БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.04.2020 № 237

Про науково-технічну раду Міністерства енергетики та захисту довкілля України

Керуючись Положенням про Міністерство енергетики та захисту довкілля України (32-2015-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 847), з метою сприяння ефективності науково-технічної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу та захисту довкілля, залучення провідних науковців і висококваліфікованих фахівців до обговорення нагальних питань функціонування, перспективного розвитку зазначених галузей економіки України і у зв'язку з реорганізацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля (далі - Мінекоенерго), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад науково-технічної ради Міністерства енергетики та захисту довкілля України (далі - НТР), що додається.
2. Затвердити Положення про науково-технічну раду Міністерства енергетики та захисту довкілля України, що додається.
3. Головам секцій НТР протягом 14 календарних днів з дня набрання чинності цим наказом сформувати та затвердити персональний склад секцій НТР та надати його до Управління інноваційного розвитку та науково-технічної політики.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази:
Міненерговугілля від 25.05.2011 № 150 (v0150732-11) "Про науково-технічну раду Міністерства енергетики та вугільної промисловості України" (із змінами);
Мінприроди від 28.11.2013 № 490 (v0490737-13) "Про Науково-технічну раду" (із змінами).
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра
В. Шубін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та захисту довкілля
08.04.2020 № 237

СКЛАД

науково-технічної ради Міністерства енергетики та захисту довкілля України

ШУБІН
Віталій Миколайович
-
в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля України, голова НТР
РЯБЧИН
Олексій Михайлович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України, перший заступник голови НТР, к.е.н.
ГОЛОВАТЕНКО
Володимир Вікторович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України, заступник голови НТР
КИРИЛЕНКО
Олександр Васильович
-
академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, академік НАН України, професор, д.т.н., заступник голови НТР (за згодою)
ПОТАШНИК
Семен Ізрайлевич
-
голова громадської ради при Мінекоенерго, голова НТР ПрАТ "Укргідроенерго", академік Української академії наук, Герой України (за згодою)
СТАВЧУК
Ірина Іванівна
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України
ЧИЖИК
Костянтин Григорович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції
АБРАМОВСЬКИЙ
Роман Романович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України
МАСЛІЧЕНКО
Сергій Олександрович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України
ПОЛЮХОВИЧ
Юрій Юрійович
-
перший заступник Міністра освіти і науки України (за згодою)
БОНДАРЕНКО
Олег Володимирович
-
народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)
ГЕРУС
Андрій Михайлович
-
народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)
НОВИК
Володимир Анатолійович
-
заступник начальника управління - начальник відділу інноваційного розвитку у сфері енергетики та захисту довкілля Управління інноваційного розвитку та науково-технічної політики, к.г.н., вчений секретар НТР
ШУСТ
Олександр Іванович
-
генеральний директор Директорату розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості
ВЛАСЕНКО
Людмила Юріївна
-
керівник експертної групи моніторингу безпеки постачання електричної енергії та природного газу Директорату енергетичних ринків
ГЛАДКИЙ
Олексій Ярославович
-
заступник директора департаменту - начальник відділу функціонування нафтогазового комплексу Департаменту сталого розвитку нафтогазового комплексу та надійності постачання енергії кінцевому споживачу
СИНЮК
Андрій Васильович
-
заступник директора департаменту - начальник відділу з питань проектно-технічного супроводу Департаменту координації та супроводу вугільно-промислового та торфовидобувного комплексів і готової продукції
УСАЧОВ
Олег Миколайович
-
начальник Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту
СТРІЛЕЦЬ
Руслан Олександрович
-
заступник директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки
АРУСТАМЯН
Едуард Максимович
-
директор Департаменту заповідної справи
РУДИКА
Денис Олександрович
-
керівник експертної групи з питань стратегії енергетичного переходу Директорату стратегії енергетичного переходу та стратегічного планування
ДОМАШЛІНЕЦЬ
Володимир Григорович
-
начальник відділу охорони тваринного світу Управління біорізноманіття та охорони земельних ресурсів
АРТЕМЕНКО
Олександр Валерійович
-
заступник директора департаменту - начальник відділу координації екологічних інвестицій Департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару
Секція "Електроенергетика, ядерно-енергетичний комплекс, нафтова, газова та нафтопереробна промисловість"
ШУБІН
Віталій Миколайович
-
в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля України, голова секції
ХАЛА
Олена Анатоліївна
-
головний спеціаліст відділу координації виробничої діяльності об'єктів ядерної енергетики та атомної промисловості Головного управління забезпечення функціонування об'єктів ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Директорату розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості, секретар секції
Секція "Воднева енергетика"
РЯБЧИН
Олексій Михайлович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України, к. е. н., голова секції
МОСКОВЕЦЬ
Антоніна Ігорівна
-
головний спеціаліст відділу інноваційного розвитку у сфері енергетики та захисту довкілля Управління інноваційного розвитку та науково-технічної політики, секретар секції
Секція "Реструктуризація вугільної промисловості"
РЯБЧИН
Олексій Михайлович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України, к. е. н., голова секції
КУЖЕЛЬ
Павло Сергійович
-
начальник відділу реструктуризації вугільних підприємств Головного управління реструктуризації вугільних підприємств Директорату з формування політики реструктуризації вугільної та торф'яної галузей, секретар секції
Секція "Збереження біорізноманіття, заповідна справа та охорона земельних ресурсів"
СТАВЧУК
Ірина Іванівна
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України, голова секції
КРИВИК
Олена Володимирівна
-
головний спеціаліст відділу координації еколого-освітньої та рекреаційної діяльності Департаменту заповідної справи, секретар секції
Секція "Ефективне використання природних ресурсів"
ГОЛОВАТЕНКО
Володимир Вікторович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України, голова секції
БУРДА
Ірина Сергіївна
-
начальник відділу охорони водних біоресурсів Управління біоресурсів та біобезпеки, секретар секції
Секція "Моніторинг довкілля, формування кадастрів, аналіз даних та кібербезпека"
ЧИЖИК
Костянтин Григорович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції, голова секції
ГРИГОРЕНКО
Анастасія Ігорівна
-
державний експерт експертної групи з питань стратегічного планування, інформаційно-аналітичного моніторингу, оцінки впливів та підготовки звітності Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, секретар секції
Секція "Зменшення антропогенного навантаження на природні ресурси"
АБРАМОВСЬКИЙ
Роман Романович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України, голова секції
СЕМЕНЕЦЬ
Олександр Степанович
-
заступник директора департаменту - начальник Управління поводження з відходами та екобезпеки Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки, секретар секції
Секція "Зміна клімату, енергоефективність та декарбонізація енергетики"
МАСЛІЧЕНКО
Сергій Олександрович
-
заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України, голова секції
ВАСИЛЕНКО
Валентина Григорівна
-
заступник директора Департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару - начальник відділу кліматичної політики та звітності, секретар секції
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та захисту довкілля
08.04.2020 № 237

