БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р. № 302
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 392 від 20.05.2020 (392-2020-п) № 539 від 01.07.2020 (539-2020-п) № 1197 від 25.11.2020 (1197-2020-п) № 1234 від 09.12.2020 (1234-2020-п) )
Відповідно до пункту 16 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX (553-20) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 302

ПОРЯДОК

використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі - фонд), який створюється у складі державного бюджету на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни дії карантину.
2. Кошти фонду спрямовуються на:
заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та на боротьбу з її наслідками, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах, для відділень екстренної (невідкладної) медичної допомоги, що входять до багатопрофільних лікарень, для медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості та проведення капітального ремонту, реконструкції цих приміщень, покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення;
( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 539 від 01.07.2020 (539-2020-п) )
додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений Кабінетом Міністрів України в акті про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до завершення здійснення зазначених заходів;
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 392 від 20.05.2020 (392-2020-п) )
надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;
надання трансферту Пенсійному фонду України;
надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній або безповоротній основі;
поповнення резервного фонду державного бюджету;
відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із створенням фонду;
надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1234 від 09.12.2020 (1234-2020-п) )
надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1234 від 09.12.2020 (1234-2020-п) )
надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1234 від 09.12.2020 (1234-2020-п) )
У межах напряму, визначеного абзацом третім цього пункту, кошти фонду можуть спрямовуватися також на доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії та Держприкордонслужби, особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я.
3. Звернення про виділення коштів з фонду подається міністерствами, обласною, Київською міською держадміністраціями та іншими органами державної влади (далі - заявники) до Кабінету Міністрів України.
У зверненні зазначаються:
напрям спрямування коштів фонду та їх обсяг;
головний розпорядник коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник);
заходи, які передбачається здійснити за рахунок коштів фонду;
умови виділення коштів з фонду (на поворотній або безповоротній основі);
пропозиції щодо умов і гарантій повернення виділених коштів з фонду на поворотній основі;
інформація про можливість (неможливість) фінансового забезпечення відповідних заходів за рахунок інших джерел та можливі наслідки в разі, коли кошти не будуть виділені з фонду.
До звернення додаються фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо необхідного обсягу коштів фонду.
Виділення коштів з фонду для поповнення резервного фонду державного бюджету може здійснюватися в разі, коли загальний обсяг виділених коштів з резервного фонду державного бюджету досягне обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті за програмою КПКВК 3511030 "Резервний фонд".
4. Заявники відповідають за правильність та достовірність поданих матеріалів, розрахунків, обґрунтувань.
5. Кабінет Міністрів України відповідно до пріоритетності спрямування коштів фонду та з урахуванням поданої Мінфіном інформації щодо загального обсягу виділених коштів з фонду та їх залишку відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України протокольним рішенням доручає міністерству, до компетенції якого належить питання забезпечення реалізації напряму, визначеного пунктом 2 цього Порядку (далі - розробник), разом із заінтересованими органами розглянути звернення та підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду.
У разі виділення коштів з фонду за новою бюджетною програмою (включаючи трансферти місцевим бюджетам) проектом рішення Кабінету Міністрів України також передбачається затвердження порядку використання таких коштів.
6. Розробник разом із заінтересованими органами у тижневий строк розглядає звернення і додані до нього матеріали та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду.
У разі потреби Кабінет Міністрів України може скоротити строк розгляду звернення та підготовки проекту рішення про виділення коштів з фонду.
7. У разі коли загальний обсяг виділених коштів з фонду відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України досягне обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті для фонду, Мінфін у триденний строк повідомляє про це Кабінету Міністрів України.
8. Розробник готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України після погодження з усіма заінтересованими органами.
У проекті рішення, зокрема, зазначаються:
головний розпорядник та у разі потреби відповідальний виконавець бюджетної програми;
напрям спрямування коштів фонду, визначений відповідно до пункту 2 цього Порядку;
назва нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам) або код і назва бюджетної програми, за якою у державному бюджеті затверджені бюджетні призначення (у разі виділення коштів за напрямами спрямування коштів фонду, передбаченими абзацами другим (в частині закупівлі медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення), восьмим і дев’ятим пункту 2 цього Порядку);
( Абзац п’ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1197 від 25.11.2020 (1197-2020-п) )
обсяг коштів у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання (з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії), видатки розвитку і кредитування бюджету);
умови надання та повернення коштів фонду (у разі виділення коштів на поворотній основі);
у разі виділення коштів у вигляді трансфертів місцевим бюджетам - також їх обсяг у розрізі місцевих бюджетів;
положення про надання доручення щодо:
- забезпечення відповідним головним розпорядником погодження рішення про виділення коштів з фонду з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
- внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету після зазначеного погодження.
9. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про виділення коштів з фонду головний розпорядник:
звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом із фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями;
повідомляє у триденний строк Мінфіну про коди економічної класифікації видатків бюджету, коди класифікації кредитування бюджету та відповідні обсяги коштів, що виділяються з фонду, згідно із зазначеним рішенням.
10. Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету, закріплення за новою бюджетною програмою кодів програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду.
11. Головний розпорядник після отримання довідки про внесення змін до розпису державного бюджету:
розробляє і затверджує документи, що застосовуються у процесі виконання державного бюджету та передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ (228-2002-п) , затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414);
розробляє та затверджує паспорт бюджетної програми або зміни до паспорта бюджетної програми в установленому законодавством порядку.
12. Головний розпорядник щомісяця до 5 числа подає Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання коштів фонду, а у разі виділення коштів з фонду на поворотній основі - також інформацію про їх повернення до державного бюджету.
13. Мінфін проводить моніторинг інформації про використання коштів фонду відповідно до прийнятих рішень про виділення коштів з фонду та щомісяця до 10 числа надсилає відповідні матеріали Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
14. Головні розпорядники забезпечують використання виділених з фонду коштів, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30 день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за новими бюджетними програмами, відкритими відповідно до прийнятих рішень про виділення коштів з фонду, крім випадків виділення коштів за напрямом спрямування коштів фонду, передбаченим абзацом дев’ятим пункту 2 цього Порядку.
15. Залишки коштів, виділених з фонду за новими бюджетними програмами (включаючи трансферти місцевим бюджетам), за якими видатки не мають постійного характеру, крім випадків виділення коштів за напрямом спрямування коштів фонду, передбаченим абзацом дев’ятим пункту 2 цього Порядку, після завершення 30 днів з дня відміни дії карантину перераховуються Казначейством до загального фонду державного бюджету.