БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 5 лютого 2020 р. № 96-р
Київ

Про внесення змін до плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки

Внести до плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки (77-2019-р) , затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 77, - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 443, зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 96-р

ЗМІНИ,

що вносяться до плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки

1. У пункті 1:
1) у підпункті 3 у графі "Найменування заходу" цифри "8051" замінити цифрами "2804";
2) у підпункті 5:
у графі "Відповідальні за виконання" слова
"Мінрегіон
облдержадміністрації
обласні ради (за згодою)"
замінити словами
"облдержадміністрації
Мінрегіон
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)";
у графі "Строк виконання" слова і цифри "до 1 травня 2019 р." замінити словами і цифрами "до 20 лютого 2020 р.";
3) підпункти 10 і 11 виключити.
2. У пункті 2:
1) у підпункті 1 у графі "Строк виконання" слова і цифри "до 10 грудня 2019 р." замінити словами і цифрами "до 30 червня 2020 р.";
2) у підпункті 2 графу "Строк виконання" викласти в такій редакції "до 30 червня 2020 р.";
3) у підпункті 3:
у графі "Відповідальні за виконання" слова
"Мін’юст
Мінрегіон
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади"
замінити словами
"Міністр Кабінету Міністрів України
Мін’юст
Мінрегіон
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади";
у графі "Строк виконання" слова і цифри "до 10 грудня 2019 р." замінити словами і цифрами "до 30 червня 2020 р.";
4) у підпункті 4:
у графі "Найменування заходу" слова "проведення функціонального обстеження" замінити словами "проведення періодичних функціональних обстежень";
графу "Відповідальні за виконання" після слова "Мінрегіон" доповнити словами "Міністр Кабінету Міністрів України";
у графі "Строк виконання" слова і цифри "до 1 вересня 2019 р." замінити словами і цифрами "до 30 червня 2020 р.";
5) у підпункті 5 графу "Відповідальні за виконання" після слова "Мінрегіон" доповнити словами "Міністр Кабінету Міністрів України";
6) у підпункті 6 у графі "Відповідальні за виконання" слова
"Мінрегіон
Мін’юст
Мінфін"
замінити словами
"Мінфін
Міністр Кабінету Міністрів України
Мінрегіон
Мін’юст".
3. У пункті 3:
1) у підпункті 1 у графі "Строк виконання" слова і цифри "до 10 грудня 2019 р." замінити словами і цифрами "до 30 червня 2020 р.";
2) у підпунктах 2 і 3:
у графі "Відповідальні за виконання" слово "Мінкультури" замінити словом "МКМС";
у графі "Строк виконання" слова і цифри "до 1 січня 2020 р." та "до 10 квітня 2020 р." замінити відповідно словами і цифрами "до 30 грудня 2020 р.";
3) підпункт 4 виключити.
4. У підпункті 1 пункту 4 графу "Найменування заходу" викласти в такій редакції:
"1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (реєстраційний номер 1223)".
5. Пункт 5 та підпункти 1 і 2 пункту 6 виключити.
6. У тексті плану заходів слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "Мінекономіки".