БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 березня 2020 р. № 225
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1012 від 22.09.2021 (1012-2021-п) )

Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 248 від 29.03.2020 (248-2020-п) № 269 від 08.04.2020 (269-2020-п) № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) № 509 від 19.06.2020 (509-2020-п) № 817 від 09.09.2020 (817-2020-п) № 922 від 09.10.2020 (922-2020-п) № 961 від 09.10.2020 (961-2020-п) № 965 від 09.10.2020 (965-2020-п) № 1033 від 28.10.2020 (1033-2020-п) № 1112 від 16.11.2020 (1112-2020-п) № 1178 від 02.12.2020 (1178-2020-п) № 1201 від 25.11.2020 (1201-2020-п) № 54 від 27.01.2021 (54-2021-п) № 118 від 15.02.2021 (118-2021-п) № 272 від 31.03.2021 (272-2021-п) - діє протягом 60 календарних днів з дня опублікування № 343 від 14.04.2021 (343-2021-п) № 440 від 28.04.2021 (440-2021-п) № 640 від 23.06.2021 (640-2021-п) )
Відповідно до пунктів 8 і 9 розділу I Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX (530-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України;
перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) )
2. Установити, що:
за результатами проведених до 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору відповідно до статті 10 Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) ;
за результатами проведених з 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) .
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) )
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2020 р. № 225
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2020 р. № 248)

ПОРЯДОК

проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) )
1. Цей Порядок визначає правила проведення замовником закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) )
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
закупівля - придбання замовником товару, роботи або послуги, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними цим Порядком;
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) )
особа, уповноважена замовником на проведення закупівель (далі - уповноважена замовником особа), - службова (посадова) особа замовника, яка визначена ним відповідальною за організацію та проведення закупівель.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі" (922-19) та інших нормативно-правових актах.
3. Під час проведення закупівель замовник та уповноважені замовником особи керуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
4. Закупівлі здійснюються з дотриманням таких принципів:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія, ефективність та пропорційність;
відкритість та прозорість під час організації та проведення закупівлі;
недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
об’єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі;
запобігання корупційним правопорушенням.
5. Планування закупівель здійснюється замовником на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.
6. Уповноважена замовником особа:
планує закупівлі та вносить інформацію до річного плану закупівель в електронній системі закупівель, зокрема про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
організовує та проводить закупівлі. Замовник може самостійно встановлювати критерії доброчесності та надійності вибору особи, з якою буде укладений договір про закупівлю;
забезпечує складення, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель;
забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання пунктів 8 і 9 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX (530-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", та інформації відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону (755-15) України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю;
( Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) )
вчиняє інші дії, передбачені цим Порядком.
Усі рішення уповноваженої замовником особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення.
( Порядок в редакції Постанови КМ № 248 від 29.03.2020 (248-2020-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2020 р. № 225
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2020 р. № 248)

ПЕРЕЛІК

товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

( Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) )
Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для спеціальних медичних цілей для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва групи препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілей
Форма випуску
Дозування
3004
Adenosine
ампули, флакони, шприци
3004
Amiodarone
-"-
50 мг/мл по 3 мл
3004
Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
-"-
3004
Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
