БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.03.2020 № 406

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 458 від 26.03.2020 (v0458729-20) № 485 від 08.04.2020 (v0485729-20) )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) , на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України (630-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (1645-14) , Указ Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", підпункт 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту (z1623-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, НАКАЗУЮ:
1. Керівникам органів управління у сфері освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій, керівникам закладів дошкільної,
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, а також керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), в межах компетенції на період карантину забезпечити:
дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами;
проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;
відтермінування проведення засідань атестаційних комісій до завершення строку дії карантину. У випадку неможливості відтермінувати проведення засідань атестаційних комісій рекомендуємо проводити засідання атестаційних комісій (за можливості) в режимі реального часу через Інтернет (відповідно до рекомендацій Уряду, передбачених абзацом другим пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) ) з поданням необхідних матеріалів засобами електронного та/або поштового зв'язку. У випадку ж неможливості проведення засідань атестаційних комісій в режимі реального часу через Інтернет рекомендуємо вжити всіх необхідних заходів для мінімізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед учасників відповідних засідань атестаційних комісій;
( Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 458 від 26.03.2020 (v0458729-20) , № 485 від 08.04.2020 (v0485729-20) )
відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та проведення засідань відповідних атестаційних комісій;
режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту (z1623-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752;
припинення відряджень працівників до МОН, окрім випадків нагальної необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом МОН;
листування з МОН шляхом використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади або шляхом надсилання сканкопій листів на електронну адресу mon@mon.gov.ua.
2. Керівникам установ освіти і закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти на період карантину забезпечити:
виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками закладів освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо) (крім закладів дошкільної, позашкільної освіти та установ освіти);
запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу (v0359203-06) , затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;
обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки по території України та за кордон; не проводити екскурсійні поїздки;
припинення запрошення іноземних громадян на навчання або проходження стажування та прийом іноземних делегацій;
перенесення засідань спеціалізованих вчених рад;
проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у закладах освіти;
виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій.
3. Керівникам структурних підрозділів МОН, керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОН, на період карантину:
1) скасувати або відтермінувати проведення запланованих нарад, заходів державного контролю (нагляду), перевірок, атестаційних та акредитаційних експертиз:
2) призупинити проведення особистого прийому громадян посадовими особами;
3) визначити працівників, відповідальних за опрацювання кореспонденції, що надходить через СЕВОВВ та офіційні електронні адреси.
4. Керівникам структурних підрозділів МОН на період карантину:
1) визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи;
2) забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації працівниками структурних підрозділів громадянам за допомогою доступних засобів зв'язку та телекомунікацій.
Наради, що потребують особистої участі учасників, проводити лише за розпорядженням керівництва МОН;
3) надавати особисто дозвіл на видачу одноразових перепусток відвідувачам МОН.
5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) на період карантину:
1) забезпечити належні технічні умови для виконання роботи працівниками структурних підрозділів МОН;
2) посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом у адміністративних будівлях МОН.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року № 392 "Про забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів".
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Міністра
Ю. Полюхович
( Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua )