БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.02.2020 № 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2020 р.
за № 218/34501
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 57 від 17.07.2020 (z0779-20) )

Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка (328-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 328, пункту 6 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення (1122-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1122, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18 жовтня 2018 року № 106 (z1230-18) "Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1230/32682.
3. Директорату з питань тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
О. Коляда
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра соціальної політики України
Міністр оборони України
Міністр внутрішніх справ України
Перший заступник
Міністра охорони здоров’я України
Перший заступник
Голови Служби безпеки України
Голова Служби зовнішньої розвідки України
Постійний Представник Президента України
в Автономній Республіці Крим
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Т.в.о. Міністра закордонних справ України
Голова Державної прикордонної служби України
Н. Ненюченко
А. Загороднюк
А. Аваков
А. Семиволос
Д. Нескоромний
В. Євдокимов
А.О. Кориневич
Л. Денісова
В.М. Боднар
С. Дейнеко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
у справах ветеранів,
тимчасово окупованих
територій та внутрішньо
переміщених осіб України
21 лютого 2020 року № 44

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, постановами Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 328 (328-2018-п) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка", від 11 грудня 2019 року № 1122 (1122-2019-п) "Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення", а також цим Положенням.

II. Склад Комісії

1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.
2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінветеранів.
3. Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії, головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на Комісію завдань і функцій.
4. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови Комісії, який в такому разі є головуючим на її засіданнях.
5. Секретар Комісії готує необхідні матеріали для роботи Комісії, забезпечує оповіщення членів Комісії про дату, час та місце проведення засідань Комісії, веде та оформлює протокол засідання Комісії.
6. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки тимчасово виконує за дорученням голови Комісії інший член Комісії.

III. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу Комісії.
3. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Комісії.
4. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.
5. Мінветеранів здійснює облік і систематизацію рішень Комісії, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 1 розділу IV цього Положення.
6. Рішення Комісії, передбачені підпунктами 1 і 2 пункту 1 розділу IV цього Положення, затверджуються наказом Мінветеранів.
7. Рішення Комісії може бути оскаржено відповідно до чинного законодавства України.

IV. Завдання та повноваження Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:
1) прийняття рішення про визнання особи, включеної до сформованого Службою безпеки України переліку осіб, яких було незаконно позбавлено свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, такою, що була позбавлена свободи;
2) прийняття рішення щодо надання одноразової грошової допомоги у розмірі, встановленому законодавством, для забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням;
3) надання рекомендацій щодо закладів охорони здоров’я, які проводять медико-психологічну реабілітацію осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України та які не мають право безоплатного користування військово-медичними закладами охорони здоров’я.
2. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, особа, позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України, член сім’ї, близький родич, законний представник або представник, який діє за довіреністю в інтересах такої особи, звертається до Мінветеранів з письмовим зверненням. До заяви додаються:
1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та заявника;
2) відомості або документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України;
3) інші документи та/або інформація, які заявник вважає за потрібне додати до звернення.
3. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 2 пункту 1 цього розділу особа, позбавлена свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з її громадською, політичною або професійною діяльністю, член сім’ї, близький родич, законний представник або представник, який діє за довіреністю в інтересах такої особи, звертаються до Мінветеранів з письмовим зверненням, в якому зазначаються реквізити їх особових рахунків, відкритих в банківських установах України у порядку, встановленому законодавством.
До звернення додаються:
1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, позбавленої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з її громадською, політичною або професійною діяльністю, та заявника;
2) відомості або документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з її громадською, політичною або професійною діяльністю;
3) інші документи та/або інформація, які заявник вважає за потрібне додати до звернення.
4. Підставами для відмови у визнанні особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України та/або наданні бюджетних коштів є:
1) набуття законної сили обвинувальним вироком суду України стосовно особи у зв’язку із вчиненням нею злочину проти основ національної безпеки України, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, в тому числі втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;
2) подання не в повному обсязі документів, відомостей, передбачених цим Положенням, або подання їх неналежною особою.
5. Комісія має право:
1) одержувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати в разі потреби до роботи Комісії відповідальних працівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, провідних вчених і фахівців установ, підприємств та організацій (за згодою їх керівників), запрошувати представників громадянських організацій (за згодою);
3) здійснювати взаємодію та обмін інформацією з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, в тому числі міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері захисту прав людини з урахуванням вимог положень Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) ;
4) розглядати інші питання, пов’язані з її діяльністю та приймати рішення відповідно до компетенції.
Державний секретар
Л. Дараган