БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
Указ
Президента України

Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України (254к/96-ВР) постановляю:
1. Внести зміни до таких указів Президента України:
1) в Указі Президента України від 23 липня 2014 року № 614 (614/2014) "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні" (зі змінами, внесеними Указами від 19 січня 2015 року № 22, від 13 травня 2015 року № 267, від 24 жовтня 2016 року № 471, від 13 вересня 2018 року № 281 та від 18 травня 2019 року № 281):
абзаци третій та четвертий статті 2 викласти в такій редакції:
"до складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Керівник Офісу Президента України, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, чотири представники від громадських об'єднань;
Виконавчий комітет реформ утворюється у складі голови та заступника голови Виконавчого комітету реформ. Голову Виконавчого комітету реформ та його заступника призначає Президент України";
в абзаці шостому слова "співголови Виконавчого комітету реформ" замінити словами "голова Виконавчого комітету реформ та його заступник";
статтю 3 визнати такою, що втратила чинність;
2) в Указі Президента України від 13 серпня 2014 року № 644 (644/2014) "Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ" (зі змінами, внесеними Указами від 22 грудня 2014 року № 947, від 19 січня 2015 року № 22, від 13 травня 2015 року № 267, від 3 червня 2015 року № 310, від 24 жовтня 2016 року № 471 та від 13 вересня 2018 року № 281):
а) у Положенні про Національну раду реформ (644/2014) , затвердженому зазначеним Указом:
у пункті 4:
в абзаці другому слова "цільові експертні команди" замінити словами "цільові експертні групи", а слово "командах" виключити;
в абзаці п'ятому слова "голову Міжнародної дорадчої ради, співголів Виконавчого комітету реформ" виключити;
абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:
"До складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Керівник Офісу Президента України, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, чотири представники від громадських об'єднань";
пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Рішення Національної ради реформ можуть бути представлені Виконавчим комітетом реформ у відносинах з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими об'єднаннями та засобами масової інформації";
у пункті 10 слова "Адміністрацією Президента України" замінити словами "Офісом Президента України";
б) у Положенні про Виконавчий комітет реформ (644/2014) , затвердженому зазначеним Указом:
в абзаці другому пункту 4 слова "цільові команди", "цільових команд" замінити відповідно словами "робочі групи", "робочих груп";
пункти 6, 7, 9 і 10 викласти відповідно в такій редакції:
"6. Комітет утворюється у складі голови Комітету та його заступника. Голову Виконавчого комітету реформ та його заступника призначає Президент України.
Голова Комітету та його заступник беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах.
Голова Комітету та його заступник можуть бути призначені радниками Президента України.
7. Голова Комітету:
ініціює у встановленому порядку засідання Національної ради реформ та розгляд на таких засіданнях питань за окремими напрямами реформ;
забезпечує за окремими напрямами реформ виконання завдань, покладених на Комітет;
представляє Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями;
представляє за дорученням Національної ради реформ рішення Національної ради реформ у відносинах з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими об'єднаннями та засобами масової інформації;
розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ, Комітету та подає їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України;
утворює робочі групи для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ, формує персональний склад таких робочих груп та приймає рішення щодо визначення їх керівників.
У разі відсутності голови Комітету або за його дорученням повноваження голови Комітету виконує його заступник";
"9. Засідання Комітету проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
10. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписують голова Комітету та його заступник";
у пункті 12 слова "Адміністрацією Президента України" замінити словами "Офісом Президента України";
3) у Положенні про Міжнародну дорадчу раду (706/2015) , затвердженому Указом Президента України від 16 грудня 2015 року № 706 "Про Міжнародну дорадчу раду":
в абзаці четвертому пункту 4 слова "співголів Виконавчого комітету реформ" замінити словами "голову Виконавчого комітету реформ та його заступника";
абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
"Заступником Голови Ради є Керівник Офісу Президента України (за посадою), а координатором Ради - Заступник Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесено питання забезпечення реалізації Президентом України визначених Конституцією України (254к/96-ВР) повноважень у зовнішньополітичній сфері (за посадою)";
у пункті 9 слова "Адміністрацією Президента України" замінити словами "Офісом Президента України".
2. Призначити:
СААКАШВІЛІ Міхеіла Ніколозовича головою Виконавчого комітету реформ (за згодою);
ОЛЬШАНСЬКОГО Олександра Яковича заступником голови Виконавчого комітету реформ (за згодою).
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
7 травня 2020 року
№ 169/2020