БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НАКАЗ
20.01.2020 № 9

Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 05.11.2019 № 270

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України "Про адміністративні послуги", керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15 (15-2015-п) , наказую:
1. Внести зміни до Типової інформаційної картки адміністративної послуги видача дозволу на зняття на перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, затвердженої наказом Держгеокадастру від 05.11.2019 № 270 (v0270877-19) "Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Держгеокадастру", виклавши її в новій редакції, що додається.
2. Керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях до 22 січня 2020 року:
2.1. Затвердити Інформаційну картку адміністративної послуги видача дозволу на зняття на перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.
2.2. Забезпечити розміщення Інформаційної картки адміністративної послуги видача дозволу на зняття на перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, яка надається територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на офіційних веб-сайтах, в приміщеннях громадських приймальнь міжрегіональних, міжрайонних структурних підрозділах та структурних підрозділах в районах, містах головних управлінь Держгеокадастру в областях.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент контролю за використанням та охороною земель.
Голова
Д. Башлик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
05 листопада 2019 року № 270
(із змінами внесеними наказом
від 20 січня 2020 року № 9)

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ЗНЯТТЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

(назва адміністративної послуги)

Головні управління Держгеокадастру в областях
(найменування суб'єкта надання послуги)
Інформація про суб'єкта надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення
1.
Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг
Адреса центру надання адміністративних послуг
2.
Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг
Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг
Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Статті 166, 168 Земельного кодексу України;
Стаття 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"
5.
Акти Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"
6.
Акти центральних органів виконавчої влади
7.
Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Заява суб'єкта звернення та документи необхідні для отримання адміністративної послуги
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Заява на отримання дозволу.
2. Робочий проект землеустрою, затверджений в установленому законодавством порядку.
10.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Подаються до центру надання адміністративних послуг.
Заява та документи, що подаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення.
11.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Безоплатно.
12.
Строк надання адміністративної послуги
Не більше 10 робочих днів.
Не більше 5 робочих днів у разі повторного звернення.
13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:
- рішення суду;
- не подання суб'єктом звернення робочого проекту землеустрою, затвердженого в установленому законодавством порядку.
14.
Результат надання адміністративної послуги
- видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок;
- відмова у видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з зазначенням підстав.
15.
Способи отримання відповіді (результату)
Документ дозвільного характеру або письмова відмова видається центром надання адміністративних послуг суб'єкту звернення або уповноваженій ним особі при пред'явленні документа, що засвідчує його особу під підпис про одержання.
У разі нез'явлення суб'єкта звернення або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду заяви та робочого проекту землеустрою, що додається до неї, адміністратор направляє письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру суб'єкту звернення поштовим відправленням з описом вкладення.
16.
Примітка