БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.08.2019  № 33

Про службові посвідчення працівників Державної податкової служби України

із змінами, внесеними наказами ДПС від 14.01.2021 № 103 від 27.08.2021 № 775
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1137 (1137-2018-п) "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм" та з метою створення належних умов для виконання службових обов'язків працівниками Державної податкової служби України, встановлення однакового підходу до оформлення та видачі службових посвідчень НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зразки службових посвідчень працівників Державної податкової служби України (далі - ДПС), та її територіальних органів, що відповідно до пункту 7 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 (227-2019-п) , є контролюючими органами (органами доходів і зборів) (додається).
2. Затвердити Інструкцію щодо порядку зберігання, видачі і знищення службових посвідчень працівників ДПС та її територіальних органів (далі - Інструкція) (додається).
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова
С. Верланов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
служби України
14 серпня 2019 р. № 33
(в редакції наказу Державної
податкової служби України
від 27 серпня 2021р. № 775)

ЗРАЗКИ

службових посвідчень працівників органів Державної податкової служби України

1. Посвідчення Голови та заступників Голови Державної податкової служби України:
див. зображення (v0033912-19Fn140)
2. Посвідчення працівника органів Державної податкової служби України:
див. зображення (v0033912-19Fn142-1)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
служби України
14 серпня 2019 р. № 33

ІНСТРУКЦІЯ

щодо порядку зберігання, видачі і знищення службових посвідчень працівників ДПС та її територіальних органів

із змінами, внесеними наказами ДПС від 14.01.2021 № 103 від 27.08.2021 № 775

1. Загальні положення

1.1. Службове посвідчення працівника ДПС та її територіальних органів (далі – посвідчення) є офіційним документом, який засвідчує особу працівника податкової служби, підтверджує повноваження цієї особи, передбачені законодавством України.
Посвідчення містить безконтактний електронний носій розміром 54 х 85,6 міліметра, що може мати допустимі відхилення відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. Крім того, у посвідчення може бути вмонтований додатковий безконтактний чіп з унікальним номером (кодом), який забезпечує можливість ідентифікації працівника ДПС або її територіальних органів, якому видано це посвідчення. Необхідність видачі службових посвідчень, що містять додатковий безконтактний чіп, окремим посадовим особам територіальних органів ДПС визначається керівництвом органу, де працює вказана посадова особа, відповідно до її посадових обов’язків.
1.2. Зразки посвідчень мають серію, встановлену для кожної групи, і порядковий номер, який починається з 1 та наростає.
Серії посвідчень залежно від групи територіальних органів визначено у додатку 1 до цієї Інструкції.
1.3. У посвідченні обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові працівника, посада та дата видачі посвідчення.
1.4. Технічний опис посвідчення (додаток 2 до Інструкції) складається з урахуванням особливостей виготовлення та визначення ступеня захисту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1137 (1137-2018-п) "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм" (далі – Постанова).
1.5. Державна податкова служба України та її територіальні органи проводять закупівлю бланків службових посвідчень відповідно до вимог Закону України (922-19) "Про публічні закупівлі".
1.6. Працівники ДПС та її територіальних органів несуть персональну відповідальність за збереження виданого їм посвідчення. Передача посвідчення іншим особам не допускається.
1.7. Забороняється використання посвідчень, не передбачених цією Інструкцією, крім випадків, передбачених наказами ДПС, а також виготовлених та виданих у порядку, не встановленому цією Інструкцією.

2. Порядок оформлення видачі та здачі посвідчень

2.1. Посвідчення видаються працівникам, які займають відповідні посади в ДПС та її територіальних органах, керівникам та заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління ДПС.
2.2. Персоналізація бланка посвідчення здійснюється з дотриманням вимог пункту 8 технічного опису (1137-2018-п) , затвердженого Постановою. Видача посвідчень з помилками забороняється.
2.3. Оформлення та видача посвідчень здійснюється працівниками підрозділів кадрового забезпечення ДПС та її територіальних органів.
Працівникам апарату ДПС, керівникам головних управлінь ДПС, керівникам міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС посвідчення оформлюються і видаються Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС із серією апарату ДПС.
2.4. Під час видачі посвідчення працівник підрозділу кадрового забезпечення проводить інструктаж щодо правил використання та порядку зберігання посвідчення, надання згоди на обробку персональних даних.
Посадова (службова) особа, яка отримує посвідчення, власним підписом підтверджує проходження інструктажу, а також надання згоди на оприлюднення інформації про свої персональні дані, вказані у посвідченні, у разі втрати посвідчення.
2.5. При переведенні з посади на посаду, зміні паспортних даних працівника посвідчення підлягає обміну.
2.6. При звільненні, переведенні до іншого підрозділу або органу ДПС працівник зобов’язаний здати посвідчення до підрозділу кадрового забезпечення за місцем проходження служби.
Безпосередній керівник працівника, який звільняється, працівники підрозділів кадрового забезпечення, які відповідальні за облік та видачу посвідчень та які оформлюють документи на звільнення, переведення, зобов’язані вжити заходів для повернення посвідчення працівником, який звільняється або переводиться.
2.7. У разі смерті або відсторонення від виконання обов’язків посадової (службової) особи, якій було видано посвідчення, керівник органу податкової служби, де працювала (працює) вказана особа, повинен повідомити про факт смерті (відсторонення від виконання обов’язків) підрозділ кадрового забезпечення, яким було видане зазначене посвідчення.
2.8. Керівники головних управлінь, міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС при звільненні із займаних посад здають посвідчення до підрозділів кадрового забезпечення за місцем роботи, які забезпечують їх направлення до Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС.

3. Облік бланків та персоналізація посвідчень

3.1. В органах ДПС ведеться облік надходження і видачі бланків посвідчень (далі – бланки), посвідчень, виданих працівникам; зіпсованих, загублених, не повернутих та знищених посвідчень.
3.2. Облік бланків та виданих посвідчень ведеться матеріально відповідальними особами Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС, підрозділів кадрового забезпечення головних управлінь, міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.
3.3. Облік виданих посвідчень ведеться у Журналі обліку виданих посвідчень (додаток 3 до Інструкції).
3.4. Журнали обліку виданих посвідчень зберігаються в органах ДПС протягом десяти років.
3.5. Персоналізація бланків посвідчень здійснюється відповідальними особами Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС способом кольорового термодруку відповідно до вимог пункту 8 додатка 2 Постанови (1137-2018-п) на підставі інформації, наданої головними управліннями ДПС, міжрегіональними управліннями ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідковим департаментом ДПС.
3.6. Інформація щодо виготовлення (персоналізації) посвідчень направляється відповідальними особами підрозділів кадрового забезпечення головних управлінь, міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС до Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС за встановленою формою (додаток 4 до Інструкції). Інформація має містити відомості про прізвище, ім’я, по батькові, посади, орієнтовані дати видачі посвідчень, кольорові фото працівників на електронному носії (у форматі.jpg), інші облікові дані у разі необхідності.
Кольорові фотографії працівників органів ДПС надаються зі співвідношенням сторін 30 х 40. Назва файлу фотографії має містити виключно ПІБ працівника (прізвище – повністю, ім’я та по батькові – скорочено, після кожного ініціала проставляється крапка). Фон фотографії повинен бути білого (світлого) кольору, наявність текстур та сторонніх предметів не допускається. Особа на фото має бути виключно в анфас, без повороту голови чи тулуба. Обличчя повинно бути рівномірно освітлене, не допускається наявність жовтого, червоного та інших типів освітлення, затінення від сторонніх предметів. Наявність головного убору, затемнених окулярів не допускається. Одяг особи, зображеної на фото, повинен відповідати загальноприйнятим нормам офіційно-ділового стилю.
3.7. Бланки посвідчень, закуплені головними управліннями ДПС, міжрегіональними управліннями ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідковим департаментом ДПС, передаються до Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС для персоналізації, про що складається відповідний акт (додаток 5 до Інструкції).
Персоналізовані посвідчення передаються Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС до головних управлінь ДПС, міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, про що складається відповідний акт (додаток 6 до Інструкції). У разі псування бланків посвідчень під час персоналізації, виявлення випадків виробничого браку бланків посвідчень інформація про це вноситься до акта у відповідному розділі.

