БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2020 р. № 331
Київ

Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам

Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX (533-20) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що кошти, передбачені для закупівлі медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, насамперед спрямовуються на:
здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства;
забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, необхідними для надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель Міністерством охорони здоров’я.
2. Установити, що тарифи на медичні послуги з надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р., у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення включають фінансове забезпечення:
здійснення передбачених законодавством додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичні послуги, пов’язані з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;
надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, всіх ступенів тяжкості відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
доступності усіх необхідних лікарських засобів та медичних виробів для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій:
протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою Національній службі здоров’я інформації за формою, визначеною Національною службою здоров’я, щодо закладів охорони здоров’я, в яких утворено мобільні медичні бригади з відбору, зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції за місцем перебування пацієнта відповідно до стандарту медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, кількості утворених бригад із зазначенням закладів охорони здоров’я, а також оновлення зазначеної інформації протягом двох робочих днів з дати виникнення змін;
щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству охорони здоров’я інформації щодо виконання закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, вимог щодо здійснення додаткових доплат (винагород) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я згідно із законодавством.
5. Міністерству охорони здоров’я:
протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати Національній службі здоров’я та закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, інформацію щодо кількості пацієнтів, яким надавалася відповідна допомога з 1 квітня 2020 р. у кожному закладі охорони здоров’я, станом на дату набрання чинності цією постановою;
протягом наступного робочого дня після дня набрання чинності цією постановою забезпечити подання Національній службі здоров’я інформації щодо кількості виявлених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з 1 квітня 2020 р.;
забезпечити подання щомісяця до 1 числа Національній службі здоров’я інформації щодо кількості виявлених за попередній календарний місяць випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за формою, визначеною Національною службою здоров’я;
забезпечити подання щомісяця до 1 числа Національній службі здоров’я інформації щодо кількості відібраних за попередній календарний місяць зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції та кількості проведених лабораторних тестувань на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за формою, визначеною Національною службою здоров’я;
забезпечити фіксування лабораторними центрами Міністерства охорони здоров’я та іншими лабораторіями, які проводять тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі інформації про установу, що передає запит на лабораторне дослідження та від якої отримано зразки біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.
6. Керівникові робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати Національній службі здоров’я затверджений перелік закладів охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за формою, визначеною Національною службою здоров’я. У разі заповнення на 75 відсотків ліжкового фонду відділень/палат інтенсивної терапії зазначених закладів у межах адміністративно-територіальної одиниці керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може доповнювати перелік закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці одним закладом. У разі внесення змін до зазначеного переліку протягом двох робочих днів з моменту їх виникнення керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, подає оновлений затверджений перелік закладів охорони здоров’я до Національної служби здоров’я.
7. Національній службі здоров’я забезпечити в установленому порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із закладами охорони здоров’я, які відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення (391-2018-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528), з урахуванням інформації, поданої згідно з пунктами 4-6 цієї постанови, та відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (65-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688).
8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2020 року.
9. Ця постанова діє у період карантину (211-2020-п) , встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2020 р. № 331

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (410-2018-п) "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59, № 32, ст. 1096):
1) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
"дія договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо медичних послуг, що визначені главами 27-29 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється не пізніше 30 дня після відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
дія договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо медичних послуг, що визначені главою 30 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється не пізніше 30 квітня 2020 р.;
в частині проведення розрахунків за надані медичні послуги, передбачені абзацами п’ятим та шостим цього пункту, договори діють до повного здійснення розрахунків.";
2) у Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (410-2018-п) , затвердженому зазначеною постановою:
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, може здійснюватися за допомогою засобів телекомунікації відповідно до законодавства.";
у пункті 6:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"Погодження умов закупівлі та специфікацій медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, або надання пропозицій до них здійснюється уповноваженою особою МОЗ протягом двох робочих днів з дати їх отримання.".
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
"Доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації щодо медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, погоджуються з уповноваженою особою МОЗ протягом одного робочого дня з дати їх отримання.".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі наявності в надавача медичних послуг договору щодо надання окремих медичних послуг або груп медичних послуг повторні пропозиції про укладення договору щодо надання аналогічних медичних послуг або груп медичних послуг протягом календарного року не розглядаються.";
3) додаток 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (410-2018-п) , затвердженої зазначеною постановою, доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. Надавач комунальної форми власності, який згідно з договором надає медичні послуги, пов’язані з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, подає щомісяця до 20 числа замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником.".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (65-2020-п) "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 32, ст. 1096):
1) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
"для стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, - з 1 квітня 2020 р. протягом періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 30 календарних днів після його відміни;
для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р., - з 1 до 30 квітня 2020 р. включно.";
2) у Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (65-2020-п) , затвердженому зазначеною постановою:
пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Попередня оплата за надання медичних послуг, передбачених у главах 27-30 цього Порядку, здійснюється насамперед для виконання керівниками закладів охорони здоров’я вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових окладів.";
пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
"Підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 30 цього Порядку, здійснюється на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (410-2018-п) , затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682).";
пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"До договору не можуть бути включені одночасно пакети медичних послуг, передбачені главами 27 і 30 цього Порядку.";
доповнити Порядок (65-2020-п) пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 27-30 цього Порядку, надавач зобов’язується неухильно дотримуватися вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових окладів.
У разі отримання НСЗУ інформації щодо порушення надавачем зазначених вимог законодавства НСЗУ має право звернутися до уповноважених органів державної влади та передати таку інформацію для вжиття відповідних заходів реагування.";
в абзаці другому пункту 26 слова "відповідної адміністративно-територіальної одиниці" замінити словами "Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі - відповідна адміністративно-територіальна одиниця)", а після слів і цифр "станом на 1 січня 2019 року" доповнити словами "(далі - населення)";
доповнити Порядок (65-2020-п) главами 27-30 такого змісту:
( Див. текст (331-2020-пd) )
Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК

закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Код згідно з ЄДРПОУ
Найменування закладу охорони здоров’я
Вінницька область
05484126
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня № 1"
01982554
Комунальне підприємство "Калинівська центральна районна лікарня" Калинівської районної ради
01982502
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька центральна районна клінічна лікарня" Вінницької районної ради
34004453
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня" Вінницької обласної ради
01982672
Комунальне некомерційне підприємство "Тульчинська центральна районна лікарня" Тульчинської районної ради
01982488
Комунальне некомерційне підприємство "Барська центральна районна лікарня" Барської районної ради
03082760
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня" Вінницької обласної ради
05484451
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 2"
01982531
Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька центральна районна лікарня" Іллінецької районної ради
01982614
Комунальне некомерційне підприємство "Немирівська центральна районна лікарня" Немирівської районної ради
01982591
Комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могилів-Подільської міської ради
01982695
Комунальне некомерційне підприємство "Хмільницька центральна районна лікарня" Хмільницької районної ради
35814729
Комунальне підприємство "Козятинська центральна районна лікарня" Козятинської районної ради
36205651
Комунальне некомерційне підприємство "Гайсинська центральна районна лікарня" Гайсинської районної ради
01982525
Комунальне некомерційне підприємство "Жмеринська центральна районна лікарня" Жмеринської районної ради
01982591
Комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могилів-Подільської міської ради
01982726
Комунальне некомерційне підприємство "Ямпільська центральна районна лікарня" Ямпільської районної ради
Волинська область
03398983
Комунальне підприємство "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради
01982991
Комунальне некомерційне підприємство "Ратнівська центральна районна лікарня" Ратнівської районної ради
01983068
Комунальне некомерційне підприємство "Старовижівська центральна районна лікарня" Старовижівської районної ради
01982885
Комунальне некомерційне підприємство "Берестечківська районна лікарня № 2"
01982985
Комунальне підприємство "Луцька міська клінічна лікарня"
01983134
Комунальне підприємство "Луцька центральна районна лікарня" Луцької районної ради
03399089
Комунальне підприємство "Луцький клінічний пологовий будинок"
21751226
Комунальне підприємство "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" Волинської обласної ради
38856054
Комунальне підприємство "Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання Ківерцівської районної ради"
01983016
Комунальне некомерційне підприємство "Нововолинська центральна міська лікарня"
01982940
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради
37271416
Комунальне некомерційне підприємство "Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради"
01983163
Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради
01982910
