БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2020 р. № 330
Київ

Про виділення коштів для надання допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Виділити Міністерству соціальної політики 1655117,73 тис. гривень (видатки споживання) із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для надання допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.
2. Затвердити Порядок використання коштів для надання допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, що додається.
3. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики - погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2020 р. № 330

ПОРЯДОК

використання коштів для надання допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету (294-20) за програмою "Виплата допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центри з нарахування та здійснення соціальних виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (2456-17) (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).
4. Бюджетні кошти спрямовуються регіональним органам соціального захисту населення, які перераховують такі кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для надання допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, відповідно до Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 (далі - допомога на дітей).
5. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають щомісяця регіональним органам соціального захисту населення заявки за встановленою Мінсоцполітики формою:
до 25 числа - щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомоги на дітей на наступний місяць;
до 8 числа - щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомоги на дітей на поточний місяць.
6. Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомоги на дітей та не пізніше ніж протягом двох робочих днів подають Мінсоцполітики узагальнену заявку за встановленою ним формою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
7. Мінсоцполітики після надходження від регіональних органів соціального захисту населення узагальнених заявок щодо виплати допомоги на дітей перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів бюджетні кошти регіональним органам соціального захисту населення.
8. Регіональні органи соціального захисту населення перераховують не пізніше ніж протягом наступного робочого дня бюджетні кошти на рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
9. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення перераховують протягом двох робочих днів бюджетні кошти на рахунки одержувачів допомоги на дітей, відкриті в установі уповноваженого банку.
10. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, регіональним органам соціального захисту населення за встановленою Мінсоцполітики формою інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання до 15 числа Мінсоцполітики.
Казначейство інформує щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики про обсяги касових видатків у розрізі областей та м. Києва.
11. Мінсоцполітики щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.
12. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.