БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ПЕРШОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Семененка Сергія Віталійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 65 Сімейного кодексу України

м. Київ
9 квітня 2020 року
№ 80-1(ІІ)/2020
Справа № 3-67/2020(129/20)
Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України у складі:
Мойсика Володимира Романовича - головуючого, доповідача,
Первомайського Олега Олексійовича,
Юровської Галини Валентинівни,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Семененка Сергія Віталійовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частини другої статті 65 Сімейного кодексу України.
Заслухавши суддю-доповідача Мойсика В.Р. та дослідивши матеріали справи, Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. До Конституційного Суду України звернувся Семененко С.В. із клопотанням визнати такими, що не відповідають статтям 8, 41, 51 Конституції України (є неконституційними), положення частини другої статті 65 Сімейного кодексу України (далі-Кодекс).
Положеннями частини другої статті 65 Кодексу передбачено, що "при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового".
Із матеріалів справи вбачається, що Семененко С.В. та Коваленко О.В. з 24 квітня 1999 року по 17 листопада 2015 року перебували у зареєстрованому шлюбі. У березні 2016 року Коваленко О.В. звернулася до суду з позовом до Семененка С.В. про поділ спільного майна подружжя. Вважаючи, що у вказаному позові Коваленко О.В. не повністю вказала майно подружжя, яке підлягає розподілу, у квітні 2016 року Семененко С.В. звернувся до суду із зустрічним позовом до Коваленко О.В. про подш майна подружжя. Соснівський районний суд міста Черкаси рішенням від 5 лютого 2019 року позов Коваленко О.В. та зустрічний позов Семененка С.В. задовольнив частково.
Апеляційний суд Черкаської області постановою від 15 травня 2019 року апеляційні скарги Коваленко О.В та Семененка С.В. задовольнив частково, рішення суду першої інстанції скасував, позов Коваленко О.В. задовольнив частково, в задоволенні позову Семененка С.В. про визнання правочинів удаваними, поділ майна подружжя відмовив.
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду постановою від 11 грудня 2019 року касаційну скаргу Семененка С.В. залишив без задоволення, а постанову Апеляційного суду Черкаської області від 15 травня 2019 року - без змін.
Автор клопотання вважає, що передбачене оспорюваними положеннями Кодексу (2947-14) припущення стосовно згоди другого з подружжя на укладення одним із подружжя договорів, предметом яких є об'єкти їх спільної сумісної власності, "нівелює право власності і вільне волевиявлення співвласника майна - другого із подружжя".
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Відповідно до статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційна скарга вважається прийнятною, якщо з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців (пункт 2 частини першої); як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами вимог, установлених пунктом 2 частини першої цієї статті, якщо Конституційний Суд України визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу (частина друга); якщо суб'єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку (частина третя).
З аналізу конституційної скарги вбачається, що остаточним судовим рішенням у справі Семененка С.В. є постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 11 грудня 2019 року.
До Конституційного Суду України конституційна скарга Семененка С.В. надійшла 31 березня 2020 року, тобто строк її подання пропущено.
Семененко С.В. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням поновити пропущений строк подання конституційної скарги та розглянути його справу із мотивів суспільного інтересу, проте Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України вважає, що підстав для визнання розгляду його конституційної скарги необхідним із вказаних мотивів у розумінні частини другої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" немає.
Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України зазначає, що автор клопотання не дотримав вимог пункту 2 частини першої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України", а його конституційна скарга є такою, що подана з порушенням встановленого цим законом строку.
Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 Закону України,,Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України" та відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Семененка Сергія Віталійовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частини другої статті 65 Сімейного кодексу України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України є остаточною.
ПЕРША КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