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду Міністерства енергетики та захисту довкілля України

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада Міністерства енергетики та захисту довкілля України (далі - НТР) утворена відповідно до Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України (32-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 847).
1.2. НТР є дорадчим органом Мінекоенерго з питань реалізації науково-технічної політики, формування перспективних напрямів науково-технічного розвитку, впроваджень досягнень науки, техніки і технологій у сфері енергетики та захисту довкілля (далі - зазначені сфери).
1.3. НТР у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

2. Завдання та функції НТР

2.1. Одним із головних завдань НТР є визначення пріоритетних напрямів науково-технічної політики, спрямованої на реалізацію державних програм і рішень у зазначеній сфері для забезпечення сталого, надійного, безпечного та ефективного функціонування цього сегменту економіки України.
2.2. НТР відповідно до покладених на неї завдань:
· розглядає концептуальні питання розвитку у сферах ПЕК та захисту довкілля України;
· розглядає найважливіші науково-технічні проблеми та визначає пріоритетні напрямки дослідження у зазначених сферах;
· розглядає питання організаційно-структурних перетворень галузевих наукових, науково-дослідних установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекоенерго і формує пропозиції щодо вдосконалення структури їх управління;
· заслуховує інформацію про стан виконання та результати найбільш важливих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, сприяє впровадженню результатів науково·технічних розробок у зазначених сферах;
· розглядає науково-технічні проблеми експлуатації обладнання на підприємствах, установах і організаціях, що відносяться до сфери управління Мінекоенерго та формує відповідні рекомендації;
· розглядає та надає пропозиції щодо розробки галузевих нормативних документів, обговорює проекти найважливіших з них;
· заслуховує пропозиції підприємств, установ та організацій зазначених сфер з окремих питань, що мають загальногалузеве значення, і розробляє відповідні рекомендації;
· розглядає питання міжнародного науково-технічного співробітництва і розробляє рекомендації щодо подальших напрямів його розвитку;
· за дорученням Міністра розробляє рекомендації щодо головних напрямів діяльності Мінекоенерго і готує відповідні пропозиції;
· порушує клопотання щодо присвоєння працівникам Мінекоенерго почесних звань.