4. Оформлення знищення та втрати посвідчень

4.1. Здані працівниками посвідчення знищуються за актами, складеними відповідними комісіями, що утворюються в ДПС або її територіальних органах відповідно до вимог чинного законодавства.
Акти знищення посвідчень після підписання членами комісії затверджуються керівником, якому надано таке право, і зберігаються в ДПС або її територіальних органах протягом десяти років.
4.2. У випадку втрати посвідчення працівник органу ДПС повинен негайно або не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це керівника органу ДПС, яким видано посвідчення, та звернутись до підрозділу Національної поліції України за місцем втрати або за місцем проживання із заявою про втрату посвідчення, у якій зазначити прізвище, ім’я та по батькові, посаду власника посвідчення, серію і номер посвідчення та назву органу ДПС, що його видав, а також розмістити у засобах масової інформації оголошення про втрату посвідчення.
За фактом втрати посвідчення структурним підрозділом, працівник якого втратив посвідчення, готується доповідна записка на ім’я керівника органу ДПС, до якої додається пояснення працівника про обставини втрати посвідчення.
Структурним підрозділом органу ДПС, працівник якого втратив посвідчення, подаються до підрозділу кадрового забезпечення органу ДПС, яким видавалось посвідчення, такі документи:
доповідна записка на ім’я керівника органу ДПС;
пояснення працівника про обставини втрати посвідчення;
копія довідки з органу поліції за фактом звернення особи, яка втратила посвідчення, або копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження щодо викрадення посвідчення;
копія оголошення у засобах масової інформації щодо визнання посвідчення недійсним.
Невиконання заходів, передбачених абзацом першим цього пункту, є підставою для притягнення працівника за ініціативою керівника структурного підрозділу органу ДПС, в якому він працює, до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку.
4.3. Втрачене посвідчення вважається недійсним після виконання заходів, передбачених абзацом першим пункту 4.2 цього розділу.
4.4. Замість втраченого видається нове посвідчення у порядку, передбаченому розділом 2 Інструкції.

5. Зберігання посвідчень та бланків посвідчень

5.1. Бланки посвідчень і персоналізовані посвідчення до видачі посадовим особам обов’язково зберігаються у металевих шафах (сейфах), які повинні опечатуватися.
5.2. Бланки посвідчень та посвідчення, що підлягають знищенню зберігаються окремо – за порядком номерів.
В.о. директора
Департаменту кадрового
забезпечення та розвитку
персоналу
О. Шляхова
Директор Департаменту
кадрового забезпечення
та розвитку персоналу
Л. Ящук
Додаток 1
до Інструкції щодо порядку
зберігання, видачі і знищення
службових посвідчень працівників
ДПС та її територіальних органів
(в редакції наказу Державної
податкової служби України
від 27 серпня 2021 р. № 775)

ПЕРЕЛІК

серій посвідчень територіальних органів Державної податкової служби України

Центральний апарат
ЦА № 000000
Вінницька область
ВН № 000000
Волинська область
ВО № 000000
Дніпропетровська область
ОН № 000000
Донецька область
МО № 000000
Житомирська область
АТ № 000000
Закарпатська область
КА № 000000
Запорізька область
РЕ № 000000
Івано-Франківська область
ІВ № 000000
Київська область
КО № 000000
Кіровоградська область
КІ № 000000
Луганська область
СК № 000000
Львівська область
ОВ № 000000
Миколаївська область
МК № 000000
Одеська область
ОО № 000000
Полтавська область
РО № 000000
Рівненська область
РВ № 000000
Сумська область
СМ № 000000
Тернопільська область
ТР № 000000
Харківська область
ХР № 000000
Херсонська область, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь
ХС № 000000
Хмельницька область
ХМ № 000000
Черкаська область
НК № 000000
Чернівецька область
НВ № 000000
Чернігівська область
НН № 000000
м. Київ
КВ № 000000
Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків
ЦР № 000000
Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків
СД № 000000
Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків
ЗД № 000000
Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків
ПД № 000000
Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків
ПН № 000000
Інформаційно-довідковий департамент ДПС
ІД № 000000
Додаток 2
до Інструкції щодо порядку
зберігання, видачі і знищення
службових посвідчень працівників
ДПС та її територіальних органів
(п. 1.4 Інструкції)
(в редакції наказу Державної
податкової служби України
від 27 серпня 2021 р. № 775)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

посвідчення працівника Державної податкової служби України та її територіальних органів

