БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.11.2019 № 592
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2020 р.
за № 74/34357

Про затвердження Положення про організацію і проведення спортивних заходів у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до статті 6 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (3808-12) , Положення про Міністерство оборони України (671-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою вдосконалення організації проведення спортивних заходів, підвищення рівня фізичної підготовки та спортивних досягнень спортсменів Збройних Сил України, їх успішних виступів на спортивних змаганнях НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про організацію і проведення спортивних заходів у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 19 січня 2015 року № 28 (z0329-15) "Про затвердження Інструкції про порядок проведення спортивних заходів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2015 року за № 329/26774.
3. Управлінню фізичної культури і спорту Міністерства оборони України забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
А. Загороднюк
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України
Міністр соціальної політики України
Міністр охорони здоров’я України
Міністр культури, молоді та спорту України
Г. Пліс
Ю. Соколовська
З. Скалецька
В. Бородянський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19 листопада 2019 року № 592
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2020 р.
за № 74/34357

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію і проведення спортивних заходів у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення спортивних заходів за участю військовослужбовців, державних службовців, працівників Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту на державному та міжнародному рівнях, а також порядок матеріально-технічного та фінансового забезпечення проведення таких заходів.
2. У цьому Положенні терміни вжито у таких значеннях:
допоміжний спортивний персонал - будь-який тренер, наставник, менеджер, агент, працівник команди, офіційна особа команди, медичний та інший персонал, що обслуговує або лікує спортсменів, які беруть участь або готуються до спортивних змагань;
Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України - документ, що визначає організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення спортивних заходів на відповідний рік та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, у встановленому ним порядку;
Календарний план спортивних заходів Міністерства оборони України - документ, який щороку складається та затверджується в Міноборони у грудні на відповідний рік і містить інформацію про відомчі, всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, що плануються у наступному році (із зазначенням терміну та місця проведення заходу, а також осіб, відповідальних за проведення заходу);
Календарний план спортивних заходів - документ, що затверджується наказом про організацію фізичної підготовки і спортивної роботи у Генеральному штабі Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб), Адміністрації Держспецтрансслужби, органах військового управління видів (родів) військ (сил) Збройних Сил, військовій частині А0515, оперативних командуваннях, повітряних командуваннях, морському командуванні та командуванні морської піхоти (далі - органи військового управління), вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових частинах, складається на підставі Календарного плану спортивних заходів Міністерства оборони до початку нового навчального року у Збройних Силах та Держспецтрансслужбі і містить інформацію щодо орієнтовних строків та тривалості відповідних всеукраїнських, міжвідомчих (сектору безпеки і оборони) та відомчих спортивних заходів (переважно за напрямом військово-прикладного спорту) (із зазначенням терміну та місця проведення заходу, осіб, які залучаються до проведення заходу, а також осіб, відповідальних за проведення заходу);
організатор спортивного заходу - Міноборони, Генеральний штаб, Держспецтрансслужба, інші органи військового управління, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військові частини, які ініціювали та проводять офіційний спортивний захід, а також здійснюють організаційне та інше забезпечення його підготовки і проведення (далі - організатор заходу);
правила чесної гри (Fair Play) - загальновизнані у спортивному товаристві морально-етичні зобов’язання спортсменів, осіб допоміжного спортивного персоналу, які беруть безпосередню участь у спортивному змаганні, посадових осіб у сфері спорту строго дотримуватися правил змагань, не допускати заборонених прийомів і методів боротьби, грубощів, шахрайства, інших протиправних діянь як засобів досягнення спортивних результатів;
регламентні документи - документи, що регулюють проведення спортивних заходів (правила спортивних змагань, положення (регламент) про спортивні змагання, вимоги міжнародних федерацій щодо проведення спортивних змагань, директиви, протоколи, договори, рішення, інші розпорядчі документи спортивної федерації або організатора заходу);
склад учасників навчально-тренувального збору - спортсмени, тренери, інші фахівці, які включені до списку учасників навчально-тренувального збору на підставі наказу організатора цього заходу;
спортивні заходи - спортивні змагання та/або навчально-тренувальні збори;
учасники спортивного заходу - спортсмени, тренери, спортивні судді, інші особи, які забезпечують організаційне супроводження спортивного заходу, зокрема фахівці з медичного та науково­методичного забезпечення, налаштування та ремонтування спортивного обладнання і спортивного інвентарю, комп’ютерного моделювання, відеозйомки, управління автотранспортними засобами та маломірними моторними суднами, особи, які супроводжують спортсменів з інвалідністю та учасників спортивних заходів, інші фахівці з урахуванням специфіки видів спорту, перелік яких обумовлюється регламентними документами з проведення спортивного змагання або розпорядчим документом організатора заходу з проведення навчально-тренувального збору.
Інші терміни вжито у значеннях, наведених в Законі України "Про фізичну культуру і спорт" (3808-12) .
3. Витрати на проведення у Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі спортивних заходів здійснюються згідно із затвердженими у встановленому порядку Календарним планом спортивних заходів Міністерства оборони України, Календарними планами спортивних заходів (далі - Календарні плани), положеннями (регламентами) про проведення спортивних заходів усіх рівнів за відповідними видами спорту за рахунок та у межах коштів, виділених на зазначені цілі відповідно до кошторису Міноборони, військової частини А0515, а також інших, не заборонених законодавством джерел фінансування (спонсорська допомога, пожертви громадян, власні кошти учасників тощо).
4. Обслуговувальний персонал спортивного заходу (прибиральники, особи, що здійснюють підготовку місць проведення змагань, ремонтники спортивних суден та зброї, спортивного спорядження та устаткування) входить до складу учасників заходу.
Чисельність обслуговувального персоналу спортивного заходу визначається організатором спортивного заходу залежно від обсягів роботи, яку необхідно виконати з метою проведення заходу.
Період роботи обслуговувального персоналу спортивного заходу не може перевищувати кількості днів фактичного проведення цього заходу, двох додаткових днів для роботи з підготовки заходу і одного дня після проведення цього спортивного заходу.
У разі проведення на території України міжнародного спортивного змагання серед військовослужбовців цей строк збільшується до трьох календарних днів для роботи з підготовки до його проведення та двох календарних днів після проведення цього спортивного заходу.
5. Міжнародні спортивні заходи серед військовослужбовців проводяться згідно із Зведеним планом заходів міжнародного співробітництва Міноборони та Збройних Сил, а також згідно з планом спортивних заходів Міжнародної ради військового спорту (далі - CISM) та відповідними регламентними документами.