таблетки, капсули, драже
3004
Amoxicillin
-"-
250 мг або 500 мг
3004
Ampicillin
ампули, флакони, шприци
500 мг або 1000 мг
3004
Ascorbic acid
таблетки, капсули, драже
25 мг або 50 мг, або 100 мг
3004
Atenolol
-"-
50 мг
3004
Atropine
ампули, флакони, шприци
1 мг/мл, 1 мл
3003, 3004
Azithromycin
порошок для оральної суспензії
3004
Azithromycin
таблетки, капсули, драже
250 мг або 500 мг
3004
Benzylpenicillin
ампули, флакони, шприци
500 000 або 1 000 000 ОД (МО)
3004
Calcium gluconate
-"-
100 мг/мл (по 10 мл або 5 мл)
3004
Ceftriaxone
-"-
500 мг або 1 г, або 2 г
3004
Chlorpromazine
таблетки, капсули, драже
25 мг
3004
Dexamethasone
ампули, флакони, шприци
4 мг/мл, 1мл
3004
Dexmedetomidine
-"-
100 мкг/мл, 2 мл або 4 мл, або 10 мл
3004
Glucose 5 %
контейнер, пляшка
100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004
Doxycycline
таблетки, капсули, драже
100 мг
3004
Epinephrine
ампули, флакони, шприци
3004
Famotidine
-"-
20 мг
3004
Erythromycin
таблетки, капсули, драже
100 мг
3004
Furosemid
ампули, флакони, шприци
10 мг/мл, 2 мл
3004
Gentamicin
-"-
40 мг/мл, 2мл
3004
Glyceryl trinitrate
таблетки
3004
Glyceryl trinitrate
ампули, флакони, шприци
3004
Ibuprofen
таблетки, капсули, драже
200 мг або 400 мг
3004
Lidocaine
ампули, флакони, шприци
20 мг/мл, 2 мл
3004
Magnesium sulfate
-"-
250 мг/мл, 5 мл або 10 мл
3004
Metoclopramide
10 мг
3004
Metoprolol
-"-
1 мг/мл по 5 мл
3004
Metronidazole
ампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери
5 мг/мл по 100 мл
3004
Metronidazole
таблетки
250 мг
3004
Naloxone
ампули, флакони, шприци
0,4 мг/мл по 1 мл
3004
Norepinephrine
ампули, флакони, шприци
3004
Nystatin
-"-
100 000 МО/мл
3004
Omeprazole
таблетки, капсули, драже
20 мг
3004
Omeprazole
ампули, флакони, шприци
40 мг
3004
Ondansetrone
-"-
2 мг/мл по 2 мл або 4 мл
3004
Ondansetrone
таблетки, капсули, драже
4 мг або 8 мг
3003, 3004
Сольові склади для пероральної регідратації
порошок для орального розчину
3004
centeracetamol
ампули, флакони, шприци
10 мг/мл, 50 мл або 100 мл
3004
centeracetamol
флакон, банка
120 мг/5 мл
3004
centeracetamol
таблетки, капсули, драже
500 мг
3004
Phenobarbital
-"-
50 мг, 100 мг
3004
Phenytoin
-"-
3004
Phenytoin
ампули, флакони, шприци
3004
Potassium chloride
-"-
3004
Prednisolone
ампули
30 мг
3004
Ranitidine
-"-
150 мг
3004
Ringer's solution
ампули, флакони, шприци
100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004
Ringer lactate
-"-
100 мл, 200 мл, 1000 мл або 500 мл
3003, 3004
Salbutamol
100 мкг/доза
3003, 3004
Salbutamol
небули
2,5 мг
3004
Sodium bicarbonate
ампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери
3004
Sodium chloride
0,9 %
ампули, флакони, шприци, контейнери
2 мл, 5 мл, 10 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004
Sulfamethoxazole/ trimethoprim
таблетки, капсули, драже
400 мг/80 мг
3004
Thiamine
-"-
50 мг
3004
Tranexamic acid
ампули, флакони, шприци
50 мг/мл, 100 мг/мл, 5 мл, 10 мл
3004
Sodium chloride
-"-
10 мл
3004
Suxamethonium
-"-
20 мг/мл, 2 мл
3004
Diazepam
таблетки, капсули, драже
5 мг
3004
Diazepam
ампули, флакони, шприци
5 мг/мл, 2 мл
3004
Fentanyl
-"-
3004
Haloperidol
-"-
5 мг/мл по 1 мл
3004
Ketamine
-"-
2939, 3004
Morphine
2933, 2939, 3004
Phenobarbital
3004
Propofol
-"-
10 мг/мл або 20 мг/мл
3004
Moxifloxacin
400 мг
3004
Linezolid
-"-
2 мг/мл по 300 мл
3004
Fluconazol
-"-
200 мг
3004
Thiopental
-"-
0,5 г
3004
Insulin (short acting)
-"-
100 ОД/мл
3004
Hecenterin
-"-
5000 МО/мл
3004
Enoxacenterin
-"-
10.000 анти-Ха МО/мл
3003, 3004
Ambroxol
3004
Hydroxychloroquine
таблетки
200 мг
3004
Chloroquine
таблетки, капсули
3004
Lopinavir/Ritonavir
таблетки, капсули, флакони
3004
Tocilizumab
ампули, флакони, шприци
3004
Oseltamivir
таблетки, капсули, флакони (пляшки)
3004
Remdesivir
3004
Favipiravir
таблетки, капсули, драже
200 мг
3004
Meropenem
ампули, флакони, шприци
500 мг, 1000 мг
3004
Moxifloxacin
таблетки, капсули, драже
400 мг
3004
Pipecuronium bromide
ампули, флакони
4 мг
3004
Atracurium
ампули, флакони
10 мг/мл
3004
Rocuronium bromide
флакони
10 мг/мл
3002
Influenza vaccines (вакцина для профілактики грипу)
3004
Acetylcysteine
таблетки, ампули, порошок для орального розчину
100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг
3004
Tigecycline
флакони
50 мг
3004
Sodium oxybate
ампули
200 мг/мл
3004
Fondacenterinux
шприци
2,5 мг/0,5 мл, 12,5 мг/мл
3004
Methylprednisolone
флакони, таблетки
3004
розчини для парентерального харчування
3004
2106
2202
препарати для ентерального харчування (ентеральне харчування)
3004
Levofloxacin
3004
Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor
3004
Cefotaxime
3004
Cefotaxime, combinations
3004
Cefepime
3002
3004
Immunoglobulins (normal human, for extravascular adm.; normal human, for intravascular adm.)