1. Бланк службового посвідчення посадових осіб Державної податкової служби України та її територіальних органів з безконтактним електронним носієм (далі - бланк посвідчення) виготовляється у формі пластикової картки формату ID-1, що містить безконтактний електронний носій, розміром 54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.
2. У бланк посвідчення імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних.
3. Для виготовлення бланка посвідчення використовується багатошаровий полівінілхлоридний матеріал або композитний полімер з включенням полівінілхлориду.
4. Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку, а також спеціальних захисних фонових сіток регулярної та нерегулярної структури, орнаментальних рисунків, елементів псевдорельєфу і спецрастру та елементів, виконаних методом гільйошування. Для друкування бланка посвідчення використовуються фарби синього, жовтого, сірого, світло-коричневого, блакитного кольорів, а також фарби синього та жовтого кольорів, які під дією ультрафіолетового опромінення набувають свічення власного кольору.
5. На лицьовому боці бланка посвідчення надруковано чотири захисні сітки нерегулярної структури, що створюють зображення у вигляді орнаментального рисунка з елементами гільйошної розетки.
Одну із захисних сіток виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, який набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення синього свічення, у жовтий колір.
Іншу захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору, який набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення жовтого свічення, у синій колір.
У лівій частині лицьового боку бланка посвідчення відведено місце для внесення відцифрованого образу обличчя особи, якій надається посвідчення.
На лицьовому боці бланка посвідчення способом лазерного гравіювання виконано серію та номер бланка посвідчення, які складаються з двох літер та шести цифр.
6. На зворотному боці бланка посвідчення надруковано захисну сітку сірого кольору регулярної структури.
На фоні сітки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України та смуги, що виконані фарбами синього і жовтого кольорів.
Також фарбою синього кольору надруковано слово "ПОСВІДЧЕННЯ".
Уздовж смуг у кольорі сірої сітки виконано позитивний мікротекст "УКРАЇНА", що повторюється.
У лівій частині бланка посвідчення оптико-перемінною фарбою надруковано способом трафаретного друку стилізоване зображення карти України.
7. Для друкування бланка посвідчення використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, синя - синього кольору, та захисна невидима при денному світлі фарба, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору.
На лицьовому боці бланка посвідчення фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває червоного кольору, надруковано зображення гільйошної розетки зі стилізованим зображенням малого Державного Герба України.
8. Персоналізація бланка посвідчення здійснюється способом кольорового термодруку.
На лицьовому боці бланка посвідчення зазначається така інформація:
у лівій частині відтворюється кольоровий відцифрований образ обличчя особи, якій надається посвідчення, розміром 2,5 х 3,15 сантиметра;
у правій частині у відповідних зонах (зазначених на схематичній діаграмі) послідовно згори донизу:
прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається посвідчення, державною мовою (прізвище - великими літерами шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункта; ім’я та по батькові - шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункта), максимальна кількість рядків з прізвищем - два, з ім’ям та по батькові - два;
найменування посади особи, якій надається посвідчення, державною мовою шрифтом Arial мінімум 8 пунктів, максимальна кількість рядків - шість;
слова "Дата видачі" та сама дата видачі зазначаються шрифтом Arial 6 пунктів, кількість рядків - один; дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка
Зі зворотного боку бланка посвідчення державною мовою шрифтом Arial розміром 14 пунктів темно-синім кольором: за схемою RGB (R:0, G:19, В:127), за схемою HSV (Н:231, S:100, V:49), Hex:00137F зазначається напис такого змісту: "Державна податкова служба України".
9. Розміри на схематичній діаграмі посвідчення зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.
10.
Схематична діаграма
Лицьовий бік
див. зображення (v0033912-19Fn229-2)
Зворотний бік
див. зображення (v0033912-19Fn231-3)
Додаток 3
до Інструкції щодо порядку
зберігання, видачі і знищення
службових посвідчень працівників
ДПС та її територіальних органів
(в редакції наказу Державної податкової
служби України
від 27 серпня 2021 р. № 775)

ЖУРНАЛ

обліку виданих посвідчень

№ запису
П І Б працівника
Посада
Серія, № посвідчення
Дата отримання посвідчення
Підпис працівника про отримання посвідчення, проведення інструктаж та надання згоди на опублікування персональних даних у разі втрати чи не повернення посвідчення
Примітка
1
2
4
3
5
6
7
Додаток 4
до Інструкції щодо порядку зберігання,
видачі і знищення службових
посвідчень працівників ДПС
та її територіальних органів
(в редакції наказу Державної податкової
служби України
від 27 серпня 2021 р. № 775)

ІНФОРМАЦІЯ

ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ СЛУЖБОВИХ ПОСВІДЧЕНЬ

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові працівника*
Посада
Орієнтовна дата видачі
ІВАНОВ Іван Іванович
начальник відділу
01.01.2020
__________
*ПІБ працівника має відповідати паспортним даним. Прізвище працівника пишеться великими літерами
Додаток 5
до Інструкції щодо порядку
зберігання, видачі і знищення
службових посвідчень працівників
органів ДПС
(в редакції наказу Державної податкової
служби України
від 27 серпня 2021 р. № 775)

АКТ

передачі-приймання бланків службових посвідчень Державної податкової служби України на персоналізацію

( Див. текст (v0033912-19F256) )
Додаток 6
до Інструкції щодо порядку
зберігання, видачі і знищення
службових посвідчень працівників
органів ДПС
(в редакції наказу Державної податкової
служби України
від 27 серпня 2021 р. № 775)

АКТ

передачі-приймання персоналізованих бланків службових посвідчень Державної податкової служби України

( Див. текст (v0033912-19F257) ) ( Текст зі змінами станом на 27.08.2021 взято з сайту ДПС України https://tax.gov.ua )