II. Навчально-тренувальні збори

1. З метою підвищення спортивної майстерності та успішного виступу на всеукраїнських, міжнародних та інших змаганнях, які проводяться у Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі, для учасників, включених до складу команд, які готуються до зазначених змагань, можуть проводитися навчально-тренувальні збори за відповідним планом, затвердженим у встановленому порядку організаторами спортивних заходів.
2. Витрати на проведення навчально-тренувальних зборів здійснюються в межах затверджених кошторисів та норм витрат на проведення спортивних заходів, затверджених у встановленому порядку.
3. За напрямом навчально-тренувальні збори бувають:
зі спеціальної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на спеціально-технічну та тактичну підготовку спортсменів;
із загальної фізичної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на розвиток фізичних якостей з урахуванням специфіки виду спорту;
із поглибленого медичного огляду, основним завданням яких є визначення функціональних та фізичних можливостей спортсмена;
відновлювальні (реабілітаційні), що спрямовані на покращення фізичного і психологічного стану спортсменів, відновлення, корекцію та компенсацію фізичних затрат внаслідок участі у спортивних змаганнях.
4. Мета навчально-тренувальних зборів, їх тривалість та максимальна кількість спортсменів, які беруть у них участь визначаються відповідно до Класифікації навчально-тренувальних зборів згідно з додатком 1 до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617 (z0264-18) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716, з урахуванням індивідуальних планів підготовки спортсменів на відповідний рік.
Кількість учасників, які залучаються до навчально-тренувального збору, залежить від специфіки виду спорту і визначається з огляду на фінансові можливості організатора заходу та з урахуванням дотримання учасниками заходу правил безпеки.
5. Організатором навчально-тренувальних зборів у встановленому порядку видається наказ, яким визначаються, зокрема, напрям навчально-тренувального збору, строки, місце проведення, кількісний склад учасників навчально-тренувального збору, обсяги та джерела його фінансування, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил безпеки, а також затверджується поіменний склад учасників навчально-тренувального збору.
6. Організатор навчально-тренувального збору може забезпечувати його учасників необхідним спортивним інвентарем та обладнанням, що використовуються під час підготовки спортсменів з урахуванням специфіки виду спорту (перевезення спортивних човнів, спортивної зброї, спортивних велосипедів, зимового спортивного обладнання тощо).
7. Організатори, які проводять навчально-тренувальні збори, зобов’язані:
затверджувати персональні списки спортсменів та інших учасників зборів, передбачених цим Положенням;
розглядати і затверджувати плани теоретичних і практичних занять, особисті плани підготовки спортсменів, плани роботи комплексної наукової групи медичного забезпечення і заходів щодо дотримання безпеки занять;
приділяти особливу увагу якості проведення навчального процесу, удосконалення технічної і тактичної майстерності спортсменів, дотриманню дисципліни серед учасників, збереженню майна;
призначати для проведення зборів кваліфікованих тренерів, лікарів, професіоналів та фахівців, які працюють у сфері охорони здоров’я, масажистів спортивних, інструкторів-методистів, а також забезпечити спортивні споруди і бази необхідним інвентарем та обладнанням;
призначати або затверджувати керівника (начальника) навчально-тренувального збору.
8. Для організації роботи на навчально-тренувальних зборах і обліку виконаних заходів керівником (начальником) зборів і тренерським складом, який залучається до цього заходу, розробляються та затверджуються такі документи:
план проведення навчально-тренувальних зборів;
розклад дня зборів;
відомість на видачу коштів на харчування учасників зборів;
список спортсменів та закріплених за ними тренерів.
На навчально-тренувальних зборах керівником (начальником) зборів ведеться журнал обліку проведення і відвідування занять.

III. Спортивні змагання

1. Спортивні змагання відповідно до кваліфікаційних норм і вимог з визнаних в Україні видів спорту розподіляються на ранги (від I до VI), визначені Положенням про Єдину спортивну класифікацію України (z1861-13) , затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами).
2. За своїм значенням спортивні змагання з виду спорту поділяються на:
міжнародні, які включені до календарного плану відповідної міжнародної спортивної федерації (організації), проводяться згідно з її регламентними документами та можуть бути включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
всеукраїнські, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України і проводяться відповідно до розпорядчих документів організаторів спортивних заходів та згідно з регламентними документами відповідної всеукраїнської спортивної федерації та/або статутними чи розпорядчими документами Міноборони (Генерального штабу);
місцеві (в адміністративно-територіальних одиницях, об’єднаних територіальних громадах, дитячо­юнацьких спортивних школах), які включені до календарних планів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, об’єднаних територіальних громад, закладів фізичної культури і спорту;
спеціальні, які проводяться у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, інших органах військового управління, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та військових частинах і включені до відповідних календарних планів.
3. Спортивні змагання з видів спорту в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі проводяться згідно з правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.
Чемпіонати, спартакіади з видів спорту, які проводяться в Міноборони, Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, органах військового управління, можуть мати статус всеукраїнських.
4. Всі спортивні змагання мають відбуватися за правилами чесної гри (Fair Play) з урахуванням вимог антикорупційного законодавства у сфері фізичної культури і спорту.
5. З метою ефективного використання бюджетних коштів під час проведення міжнародних, всеукраїнських або спеціальних спортивних змагань допускається проведення окремо зональних змагань та фінальної частини, що визначається регламентними документами про такі змагання за умови, що у спортивних змаганнях братимуть участь:
не менше п’яти спортсменів у кожній спортивній дисципліні в індивідуальних видах спорту;
не менше трьох команд-учасниць у командних ігрових видах спорту.
6. За видом проведення спортивні змагання з виду спорту можуть бути:
особистими, в яких беруть участь троє і більше спортсменів у кожному виді змагань і за результатами яких визначається тільки особиста першість;
особисто-командними, в яких підбиваються загальні підсумки особистої першості та виступів команд-учасниць відповідно до положення (регламенту) про такі змагання;
командними, в яких визначається лише командна першість;
кубковими за участю спортсменів, команд органів військового управління, військових навчальних закладів та військових частин, що проводяться зазвичай у декілька етапів;
відбірковими, за підсумками яких формуються збірні команди.
7. Наказом організатора спортивного заходу про проведення спортивного змагання визначаються, зокрема, строки, місце проведення змагань, обсяги та джерела фінансування заходу, склад суддівської колегії, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками спортивного заходу правил безпеки, інші організаційні особливості проведення змагання з урахуванням специфіки виду спорту.
8. Обов’язковим документом для проведення спортивних змагань є положення (регламент) про спортивні змагання, що затверджується організатором спортивного заходу.
У положенні (регламенті) про спортивні заходи визначаються:
цілі та завдання заходу;
строки та місце проведення заходу;
день приїзду і день від’їзду учасників спортивних змагань і суддів;
організація та керівництво проведенням заходу;
учасники заходу;
рівень підготовленості спортсмена;
вид заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні, кубкові, відбіркові);
програма проведення змагань;
безпека та підготовка місць проведення заходу;
умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;
порядок подання протестів і їх розгляд;
умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;
строки та порядок подання заявок на участь у заході;
інші умови, які забезпечують якісне проведення відповідного заходу.
9. Положення (регламент) про проведення спортивних змагань розробляється фахівцями сфери фізичної культури і спорту (спортивним організатором військової частини) на календарний рік або (у разі потреби) на кожний окремий захід та затверджується організатором спортивного заходу не пізніше ніж за два місяці до початку його проведення.
Положення (регламент) має передбачати наявність конфліктів інтересів спортсменів, інших осіб, які здійснюють діяльність у сфері фізичної культури і спорту, шляхи запобігання та усунення передумов його виникнення.
10. Організатор спортивного змагання забезпечує учасників спортивних змагань необхідними спортивними спорудами, а також може забезпечувати спортивним інвентарем та обладнанням з урахуванням специфіки виду спорту та вимог, встановлених правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.
11. Відповідальність за підготовку спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення спортивних змагань та забезпечення заходів безпеки під час їх проведення покладається на відповідних фахівців сфери фізичної культури і спорту, командирів (начальників) військових частин, військових навчальних закладів, на базі яких проводяться змагання, відповідно до умов законодавства.
12. Міжнародні спортивні змагання, що відбуваються на території України, проводяться згідно з відповідними регламентними документами міжнародної спортивної федерації (організації), в тому числі CISM.
13. У разі направлення спортсменів, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби за персональним викликом на спортивні змагання або навчально-тренувальні збори, які проводяться за Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України та відповідними календарними планами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або федерацій з видів спорту України, усі витрати, пов’язані з їх відрядженням і участю в спортивних заходах (добові, проїзд, проживання, харчування), здійснюються в установленому законодавством порядку.
14. Спортивні змагання у військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти проводяться у вільний від служби (роботи) та навчання час (у часи спортивно-масової роботи та часи, передбачені розпорядком дня для занять фізичною підготовкою і спортом), а також можуть проводитись у вихідні та святкові дні, в органах військового управління - і в службовий час.

IV. Суддівство спортивних змагань

1. Для суддівства спортивних змагань організатором заходу утворюється суддівська колегія, склад якої встановлюється відповідно до правил спортивних змагань з виду спорту та згідно з наказом організатора змагань і положенням (регламентом) про проведення спортивних змагань.
У складі суддівської колегії утворюється головна суддівська колегія, до якої входять головний суддя спортивних змагань (інша особа), що передбачено правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту, його заступники (за потреби), головний секретар, інші фахівці з урахуванням специфіки виду спорту та згідно з правилами змагань з цього виду спорту.
На членів головної суддівської колегії покладаються такі завдання та обов’язки:
робота у складі мандатної комісії;
звірка готовності місць змагань, спортивних знарядь та спортивного інвентарю, суддівської апаратури, приладів і обладнання відповідно до правил змагань;
безпосереднє суддівство змагань та оформлення протоколів змагань;
робота у складі апеляційного журі;
підбиття підсумків змагань та затвердження результатів виступів спортсменів та команд;
оформлення та видача документації спортивним командам та організатору змагань.
2. Для допуску спортсменів до змагань утворюється мандатна комісія у складі представника організатора заходу, головного судді змагань (іншої особи), головного секретаря змагань та лікаря відповідно до правил спортивних змагань з виду спорту.
3. До складу головної суддівської колегії або мандатної комісії можуть також входити технічний делегат, рефері (керівники суддівських бригад) з напрямів спортивних дисциплін, якщо це передбачено правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.
4. На час проведення спортивного змагання організатором заходу спільно зі спортивною федерацією (її територіальним осередком) встановлюється такий період роботи спортивних суддів:
головна суддівська колегія - за день до початку спортивних змагань (у спортивних змаганнях II, III рангів не більше ніж за чотири дні до початку спортивних змагань залежно від специфіки виду спорту), у дні їх проведення та день після їх проведення;
мандатна комісія та суддівська колегія - за день до початку спортивних змагань та у дні їх проведення.
У видах спорту, де правилами спортивних змагань з виду спорту передбачено особливі умови підготовки спортивних об’єктів (окремих трас, дистанцій, етапів тощо), додаткова тривалість днів роботи суддів визначається згідно із зазначеними правилами.
5. Матеріальне забезпечення спортивних суддів (оплата проїзду, проживання, добові за час перебування в дорозі, харчування) або відшкодування таких витрат здійснюється організатором заходу протягом всього періоду роботи спортивних суддів, включаючи підготовчі та заключні періоди відповідно до чинного законодавства.
6. Спортивні судді, які залучаються до суддівства, можуть відряджатися з місця проживання до місця проведення спортивного змагання:
структурними підрозділами апарату Міноборони, Генерального штабу, Адміністрації Держспецтрансслужби, органів військового управління, які в межах компетенції здійснюють управління фізичною культурою (фізичною підготовкою) та спортивною діяльністю;
закладами фізичної культури і спорту Міноборони, де вони працюють.
7. Протоколи спортивних змагань (у друкованому або електронному вигляді) разом зі звітом головної суддівської колегії про проведення спортивних змагань, складеним за формою згідно з додатком 2 до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального їх забезпечення, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716 (z0264-18) , зберігаються в установленому законодавством порядку організатором спортивного заходу:
всеукраїнських - постійно;
спеціальних - протягом п’яти років від дня їх закінчення.

V. Перелік видів фінансового та матеріального забезпечення спортивних заходів та організація його здійснення

1. До переліку витрат на проведення спортивних заходів у Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі з огляду на можливості організатора заходу належать витрати на:
оплату проїзду, проживання, харчування, добових учасникам спортивних заходів;
оренду приміщень, об’єктів, споруд, обладнання та інвентарю для проведення спортивних заходів (чи плату за користування ними, витрати на їх обслуговування і експлуатацію);
підготовку/облаштування місць проведення спортивних заходів;
оплату транспортних послуг (у тому числі оренду автомобілів швидкої медичної допомоги, інших транспортних засобів);
оренду оргтехніки (чи плату за користування ними), витрати на їх обслуговування і експлуатацію;
оплату послуг зв’язку;
оплату поліграфічних та інформаційних послуг;
придбання канцелярських товарів для забезпечення проведення спортивних заходів;
придбання за встановленими нормами лікарських засобів та виробів медичного призначення;
оренду/експлуатацію спеціального медичного обладнання для обслуговування учасників спортивних заходів;
придбання медалей, дипломів (грамот), кубків, призів, цінних подарунків, іншої нагородної атрибутики для переможців і призерів спортивних змагань та грамот для їх тренерів;
придбання малоцінного спортивного інвентарю для учасників спортивних заходів;
оренду/експлуатацію спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для проведення спортивних заходів;
оплату членського внеску до СІЗМ та оплату за участь збірних команд Збройних Сил з видів спорту у міжнародних спортивних змаганнях серед військовослужбовців;
інше, що обумовлено специфікою проведення конкретного спортивного заходу, якщо включення таких витрат обґрунтовано відповідними регламентними документами.
2. Спортивні заходи фінансуються згідно з відповідним календарним планом на підставі затвердженого кошторису у межах коштів, передбачених на ці цілі, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (спонсорська, гуманітарна та благодійна допомога тощо).
У разі участі у спортивних заходах за кордоном фінансовим органом Генерального штабу здійснюється розрахунок потреби в коштах на відрядження за кордон.
3. Організатори спортивних заходів зобов’язані обирати найбільш раціональний та економічно обґрунтований варіант використання бюджетних коштів на проведення таких заходів.

