогу діяти як одне ціле за єдиним завданням і забезпечує уникнення від зіткнень між БпЛА та іншими перешкодами. Керування роєм БпЛА здійснюється з одного ПДП;".
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий (z0031-17) , чотирнадцятий (z0031-17) вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим;
абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України (3393-17) , Положенні про використання повітряного простору України (954-2017-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954 (далі - Положення про ВППУ), Авіаційних правилах України "Правила використання повітряного простору України" (z1056-18) , затверджених наказом Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 11 травня 2018 року № 430/210, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2018 року за № 1056/ 32508 (далі - Правила ВППУ), Правилах ВП ДА та Правилах ПДА.";
2) у розділі II:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Усі БпЛА, які виконують польоти вночі, мають бути оснащені спеціальним обладнанням для таких польотів. Під час польотів уночі на всіх БпЛА з моменту запуску до моменту закінчення польоту (вимкнення двигунів) мають бути увімкнені бортові аеронавігаційні вогні, крім БпЛА, що виконують бойові (спеціальні) завдання.";
друге речення пункту 4 викласти в такій редакції: "У разі якщо розмір або конфігурація БпЛА унеможливлює нанесення цих знаків, на БпЛА встановлюється розпізнавальна табличка з реєстраційним номером, контактним телефоном та адресою електронної пошти.";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. БпЛА підлягають державній реєстрації відповідно до вимог Правил реєстрації державних повітряних суден України (z0334-12) , затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 334/20647.";
3) пункт 3 глави 1 розділу V викласти у такій редакції:
"3. Зовнішнім пілотам (операторам), які входять до складу зовнішнього екіпажу, надається право на виконання польотів за умови отримання відповідного допуску та придатності до польотів за висновком лікарсько-льотної комісії (далі - ЛЛК), крім зовнішніх пілотів (операторів) БпЛА БпАК 1 класу мікро.";
4) у розділі IX:
у пункті 12:
в абзаці шостому слова "Положення про використання повітряного простору України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 401" замінити словами " Положення про ВППУ (954-2017-п) ";
після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту: " Правила ВППУ (z1056-18) ;".
У зв’язку з цим абзаци сьомий-двадцять другий вважати відповідно абзацами восьмим-двадцять третім;
5) у пункті 14 розділу Х слова та цифри "до статей 78, 79 Положення про ВППУ" замінити словами та цифрами "до пункту 24 Положення про ВППУ (954-2017-п) , пункту 17 розділу VI та пунктів 10, 11 розділу VIII Правил ВППУ (z1056-18) ";
6) у додатках до Правил:
додаток 2 після рядка
"
Місце зльоту ___________________________________________________________
(найменування аеродрому, ЗПМ, НЗПМ)
"
доповнити новим рядком такого змісту:
"Контактний телефон, адреса електронної пошти ___________________________________ ";
пункт 2 глави 1 додатка 3 після слів "відповідно до вимог БКР" доповнити словами "за погодженням з уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України".
3. Абзац третій пункту 3 розділу I Правил медичного забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 30 вересня 2015 року № 519 (z1287-15) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 року за № 1287/27732, викласти в такій редакції:
"медичне забезпечення польотів державної авіації України - окремий вид медичного забезпечення, що є системою заходів щодо підтримки професійного здоров’я, оптимізації функціонального стану організму і підвищення працездатності льотного складу, персоналу (зовнішні пілоти (оператори)) з керування безпілотними авіаційними комплексами (безпілотними авіаційними системами) 1 класу міні та вище, персоналу з управління повітряним рухом, інженерно-технічного складу (персонал, який виконує підготовку авіаційної техніки до польотів) з метою ефективного та безпечного виконання ними завдань за призначенням;".
4. Абзац четвертий пункту 1 розділу I Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 602 (z1566-17) , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2017 року за № 1566/31434, викласти в такій редакції:
"персонал з керування безпілотними авіаційними комплексами 1 класу міні та вище;".
Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації України
М. Кушнірук