БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.04.2020 № 1495/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2020 р.
за № 375/34658

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 20 (20-2020-п) "Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції" та постанови Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 48 (48-2020-п) "Про перейменування деяких територіальних органів Міністерства юстиції" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22 квітня 2020 року за № 1495/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2020 р.
за № 375/34658

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Правилах внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України (z0633-19) , затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 року № 1769/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 633/33604 (зі змінами) (далі - ПВР СІЗО):
1) у пункті 3 глави 1 розділу I:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Департамент - Департамент з питань виконання кримінальних покарань;";
в абзаці одинадцятому слова "та пробації" виключити;
2) у пункті 14 глави 2 розділу II:
абзац третій викласти в такій редакції:
"ознайомити під підпис ув’язнених і засуджених з Правилами поведінки ув’язнених і засуджених у слідчих ізоляторах (додаток 7), які долучаються до особової справи. Ув’язненим і засудженим іноземцям або особам без громадянства Правила поведінки ув’язнених і засуджених у слідчих ізоляторах надаються на одній з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй, якою володіють зазначені особи (англійська, арабська, іспанська, китайська, російська, французька). Офіційною є лише редакція цих Правил українською мовою.";
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"Текст Правил поведінки ув’язнених і засуджених у слідчих ізоляторах, виготовлений друкарським способом, вивішується в усіх камерах (жилих приміщеннях), виробничих майстернях та інших приміщеннях, де перебувають ув’язнені та засуджені.";
3) у тексті ПВР СІЗО слова "Адміністрація ДКВС" у всіх відмінках замінити словом "Департамент" у відповідному відмінку.
2. У Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань (z1010-18) , затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за № 1010/32462 (зі змінами) (далі - ПВР УВП):
1) у розділі І:
у пункті 2:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Департамент з питань виконання кримінальних покарань - міжрегіональний територіальний орган Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань;";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"міжрегіональна та/або центральна комісії - у цих Правилах зазначені терміни вживаються у значеннях, визначених у Положенні про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань (z0266-17) , місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5 (z0265-17) , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 266/30134 (зі змінами);";
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"Департамент - Департамент з питань виконання кримінальних покарань;";
2) у тексті ПВР УВП слова "Адміністрація ДКВС" у всіх відмінках замінити словом "Департамент" у відповідному відмінку;
3) абзаци вісімнадцятий і дев’ятнадцятий розділу II додатка 5 до ПВР УВП викласти в такій редакції:
"USB флеш-накопичувач (1 шт.);
планшетний комп’ютер без можливості апаратної підтримки будь-яких видів SIM-карт (1 шт.).";
4) у додатку 7 до ПВР УВП слова "та пробації Міністерства юстиції України" замінити словами "Міністерства юстиції".
3. У пункті 26 Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань (z1372-11) , затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3361/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за № 1372/20110 (зі змінами), слова "та пробації" виключити.
Директор Департаменту
публічного права
Л. Кравченко