VI. Перевезення та відшкодування вартості проїзду, добових і витрат на проживання учасникам спортивних заходів та суддям

1. Для покриття особистих витрат учасникам і суддям із числа військовослужбовців (державних службовців, працівників) під час проведення спортивних заходів здійснюються виплата добових та відшкодування витрат на винаймання житлового приміщення, а також на проїзд до місця відрядження та назад.
Відшкодування військовослужбовцям (державним службовцям, працівникам) цих витрат здійснюється за рахунок коштів, що виділені на проведення спортивних заходів.
2. Виклик спортсменів, тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури і спорту Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби для участі у міжнародних, всеукраїнських та місцевих спортивних заходах може здійснюватися Міністерством молоді та спорту України, структурними підрозділами в сфері фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також всеукраїнськими федераціями з видів спорту.
У цьому разі витрати на відрядження представників Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби здійснюються за рахунок організацій, які надають такий виклик (за виключенням відрядження на всеукраїнські міжвідомчі спортивні змагання).
3. У разі викликів одиночних спортсменів віком до 16 років на спортивні заходи, які проводяться у Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі, дозволяється направляти для їх супроводження тренера або іншого представника за рахунок коштів організацій Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби, що відряджають.
4. Направлення військовослужбовця (державного службовця, працівника) на спортивні заходи відбувається на підставі розпорядження відповідного органу військового управління, у якому зазначаються пункт призначення, найменування військової частини або найменування закладу, підприємства, організації, куди відряджається військовослужбовець (державний службовець, працівник), строк та мета відрядження, умови фінансування.
На підставі зазначеного розпорядження підпорядкований орган військового управління, військовий навчальний заклад або військова частина, звідки направляється військовослужбовець (державний службовець, працівник), видає відповідний наказ, у якому зазначаються пункт призначення, найменування військової частини або найменування закладу, підприємства, куди відряджено військовослужбовця (державного службовця, працівника), строк та мета відрядження.
5. Орган військового управління, вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти, військова частина за постійним місцем служби (роботи) видає відрядженому військовослужбовцю (державному службовцю, працівнику) аванс у межах сум, передбачених на виплату добових за час перебування в дорозі до місця проведення відрядження та вартості проїзду. Посвідчення про відрядження, оформлене в установленому Міноборони порядку, оригінали документів, що підтверджують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат, є підставами для отримання добових (з дня вибуття та до дня прибуття до постійного місця служби, роботи), відшкодування витрат на винаймання житлового приміщення, на проїзд назад до місця відрядження.
В окремих випадках відповідно до рішення органу військового управління, вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, військової частини, на підставі розпорядження якого (якої) відбувається спортивний захід, оплата витрат, понесених військовослужбовцями (державними службовцями, працівниками) під час відрядження, відшкодовується у місці проведення заходу.
6. Забороняється проводити виплату добових та відшкодовувати витрати на винаймання житлового приміщення за посвідченнями про відрядження, виданими з порушенням порядку їх оформлення, установленого Міноборони.
7. Направлення у відрядження військовослужбовців, державних службовців і працівників відбувається відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 (98-2011-п) "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами), а також відповідних наказів Міністерства фінансів України (під час направлення у відрядження працівників) та Міноборони (під час направлення у відрядження військовослужбовців).
У разі забезпечення учасників спортивного заходу триразовим харчуванням за рахунок організатора заходу добові розраховуються із загальної кількості днів відрядження на спортивний захід з відрахуванням кількості днів забезпечення організатором заходу таким харчуванням, при цьому день вибуття у відрядження і прибуття до місця постійної служби (роботи) зараховується як два дні.
Відмітка про кількість днів забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів робиться на зворотному боці посвідчення про відрядження.
8. Учасники всеукраїнських спортивних змагань, які проживають у місці проведення цих змагань, розміщенням за рахунок затвердженого організатором спортивних змагань кошторису не забезпечуються, за винятком спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.
9. Учасники навчально-тренувального збору, які проживають у місці його проведення, можуть забезпечуватися організатором змагань розміщенням і харчуванням у межах встановлених норм, якщо відповідним планом підготовки передбачено цілодобове перебування спортсменів у місці проведення цього спортивного заходу.
10. Перевезення спортивного інвентарю і майна на спортивні заходи здійснюється згідно з вимогами законодавства.

VII. Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів міжнародного, державного рівнів та спеціальних змагань, які проводяться в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі

1. Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів міжнародного та державного рівнів у Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 689 (689-2013-п) "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня".
2. У Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі забезпечуються харчуванням за рахунок бюджетних коштів учасники таких спортивних заходів:
міжнародних спортивних змагань, які включені до календарних планів міжнародних спортивних федерацій або CISM, що проводяться відповідно до планів та регламентних документів цих спортивних організацій та наказу Міноборони, а також навчально-тренувальних зборів з підготовки до них;
всеукраїнських спортивних змагань, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України і проводяться відповідно до затверджених у Міноборони (Генеральному штабі) календарних планів (спартакіади, чемпіонати, кубки України і Збройних Сил, а також міжвідомчі спортивні змагання та навчально-тренувальні збори з підготовки до них, спартакіади, чемпіонати видів (родів) військ Збройних Сил, Держспецтрансслужби та навчально-тренувальні збори з підготовки до них).
3. У разі залучення військовослужбовців (державних службовців, працівників) Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби до участі у спортивних змаганнях державного та міжнародного рівнів з видів спорту та в навчально-тренувальних зборах з підготовки до них вони забезпечуються харчуванням за рахунок організаторів їх проведення (у межах виділених коштів на зазначені цілі) згідно з добовою нормою готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів та з коефіцієнтами застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі згідно з додатком 1 до цього Положення.
4. У разі проведення спортивних заходів тривалістю більше ніж доба учасники спортивних заходів з інших міст забезпечуються харчуванням за один день до початку і в період проведення спортивних змагань, учасники навчально-тренувальних зборів - у дні проведення зборів згідно із затвердженими планами-календарями.
5. Видатки на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів здійснюються за рахунок бюджетних коштів (у межах призначень на спортивні заходи) відповідно до граничних норм витрат на харчування учасників спортивних заходів, які затверджуються Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України на підставі даних Державної служби статистики України щодо середнього рівня середньоринкових роздрібних цін на відповідні продукти харчування станом на 01 січня поточного року.
6. Учасники спортивних заходів, зазначених у цьому Положенні, які проживають у місцях їх проведення, забезпечуються харчуванням тільки на період їх участі в спортивних заходах.
7. Якщо до вартості проживання у готелях, санаторіях, кемпінгах тощо включаються витрати на харчування, гранична норма добових витрат на харчування учасників спортивного заходу, які забезпечуються розміщенням за рахунок організатора цього заходу або організації, що відряджає, зменшується на суму вартості цього харчування.
8. Харчування учасників спортивних заходів за меню-замовленнями (додаток 2 до цього Положення) організовується у закладах ресторанного господарства за безготівковими розрахунками, на підставі укладених договорів про надання послуг із забезпечення харчуванням організаторів, які проводять спортивні заходи (за винятком випадків, передбачених у пунктах 16, 17 цього розділу).
9. Оплата вартості харчування у закладах ресторанного господарства учасників і суддів спортивних заходів забезпечується організатором за рахунок і у межах коштів, передбачених на ці цілі, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
10. У разі організації харчування учасників спортивних заходів за меню-замовленнями організатори, які проводять спортивні заходи, призначають на кожен захід відповідальну особу, до обов’язків якої належать організація харчування, контроль, оформлення рахунків, оформлення посвідчень про відрядження в частині підтвердження забезпечення їх харчуванням. Контроль за якістю і раціональністю харчування на навчально-тренувальних зборах здійснює лікар, за його відсутності - керівник (начальник) або тренер збору.
11. Меню-замовлення на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів заповнюється в трьох примірниках і підписується завідувачем виробництва або іншою уповноваженою особою закладу ресторанного господарства і особою, відповідальною за організацію харчування. Перший і другий примірники передаються закладам ресторанного господарства, третій - залишається в особи, відповідальної за організацію харчування, який вона додає до звіту. Виправлення в меню-замовленнях не допускаються.
12. Зарахування учасників спортивних заходів на харчування проводиться наказом організаторів, які проводять (забезпечують) спортивні заходи.
У наказі про зарахування на харчування зазначаються:
у разі проведення спортивних змагань - назва команди, її склад (окремо спортсмени, інші учасники) і дата зарахування на харчування;
у разі проведення навчально-тренувальних зборів - прізвище та ініціали кожного учасника із зазначенням як хто він прибув на збори, дата зарахування на харчування.
Підставами для видання наказу про зарахування на харчування і зняття із забезпечення харчуванням є:
на спортивних змаганнях - довідка мандатної комісії спортивного змагання, в якій зазначається назва команди, її кількісний і особовий склад, допущений на спортивне змагання (окремо спортсмени, інші учасники), як хто вони прибули на спортивне змагання і час прибуття;
на навчально-тренувальних зборах - наказ про проведення зборів або затверджений список учасників навчально-тренувальних зборів і рапорт керівника (начальника) збору із зазначенням дати прибуття учасників на збори або їх вибуття.
Під час проведення навчально-тренувальних зборів на базах громадських спортивних організацій поза пунктом постійної дислокації військової частини, яка проводить (забезпечує) збори, зарахування на харчування і зняття із забезпечення харчуванням дозволяється проводити наказами керівника (начальника) зборів.
13. Особа, відповідальна за організацію харчування, разом з лікарем або тренером навчально-тренувального збору (команди) з огляду на запропонований адміністрацією закладу ресторанного господарства асортимент страв, складає щодня на кожен наступний день меню-замовлення окремо для спортсменів і для інших учасників із зазначенням кількості тих, хто харчується за кожним меню-замовленням, і часу приймання їжі. Перевищення установленої кошторисом норми вартості харчування на одну особу на добу не допускається.
Другий примірник після перевірки бухгалтерією закладу ресторанного господарства направляється до відповідного органу військового управління (військового навчального закладу, військової частини) - платнику як додаток до рахунку за надане харчування учасникам спортивних заходів.
14. У день закінчення спортивних заходів особа, відповідальна за організацію харчування, складає відомість забезпечення учасників спортивних заходів харчуванням згідно з додатком 3 до цього Положення.
15. Особа, відповідальна за організацію харчування учасників спортивних заходів, не пізніше терміну, визначеного організатором, який проводить (забезпечує) спортивні заходи, подає до фінансової служби як звіт меню-замовлення і відомості на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, при цьому особа, відповідальна за організацію харчування, перевіряє правильність застосування норм витрат коштів на харчування, звіряє надані документи, що надходять від закладу ресторанного господарства, з рахунком і меню-замовленнями, а також з даними документів про зарахування на харчування та зняття із забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, після чого подає рахунок на затвердження організатору.
Усі документи щодо забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів долучаються до рахунків на оплату харчування.
16. Організатору, що проводить спортивні заходи державного та міжнародного рівнів, у разі відсутності об’єктивних причин можливості та доцільності організації повноцінного харчування дозволяється забезпечення харчуванням здійснювати шляхом перерахування у встановленому порядку бюджетних коштів на власні платіжні картки або виплати таких коштів готівкою суддям з урахуванням добових норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів та коефіцієнтів застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 689 (689-2013-п) "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня".
Також організатору дозволяється перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки спортсменів і тренерів, які забезпечують себе харчуванням самостійно, з дотриманням установленого режиму та раціону харчування.
17. Рішення про доцільність видачі грошей готівкою на харчування учасникам цих спортивних заходів приймається організатором, який проводить спортивні заходи.
18. У разі відсутності харчоблоку безпосередньо у місці проведення спортивного заходу за його межами забезпечення харчуванням здійснюється шляхом укладення договорів із закладами ресторанного господарства відповідно до добових норм і коефіцієнтів з урахуванням вартості надання таких послуг.
19. Видача коштів готівкою на харчування суддям спортивних заходів державного та міжнародного рівнів проводиться до їх початку за відомістю на виплату готівкових грошей на харчування суддям спортивних заходів згідно з додатком 4 до цього Положення.
Під час видачі коштів готівкою на харчування матеріально відповідальна особа, визначена організатором, робить відмітку в посвідченнях про відрядження або списку учасників про забезпечення їх харчуванням.
20. У разі зміни терміну перебування учасників на спортивних заходах після їх закінчення в установленому порядку проводиться відповідний перерахунок.
Матеріально відповідальна особа не пізніше терміну, визначеного чинним законодавством, подає до фінансової служби авансовий звіт з додатком до нього та відомості на виплату готівки на харчування суддям спортивних заходів.
21. Особа, відповідальна за організацію харчування учасників спортивних заходів, зобов’язана після їх закінчення здійснювати перевірку правильності розрахунків за харчування учасників і виплати грошей суддям за обслуговування спортивних змагань. За результатами перевірки правильності розрахунків за харчування учасників спортивних заходів складають відповідний акт перевірки використання грошових коштів згідно з додатком 5 до цього Положення.
22. Під час проведення спеціальних спортивних змагань та підготовки до них учасники цих та інших спортивних заходів, які не включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, забезпечуються харчуванням за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 (426-2002-п) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту" (зі змінами).
Військовослужбовці Збройних Сил та Держспецтрансслужби, які мають право на триразове харчування за рахунок держави, під час участі у спеціальних змаганнях забезпечуються гарячим харчуванням за відповідною нормою на підставі атестата на продовольство (військовослужбовці строкової служби та курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).
Військовослужбовці (державні службовці, працівники), які не мають права на триразове харчування за рахунок держави, під час участі у спеціальних змаганнях забезпечуються гарячим харчуванням за нормою харчування, визначеною для військовослужбовців строкової військової служби, за плату.
23. Продовольче забезпечення учасників та суддів спеціальних змагань, а також підготовка до таких змагань здійснюються відповідно до порядку, визначеного Положенням про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час (z0992-02) , затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2002 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2002 року за № 992/7280 (зі змінами).