Комунальне некомерційне підприємство "Рожищенська центральна районна лікарня" Рожищенської районної ради
42631325
Комунальне підприємство "Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання"
01982896
Комунальне некомерційне підприємство "Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради"
Дніпропетровська область
05411245
Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради "Міська лікарня № 7"
01986173
Комунальний заклад "Криворізька міська лікарня № 3" Криворізької міської ради
01280527
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради
01984441
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради
01985127
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради
01984624
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради
01985995
Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька міська лікарня № 7" Криворізької міської ради
01987273
Комунальне некомерційне підприємство "Новомосковська центральна міська лікарня" Новомосковської міської ради
01989160
Комунальне некомерційне підприємство "Синельниківська центральна міська лікарня" Синельниківської міської ради
23644906
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 8" Дніпровської міської ради
01984659
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової" Дніпровської міської ради
01986115
Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька інфекційна лікарня № 1" Криворізької міської ради
01987416
Комунальне некомерційне підприємство "Першотравенська міська лікарня" Першотравенської міської ради
01985423
Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради
Донецька область
01990660
Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги"
03096940
Комунальне некомерційне підприємство "Інфекційна лікарня м. Костянтинівка"
42170577
Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ"
01989728
Комунальне некомерційне підприємство "Великоновосілківська центральна районна лікарня"
01989763
Комунальне некомерційне підприємство "Волноваська центральна районна лікарня"
01990217
Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут"
01990418
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" м. Торецька
01990648
Комунальне некомерційне підприємство "Перинатальний центр м. Маріуполь"
01990654
Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука"
01990756
Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костянтинівської міської ради
01990810
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 3" Краматорської міської ради
31338129
Комунальне некомерційне підприємство "Інфекційна лікарня м. Мирноград"
03098229
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"
01990462
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради
Житомирська область
42788614
Комунальне підприємство "Лікарня № 1" Житомирської міської ради
01992050
Комунальне некомерційне підприємство "Коростенська центральна міська лікарня" Коростенської міської ради
01991671
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради
01991754
Комунальне некомерційне підприємство "Любарська центральна районна лікарня" Любарської районної ради Житомирської області
01991955
Черняхівське територіальне медичне об’єднання
01992015
Комунальне некомерційне підприємство "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради
01991783
Комунальне некомерційне підприємство "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради
42779217
Комунальне підприємство "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" Житомирської міської ради
01991820
Комунальне некомерційне підприємство "Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання"
01991955
Черняхівське територіальне медичне об’єднання
02774119
Комунальне некомерційне підприємство "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради
42435766
Комунальне некомерційне підприємство "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради
01991607
Хорошівська центральна районна лікарня
01991872
Комунальне некомерційне підприємство "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради
01991903
Комунальне некомерційне підприємство "Радомишльська лікарня" Радомишльської міської ради
01991599
Центральна районна лікарня Бердичівського району
01991547
Комунальне некомерційне підприємство "Андрушівська центральна районна лікарня" Андрушівської районної ради
01991731
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна" Коростишівської районної ради
01991961
Чуднівська центральна районна лікарня
Закарпатська область
01992819
Центральна міська клінічна лікарня
01992831
Комунальне некомерційне підприємство "Мукачівська центральна районна лікарня"
26098930
Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" Закарпатської обласної ради
01992268
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня" Закарпатської обласної ради
38802040
Комунальне некомерційне підприємство "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради
26464978
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради
01992268
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня" Закарпатської обласної ради
01992506
Комунальне некомерційне підприємство "Виноградівська районна лікарня" Виноградівської районної ради
01992587
Комунальне некомерційне підприємство "Іршавська районна лікарня" Іршавської районної ради
01992430
Комунальне некомерційне підприємство "Берегівська центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера" Берегівської районної ради
01992682
Комунальне некомерційне підприємство "Тячівська районна лікарня" Тячівської районної ради
33583287
Комунальне некомерційне підприємство "Великобичківська міська лікарня" Великобичківської селищної ради
01992624
Комунальне некомерційне підприємство "Рахівська районна лікарня" Рахівської районної ради
01992653
Комунальне некомерційне підприємство "Свалявська районна лікарня" Свалявської районної ради
Запорізька область
05498648
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 2" Запорізької міської ради
05498789
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня № 5" Запорізької міської ради
05498683
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 6" Запорізької міської ради
05498694
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 9" Запорізької міської ради
35535544
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 7" Запорізької міської ради
05498849
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради
01992972
Комунальне некомерційне підприємство "Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Пологівської районної ради
02006722
Комунальне некомерційне підприємство "Запорізька центральна районна лікарня" Запорізької районної ради
01992953
Комунальний заклад "Оріхівська центральна районна лікарня" Оріхівської районної ради
01992989
Комунальне підприємство "Приморська центральна районна лікарня" Приморської районної ради
01993032
Комунальне некомерційне підприємство "Якимівська центральна районна лікарня" Якимівської селищної ради Якимівського району
05395687
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок № 4" Запорізької міської ради
41955911
Комунальне підприємство "Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Веселівської селищної ради
01992908
Комунальне некомерційне підприємство "Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Василівської районної ради Запорізької області
01992914
Комунальне некомерційне підприємство "Вільнянська районна багатопрофільна лікарня" Вільнянської районної ради
05498720
Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об’єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради
02005131
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня" Дніпрорудненської міської ради Василівського району
39029713
Комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об’єднання"
42594137
Комунальне некомерційне підприємство "Спеціалізована медико-санітарна частина" Енергодарської міської ради
41477873
Комунальне підприємство "Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Токмацької міської ради
Івано-Франківська область
01993305
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Івано-Франківської міської ради
01993351
Богородчанська центральна районна лікарня
33271905
Комунальний заклад "Районна лікарня" Калуської районної ради
01993405
Комунальне некомерційне підприємство "Галицька лікарня" Галицької районної ради
01993612
Рожнятівська центральна районна лікарня
01993575
Комунальне некомерційне підприємство "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської районної ради
01993322
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 1" Івано-Франківської міської ради
01993291
Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня" Івано-Франківської обласної ради
01993546
Комунальне некомерційне підприємство "Косівська центральна районна лікарня" Косівської районної ради
01993428
Комунальне некомерційне підприємство "Городенківська центральна районна лікарня" Городенківської районної ради
33578224
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Калуської міської та районної рад
01993457
Комунальне некомерційне підприємство "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської районної ради
02009637
Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр" Івано-Франківської обласної ради
25596594
Комунальне некомерційне підприємство "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської районної ради
01993658
Комунальне некомерційне підприємство "Тлумацька центральна районна лікарня" Тлумацької районної ради
Київська область
01994422
Комунальне некомерційне підприємство "Яготинська центральна районна лікарня" Яготинської районної ради
34019061
Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня № 2"
01994385
Комунальне некомерційне підприємство Васильківської районної ради "Васильківська центральна районна лікарня"
01994416
Комунальне некомерційне підприємство Кагарлицької районної ради "Кагарлицька центральна районна лікарня"
01994161
Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради "Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня"
01994592
Комунальний заклад Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня № 3"
01994497
Комунальне некомерційне підприємство "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради та Броварської міської ради
01994451
Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня"
01994409
Комунальне некомерційне підприємство Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня"
01994617
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківський пологовий будинок"
01994698
Комунальне некомерційне підприємство "Макарівська центральна районна лікарня" Макарівської районної ради
22201472
Комунальне некомерційне підприємство "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району
01994480
Комунальне некомерційне підприємство Бородянської районної ради "Бородянська центральна районна лікарня"
01994669
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради"
26191575
Комунальне некомерційне підприємство "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради
01994155
Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради "Обухівська центральна районна лікарня"
01994149
Комунальне некомерційне підприємство Миронівської районної ради "Миронівська центральна районна лікарня"
01994221
Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Тетіївська центральна районна лікарня" Тетіївської районної ради
23889513
Комунальне некомерційне підприємство "Макарівська центральна районна лікарня" Макарівської районної ради
Кіровоградська область
05493846
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня Міської ради міста Кропивницького"
01994942
Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна лікарня" Кіровоградської обласної ради
01995120
Комунальне некомерційне підприємство Кропивницької районної ради "Кропивницька центральна районна лікарня"
37324478
Комунальне некомерційне підприємство "Новомиргородська районна лікарня" Новомиргородської районної ради
01995255
Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівська центральна районна лікарня" Олександрівської районної ради
01995226
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Новоархангельської районної ради
01995143
Комунальне некомерційне підприємство "Добровеличківська центральна районна лікарня" Добровеличківської районної ради
01995108
Комунальне некомерційне підприємство "Бобринецька центральна районна лікарня" Бобринецької районної ради
01995137
Комунальне некомерційне підприємство "Голованівська центральна районна лікарня" Голованівської районної ради
01995154
Комунальне некомерційне підприємство "Долинська центральна районна лікарня" Долинської районної ради
01111227
Комунальний заклад "Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка"
01994921