3004
Iron precenterations (препарати заліза)*
3004
Ceftriaxone, combinations
3004
Cefditoren
3002
Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)
3004
Oxygen
3004
Cefoperazone
3004
Ceftazidime
___________
* До цієї групи належать лікарські засоби, які класифікуються за кодом АТХ (анатомо-терапевтично-хімічним) - B03A.
Дезінфекційні засоби і антисептики
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Назва товару (основного компоненту)
Форма випуску
Вміст активнодіючої речовини
Антисептики
3808
Хлоргексидин (Chlorhexidine)
розчин
0,05 %, 5 % (біглюконат)
3808
Хлоргексидин (Chlorhexidine)
гель
4 %
2208
Етанол (Ethanol)
розчин
70 % (денатурований)
3808
Повідон йоду (Povidone iodine)
-"-
10 % (еквівалентно 1 % активного йоду)
Дезінфекційні засоби
2207 10 00 10,
2207 20 00 90
Етанол (Ethanol)
розчин
розчин: 96 %
2207, 2208
Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)
розчин, що містить етанол
60-80 %/об’єм
3808
Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)
розчин, що містить ізопропіловий спирт
60-80 %/об’єм
3808
Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound)
порошки, таблетки, гранули, концентрати
0,1 % активного хлору для розчину
3808
Хлороксиленол (Chloroxylenol)
розчин
4,8 %
2207, 3808
Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий
3808
Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь
3808
Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри
3401, 3402
Мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання
3808
Дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання
8419, 8424,
8479, 8516,
8539 49 00 00,
9018
Обладнання для проведення дезінфекції хімічним, механічним, фізичним, біологічним та комбінованим методами
Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Назва товару (медичного виробу)
9019 20 00 00
Апарат штучної вентиляції легень
9019 20 00 00
Неінвазивна система вентиляції (BIPAP / CPAP)
8414
Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури
9018
Система моніторингу фізіологічних показників (ЕКГ, ЧД, ЧСС, пульсоксиметрія)
9018
Електровідсмоктувач (трахеальна система всмоктування)
8413,
9018 90 84 00
Дозатор лікувальних речовин
8414,
9018 90 84 00
Настінний дозатор кисню із зволожувачами
9018
Фіброоптичний інтубаційний стилет
9018
Набір для конікотомії
9018
Ларингоскоп (в тому числі з набором клинків)
8413, 9018 90 84 00
Інфузомат
9018
Відеоларингоскоп
9027
Капнограф/капнометр
9018
Спірометр
9018
Пульсоксиметр
9019 20 00 00
Кисневий концентратор
9018 20 00 00
Бактерицидний опромінювач
9019
Протипролежневий матрац
9402 90 00 00,
9403
Функціональне ліжко
9402 90 00 00
Каталка
9018 90 20 00
Фібробронхоскоп
9019 20 00 00
Мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу)
9022
Апарат рентгенівський діагностичний пересувний
9027
Газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату
8421 19
Центрифуга
3920, 3921, 3926
Термоковдра
9018 90 84 00
Помпа для безперервного зондового годування
9022 12 00 00
Томографи комп’ютернi
9018 90 20 00
Відеобронхоскоп
9022
Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний
9018 11 00 00
Електрокардіограф портативний
9018 90 84 00
Дефібрилятор
9018 12 00 00
Апарат УЗД з набором датчиків
8414,
9018 90 84 00
Зволожувач дихальних сумішей без підігріву
Засоби індивідуального захисту
6307 90 98 00
Медична (хірургічна) маска*
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання**
3926 20 00 00,
4203 29 10 00,
4015
Рукавички медичні та спеціальні захисні
3926 90 97 90,
9020 00 00 00
Повнолицьова маска
3926 90 97 90,
9004 90 90 00
Засоби індивідуального захисту очей
9020 00 00 00
Респіратор
4015 90 00 00,
3926 20 00 00
Фартух
4015 90 00 00
Гумові чоботи
8421 39 20 00
Фільтри для повнолицьових та півмасок
9402 90 00 00
Ноші закритого типу для перевезення хворого
___________
* До зазначеної позиції товарів додається документ про відповідність ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.