VIII. Медичне та фармакологічне забезпечення спортивних заходів

1. Спортивне змагання з кожного виду спорту проводиться відповідно до чинних правил та положень про відповідні спортивні змагання із обов’язковим медичним забезпеченням їх проведення.
У правилах проведення спортивних змагань слід передбачати обов’язкову присутність на спортивних змаганнях лікаря або медичного персоналу залежно від виду спорту, з якого проводяться спортивні змагання. Медичний персонал ретельно вивчає правила спортивних змагань перед їх початком.
2. Лікар спортивних змагань входить до складу колегії суддів на правах заступника головного судді з медичних питань. Якщо спортивні змагання обслуговуються кількома лікарями, один з них призначається головним лікарем цих спортивних змагань, входить до складу суддівської колегії та бере участь у її роботі.
Рішення лікаря спортивних змагань, що стосується його компетенції, є для колегії суддів обов’язковим.
3. Медичний персонал з числа фахівців, що мають ступінь вищої освіти "молодший бакалавр" або "бакалавр", забезпечує медичне обслуговування спортивних заходів за рішенням керівника (начальника). У цьому разі медичний персонал не входить до складу суддівської колегії, але повністю виконує всі обов’язки щодо медичного обслуговування спортивних заходів.
4. Обов’язкове медичне забезпечення проведення спортивних заходів передбачає вирішення таких завдань:
допуск до участі в спортивних заходах тільки здорових і достатньо підготовлених спортсменів відповідного віку;
контроль за створенням необхідних санітарно-гігієнічних умов під час проведення спортивних заходів, а також у місцях проживання та харчування учасників;
участь у заходах, спрямованих на запобігання спортивному травматизму;
надання своєчасної медичної допомоги.
5. Враховуючи перелічені завдання, а також масштаби спортивних заходів, призначений лікар перед їх початком складає план медичного забезпечення, який узгоджується із суддівською колегією (організаційним комітетом) та закладами охорони здоров’я, участь яких передбачена в процесі проведення спортивних заходів.
У плані передбачаються:
ознайомлення з програмою спортивних заходів і контроль за її правильним складанням;
перевірка підготовки місць проведення спортивних змагань (стадіон, палац спорту, спортивний зал, траса лижних чи велосипедних гонок тощо);
вивчення санітарно-гігієнічних умов у місцях проведення спортивних заходів, проживання та харчування учасників;
розрахунок необхідного медичного персоналу, схема його розташування, організація стаціонарних та рухомих медичних пунктів, ізоляторів тощо;
проведення інструктажу для медичного персоналу;
участь у роботі мандатної комісії спортивних змагань;
організація і проведення медичних оглядів учасників змагань, в тому числі з одночасним контрольним зважуванням спортсменів, де змагання проводяться за ваговими категоріями (всі види єдиноборств, важка атлетика, окремі класи човнів у веслуванні академічному);
участь в організації раціонального харчування спортсменів у дні спортивних заходів, участь у складанні меню, контроль за виготовленням та відпусканням страв;
розрахунок і виписування необхідного медичного обладнання, медикаментів, перев’язувального матеріалу;
складання плану евакуації травмованих та хворих учасників і глядачів, визначення для цієї мети закладів охорони здоров’я і транспорту цих закладів;
спостереження за учасниками в процесі спортивних заходів.
План медичного обслуговування спортивного заходу розглядається та затверджується організаційним комітетом спортивних змагань або суддівською колегією.
Участь спортсменів у спортивних змаганнях без дозволу лікаря забороняється.
Дозвіл на участь у спортивних змаганнях у кожному окремому випадку оформлюється спеціальним заявочним листом (поіменним списком) за формою, наведеною в додатку 6 цього Положення.
Дозвіл на участь у спортивних змаганнях видається лікарем на основі раніше проведених медичних оглядів.
Додаткові лікарські обстеження проводяться перед спортивними змаганнями з єдиноборств, важкої та легкої атлетики, лижного, ковзанярського та велосипедного спорту, акробатики, гімнастики, веслування, стрибків у воду, автомотоспорту, альпінізму.
Для видачі дозволу на участь у змаганнях зі спортивних ігор додаткові обстеження проводяться перед початком календарних ігор, а виданий дозвіл є дійсним протягом шести місяців.
У разі хвороби або травми спортсмена необхідним є додаткове обстеження напередодні спортивних змагань незалежно від виду спорту.
У разі задовільних фізичних даних і ретельної попередньої підготовки спортсмена молодшої вікової групи (юніор, кадет) лікар і тренер дозволяють йому участь у спортивних змаганнях у наступній - більш дорослій віковій групі (крім видів спорту, в яких правилами спортивних змагань забороняється участь юних спортсменів у спортивних змаганнях дорослих). У цьому разі до заявочного листа додається довідка з підписами лікаря та тренера.
Заявочні листи на участь у спортивних змаганнях обов’язково завіряються печаткою лікаря медичної служби органу військового управління (військової частини, закладу, установи, організації).
6. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів здійснюються за рахунок та в межах коштів, що виділяються на такі цілі.
7. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечуються спортсмени згідно із затвердженим організатором спортивного заходу переліком цих засобів та виробів.
8. Під час забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів організатор, що проводить спортивний захід, керується вимогами Законів України "Про фізичну культуру і спорт" (3808-12) , "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) , "Про захист населення від інфекційних хвороб" (1645-14) , "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (771/97-ВР) , інших нормативно-правових актів та цього Положення.
9. Під час проведення спортивного заходу організатор, що його проводить, забезпечує спортсменів лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до грошової норми витрат на забезпечення спортсменів-учасників спортивних заходів лікарськими засобами та виробами медичного призначення згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 689 (689-2013-п) "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня".
10. До спортивних заходів, під час проведення яких спортсмени безкоштовно забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок бюджетних коштів, належать спортивні змагання міжнародного та державного рівнів, а також підготовка до них.
11. Під час проведення спортивних заходів нижчого рівня спортсмени за потреби забезпечуються аптечкою екстреної медичної допомоги.
Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які мають бути в аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується організатором, що проводить спортивний захід, за поданням лікаря окремо у кожному випадку.
12. Призначення лікарських засобів, виробів медичного призначення на період проведення спортивного заходу, визначення графіка їх приймання (застосування) здійснюються тренером-лікарем (лікарем) збірної команди кожному спортсменові індивідуально з дотриманням антидопінгових вимог відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, таких міжнародних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції, як "Заборонений список" тощо.
13. Забезпечення спортсменів лікарськими засобами та виробами медичного призначення здійснюється централізовано через відповідний постачальний орган або організатором, що проводить спортивний захід, згідно із затвердженим кошторисом витрат на проведення такого заходу та грошовими нормами витрат на забезпечення спортсменів-учасників спортивних заходів лікарськими засобами та виробами медичного призначення на підставі відповідних заявок.
Заявка на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для забезпечення спортсменів, складається старшим тренером (тренером) та лікарем, відповідальним за проведення фізкультурно-оздоровчого, спортивного заходу, та надається організатору, що проводить спортивний захід.
14. Організатор, що проводить спортивний захід, видає лікарські засоби та вироби медичного призначення лікарям.
15. На видачу лікарських засобів та виробів медичного призначення спортсменам-учасникам спортивних заходів складається відомість згідно з додатком 7 до цього Положення. Видача проводиться під підпис спортсменів.
Зазначена відомість є підставою для списання в установленому порядку використаних лікарських засобів та виробів медичного призначення.

IX. Виплата заробітної плати під час спортивних заходів штатним працівникам, а також нештатному персоналу, який залучається для обслуговування спортивних заходів

1. Учасникам спортивних заходів - працівникам Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби під час їх участі у спортивних заходах, які проводяться терміном більше однієї доби, за дні спортивних заходів та за час проїзду до місць проведення спортивних заходів і у зворотному напрямку оплата праці здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором (розмір такої оплати праці не може бути нижчим за середній заробіток).
2. Штатним працівникам спортивних організацій Міноборони, які залучені як учасники на державні та міжнародні спортивні змагання (крім показових виступів), що проводяться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, календарними планами спортивних заходів, затвердженими структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, федерацій з видів спорту України, що направлені до складу національних збірних команд або збірних команд цих структурних підрозділів для участі у спортивних заходах, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором (розмір такої оплати праці не може бути нижчим за середній заробіток).
3. У період підготовки та проведення спортивних заходів за затвердженими планами до складу збірних команд органів військового управління, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на тренерську роботу можуть залучатися нештатні тренери з видів спорту з оплатою праці відповідно до Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України (z0157-06) , затверджених наказом Міністра оборони України від 09 лютого 2006 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 лютого 2006 року за № 157/12031 (зі змінами).
4. В органах військового управління, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти залучення нештатних тренерів із видів спорту допускається:
за відсутності в штаті військового органу управління, військово-навчального закладу фахівців з відповідного виду спорту;
у разі перебування штатних фахівців зі спорту у відпустці (черговій або пов’язаній з хворобою), службовому відрядженні або на лікуванні у закладах охорони здоров’я;
якщо робота щодо проведення навчальних занять на навчально-тренувальних зборах штатних тренерів із видів спорту, методистів перевищує встановлене навантаження (у межах семигодинного робочого дня) та відповідні види занять не можуть бути забезпечені штатним складом тренерів із видів спорту та інших фахівців.
5. Залучення нештатних тренерів з видів спорту до тренерської роботи з погодинною оплатою допускається у разі неможливості проведення занять особами штатного складу без додаткової оплати за наявності коштів на зазначені заходи відповідно до кошторису Міноборони та військової частини А0515.
6. Оплата праці медичних працівників, залучених для обслуговування спортивних заходів поза межами свого основного робочого часу, проводиться організаціями, відповідальними за проведення спортивних заходів у порядку, визначеному пунктом 5.7 розділу 5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 (z1209-05) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489.
7. Залучення працівників для обслуговування спортивних заходів, які проводяться, здійснюється на договірній основі (за трудовою угодою) згідно з чинним законодавством України з оплатою їхньої праці за ставками і посадовими окладами для аналогічних категорій працівників у невиробничій сфері.
8. Штатним працівникам органу військового управління, військових навчальних закладів, військових частин, які беруть участь у спортивному заході, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи за весь період участі у спортивних заходах.
9. Видатки на оплату послуг спеціалістів (оплата праці з нарахуванням) передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, що залучаються для підготовки, реалізації або проведення спортивного заходу (працівників рятувальних та інших спеціальних служб, медичних і ветеринарних працівників, спеціалістів інших професій, що створюють безпечні умови для проведення спортивного заходу), на підставі цивільно-правових договорів.
10. Договори про надання послуг укладаються із залученими спеціалістами за умови неможливості виконання такої роботи штатними працівниками організатора заходу або відсутності у штатному розписі організатора заходу працівника відповідної кваліфікації. Видатки на оплату послуг при цьому обраховуються з огляду на розміри посадових окладів (тарифних ставок), затверджені для аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери, та фактично відпрацьований час.

X. Інші види витрат щодо забезпечення проведення спортивних заходів у Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі

1. Щорічна оплата членського внеску до CISM, сума коштів якого затверджується Генеральною Асамблеєю CISМ, та оплата відрядження посадових осіб Міноборони для участі у засіданнях Генеральної Асамблеї CISM та Європейської ради з питань фізичної підготовки та військового спорту, а також видатки на відрядження збірних команд Збройних Сил з видів спорту на міжнародні спортивні змагання серед військовослужбовців здійснюються у встановленому в Україні та Міноборони порядку згідно із затвердженим кошторисом.
2. Видатки на оренду/експлуатацію обладнання і оргтехніки, необхідної для проведення спортивного заходу, передбачаються виключно у разі їх відсутності в місцях проведення цього заходу, при цьому вартість оренди обладнання не може перевищувати його загальної вартості.
3. У разі потреби організатор спортивного заходу з урахуванням специфіки виду спорту може залучати згідно із законодавством власний або орендований в установленому порядку транспортний засіб для проїзду учасників спортивного заходу до місць харчування і розміщення, а також для їх безпеки під час проведення заходу або перевезення необхідного спортивного обладнання та інвентарю, вартість експлуатації якого та пально-мастильних матеріалів для нього передбачається відповідним наказом і включається до відповідного кошторису.
4. Видатки на оплату оренди автомобілів швидкої медичної допомоги, транспортних послуг для перевезення учасників спортивного заходу, обладнання та інвентарю до і в межах населеного пункту (адміністративно-територіальної одиниці), де проводяться спортивні заходи, розраховуються на підставі укладених договорів про надання транспортних послуг з огляду на фактичний час користування транспортними засобами, відстань між населеними пунктами та діючі розцінки і тарифи на транспортні послуги.
5. З метою організації безпеки та забезпечення ефективної підготовки спортсменів під час проведення та участі у спортивних заходах, у тому числі за кордоном, дозволяється використання спортивного обладнання та інвентарю, перелік яких визначається з урахуванням специфіки виду спорту.
Для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів за кордоном дозволяється також оренда транспорту, користування власним або приватним транспортом у таких видах спорту:
велосипедний спорт (БМХ, маунтенбайк, трек, шосе), триатлон, паратриатлон - автомобільного транспорту, велосипедів;
веслування академічне, веслування на байдарках і каное, параканое - човнів тренерських, велосипедів, автомобільного транспорту;
вітрильний спорт - автомобільного транспорту, човнів тренерських;
біатлон, кульова стрільба, лижні перегони, фристайл - автомобільного транспорту.
У кінному спорті витрати з перевезень на змагання спортивних коней і супутніх вантажів, годування в дорозі та на змаганнях, ветеринарне забезпечення в дорозі, а також відрядження осіб, що супроводжують спортивних коней на спортивні змагання і назад, несе спортивна організація, яка направляє їх на змагання.
6. Забезпечення організатором спортивного заходу учасників спортивною формою, спортивним інвентарем та обладнанням здійснюється з урахуванням норм та нормативів відповідно до вимог законодавства.
7. Організація, що відряджає учасників на спортивний захід, може забезпечувати їх спортивним інвентарем, спортивним обладнанням, іншими атрибутами загального і спеціального призначення з урахуванням специфіки виду спорту та затверджених в установленому порядку норм і нормативів.
8. Під час планування організатором спортивного заходу бюджетних видатків на його проведення не допускається:
надання функцій організатора та спрямування бюджетних коштів іншим структурам/організаторам на проведення цього заходу;
придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;
проведення спортивних заходів, метою яких є отримання прибутку;
придбання послуг через посередників;
здійснення грошових виплат (премії, стипендії, матеріальна допомога тощо).

XI. Нагородження команд і окремих спортсменів - переможців спортивних змагань

1. На спортивних змаганнях, що проводяться в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі, на підставі регламентних документів про ці змагання в межах затверджених бюджетних призначень команди та окремі спортсмени-переможці спортивних змагань нагороджуються медалями, призами, цінними подарунками і грамотами згідно з Переліком спортивних змагань, категорій нагороджених, видів нагородження команд і спортсменів-переможців (додаток 8).
2. У спортивних змаганнях команд у спортивних іграх нагородженню підлягають спортсмени, які беруть участь не менш як у 50 відсотках зустрічей за календарем цього спортивного змагання.
З командних видів програми спортивних змагань нагородженню підлягають тільки спортсмени, які виступають у фінальних частинах спортивних змагань і які посіли призові місця.
Спортсмени команд-переможців в особисто-командних спортивних змаганнях (з легкої атлетики, плавання, стрільби, боротьби та інших командних видів спорту) нагороджуються тільки за їх особистими результатами, досягнутими в цих спортивних змаганнях.
Якщо на одному спортивному змаганні з багатоборства водночас розігрується звання чемпіона або переможця за сумою очок (балів), набраних у кожному виді багатоборства, та за результатами в окремих його видах:
учасники, які посіли перше - третє місця за сумою очок (балів) у видах багатоборства, нагороджуються особистими призами, медалями і грамотами (дипломами);
учасники, які посіли перше - третє місця в окремих видах багатоборства, нагороджуються грамотами (дипломами).
Учасники командних спортивних змагань з гімнастики, радіоспорту (багатоборства радистів, категорійних спортивних походів), сучасного п’ятиборства, командних вправ з парашутного спорту, підводного орієнтування, стендової стрільби, кульової стрільби, стрільби з лука, з фехтування, які посіли перше - третє місця, нагороджуються грамотами (дипломами).
3. Нагородження команди та окремих спортсменів - переможців спортивних змагань призами, медалями і грамотами проводиться на підставі:
затвердженого положення про проведення спортивних змагань;
списку переможців спортивних змагань, складеного за протоколами суддівської колегії, затвердженого головним суддею спортивних змагань.
У наказах відповідних командирів (начальників), виданих за підсумками спортивних змагань, оголошується про нагородження команд і окремих спортсменів - переможців. Видача призів проводиться за роздавальною відомістю, затвердженою відповідним командиром (начальником), за підписом нагороджуваних.
У роздавальній відомості має бути зазначено військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, кого нагороджують, за що нагороджують, назва призу і його вартість.
Начальник Управління
фізичної культури і спорту
Міністерства оборони України
Ю. Фіногенов
Додаток 1
до Положення про організацію
і проведення спортивних заходів
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України
та Державній спеціальній
службі транспорту
(пункт 3 розділу VII)