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня" Кіровоградської обласної ради
01995203
Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківська центральна районна лікарня"
05493838
Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня м. Олександрії" Олександріївської міської ради
Луганська область
05401658
Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради "Лисичанська багатопрофільна лікарня"
37747995
Комунальне некомерційне підприємство "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Сєвєродонецької міської ради
01983714
Комунальне некомерційне підприємство "Старобільське районне територіальне медичне об’єднання" Старобільської районної ради
01983683
Комунальне некомерційне підприємство "Рубіжанська центральна міська лікарня" Рубіжанської міської ради
37336064
Комунальне некомерційне підприємство "Біловодська багатопрофільна лікарня" Біловодської селищної ради
Львівська область
01998147
Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"
01997645
Комунальне некомерційне підприємство "8-а міська клінічна лікарня м. Львова"
01998161
Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи"
01996326
Комунальне некомерційне підприємство "Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня"
01996958
Комунальне некомерційне підприємство "Стрийська центральна міська лікарня"
01997248
Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради "Сокальська центральна районна лікарня"
13821460
Комунальне некомерційне підприємство "Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради
22398210
Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради "Яворівська центральна районна лікарня"
41045137
Комунальне некомерційне підприємство "Рудківська лікарня" Рудківської міської ради Самбірського району
01996622
Комунальне некомерційне підприємство "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева"
Миколаївська область
01998288
Комунальне некомерційне підприємство "Новобузька центральна районна лікарня" Новобузької районної ради
01998354
Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" Баштанської районної ради
05483078
Миколаївська міська лікарня № 1
43443474
Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради
01998319
Первомайська центральна районна лікарня
01998443
Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатопрофільна лікарня" Вознесенської міської ради
33850812
Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" Южноукраїнської міської ради
05483138
Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Пологовий будинок № 1"
01998348
Комунальне некомерційне підприємство "Арбузинська центральна районна лікарня" Арбузинської районної ради
Одеська область
01999023
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради
02007650
Комунальне некомерційне підприємство "Старокозацька районна лікарня"
05446427
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок № 2" Одеської міської ради
01998803
Комунальне некомерційне підприємство "Подільська міська лікарня" Подільської міської ради
01998704
Комунальне некомерційне підприємство Біляївської районної ради "Біляївська центральна районна лікарня"
01111121
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради"
21008313
Комунальне некомерційне підприємство "Одеський обласний клінічний медичний центр" Одеської обласної ради
32190584
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня № 2" Одеської міської ради
01998785
Комунальне підприємство "Кодимська центральна районна лікарня" Кодимської районної ради
01998851
Комунальне некомерційне підприємство спільної власності територіальних громад Роздільнянського району "Роздільнянська центральна районна лікарня"
26418688
Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради "Центральна районна лікарня"
01982146
Комунальне некомерційне підприємство "Дунайська обласна лікарня" Одеської обласної ради
01982212
Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області
01998696
Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська центральна районна лікарня" Білгород-Дністровської районної ради
02002859
Комунальне некомерційне підприємство "Валківська центральна районна лікарня"
01998762
Комунальне некомерційне підприємство "Кілійська багатопрофільна лікарня" Кілійської міської ради
01998905
Комунальне підприємство "Тарутинська центральна районна лікарня" Тарутинської районної ради
01998934
Комунальне некомерційне підприємство "Ширяївська центральна районна лікарня" Ширяївської районної ради
Полтавська область
41318879
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"
01999342
Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради "Кременчуцька центральна районна лікарня"
01999626
Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради
01999661
Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня" Полтавської обласної ради
01999388
Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради
01999613
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського"
01999276
Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківська центральна районна лікарня" Зіньківської районної ради
01999402
Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська центральна районна лікарня" Миргородської районної ради
01999460
Комунальне підприємство "Пирятинська центральна районна лікарня" Пирятинської районної ради
01999299
Комунальне некомерційне підприємство "Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В. Радевича"
01999307
Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька центральна районна лікарня" Кобеляцької районної ради
01999514
Комунальне некомерційне підприємство "Хорольська центральна районна лікарня" Хорольської районної ради
01999336
Комунальне некомерційне підприємство "Котелевська центральна районна лікарня" Котелевської районної ради
01999218
Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради
01999359
Комунальне некомерційне підприємство "Лохвицька районна лікарня" Лохвицької районної ради
01999483
Комунальне некомерційне підприємство "Решетилівська центральна районна лікарня" Решетилівської районної ради
01999655
Комунальне підприємство "1-а міська клінічна лікарня" Полтавської міської ради
05385571
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська дитяча лікарня"
01999320
Комунальне некомерційне підприємство "Козельщинська центральна районна лікарня" Козельщинської районної ради Полтавської області
Рівненська область
