БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.01.2020 № 26/49
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2020 р.
за № 96/34379

Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України

Відповідно до пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 (11-2014-п) , з метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Міністерством освіти і науки України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Інструкцію про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України, що додається.
2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
внутрішніх справ України
А. Аваков
Міністр освіти і науки України
Г. Новосад
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства освіти
і науки України
16 січня 2020 року № 26/49
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2020 р.
за № 96/34379

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок обміну інформацією між ДСНС і МОН про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації (далі - НС), що впливає на діяльність закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, та хід ліквідації її наслідків.
2. Обмін інформацією між ДСНС і МОН про загрозу або виникнення НС та хід ліквідації її наслідків (далі - обмін інформацією) організовується в межах єдиної державної системи цивільного захисту між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та відповідальним черговим МОН (у разі організації відповідного чергування).
3. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню НС, мінімізації її можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та НС.

II. Оперативний обмін інформацією про загрозу або виникнення НС

1. У разі отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення НС відповідальний черговий МОН негайно інформує про це телефоном оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.
2. Усне інформування протягом однієї години підтверджується письмовим повідомленням, форма якого викладена в додатку до цієї Інструкції, на адресу електронної пошти оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.
3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення НС начальник чергової зміни ДСНС негайно інформує про це телефоном відповідального чергового МОН.
4. Інформація про оперативну обстановку в районі виникнення НС оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС протягом однієї години надсилається електронною поштою до відповідального чергового МОН.

III. Періодичний обмін інформацією про хід ліквідації наслідків НС

1. Обмін інформацією про хід ліквідації наслідків НС між відповідальним черговим МОН та оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС здійснюється двічі на добу шляхом надсилання інформації електронною поштою:
до 20.00 станом на 18.00;
до 11.00 станом на 09.00.
2. У разі розгортання роботи штабу з ліквідації наслідків НС (далі - Штаб) залежно від рівня НС періодичність та форми оперативного інформування про ліквідацію наслідків НС можуть змінюватися відповідно до рішень керівника Штабу.
3. У разі прийняття рішення щодо розгортання в державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС Штабу за запитом начальника чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС відповідальний черговий МОН здійснює оповіщення керівництва МОН, яке входить до складу Штабу.

IV. Контактна інформація

1. Обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та відповідальним черговим МОН здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:
оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС - телефон: (044) 247-30-50, факс: (044) 202-32-11, електронна пошта: oper@dsns.gov.ua;
відповідальний черговий МОН - телефон: (044) 481-32-02, електронна пошта: bezpeka@mon.gov.ua.
2. За взаємною домовленістю обмін інформацією може здійснюватися за іншими номерами телефонів та адресами електронної пошти.
Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В. Скакун
Завідувач сектору
мобілізаційної роботи,
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності МОН
А. Цимбал
Додаток
до Інструкції про організацію обміну
інформацією про загрозу або виникнення
надзвичайної ситуації та хід ліквідації
її наслідків між Державною службою
України з надзвичайних ситуацій
і Міністерством освіти і науки України
(пункт 2 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ № __

про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації станом на ___ ___________ 20__ року

№ з/п
Вид інформації
Зміст інформації
Примітки
1
2
3
4
1
Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 (va457609-10)
та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації (z0969-18)
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 серпня 2018 року № 658 "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 року за № 969/32421
2
Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)
3
Початок надзвичайної ситуації (дата, час)
4
Закінчення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (дата, час)
5
Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації та причини виникнення; зона надзвичайної ситуації, кількість осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)
6
Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, урятованих тощо
7
Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (зазначаються об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події, тощо)
8
Сили, що залучаються (залучалися) для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (кількість осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належить ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань)
9
Потреба в додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)
10
Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)
11
Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (175-2002-п)
, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175), тис. гривень
12
Матеріальні витрати на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, тис. гривень
13
Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість
14
Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу
Відповідальний черговий МОН
____________
(підпис)
___________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
00.00 (час подання інформації) ____ ____________ 20____ року
__________
Примітка.
Позиції 4-13 заповнюються в разі отримання необхідної інформації.