БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 квітня 2020 р. № 308
Київ

Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 592 від 08.07.2020 (592-2020-п) № 623 від 22.07.2020 (623-2020-п) № 1040 від 28.10.2020 (1040-2020-п) № 69 від 03.02.2021 (69-2021-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Виділити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 4080000 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а саме:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 592 від 08.07.2020 (592-2020-п) , № 623 від 22.07.2020 (623-2020-п) , № 1040 від 28.10.2020 (1040-2020-п) )
2803000 тис. гривень на безповоротній основі (видатки споживання) - для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" (5067-17) ;
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 592 від 08.07.2020 (592-2020-п) , № 623 від 22.07.2020 (623-2020-п) , № 1040 від 28.10.2020 (1040-2020-п) )
1277000 тис. гривень на безповоротній основі (видатки споживання) - для виплати допомоги по безробіттю.
( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 69 від 03.02.2021 (69-2021-п) )
2. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що додається.
3. Забезпечити:
1) Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2020 р. № 308

ПОРЯДОК

використання коштів, виділених для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету (294-20) за програмами "Фінансова допомога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по частковому безробіттю" та "Фінансова допомога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі" (далі - бюджетні кошти).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 69 від 03.02.2021 (69-2021-п) )
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетних програм є Мінекономіки.
3. Бюджетні кошти спрямовуються Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд):
на безповоротній основі для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
на безповоротній основі для виплати допомоги по безробіттю.
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 69 від 03.02.2021 (69-2021-п) )
4. Кошти, отримані Фондом відповідно до пункту 3 цього Порядку, використовуються виключно для:
виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" (5067-17) ;
виплати допомоги по безробіттю з дня запровадження зазначеного карантину до завершення бюджетного періоду.
5. Обласні, Київський міський, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості (далі - центри зайнятості) не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня прийняття рішення щодо виплати допомоги по частковому безробіттю формують заявку на потребу в коштах на виплату допомоги і подають установі, у підпорядкуванні якої вони перебувають.
6. Фонд кожні десять днів на підставі отриманих заявок на потребу в коштах на виплату допомоги по частковому безробіттю надсилає Мінекономіки подання про перерахування коштів Фонду для виплати допомоги по частковому безробіттю за формою, затвердженою Мінекономіки.
7. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки на рахунок 3554 "Рахунки державних цільових фондів", відкритий в Казначействі для обслуговування коштів Фонду:
для виплати допомоги по частковому безробіттю - на підставі подання, зробленого Фондом відповідно до пункту 6 цього Порядку;
для виплати допомоги по безробіттю - на підставі поданих Фондом розрахунків щодо фактичного надходження коштів на виплату допомоги по безробіттю та фактично нарахованої допомоги станом на останній день місяця.
Невикористані бюджетні кошти Державний центр зайнятості повертає Мінекономіки для їх подальшого спрямування до державного бюджету.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 69 від 03.02.2021 (69-2021-п) ) ( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 69 від 03.02.2021 (69-2021-п) )
9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. Фонд подає щомісяця до 2 числа наступного періоду Мінекономіки інформацію про використання бюджетних коштів.
12. Мінекономіки інформує щомісяця Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання Фондом бюджетних коштів та про повернення коштів, наданих на поворотній основі.