02000010
Комунальне підприємство "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради
01111032
Міська лікарня № 2 Рівненської міської ради
01999796
Комунальне некомерційне підприємство "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської районної ради
02000085
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради
01999796
Комунальне некомерційне підприємство "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської районної ради
37624798
Комунальне некомерційне підприємство "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради
02000105
Комунальне некомерційне підприємство "Здолбунівська центральна районна лікарня" Здолбунівської районної ради
01999810
Комунальний заклад охорони здоров’я "Березнівська центральна районна лікарня" Березнівської районної ради
01999788
Комунальне некомерційне підприємство "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради
01999907
Комунальне некомерційне підприємство "Костопільська центральна районна лікарня" Костопільської районної ради
01999842
Комунальне некомерційне підприємство "Рокитнівська центральна районна лікарня" Рокитнівської районної ради
01999939
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня" Рівненської міської ради
Сумська область
02007549
Комунальне підприємство "Кролевецька центральна районна лікарня" Кролевецької районної ради
02007532
Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова"
36897937
Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Обласний клінічний перинатальний центр"
02000334
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради
02007489
Комунальне некомерційне підприємство Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня"
01981477
Комунальне некомерційне підприємство "Роменська центральна районна лікарня" Роменської міської ради
01981508
Комунальний заклад "Тростянецька центральна районна лікарня"
01981514
Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради
0548100
Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер"
Тернопільська область
02000866
Комунальне некомерційне підприємство "Почаївська районна комунальна лікарня" Кременецької районної ради
04528442
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня"
02000903
Комунальне некомерційне підприємство "Лановецька центральна районна лікарня"
02000961
Комунальне некомерційне підприємство "Скалатська комунальна районна лікарня" Скалатської міської ради
02000984
Комунальне некомерційне підприємство "Підволочиська центральна районна лікарня" Підволочиської районної ради
02001185
Комунальне некомерційне підприємство "Чортківська центральна комунальна районна лікарня" Чортківської районної ради
02001311
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська університетська лікарня" Тернопільської обласної ради
02001328
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Тернопільської обласної ради
14030985
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради
02001297
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"
36338715
Комунальне некомерційне підприємство "Монастириська центральна районна лікарня" Монастириської районної ради
02001216
Комунальне некомерційне підприємство Шумської районної ради "Шумська центральна районна лікарня"
02000493
Комунальне некомерційне підприємство "Борщівська районна лікарня" Борщівської районної ради
02000659
Комунальне некомерційне підприємство "Заліщицька центральна районна лікарня" Заліщицької районної ради
02000792
Комунальне некомерційне підприємство "Козівська центральна районна лікарня Козівської районної ради"
02000435
Комунальне некомерційне підприємство "Бережанська центральна районна лікарня" Бережанської районної ради
02000547
Комунальне некомерційне підприємство "Бучацька центральна районна лікарня" Бучацької районної ради
02000582
Комунальне некомерційне підприємство "Гусятинська комунальна районна лікарня" Гусятинської районної ради
35492401
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради
02000702
Комунальне некомерційне підприємство "Збаразька центральна лікарня" Збаразької районної ради
38440115
Комунальне некомерційне підприємство "Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги" Кременецької районної ради
02001274
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" Тернопільської обласної ради
Харківська область
02003770
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради
02003787
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17" Харківської міської ради
02003511
Комунальне некомерційне підприємство "Міська багатопрофільна лікарня № 18" Харківської міської ради
22689195
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25" Харківської міської ради
02003178
Комунальне некомерційне підприємство "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської районної ради
42582687
Комунальне некомерційне підприємство "Куп’янське територіальне медичне об’єднання" Куп’янської міської ради
02003304
Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері"
02001759
Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок № 2 імені М. Х. Гельферіха" Харківської міської ради
02002380
Комунальне некомерційне підприємство "Чугуївська центральна районна лікарня ім. М. І. Кононенка" Чугуївської районної ради
02002701
Комунальне некомерційне підприємство "Красноградська центральна районна лікарня"
02002730
Комунальне некомерційне підприємство Первомайська центральна районна лікарня
02002990
Комунальне некомерційне підприємство "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради
02003534
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня"
02003600
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня"
02003793
Комунальне некомерційне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня"
02003899
Комунальне некомерційне підприємство "Богодухівська центральна районна лікарня" Богодухівської районної ради
40199749
Комунальне некомерційне підприємство "Лозівське територіальне медичне об’єднання" Лозівської міської ради
02003570
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"
02003652
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня"
Херсонська область
02004083
Комунальне підприємство "Олешківська центральна районна лікарня" Олешківської районної ради
02004048
Комунальне некомерційне підприємство "Нововоронцовська центральна районна лікарня" Нововоронцовської районної ради
02003913
Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська центральна районна лікарня" Бериславської районної ради
02003971
Комунальне некомерційне підприємство "Генічеська центральна районна лікарня" Генічеської районної ради
02003988
Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня"
02004025
Комунальне некомерційне підприємство "Каховська центральна районна лікарня" Каховської районної ради
02004060
Комунальне некомерційне підприємство "Скадовська центральна районна лікарня" Скадовської районної ради
02004120
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних" Херсонської міської ради
05396876
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського" Херсонської міської ради
35120441
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського" Херсонської обласної ради
02004108
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
Хмельницька область
05481104
Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницька центральна районна лікарня" Хмельницького району
02004522
Комунальне некомерційне підприємство "Чемеровецька центральна районна лікарня" Чемеровецької районної ради
02004255
Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької районної ради "Дунаєвецька центральна районна лікарня"
02004410
Комунальне підприємство "Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова" Славутської районної ради
02004752
Комунальне підприємство "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради
Черкаська область
02004976
Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська інфекційна лікарня"
02005036
Комунальне некомерційне підприємство "Уманська міська лікарня" Уманської міської ради
02005310
Комунальне некомерційне підприємство "Кам’янська центральна районна лікарня" Кам’янської районної ради
0550370
Комунальне некомерційне підприємство "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"
02005026
Комунальне некомерційне підприємство "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради
05540652
Уманська дитяча міська лікарня
02005585
Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна лікарня" Черкаської обласної ради
02005332
Комунальне некомерційне підприємство "Катеринопільська центральна районна лікарня"
02005467
Комунальне некомерційне підприємство "Уманська центральна районна лікарня" Уманської районної ради
02005303
Комунальне некомерційне підприємство "Золотоніська районна багатопрофільна лікарня" Золотоніської районної ради
02005484
Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська центральна районна лікарня" Черкаської районної ради
02005496
Комунальне некомерційне підприємство "Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків" Шполянської районної ради
Чернігівська область
02006188
Комунальне некомерційне підприємство "Борзнянська центральна районна лікарня" Борзнянської районної ради
02006320
Комунальне некомерційне підприємство "Корюківська центральна районна лікарня" Корюківської районної ради
02006403
Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського
02006538
Комунальне некомерційне підприємство "Талалаївська центральна районна лікарня" Талалаївської районної ради
02006604
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради
02006610
Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради
34549336
Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцька центральна міська лікарня"
02006277
Комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради "Козелецька центральна районна лікарня"
02774125
Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького" Ніжинської міської ради
14233274
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради
Чернівецька область
43288621
Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна лікарня"
02005705
Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня"
01110972
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 1" Чернівецької міської ради
02005869
Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька центральна районна лікарня" Сторожинецької районної ради
43291042
Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"
02005680
Комунальне некомерційне підприємство "Кіцманська центральна районна лікарня" Кіцманської районної ради
02005832
Комунальне некомерційне підприємство "Новоселицька районна лікарня" Новоселицької районної ради
05481412
Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок № 1" Чернівецької міської ради
02005875
Комунальне некомерційне підприємство "Хотинська районна лікарня" Хотинської районної ради
02005674
Комунальне некомерційне підприємство "Кельменецька центральна районна лікарня" Кельменецької районної ради
02005697
Комунальне некомерційне підприємство "Вижницька районна лікарня" Вижницької районної ради
02005711
Комунальне некомерційне підприємство "Заставнівська центральна районна лікарня" Заставнівської районної ради
02005778
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 4" Чернівецької міської ради
02005852
Комунальне некомерційне підприємство "Сокирянська районна лікарня" Сокирянської районної ради
м. Київ
01981738
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
30212155
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 4" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01994095
Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
00185028
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
25680355
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 6" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
05497146
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 8" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
25680295
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
04350694
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
05415941
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
05496796
Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок № 3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01993730
Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01993664
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
26199074
Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01993842
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
03319759
Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 17" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01994072
Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня "Психіатрія" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)