** До зазначеної позиції товарів додається документ про відповідність ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003.
Медичні вироби для скринінгу хворих
9025
Пірометр (інфрачервоний термометр)
9018 19 10 00
Портативна медична діагностична система для збору інформації про фізіологічні параметри організму пацієнта (температура, спірометрія, АТ, пульсоксиметрія, ЕКГ), її зберігання та передачі до хмарного сервісу для аналізу та використання у тому числі у телемедичних консультаціях
9022 14 00 00
Цифровий плоскопанельний детектор та відцифровувач рентген знімків
Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19
9018
Набори /комплекти для катетеризації центральної вени
9018
Обладнання для контролю центрального венозного тиску
3926, 9018
Набір для дренування плевральної порожнини
9020 00 00 00
Маска дихальна
9019 20 00 00,
9020 00 00 00
Маска киснева з резервуаром нереверсивна
3926, 9018, 9019
Контур дихальний одноразового використання для апаратів штучної вентеляції легень
9018 39 00 00
Катетери аспіраційні з вакуумним контролем (одноразового використання)
3926, 9018, 9019
Повітропровід ротовий та носоглотковий (одноразового використання)
3926, 9018, 9019
Трубки ендотрахеальні
3926, 9018, 9019
Трубки ларингеальні
3926, 9018, 9019
Фіксатор дихальної трубки з протизакусувачем
3926, 9018, 9019
З’єднувач подовжувальний інтубаційної трубки та дихального контуру одноразового використання
8421 39 20 00
Фільтр дихальний з тепло-вологообмінником одноразового використання
3926,
9018 39 00 00
Назальні канюлі одноразового використання
3926, 9018
Назо-гастральний/дуоденальний зонд
9018
Венозний катетер периферичний
9018
Набір для катетеризації сечового міхура
3923, 3926, 7010
Ємності стерильні для відбору біологічного матеріалу
9018 31
Шприци 0,3 мл, 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл (одноразові, стерильні)
9018 90 50 00
Системи для переливання інфузійних розчинів (тип ПР/ПК)
2804 40 00 00
Кисень газоподібний, в балонах для кисневої підтримки пацієнтів
2804 40 00 00
Кисень газоподібний для кисневої підтримки пацієнтів
3926 90 97 90
Сечоприймач одноразовий
3926, 9018
Подовжувач до інфузійних насосів
2804 40 00 00
Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів
3926, 9018, 9019
Конектор швидкого з’єднання з медичними газами
9019 20 00 00
Мішок для дихального контуру, одноразового застосування (мішок дихальний одноразовий)
3923, 3926, 7010
Контейнер для збору (утилізації) медичних відходів
9018 31
Шприци ін’єкційні стерильні
Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень
3002, 3006,
3822 00 00 00
Швидкі (експрес) тести для діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Швидкі (експрес) тести для діагностики грипу А та В та інших респіраторних інфекцій
3002, 3006,
3822 00 00 00
Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19
3002, 3006,
3822 00 00 00
Картридж Xpert® SARS-CoV-2 (або еквівалент)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для екстракції загальної РНК із зразків клітин та тканин
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для екстракції РНК із зразків клітин та тканин за допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для екстракції загальної РНК / ДНК з клітин периферичної крові, ліквору, амніотичної рідини, мазків з носа, зіву, слини, для подальшого аналізу методом зворотної транскрипції та ПЛР
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для екстракції РНК / ДНК методом афінної сорбції на частинках силикагеля з біологічних матеріалів, мазків і змивів з респіраторного тракту, кон’юнктиви, мокрот, БАЛу, тканинного матеріалу, сечі, фекалій, слини, блювотних мас, кліщів, комарів, культури мікроорганізмів, зразків води
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для виявлення збудників ГРВІ людини (зокрема РНК респіраторносінцітіального вірусу, метапневмовірусу, вірусів парагрипу 1, 2, 3 і 4 типів, коронавірусів, риновірусів, ДНК аденовірусів груп B, C і E і бокавірусу) методом ПЛР з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для одностадійної зворотної транскрипції зразків РНК з подальшою ампліфікацією отриманої кДНК із специфічними праймерами та зондами для виявлення дослідних РНК-послідовностей
