БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ДРУГОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Стефанюка Андрія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційностi) положень частини четвертої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ та в чинній редакції

м. К и ї в
16 січня 2020 року
№ 9-2(II)/2020
Справа № 3-328/2019(7912/19)
Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України у складі:
Сліденка Ігоря Дмитровича - головуючого,
Головатого Сергія Петровича,
Лемака Василя Васильовича - доповідача,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Стефанюка Андрія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частини четвертої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399) у редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ (1774-19) та в чинній редакції.
Заслухавши суддю-доповідача Лемака В.В. та дослідивши матеріали справи, Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Стефанюк А.М. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частини четвертої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ (далі - Закон № 2262) в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ (1774-19) (далі - Закон № 1774) та в чинній редакції, які надають Кабінету Міністрів України право встановлювати умови, розміри та порядок перерахунку призначених пенсій.
Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що оспорювані положення Закону № 2262 (2262-12) , а також видана Кабінетом Міністрів України на виконання цих положень постанова "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2262-12) , та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 (393-92-п) " від 13 лютого 2008 року № 45 зі змінами (далі - Постанова) суттєво обмежили його право "на отримання належної пенсії при перерахунку", а тому не відповідають ряду приписів Конституції України (254к/96-ВР) , а саме частині першій статті 8, статті 22, частинам першій, другій статті 24, частинам першій, четвертій статті 41, частині першій статті 46, статті 48, частині першій статті 58, частині першій статті 64, пункту 6 частини першої статті 92.
До конституційної скарги долучено копії постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 31 липня 2017 року, ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду від 5 вересня 2017 року, постанови Верховного Суду від 27 листопада 2019 року. Стверджуючи про неконституційність оспорюваних положень Закону № 2262 (2262-12) в редакції до внесення змін Законом № 1774 (1774-19) та у чинній редакції, автор клопотання посилається на юридичні позиції Конституційного Суду України, рішення Європейського суду з прав людини.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (частина перша статті 55).
2.1. Суб'єкт права на конституційну скаргу просить перевірити на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) положення частини четвертої статті 63 Закону № 2262 у чинній редакції, але аналіз остаточного судового рішення -постанови Верховного Суду від 27 листопада 2019 року - дає підстави стверджувати, що у цьому рішенні суд застосував положення частини четвертої статті 63 Закону № 2262 у редакції, чинній на момент виникнення права на перерахунок призначеної пенсії, тобто у редакції до внесення змін Законом № 1774 (1774-19) . Отже, в цій частині конституційної скарги автор клопотання не дотримав вимог частини першої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", оскільки положення частини четвертої статті 63 Закону № 2262 у чинній редакції не були застосовані в остаточному судовому рішенні у справі Стефанюка А.М.
2.2. Стефанюк A.M. також порушує питання щодо визнання неконституційними положень частини четвертої статті 63 Закону № 2262 в редакції до внесення змін Законом № 1774 (1774-19) .
Згідно з частиною першою статті 8 Закону України "Про Конституційний Суд України" Конституційний Суд України розглядає питання щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) чинних актів (їх окремих положень).
Законом № 1774 (1774-19) , зокрема, частина четверта статті 63 Закону № 2262 викладена у новій редакції, а отже, вказані оспорювані положення втратили чинність.
Відповідно до пункту 5 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі є втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України (254к/96-ВР) .
2.3. Із конституційної скарги вбачається, що автор клопотання також порушує питання щодо неконституційності окремих положень Постанови, проте Стефанюк А.М. не є належним суб'єктом щодо вирішення Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) актів Кабінету Міністрів України.
Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 1 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - звернення до Конституційного Суду України неналежним суб'єктом.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 50, 55, 56, 58, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Стефанюка Андрія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частини четвертої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ у редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ (1774-19) та в чинній редакції на підставі пунктів 1, 5 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - звернення до Конституційного Суду України неналежним суб'єктом; втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України (254к/96-ВР) .
2. Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України є остаточною.
ДРУГА КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