БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ДРУГОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лень Тамари Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 212 Цивільного процесуального кодексу України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (1798-12)

, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІII

м. Київ
8 квітня 2020 року
№ 77-2(П)/2020
Справа № 3-57/2020(106/20)
Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України у складі:
Сліденка Ігоря Дмитровича - головуючого, доповідача,
Головатого Сергія Петровича,
Лемака Василя Васильовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лень Тамари Василівни щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень статті 212 Цивільного процесуального кодексу України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від З жовтня 2017 року № 2147-VIII (2147-19) .
Заслухавши суддю-доповідача Сліденка І.Д. та дослідивши матеріали справи, Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Суб'єкт права на конституційну скаргу - Лень Тамара Василівна -звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (254к/96-ВР) (є неконституційними), положення статті 212 Цивільного процесуального кодексу України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від З жовтня 2017 року № 2147-VIII (2147-19) (далі - Кодекс), яка регулювала процесуальні правовідносини, пов'язані з оцінкою доказів.
На думку автора клопотання, положення статті 212 Кодексу, застосовані в остаточному судовому рішенні (постанові Верховного Суду від 18 жовтня 2018 року), не відповідають статтям 1, З, частині четвертій статті 5, статті 6, частині другій статті 8, статті 21, частині другій статті 22, частині першій статті 24, частині першій статті 55, частині першій статті 58, частині першій, пунктам 1, З, 9 частини другої статті 129, частині першій статті 129-1 Конституції України.
Лень Т.В. вважає, що стаття 212 Кодексу давала право Верховному Суду,,на свій розсуд приймати рішення", а також "відміняти права і свободи, гарантовані нормами Конституції".
2. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
2.1. Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (частина перша статті 55); у конституційній скарзі має міститись обгрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (пункт 6 частини другої статті 55); конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим, зокрема, статтею 55 цього закону (абзац перший частини першої статті 77); Конституційний Суд України відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необгрунтованими (частина четверта статті 77).
Із аналізу конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що автор клопотання не навів обгрунтування тверджень щодо невідповідності положень статті 212 Кодексу Основному Закону України (254к/96-ВР) , а також не зазначив, яке його право, гарантоване Конституцією України (254к/96-ВР) , порушено внаслідок застосування оспорюваних положень Кодексу (1618-15) . Лень Т.В., стверджуючи про неконституційність положень статті 212 Кодексу, фактично висловлює незгоду із судовим рішенням, прийнятим у її справі. Однак Конституційний Суд України вже звертав увагу на те, що незгода із судовим рішенням не є підставою для відкриття конституційного провадження у справі (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року № 17-у(ІІ)/2018 (v017u710-18) , від 6 червня 2018 року № 18-у(ІІ)/2018 (v018u710-18) ).
Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справ згідно з пунктом 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лень Тамари Василівни щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень статті 212 Цивільного процесуального кодексу України в редакції до внесення змін Законом України,,Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII (2147-19) на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ДРУГА КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