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для проведення двоетапної зворотної транскрипції кількісної ПЛР у режимі реального часу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір допоміжних реагентів для проведення ПЛР у режимі реального часу, що містить хот-старт iTaq ДНК-полімеразу, dNTP та буфер оптимальної концентрації
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для виявлення РНК вірусу грипу A/H1 (pdm09), А(Н3) методом ПЛР із гібридизаційно-флуоресцентною детекцією
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для виявлення РНК вірусів грипу А (Influenza virus A) та грипу В (Influenza virus В) методом ПЛР із гібридизаційно-флуоресцентною детекцією
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для отримання кДНК на матриці РНК
3926
Накінечники 0,1-10 мкл, 100 мкл, 20-200 мкл, 1000 мкл (з фільтром)
3926
Накінечники стерильні для ПЛР для автоматичних піпеток (дозаторів) з фільтром в штативах
3923
Пробірки типу "еппендорф" із застібкою для ПЛР
3923
Прозорі пробірки для ПЛР 0,2 мл з плоскою кришкою
3923
Кріопробірки 2 мл, стерильні
3923, 4819
Пакет для автоклавування
3923
Пакети пластикові із застібкою для упаковки
3926
Планшет полістироловий для ПЛР
3919
Клейка плівка для планшетів ПЛР
3821 00 00,
9018
Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем
3923 10 00 00,
4202
Термоконтейнер з термоелементами
3926
Контейнер-штатив для зберігання проб (пробірки на 1,5-2 мл, 4,8-5 мл)
Медичні вироби
9018, 8413
Відсмоктувач хірургічний (аспіратор)
8413,
9018 90 84 00
Дозатор одноканальний
8413,
9018 90 84 00
Дозатор багатоканальний
3926
Штатив - робоче місце для мікропробірок на 0,2 мл для пробірок типу "еппендорф"
Лабораторне обладнання
8414, 9403
Шафа (або бокс) біобезпеки (І, ІІ, ІІІ клас біобезпеки)
8414, 9403
ПЛР-бокс
8419
Ампліфікатор у реальному часі
8421
Центрифуга з охолодженням (ультрашвидкісна)
8479
Вортекс
8419
Термостат лабораторний
8419
Автоклав
8418
Низькотемпературна морозильна камера (- 80° С)
8418
Холодильник лабораторний з морозильною камерою
8419
Аквадистилятор
8419
Термостат типу Dry-block
8479
Термошейкер
3822 00 00 00,
9027
Комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА
8418
Морозильна камера (- 20° С)
9027500000
Аналізатори полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення РНК вірусу COVID-19
9027500000, 8419
Автоматизовані портативні системи виявлення нуклеїнових кислот
3002109900
Діагностичні набори для визначення РНК вірусу COVID-19 для систем ПЛР
3002109900, 3822000000
Діагностичні набори для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавірусу (2019-nCOV) (флуоресцентний ПЛР-аналіз)
8419 20 00 00
Стерилізатор паровий спеціалізований для знезараження біологічно небезпечних медичних відходів (тиск насиченої пари не менше 4 бар з температурою не менше 145°C)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня прокальцитоніну
3002, 3006,
3822 00 00 00
Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня Д-димеру
902780
Станція автоматична для екстракції рибонуклеінової кислоти
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgA антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного IgM та IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного IgM та IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для визначення антигена до SARS-CoV-2 у біологічному матеріалі з порожнини носа людини
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для проведення ПЛР для одночасного виявлення збудників респіраторних інфекцій (SARS-CoV-2, грип A (H1, H3), B та респіраторні віруси)
9027
Флуоресцентний імунохроматографічний аналізатор
9018 90 84 00
Набір для аферезу (витратні матеріали для плазмаферезу)
8419
Секвенатор нуклеїнових кислот
Медичні вироби (розхідні матеріали) для патологоанатомічних відділень
9018
Секційний набір інструментів
3923
Одноразові стерильні поліпропіленові кріофлакони з гвинтовими кришками
8421
Портативні рециркулятори з НЕРА-фільтром (об’єм повітря, що проходить через прилад, не менше 300 м3/год)
3923
Непромокальний герметичний пакет-мішок
3923, 4819
Пакети для утилізації медичних відходів
