БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2020 р. № 345
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг

Відповідно до статті 6 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 22 березня 2018 р. № 2362-VIII (2362-19) "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища" та з метою забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства юстиції стосовно реалізації до 15 квітня 2022 р. експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг (далі - експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг, що додається.
3. Міністерству цифрової трансформації та Міністерству юстиції протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити виконання учасниками експериментального проекту необхідних заходів для реалізації експериментального проекту, в тому числі для забезпечення державним підприємством "ДІЯ" безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг - державного підприємства "Національні інформаційні системи".
4. Визначити, що учасниками експериментального проекту є державне підприємство "Національні інформаційні системи", що належить до сфери управління Міністерства юстиції, та державне підприємство "ДІЯ", що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації.
5. Міністерству цифрової трансформації:
подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;
оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу;
за результатами реалізації експериментального проекту подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до актів законодавства, зокрема до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , в частині врегулювання відносин щодо передачі прав і обов’язків кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за договорами та у разі іншого правонаступництва.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2020 р. № 345

ПОРЯДОК

проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг

1. Цей Порядок визначає особливості набуття та припинення статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг у рамках проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг (далі - експериментальний проект).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України (435-15) та Законі України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
3. Під час проведення експериментального проекту юридичні особи публічного права, які є учасниками експериментального проекту відповідно до цього Порядку, керуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
4. Мін’юст та Мінцифри за спільною згодою приймають рішення про передачу із сфери управління Мін’юсту закріпленого за державним підприємством "Національні інформаційні системи" програмно-технічного комплексу та інших засобів, які входять до інформаційно- телекомунікаційної системи, що забезпечує виконання зазначеним підприємством функцій, пов’язаних з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг, до сфери управління Мінцифри із закріпленням зазначеного майна за державним підприємством "ДІЯ" (далі - рішення про передачу майна).
5. Мінцифри і державне підприємство "ДІЯ" забезпечують цільове використання зазначеного у пункті 4 цього Порядку майна з метою набуття державним підприємством "ДІЯ" відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
6. Рішення про передачу майна не призводить до вжиття заходів, передбачених статтею 31 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , та є підставою для вчинення публічного договору про заміну державним підприємством "ДІЯ" кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за договорами, укладеними державним підприємством "Національні інформаційні системи" як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг "АЦСК органів юстиції України" (далі - публічний договір).
Після прийняття рішення про передачу майна учасники експериментального проекту забезпечують:
неухильне дотримання прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг за договорами, укладеними державним підприємством "Національні інформаційні системи" як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг "АЦСК органів юстиції України" (далі - користувачі);
розміщення на офіційних веб-сайтах державного підприємства "Національні інформаційні системи" і державного підприємства "ДІЯ" та надсилання користувачам засобами електронного зв’язку публічного договору, вичерпної та достовірної інформації про заміну кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, інформації про підстави та порядок подальшого надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також про право користувачів відмовитися від вчинення публічного договору та наслідки реалізації такого права.
Користувач має право протягом п’яти робочих днів з дня розміщення публічного договору на офіційних веб-сайтах учасників експериментального проекту відмовитися від вчинення публічного договору шляхом подання державному підприємству "Національні інформаційні системи" відповідної письмової заяви. Неподання користувачем такої заяви протягом зазначеного строку відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України (435-15) є вираженням його волі до вчинення публічного договору шляхом мовчання. Датою вчинення публічного договору з користувачами, які не подали заяви про відмову від його вчинення, є десятий робочий день з дня розміщення публічного договору на офіційних веб-сайтах учасників експериментального проекту.
Подання користувачем заяви про відмову від вчинення публічного договору призводить до припинення надання державним підприємством "Національні інформаційні системи" відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг, повернення користувачу сплачених ним коштів у частині не наданих послуг, а також вчинення дій, передбачених частиною одинадцятою статті 31 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
7. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що були сформовані державним підприємством "Національні інформаційні системи" та щодо яких користувачами не подано заяви про відмову від вчинення публічного договору, не підлягають скасуванню з підстав припинення надання державним підприємством "Національні інформаційні системи" кваліфікованих електронних довірчих послуг, передаються державному підприємству "ДІЯ" без зміни їх статусу на момент передачі і надалі обслуговуються державним підприємством "ДІЯ" згідно з публічним договором.
Документи, на підставі яких користувачам надавалися кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, усі сформовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, а також реєстри сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підлягають передачі державному підприємству "ДІЯ", що забезпечує:
довгострокове збереження юридичної сили кваліфікованих електронних підписів та печаток, створених для пов’язаних з ними електронних даних користувачів, шляхом забезпечення можливості їх перевірки;
безперервне отримання користувачами електронних довірчих послуг на весь період чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які зберігаються у програмно-технічному комплексі на момент його передачі;
захист персональних даних користувачів електронних довірчих послуг відповідно до вимог законодавства.
8. Припинення державним підприємством "Національні інформаційні системи" надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що зазначені у Довірчому списку, та набуття державним підприємтсвом "ДІЯ" статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється шляхом внесення змін до зазначеного списку шляхом заміни відомостей про державне підприємство "Національні інформаційні системи" (місцезнаходження, контактна інформація, найменування та семантичне позначення юридичної особи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг) відповідними відомостями про державне підприємство "ДІЯ".
Центральний засвідчувальний орган вносить відповідні зміни до Довірчого списку в одноденний строк з дня отримання заяв державного підприємства "Національні інформаційні системи" та державного підприємства "ДІЯ" про внесення змін до Довірчого списку та їх копій в електронній формі, документів державного підприємства "ДІЯ", передбачених пунктами 2-10 частини другої статті 30 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , а також інформації про забезпечення державним підприємством "ДІЯ" виконання вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, яка використовуватиметься для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, у рамках комплексної системи захисту інформації, на яку виданий атестат відповідності.