БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30.04.2020 № 842

Про схвалення проєкту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг"

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 (1070/2011) , у зв'язку з прийняттям Закону України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)" (540-20) та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2" (зі змінами), з метою запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-2019) та забезпечення оперативного виконання Нацкомфінпослуг своїх функцій і здійснення повноважень, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
постановила:
1. Схвалити проєкт розпорядження Нацкомфінпослуг "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг" (далі - проєкт розпорядження), що додається.
2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг подати проєкт розпорядження для погодження до Міністерства освіти і науки України.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.
Голова Комісії
І. Пашко
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії
Протокол № 43 засідання
Комісії від 30.04.2020
СХВАЛЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
30.04.2020 № 842
ПРОЄКТ

Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 (1070/2011) , у зв'язку з прийняттям Закону України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)" (540-20) та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2" (зі змінами), з метою запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-2019) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
постановила:
1. Унести до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721 (z0122-04) (далі - Положення), такі зміни:
1) пункт 1.9 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Навчання та складання екзамену може відбуватись у дистанційній формі у порядку, встановленому навчальним закладом за погодженням із головою Екзаменаційної (атестаційної) комісії.";
2) у пункті 2.1 розділу 2 слова та цифри " постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (1019-2007-п) " замінити словами та цифрами "Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2015 року № 1187 (зі змінами)";
3) пункт 3.6 розділу 3 після слова "тощо" доповнити словами ", у тому числі дистанційно";
4) у розділі 4:
пункт 4.10 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Проведення екзамену може відбуватись у дистанційній формі у порядку, встановленому навчальним закладом за погодженням із головою Екзаменаційної (атестаційної) комісії";
пункт 4.20 викласти у такій редакції:
"4.20. Нацкомфінпослуг отримує інформацію з реєстру виданих сертифікатів та/або свідоцтв, що веде навчальний заклад.".
2. Свідоцтва, видані відповідно до Положення, строк дії яких закінчився в період дії карантину, продовжують свою дію на період дії карантину та протягом 60 днів після його закінчення.
3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М
Голова Комісії
Ігор ПАШКО
Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії
Протокол № ____ засідання
Комісії від ___________
(Текст взято з сайту Нацкомфінпослуг України http://nfp.gov.ua)