БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ТРЕТЬОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Пирогова Олександра Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини першої статті 12, статті 40 Закону України "Про ринок природного газу"

м. К и ї в
23 квітня 2020 року
№ 87-3(І)/2020
Справа № 3-66/2020(126/20)
Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Литвинова Олександра Миколайовича - головуючого, доповідача,
Завгородньої Ірини Миколаївни,
Кривенка Віктора Васильовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Пирогова Олександра Івановича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) окремих положень частини першої статті 12, статті 40 Закону України "Про ринок природного газу" від 9 квітня 2015 року № 329-VIII (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234).
Заслухавши суддю-доповідача Литвинова О.М. та дослідивши матеріали справи, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. До Конституційного Суду України звернувся Пирогов О.І. з клопотанням перевірити на відповідність статтям 1,3, частинам першій, другій статті 8, статті 22, частині четвертій статті 42, частині третій статті 57, частині першій статті 64 Конституції України (конституційність) окремі положення частини першої статті 12, статті 40 Закону України "Про ринок природного газу" від 9 квітня 2015 року № 329-VІІІ (далі - Закон).
Згідно з частиною першою статті 12 Закону "Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.
Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.
Постачання природного газу постачальником "останньої надії" здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором. Договір на постачання природного газу постачальником "останньої надії" є публічним". Згідно зі статтею 40 Закону "1. Розподіл природного газу здійснюється на підставі та умовах договору розподілу природного газу в порядку, передбаченому кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами.
За договором розподілу природного газу оператор газорозподільної системи зобов'язується забезпечити замовнику послуги розподілу природного газу на період та умовах, визначених договором розподілу природного газу, а замовник зобов'язується сплатити оператору газорозподільної системи вартість послуг розподілу природного газу.
2. Типовий договір розподілу природного газу затверджується Регулятором.
Оператор газорозподільної системи має забезпечити додержання принципу недискримінації під час укладення договорів розподілу природного газу з замовниками.
Договір розподілу природного газу є публічним".
Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що у вересні 2017 року автор клопотання звернувся до Фрунзенського районного суду міста Харкова з позовом до Публічного акціонерного товариства "Харківміськгаз", Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківгаззбут", у якому просив "припинити будь-які дії: з обліку не розподіленого газу і заборгованості станом на 02.09.2017 року по особовому рахунку 1310111533 по квартирі № 311 будинку 242-Б по Салтівському шосе в м. Харкові і знищити усю інформацію про заборгованість; з надання споживачу Пирогову Олександру Івановичу і третім особам недостовірної інформації про нарахування і оплату послуг з розподілу і постачання природного газу з заборгованості на 02.09.2017 року".
Фрунзенський районний суд міста Харкова рішенням від 12 грудня 2017 року, залишеним без змін постановою Апеляційного суду Харківської області від 11 квітня 2018 року, у задоволенні позовних вимог Пирогова О.І. відмовив повністю.
Верховний Суд постановою від 6 лютого 2020 року, що є остаточною і оскарженню не підлягає, залишив касаційну скаргу Пирогова О.І. без задоволення, а рішення Фрунзенського районного суду міста Харкова від 12 грудня 2017 року та постанову Апеляційного суду Харківської області від 11 квітня 2018 року - без змін.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить Із такого.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційній скарзі має міститись обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону.
Згідно з абзацом першим частини першої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційна скарга вважається прийнятною, зокрема, за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтею 55 цього закону.
З аналізу конституційної скарги випливає, що Пирогов О.І. не обґрунтував тверджень щодо невідповідності Конституції України (254к/96-ВР) окремих положень частини першої статті 12, статті 40 Закону.
Аргументація автора клопотання фактично зводиться до висловлення незгоди із нормативним регулюванням функціонування ринку природного газу України, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Закону.
Стверджуючи про неконституційність окремих положень частини першої статті 12, статті 40 Закону, Пирогов О.І. не зазначив, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на його думку, зазнало порушення внаслідок їх застосування.
Отже, конституційна скарга не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 61, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України" Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Пирогова Олександра Івановича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) окремих положень частини першої статті 12, статті 40 Закону України "Про ринок природного газу" від 9 квітня 2015 року № 329-VIII на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ТРЕТЯ КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