БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2020 № 1510/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2020 р.
за № 377/34660

Про затвердження Змін до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Відповідно до підпункту 63 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (z0002-12) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року № 3660/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за № 2/20315, що додаються.
2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Гайченка А.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
24 квітня 2020 року № 1510/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2020 р.
за № 377/34660

ЗМІНИ

до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

1. Пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Кваліфікаційні класи судових експертів директорам установ присвоюються відповідно до наказу Міністерства юстиції України за поданням структурного підрозділу Мін’юсту, на який покладено функції організаційно-управлінського та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності.".
2. Пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Іншим працівникам установ кваліфікаційний клас судового експерта присвоюється наказом директора установи на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК), яка діє відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (z0249-15) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694.".
3. Пункт 9 виключити.
У зв’язку з цим пункти 10-15 вважати відповідно пунктами 9-14.
4. Пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Підставою для розгляду ЦЕКК питання про присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта є подання директора установи.".
5. В абзаці першому пункту 10 слово "Характеристика" замінити словом "Подання".
Абзац другий пункту 10 виключити.
6. Абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:
"11. За результатами розгляду подання ЦЕКК приймає одне з таких рішень:".
7. Пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Якщо ЦЕКК прийнято рішення про залишення судовому експерту раніше присвоєного кваліфікаційного класу, повторно питання про присвоєння чергового кваліфікаційного класу може бути розглянуто не раніше ніж через шість місяців.".
8. Пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. Рішення ЦЕКК протягом 5 робочих днів направляється до відповідної установи та доводиться до відома працівника, щодо якого прийнято рішення.".
9. Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Питання щодо пониження кваліфікаційного класу судового експерта розглядається в порядку розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів, передбаченому Положенням про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (z0249-15) , затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694.".
10. Додаток 2 виключити.
Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції
О. Олійник