БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ТРЕТЬОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ященко Владислави Миколаївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України

м. К и ї в
15 січня 2020 року
№ 4-3(І)/2020
Справа № 3-329/2019(7937/19)
Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Литвинова Олександра Миколайовича - головуючого, доповідача,
Завгородньої Ірини Миколаївни,
Кривенка Віктора Васильовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ященко Владислави Миколаївни щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.
Заслухавши суддю-доповідача Литвинова О.М. та дослідивши матеріали справи, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. До Конституційного Суду України звернулася Ященко В.М. з клопотанням перевірити на відповідність положенням статей 1, 3, 8, частини другої статті 19, частини першої статті 55, пункту 14 частини першої статті 92, статті 129 Конституції України (конституційність) пункт 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - Кодекс), положення якого застосовані в остаточному судовому рішенні у її справі - ухвалі Верховного Суду від 19 серпня 2019 року.
Згідно з пунктом 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах незначної складності, крім випадків, якщо: касаційна скарга стосується питання права, яке має
фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.
Ухвалою від 19 серпня 2019 року Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргою Ященко В.М. на рішення Сумського окружного адміністративного суду від 21 лютого 2019 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 27 травня 2019 року з огляду на те, що зазначені судові рішення прийняті у справі незначної складності, а передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу виняткових обставин немає.
Суб'єкт права на конституційну скаргу стверджує, що застосування Верховним Судом у його справі пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу призвело до порушення "права на судовий захист на засадах справедливості та верховенства права".
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить з такого.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційній скарзі має міститися обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону.
Згідно з абзацом першим частини першої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційна скарга вважається прийнятною, зокрема, за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтею 55 цього закону.
З аналізу конституційної скарги випливає, що Ященко В.М. не обґрунтувала тверджень щодо невідповідності пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу положенням статей 1, 3, 8, частини другої статті 19, частини першої статті 55, пункту 14 частини першої статті 92, статті 129 Конституції України, а також не врахувала, що за пунктом 2 статті 129 Основного Закону України право на касаційне оскарження судового рішення забезпечується лише у визначених законом випадках.
Аргументація автора клопотання зводиться до висловлення незгоди з остаточним судовим рішенням у його справі - ухвалою Верховного Суду від 19 серпня 2019 року, - що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу.
Отже, конституційна скарга не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 61, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України" Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ященко Владислави Миколаївни щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ТРЕТЯ КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