БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.05.2019 N 62

Про затвердження Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу

З метою реалізації частин сьомої, восьмої, одинадцятої, дванадцятої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"та постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 N 966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" (966-2015-п) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.
2. Затвердити перелік розділів офіційного веб-сайту Організації Об'єднаних Націй, на яких розміщена інформація про осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що підлягають моніторингу, що додається.
3. Визначити Департамент фінансових розслідувань (Хилюк В. П.) відповідальним:
за моніторинг інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Організації Об'єднаних Націй, про осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
за внесення до Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення інформації про осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, яка отримана з офіційного веб-сайту Організації Об'єднаних Націй чи надійшла від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України;
за формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
за оприлюднення переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
4. Визначити Департамент інформаційних технологій (Давидюк В. С.) відповідальним за технічне забезпечення роботи автоматизованого робочого місця та формування файлів для розміщення на веб-сайті Держфінмоніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та/або змін до нього, згідно з додатком.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.09.2010 N 176 (v0176387-10) "Про затвердження Порядку формування Державним комітетом фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб'єктів фінансового моніторингу";
наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 16.11.2012 N 166 "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.09.2010 N 176";
наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 04.03.2013 N 33 "Про внесення змін до Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб'єктів первинного фінансового моніторингу".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.
Голова
І. Черкаський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
28 травня 2019 року N 62

Порядок

формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування Держфінмоніторингом переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік терористів), та доведення його до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ).
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
інформація - відомості (документи) про осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
невідкладно - протягом декількох годин після виявлення інформації на офіційному веб-сайті Організації Об'єднаних Націй, або отримання інформації від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України;
автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - спеціалізоване програмне забезпечення формування Переліку терористів;
Інші терміни вживаються у значенні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (1702-18) .
3. Перелік терористів формується у відповідності до вимог Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 N 966 (966-2015-п) .
4. Перелік терористів формується в електронному вигляді за структурою та реквізитами, визначеними в Інструкції з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 05.05.2016 N 475, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.05.2016 за N 772/28902 (z0772-16) .
5. Транслітерація імен, наданих українською мовою, на латиницю здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 N 55 (55-2010-п) "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту".
6. За допомогою АРМу забезпечується введення, обробка, логічний контроль інформації, автоматична транслітерація імен, формування проекту Переліку терористів та/або змін до нього та внесення відповідних реквізитів щодо його затвердження.
7. Інформація від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України надається у спосіб та форматах узгоджених Держфінмоніторингом з цими органами.

2. Порядок формування Переліку терористів та/або змін до нього

1. Департамент фінансових розслідувань здійснює щоденний моніторинг інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Організації Об'єднаних Націй.
2. У разі виявлення інформації невідкладно:
готує доповідну записку з пропозицією підготовки проекту наказу про внесення змін до Переліку терористів (за підписом директора Департаменту фінансових розслідувань (або особи, яка виконує його обов'язки)), та передає її Голові (або особі, яка виконує його обов'язки), для накладення резолюції. До доповідної записки додається інформація (копії документів) у роздрукованому вигляді;
після накладення резолюції Головою (або особою, яка виконує його обов'язки) перевіряє інформацію на відповідність встановленому формату та визначеним реквізитам, які необхідні для формування Переліку терористів та/або змін до нього, та вводить інформацію до Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ІСФМ) засобами АРМу;
перевіряє коректність вводу інформації до ІСФМ;
засобами АРМу проводить автоматизований логічний контроль введеної інформації;
здійснює автоматичну транслітерацію імен, наданих українською мовою, на латиницю;
формує проект Переліку терористів та/або змін до нього;
готує проект наказу про затвердження Переліку терористів та/або змін до нього та надає на підпис Голові (або особі, яка виконує його обов'язки);
після підписання Головою (або особою, яка виконує його обов'язки) наказу, передає його на реєстрацію до Управління контролю та адміністративно-господарської роботи (далі - Управління);
після реєстрації наказу, розміщує сформовані Департаментом інформаційних технологій файли та оприлюднює новини і Перелік терористів та/або зміни до нього на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
3. У разі отримання інформації від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України, а також запитів від особи, включеної до Переліку терористів, або її офіційного представника, така інформація (запит) реєструються Управлінням у встановленому Держфінмоніторингом порядку, та невідкладно передаються на розгляд Голові (або особі, яка виконує його обов'язки).
Одночасно копія отриманої інформації (запиту) Управлінням надається до Департаменту фінансових розслідувань у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства у Державній службі фінансового моніторингу України.
Управлінням, у разі отримання інформації (запиту) в електронному вигляді, носій з інформацією невідкладно передається до Департаменту фінансових розслідувань.
Зміни до Переліку терористів на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України, вносяться Департаментом фінансових розслідувань за процедурою, визначеною пунктом 2 цього розділу.
4. У разі включення юридичної чи фізичної особи до Переліку терористів, Департамент фінансових розслідувань проводить аналіз повідомлень про фінансові операції такої особи, що стали об'єктом фінансового моніторингу, а також даних ІСФМ на предмет встановлення відомостей про активи.
У разі виявлення таких активів, готує та подає узагальнені матеріали до Служби безпеки України.
5. Департамент фінансових розслідувань не пізніше наступного робочого дня від дати отримання від Управління копії запиту від особи, включеної до Переліку терористів, або її офіційного представника, направляє для розгляду копію такого запиту до Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ України або іншого державного органу, який може володіти інформацією про особу, включену до Переліку терористів.
6, У разі отримання від Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ України або іншого державного органу, який може володіти інформацією про особу, включену до Переліку терористів, оригіналів документів або їх завірених копій, які підтверджують або спростовують інформацію, викладену в запиті, про наявність підстав для виключення особи з Переліку терористів, Департамент фінансових розслідувань приймає відповідне рішення.
7. У разі наявності підстав для виключення особи з Переліку терористів, відповідні зміни до Переліку терористів вносяться за процедурою, визначеною пунктом 2 цього розділу.
8. Про прийняте за запитом рішення Департамент фінансових розслідувань протягом трьох робочих днів від дати його прийняття офіційним листом інформує особу, яка звернулася із запитом.

3. Організація доведення Переліку терористів та/або змін до нього до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Доведення до відома СПФМ Переліку терористів та/або змін до нього здійснюється невідкладно шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу, відповідно до Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.05.2016 N 475, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.05.2016 за N 772/28902 (z0772-16) .
Директор Департаменту
фінансових розслідувань
В. Хилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
28 травня 2019 року N 62

Перелік

розділів офіційного веб-сайту Організації Об'єднаних Націй (у розрізі Комітетів Ради Безпеки ООН), на якому розміщена інформація про осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

1. Консолідований перелік осіб, пов'язаних з тероризмом, прийнятий резолюціями РБ ООН 1267 (1999)та 1989 (2011), в яких розміщено інформацію про фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з організацією "ІДІЛ", "Аль-Каїда", та пов'язаними з ними особами та організаціями, які мають відношення до терористичної діяльності
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.
2. Резолюція РБ ООН 1988 (2011), в якій розміщено інформацію про фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з рухом "Талібан", та пов'язаними з ним особами та організаціями, які мають відношення до терористичної діяльності
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials.
3. Резолюція РБ ООН 751 (1992)відносно Сомалі
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/materials.
4. Резолюція РБ ООН 1518 (2003)відносно Іраку
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials.
5. Резолюція РБ ООН 2231 (2015)відносно Ірану
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list.
6. Резолюція РБ ООН 1533 (2004)відносно Демократичної Республіки Конго
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials.
7. Резолюція РБ ООН 1591 (2005)відносно Судану
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1591.
8. Резолюція РБ ООН 1636 (2005)відносно Республіки Ліван
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1636.
9. Резолюція РБ ООН 1718 (2006)відносно Корейської Народно-Демократичної Республіки
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials.
10. Резолюція РБ ООН 1970 (2011)відносно Лівії
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials.
11. Резолюція РБ ООН 2048 (2012)відносно Гвінея-Бісау
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2048/ sanctions-list-materials.
12. Резолюція РБ ООН 2127 (2013)відносно Центральноафриканської Республіки
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/ sanctions-list-materials.
13. Резолюція РБ ООН 2140 (2014)відносно Республіки Ємен
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials.
14. Резолюція РБ ООН 2206 (2015)відносно Республіки Південний Судан
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2206/materials.
15. Резолюція РБ ООН 2374 (2017)відносно Республіки Малі
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials.
Директор Департаменту
фінансових розслідувань
В. Хилюк
Додатокдо наказу Державної служби
фінансового моніторингу України28.05.2019 N 62

Файли,які формуються для розміщення на веб-сайті Держфінмоніторингу Переліку терористів та/або змін до нього

N
Назва розділу/підрозділу офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу
XML(для не банків)
XML(для банків)
PDF
1.
Протидія тероризму / Перелік осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
1.1.
Актуальний Перелік осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
Ц
Ц
Ц
1.2.
Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
Ц
Ц
Ц
2.
Combating Terrorism / List of persons related to terrorist activity or concerning whom international sanctions are applied
2.1.
The SFMS of Ukraine by its Order has adopted the List of persons related to terrorist activity or concerning whom international sanctions are applied (with amendments)
Ц
Ц
2.2.
The SFMS of Ukraine has amended the List of of persons related to terrorist activity or concerning whom international sanctions are applied, according to procedure established by the legislation, by the following Orders
Ц
Ц
Директор Департаментуфінансових розслідувань
В. Хилюк