3923
Мішки біобезпеки
Транспортні засоби для закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та санітарної авіації (авіаційної медицини)
Код згідно з УКТЗЕД (584а-18)
Назва товару (медичного виробу)
8703 32 19 00
Спеціалізований санітарний автомобіль екстреної (швидкої) медичної допомоги
8705 90 80 90
Транспортні засоби для проведення санітарної обробки території, споруд і будівель (поливо-мийні машини, обприскувачі)
Системи постачання медичних газів
Код згідно з УКТЗЕД (674б-20)
Назва товару
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
система киснепостачання
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
киснева станція
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
кисневий генератор та/або компресор
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
рампа киснева
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
редуктор кисневий
7311 00
Ємності для стиснених або скраплених газів
Інше
Специфічні праймери для виявлення дослідних РНК-послідовностей
Код згідно з УКТЗЕД (674б-20)
Назва товару
8501, 8502
система безперебійного електроживлення
Роботи та послуги
Кейтерингові послуги (послуги з надання харчування пацієнтам, хворим на COVID-19, та медичним працівникам)
Нерегулярні пасажирські перевезення (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, та медичних працівників)
Нерегулярні пасажирські перевезення персоналу (організація перевезення персоналу)
Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень
Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання
Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання
Придбання розхідних матеріалів для монтажу (реконструкції) системи киснепостачання
Послуги з перевезення майна (вантажів), отриманого як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі послуги приймання вантажу, завантажувально-розвантажувальні роботи, послуги пакування вантажу, послуги додаткової обробки вантажу
Послуги документального та митно-брокерського супроводу майна (вантажів), що надходить на територію України як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Послуги відповідального зберігання майна (вантажів), отриманого як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Послуги з проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції
Поточний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
Послуги з контрактного виробництва імуноглобуліну із специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 965
Ремонт приміщень для розташування мікробіологічної лабораторії з проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції
Капітальний ремонт системи киснепостачання
Ремонт та технічне обслуговування медичних виробів та обладнання, що використовується для надання допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, зазначені в цьому переліку
Послуги із поводження з медичними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації (тих, що можуть підлягати утилізації), видалення, знезараження, знищення медичних відходів)
Реконструкція, реставрація, капітальний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
Постачання (продаж) електричної енергії постачальниками універсальних послуг бюджетним установам за ціною, що не перевищує ціну універсальної послуги для малих непобутових споживачів (з урахуванням послуг з передачі та розподілу) на відповідній території
( Перелік в редакції Постанови КМ № 248 від 29.03.2020 (248-2020-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 269 від 08.04.2020 (269-2020-п) , № 376 від 13.05.2020 (376-2020-п) , № 509 від 19.06.2020 (509-2020-п) , № 817 від 09.09.2020 (817-2020-п) , № 922 від 09.10.2020 (922-2020-п) , № 961 від 09.10.2020 (961-2020-п) , № 965 від 09.10.2020 (965-2020-п) , № 1033 від 28.10.2020 (1033-2020-п) , № 1112 від 16.11.2020 (1112-2020-п) , № 1178 від 02.12.2020 (1178-2020-п) , № 1201 від 25.11.2020 (1201-2020-п) , № 54 від 27.01.2021 (54-2021-п) , № 118 від 15.02.2021 (118-2021-п) , № 272 від 31.03.2021 (272-2021-п) - діє протягом 60 календарних днів з дня опублікування, № 343 від 14.04.2021 (343-2021-п) , № 440 від 28.04.2021 (440-2021-п) , № 640 від 23.06.2021 (640-2021-п) )