3. Завдання та функції секцій НТР

Основними завданнями секцій НТР є сприяння здійсненню єдиної науково-технічної політики у зазначених сферах, створенню та впровадженню новітніх технологій та обладнання для забезпечення ефективної і сталої роботи підприємств, що відносяться до сфери управління Мінекоенерго.
3.1. Секції НТР відповідно до покладених на неї завдань:
· розглядають довгострокові прогнози і програми перспективного розвитку у зазначених сферах;
· розглядають і погоджують проекти планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у відповідних напрямках діяльності Мінекоенерго, спрямованих на реалізацію пріоритетів розвитку науково-технічного прогресу в зазначених сферах;
· розглядають звіти підприємств, наукових та науково-дослідних установ і організацій за завершеними науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами та етапами цих робіт, що виконуються на замовлення Мінекоенерго;
· розглядають проекти найбільш важливих нормативно-правових актів, пов'язаних з розвитком зазначених сфер;
· оцінюють рівень досягнутого техніко-економічного рівня виробництва і продукції галузі, визначають шляхи найбільш ефективного використання наукових і технічних досягнень;
· розглядають шляхи розвитку підприємств зазначених сфер та погоджують відповідні технічні рішення;
· заслуховують інформацію щодо ефективності використання нових технологій, обладнання та результатів впровадження науково-технічних досягнень на окремих підприємствах у сферах ПЕК та охорони довкілля, дають рекомендації щодо усунення недоліків;
· за необхідності розглядають пропозиції щодо закупівлі найбільш прогресивних технологій і видів обладнання за кордоном або придбання на них ліцензій;
· надають рекомендації та пропозиції керівництву Мінекоенерго з інших питань, що входять до компетенції секцій НТР.

4. Склад НТР

4.1. До складу НТР входять: голова НТР, перший заступник голови, заступник голови, вчений секретар, голови та співголови секцій, провідні науковці та члени секцій НТР, посадові особи Мінекоенерго.
4.2. Головою НТР за посадою є Міністр енергетики та захисту довкілля України.
Заступником голови НТР визначається, як правило, член Президії НАН України (за згодою).
Вченим секретарем визначається офіційна особа, що має науковий ступінь.
Головами секцій НТР, як правило, призначаються заступники Міністра енергетики та захисту довкілля України або керівники самостійних структурних підрозділів Мінекоенерго, співголовами - провідні фахівці у відповідних галузях знань, заступниками голів - керівники самостійних структурних підрозділів Мінекоенерго відповідно до функціональних повноважень.
4.3. Склад НТР, голів та секретарів секцій затверджується Міністром енергетики та захисту довкілля України.
4.4. Згідно з основними напрямками науково-технічної діяльності Мінекоенерго у складі НТР створюються такі секції:
- "Електроенергетика, ядерно-енергетичний комплекс, нафтова, газова та нафтопереробна промисловість";
- "Воднева енергетика";
- "Реструктуризація вугільної промисловості";
- "Збереження біорізноманіття, заповідна справа та охорона земельних ресурсів";
- "Ефективне використання природних ресурсів";
- "Моніторинг довкілля, формування кадастрів, аналіз даних та кібербезпека";
- "Зменшення антропогенного навантаження на природні ресурси";
- "Зміна клімату, енергоефективність та декарбонізація енергетики".
4.5. Секції НТР у своїй діяльності керуються цим Положенням.
4.6. Секції НТР складаються з числа провідних вчених, досвідчених фахівців Мінекоенерго, Національної академії наук України, інших наукових і науково-дослідних установ, органів державної влади.
4.7. За необхідності НТР може залучати фахівців заінтересованих органів державної влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), до розгляду питань, що належать до її компетенції, вводити до свого персонального складу нових членів, а також може утворювати постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення оперативного виконання завдань, покладених на НТР. На засідання НТР можуть запрошуватися керівники галузевих профспілок, громадських організацій та засобів масової інформації.
4.8. До складу секцій НТР можуть залучатись лауреати премій для молодих вчених Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України на час призначення їм стипендій.

5. Організація роботи НТР

5.1. За поданням вченого секретаря, рішення про проведення засідання НТР, його порядок денний і час проведення визначає голова НТР, а в разі його відсутності - перший заступник голови НТР або один із заступників голови НТР. Засідання НТР проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Засідання НТР вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні не менше 50 % її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів НТР, присутніх на засіданні, відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів голос голови НТР є вирішальним.
У разі відсутності члена НТР він має право у письмовій формі подати на засідання свою пропозицію з питання, що розглядається на ньому (цей документ додається до протоколу засідання).
Рішення, прийняті на засіданнях НТР, оформлюються протоколом і доводяться до відома членів НТР, заінтересованих структурних підрозділів Мінекоенерго, розсилаються підприємствам, установам та організаціям, що відносяться до сфери управління Мінекоенерго.
У разі необхідності рішення НТР затверджується наказами Мінекоенерго.
5.2. Голова НТР:
· керує роботою НТР, затверджує плани її роботи, дає доручення заступникам, членам НТР для виконання окремих завдань;
· за необхідності вносить на розгляд НТР оперативні питання, скликає позачергові засідання НТР;
· затверджує протоколи засідань НТР;
· контролює стан і результати виконання рішень НТР.
У разі відсутності голови НТР, або за його дорученням, роботою НТР керує один із його заступників за дорученням голови НТР.
5.3. Вчений секретар НТР:
· надає голові НТР пропозиції щодо проведення засідань НТР;
· організовує проведення засідань;
· одержує протоколи засідання секцій, примірники документів, які виносяться на розгляд НТР, проекти рішень, довідки, тези доповідей, узагальнює питання, розглянуті на засіданнях секцій;
· разом з членами НТР готує проекти планів роботи НТР, рішень і рекомендацій з питань, що розглядаються;
· одержує від членів секцій, структурних підрозділів Мінекоенерго, підприємств, організацій та установ, що відносяться до сфери управління Мінекоенерго, довідки, пропозиції, проекти документів та іншу інформацію, необхідну для розгляду питань і прийняття відповідних рішень, а також інформацію про виконання рішень НТР;
· за 5 робочих днів до проведення засідання НТР розсилає членам НТР порядок денний, проекти рішень та інші необхідні матеріали;
· готує та надає голові НТР на затвердження проекти протоколів засідань;
· здійснює поточний контроль за станом виконання прийнятих рішень і доповідає про це голові НТР;
· здійснює оперативний контроль за роботою секцій, у тому числі шляхом участі у засіданнях секцій НТР;
· веде та зберігає документацію НТР.
5.4. Члени НТР:
· надають пропозиції щодо розгляду відповідних питань на засіданнях НТР;
· розглядають і погоджують плани роботи НТР;
· розглядають найважливіші питання, які стосуються головних напрямів діяльності НТР і потребують їх оперативного вирішення;
· можуть брати участь у засіданнях секцій та підсекцій.
5.5. Голови секцій НТР разом зі співголовами:
· формують та затверджують персональний склад секцій;
· здійснюють планування і керують роботою секції;
· проводять засідання секції;
· здійснюють контроль за виконанням рішень, прийнятих НТР та секцією;
· організовують роботу з підготовки матеріалів до засідання НТР за напрямками роботи секції;
5.6. Заступники голови секцій:
· у разі відсутності голови та співголови секції, або за їх дорученням, виконують функції, покладені на голів і співголів секцій.
5.7. Члени секції НТР:
· можуть бути членами кількох секцій;
· беруть участь у формуванні тематики і планів роботи секції, вносять пропозиції щодо розгляду окремих питань;
· беруть участь у розгляді та обговоренні питань на засіданнях секцій;
· за запрошенням беруть участь у розгляді та обговоренні питань на засіданнях НТР;
· за дорученням голови НТР, голови/співголови секції готують матеріали до розгляду і доповідають на засіданнях;
· мають право брати участь у засіданні інших секцій.
5.8. Секретар секції НТР:
· готує матеріали до розгляду на засіданнях секції;
· готує проекти рішень і рекомендації секції;
· організовує проведення засідань секції;
· готує та подає голові секції на затвердження протоколи засідань секції;
· у 3-денний строк після засідання секції надсилає копію протоколу засідання секції вченому секретарю НТР та інформує письмово про стан виконання попередніх рішень НТР та секції;
· веде та зберігає документацію секції.

6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні НТР

6.1. Документи, які виносяться на розгляд засідання НТР, проект рішення, довідки, тези доповідей, список запрошених та іншу інформацію, необхідну для розгляду визначених питань (в кількості, достатній для ознайомлення членів НТР), готують відповідно до компетенції члени НТР, секцій НТР, структурні підрозділи Мінекоенерго, інші посадові особи. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення засідання НТР ці матеріали подаються вченому секретарю НТР для доведення до відома членів НТР. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання НТР здійснюється секретарем НТР.
6.2. У разі недотримання строків подання матеріалів усі питання щодо розгляду їх на засіданні НТР здійснюють відповідальні виконавці за підготовку питання до розгляду.
6.3. Структурний підрозділ Мінекоенерго, до компетенції якого належать питання, що розглядаються на засіданні НТР, надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання НТР, на якому розглядатиметься це питання.
6.4. Хід і результати розгляду питань на засіданні НТР фіксуються у протоколі. У разі необхідності прийняті рішення доопрацьовуються протягом п'ятьох робочих днів після засідання та подаються на затвердження голові НТР.
Прийняті на засіданні рішення, а також необхідні супровідні матеріали розсилаються в установленому порядку.
Заступник начальника
Управління -
начальник відділу
інноваційного розвитку
у сфері енергетики
та захисту довкілля
Управління інноваційного
розвитку та науково-технічної
політики
В. Новик
( Текст взято з сайту Міністерства енергетики та захисту довкілля https://menr.gov.ua )