БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.04.2020 № 46

Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України у зв'язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 44, 49, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , у зв'язку з установленням постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) карантину та запровадженням обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему, фінансову стабільність та економіку України, з метою підтримання фінансової системи України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити такі особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України:
1) у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі - карантин), не застосовуються вимоги щодо проведення тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади (включаючи керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, працівника небанківської фінансової установи, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та інших осіб, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України) (далі - кандидати), що встановлені:
у пунктах 340, 342-344, 346, 350 глави 41 та пунктах 368 і 370 глави 44 розділу VI Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (v0149500-18) (зі змінами);
у підпункті 2 пункту 133 та пункті 134 розділу IX Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами);
у підпункті 2 пункту 76 та пункті 77 розділу VII Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388 (v0388500-16) (зі змінами);
2) у період дії карантину Правління Національного банку України/Кваліфікаційна комісія Національного банку України проводить співбесіди з кандидатами шляхом відеоконференції;
3) у період дії карантину дозволити банкам, небанківським фінансовим установам, іншим особам, які подають документи до Національного банку України, не подавати документи на паперових носіях за умови подання цих документів або їх електронних копій засобами електронної пошти (системи електронного документообігу) Національного банку України з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису;
4) дозволити банкам під час застосування вимог Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України (v0097500-19) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 97:
ураховувати норми постанови Правління Національного банку України від 26 березня 2020 року № 39 (v0039500-20) "Про особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями у зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів" (далі - Постанова № 39);
у період дії карантину та до 30 вересня 2020 року застосовувати до боржників/контрагентів, які відповідають критеріям і умовам, установленим у підпункті 4 пункту 1 Постанови № 39 (v0039500-20) , інструменти довгострокової реструктуризації без передачі заборгованості таких боржників/контрагентів до підрозділу роботи з непрацюючими активами;
5) під час застосування вимог Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп (v0095500-19) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 95 (далі - Положення № 95), у процесі розроблення та подання планів відновлення діяльності у 2020 році дозволити:
банкам здійснювати стрес-тестування відповідно до вимог розділу V Положення № 95 (v0095500-19) із застосуванням лише одного стрес-сценарію, який повинен передбачати тривалий негативний економічний ефект від поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
банкам, які не набули статусу системно важливого банку, подати до Національного банку України плани відновлення діяльності не пізніше 20 грудня 2020 року.
2. Додаток до постанови Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 97 (v0097500-19) "Про затвердження Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України" викласти в такій редакції:
"Додаток
до постанови
Правління Національного банку України
18 липня 2019 року № 97
(у редакції постанови
Правління Національного банку України
від 03 квітня 2020 року № 46)
ГРАФІК
запровадження банками України вимог Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України
№ з/п
Етапи запровадження
Термін виконання
1
2
3
1
Розроблення плану роботи з непрацюючими активами та стягнутим майном, визнаними банком станом на 01 березня 2020 року
До 30 квітня 2020 року
2
Розроблення/доопрацювання та запровадження системи раннього реагування
До 31 травня 2020 року
3
Приведення організаційної структури банку у відповідність до вимог Положення
До 30 червня 2020 року
4
Розроблення/доопрацювання та запровадження процесів управління непрацюючими активами та стягнутим майном
До 31 серпня 2020 року
5
Розроблення та затвердження стратегії управління проблемними активами та оперативного плану
До 30 вересня 2020 року
6
Розроблення, затвердження та запровадження порядку контролю та звітування щодо виконання стратегії управління проблемними активами
До 30 вересня 2020 року
7
Запровадження вимог щодо інформаційних систем банку
До 30 листопада 2020 року
".
3. У колонці 4 таблиці додатка до постанови Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64 (v0064500-18) "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах":
1) у рядках 51, 52 цифри та слово "30 квітня" замінити цифрами та словом "31 серпня";
2) у рядку 53 цифри та слово "15 травня" замінити цифрами та словом "15 вересня".
4. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
Я. Смолій