БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.01.2020 № 102
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економіки № 164 від 30.06.2021 (v0164930-21) )

Про внесення змін до структури апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

НАКАЗУЮ:
1. Унести до структури апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (v0026915-19) , затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.09.2019 № 26 (зі змінами), такі зміни:
1) розділ "Департамент інвестицій та інновацій" (v0026915-19) виключити;
2) після розділу " Департамент регуляторної політики та підприємництва (v0026915-19) " доповнити розділом такого змісту:
"Департамент інвестицій
Відділ державно-приватного партнерства
Відділ інструментів залучення інвестицій
Відділ державних інвестиційних проектів
Відділ інвестиційної політики
Відділ міжнародного інвестиційного співробітництва";
3) у розділі "Департамент захисту національного виробника" (v0026915-19) :
позиції підрозділу "Управління захисту внутрішнього ринку" викласти в такій редакції:
"Відділ дослідження імпорту
Відділ дослідження стану галузей вітчизняного виробництва
Відділ роботи із заявниками";
доповнити підрозділом такого змісту:
"Відділ стратегічного розвитку та організаційної підтримки інструментів торговельного захисту";
4) у розділі "Департамент економіки безпеки і оборони" (v0026915-19) :
підрозділ "Управління економіки оборони та безпеки" викласти в такій редакції:
"Управління економіки безпеки і оборони
Відділ економічної політики у сфері безпеки і оборони
Відділ мобілізаційної підготовки
Відділ державної політики у сфері державного матеріального резерву
Відділ планування розвитку сектору безпеки і оборони
Відділ резервного фонду бюджету та бюджетних програм";
5) розділ "Департамент промислової політики та стимулювання розвитку регіонів" (v0026915-19) викласти в такій редакції:
"Директорат промислової політики
та стимулювання розвитку регіонів
Експертна група з питань формування політики та аналітичної підтримки прийняття рішень
Експертна група з питань смарт-спеціалізації та регіонального розвитку промисловості
Експертна група з питань стимулювання ресурсоефективності промисловості
Головне управління галузей промисловості
Відділ базових галузей
Відділ машинобудівних галузей
Відділ ПЕК, добувних галузей та економіки довкілля
Відділ реалізації державних програм
Головне управління цінової політики
Відділ цінової і тарифної політики
Відділ методології ціноутворення та аналізу цінової ситуації";
6) у розділі "Департамент публічної власності" (v0026915-19) :
підрозділ "Управління реформування державної власності" доповнити позицією "Відділ з питань передачі майна";
доповнити підрозділом такого змісту:
"Відділ реформування системи корпоративного управління";
7) у розділі "Департамент кадрового забезпечення" (v0026915-19) позицію "Відділ взаємодії з центральними органами виконавчої влади у сфері спрямування Міністра" виключити;
8) у підрозділі "Управління діяльності суб'єктів господарювання в сфері управління Міністерства" розділу "Департамент фінансово-господарської діяльності" позицію "Відділ з питань передачі майна" виключити;
9) після розділу "Департамент внутрішнього аудиту" (v0026915-19) доповнити розділом такого змісту:
Управління інновацій
Відділ розвитку інновацій
Відділ інформаційного забезпечення інноваційної діяльності";
10) розділ "Управління аналізу соціальної і гуманітарної сфери" (v0026915-19) викласти в такій редакції:
Управління реалізації політики зайнятості
та розвитку людського капіталу
Відділ економіки соціальної сфери та державного нагляду у сфері страхування на випадок безробіття
Відділ економіки гуманітарної сфери
Відділ ліцензування з посередництва у працевлаштуванні за кордоном";
11) у розділі "Управління інформаційно-аналітичного супроводу та протоколу" (v0026915-19) позицію "Відділ організаційного супроводу" виключити.
2. Департаменту фінансово-господарської діяльності та департаменту кадрового забезпечення внести відповідні зміни до штатного розпису апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
Т. Милованов
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )