БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 травня 2020 р. № 344
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі (80-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 18, ст. 616, № 55, ст. 1910, № 66, ст. 2256, № 96, ст. 3173; 2020 р., № 2, ст. 62), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2020 р. № 344

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

1. У пункті 2:
1) абзац другий після слів "(далі - вугледобувні підприємства)" доповнити словами ", а також державне підприємство "Дирекція по будівництву об’єктів", що згідно з його статутом здійснює функції оперативно-розпорядчого замовника з нового будівництва шахт, підприємств у добувній та інших галузях промисловості, їх реконструкції, розширення та технічного переоснащення";
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"Одержувачем бюджетних коштів не може бути вугледобувне підприємство або державне підприємство "Дирекція по будівництву об’єктів", якщо вони визнані в установленому порядку банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство чи які перебувають у стадії ліквідації, крім вугледобувних підприємств та державного підприємства "Дирекція по будівництву об’єктів", щодо яких введено процедуру розпорядження майном.";
3) абзац четвертий після слів "вугледобувним підприємствам" доповнити словами "та державному підприємству "Дирекція по будівництву об’єктів".
2. Пункт 3 після слів "вугільної продукції" доповнити словами і цифрами ", а також утримання об’єкта незавершеного будівництва шахти № 10 "Нововолинська" у безпечному та безаварійному стані".
3. Пункт 4 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
"5) підтримку в безпечному та безаварійному стані шахти № 10 "Нововолинська" (оплата за електроенергію, пов’язана з утриманням об’єкта у безаварійному стані; оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об’єкта у безаварійному стані; охорона об’єкта будівництва, пов’язана з його утриманням у безпечному стані; експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому, пов’язана з утриманням об’єкта у безаварійному стані; оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво) у сумі до 73700 тис. гривень у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля".
Видатки на капітальне будівництво здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (1764-2001-п) "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374) і від 8 вересня 1997 р. № 995 (995-97-п) "Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).".
4. У другому реченні абзацу шостого пункту 11 слова "Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств" замінити словами "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств".
5. У пункті 12:
1) абзац другий після слів "вугледобувним підприємствам" доповнити словами "та державному підприємству "Дирекція по будівництву об’єктів";
2) абзац третій після слів "поданих вугледобувними підприємствами" доповнити словами "та державним підприємством "Дирекція по будівництву об’єктів".