КОЕФІЦІЄНТИ

застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі

Групи видів спорту
Учасники спортивних заходів
Коефіцієнти за видами спортивних заходів державного та міжнародного рівнів
навчально-тренувальні збори з підготовки до
спортивні змагання
1
2
3
4
5
6
7
8
Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи серед спортсменів усіх вікових категорій, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Юнацьких Олімпійських ігор, Європейських спортивних ігор, Всесвітніх ігор серед військовослужбовців, інших міжнародних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
чемпіонатів України, розіграшів Кубків України, інших офіційних всеукраїнських змагань, крім змагань серед спортсменів молодших вікових груп, міжвідомчих змагань, у т. ч. серед структур сектору безпеки і оборони, чемпіонатів (спартакіад) Збройних Сил України, включених до Єдиного календарного плану
чемпіонатів України, інших офіційних всеукраїнських змагань серед спортсменів молодших вікових груп, чемпіонатів (спартакіад) видів та родів військ Збройних Сил України та Держспецтрансслужби серед спортсменів різних вікових груп, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих
Олімпійські ігри, Всесвітні ігри, чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових категорій, Всесвітні ігри з єдиноборств, Юнацькі Олімпійські ігри, Європейські спортивні ігри, Всесвітні ігри
серед військовослужбовців, інші міжнародні змагання, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та до планів
чемпіонати України, розіграші Кубків України, інші офіційні всеукраїнські змагання міжвідомчі, у т. ч. змагання серед структур сектору безпеки і оборони, чемпіонати (спартакіади) Збройних Сил України різних вікових груп, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно­оздоровчих та спортивних заходів України
чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів молодших вікових груп, змагання у видах та родах військ Збройних Сил України та Держспецтрансслужбі серед спортсменів різних вікових груп, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
1
2
3
4
5
6
7
8
та до планів відповідних міжнародних спортивних федерацій або Міжнародної ради військового спорту (СІSM)
фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів України
та спортивних заходів України
відповідних міжнародних спортивних федерацій або Міжнародної ради військового спорту (CISM)
Види спорту з переважним проявом витривалості
Спортсмени
1
0,8
0,6
1
0,9
0,8
Швидкісно­
силові, складно-
координаційні види спорту та спортивні єдиноборства
-"-
0,9
0,6
0,4
0,9
0,7
0,5
Спортивні ігри
-"-
1
0,8
0,5
0,9
0,7
0,5
Інші види спорту
-"-
0,5
0,4
0,3
0,5
0,4
0,4
Всі види спорту
тренери
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Всі види спорту
спортивні судді, інші учасники
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
__________
Примітка.
Для відновлення енергетичних витрат спортсменів-чоловіків у ваговій категорії понад 90 кг з боксу, боротьби вільної, боротьби греко-римської, важкої атлетики, дзюдо, тхеквондо та спортсменів-жінок у ваговій категорії понад 70 кг з боксу, боротьби вільної, важкої атлетики, дзюдо, тхеквондо до норм готових до вживання продуктів харчування можуть застосовуватися коефіцієнти групи видів спорту з переважним проявом витривалості.
Додаток 2
до Положення про організацію
і проведення спортивних заходів
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України
та Державній спеціальній
службі транспорту
(пункт 11 розділу VII)

МЕНЮ-ЗАМОВЛЕННЯ

( Див. текст (z0074-20F328) )
Додаток 3
до Положення про організацію
і проведення спортивних заходів
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України
та Державній спеціальній
службі транспорту
(пункт 14 розділу VII)

ВІДОМІСТЬ

забезпечення учасників спортивних заходів харчуванням

( Див. текст (z0074-20F323) )
Додаток 4
до Положення про організацію
і проведення спортивних заходів
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України
та Державній спеціальній
службі транспорту
(пункт 19 розділу VII)

ВІДОМІСТЬ

на виплату готівкових грошей на харчування суддям спортивних заходів

( Див. текст (z0074-20F324) )
Додаток 5
до Положення про організацію
і проведення спортивних заходів
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України
та Державній спеціальній
службі транспорту
(пункт 21 розділу VII)

АКТ

перевірки використання грошових коштів

( Див. текст (z0074-20F325) )
Додаток 6
до Положення про організацію
і проведення спортивних заходів
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України
та Державній спеціальній
службі транспорту
(пункт 5 розділу VIII)

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ

( Див. текст (z0074-20F326) )
Додаток 7
до Положення про організацію
і проведення спортивних заходів
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України
та Державній спеціальній
службі транспорту
(пункт 15 розділу VIII)

ВІДОМІСТЬ

на видачу лікарських засобів та виробів медичного призначення

( Див. текст (z0074-20F327) )
Додаток 8
до Положення про організацію
і проведення спортивних заходів
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України
та Державній спеціальній
службі транспорту
(пункт 1 розділу XI)

ПЕРЕЛІК

спортивних змагань, категорій нагороджених, видів нагородження команд і спортсменів-переможців

№ з/п
Назва змагань і категорія нагороджуваних
Нагородження
1
Спортивне змагання на першість військової частини, гарнізону, військового навчального закладу, з’єднання, об’єднання:
команді-переможцю
перехідний приз (кубок), грамота
переможцям з окремого виду спорту за 1-3 місця
медаль, грамота
2
Спортивне змагання на першість серед департаментів (управлінь) Міністерства оборони України та Головних (центральних) управлінь Генерального штабу Збройних Сил України:
командам-переможцям за 1-3 місця
пам’ятний приз (кубок), грамота
спортсменам-переможцям за 1-3 місця
медаль, грамота (диплом)
3
Спортивне змагання на першість виду (роду) військ, оперативного командування Збройних Сил України,
Державної спеціальної служби транспорту, в/ч А0515, Спартакіади військових навчальних закладів:
командам-переможцям за 1-3 місця
пам’ятний приз (кубок), грамота (диплом)
спортсменам-переможцям за 1-3місця
медаль, грамота (диплом
4
Спортивне змагання на першість Збройних Сил України:
пам’ятний приз (кубок), грамота (диплом);
командам-переможцям за 1-3 місця
командні призи вартістю до 700 грн, 550 грн, 400 грн (залежно від місця, яке посіла команда)
спортсменам-переможцям за 1-3 місце
медаль, грамота (диплом);
особистий приз (кубок) вартістю до 300 грн, 200 грн, 150 грн (залежно від місця, яке посів спортсмен)