БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
14.05.2020 № 330-рш

Про затвердження Положення про Комітет оверсайта індикаторів грошового та валютною ринків України

( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 606-рш від 25.09.2020 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національного банку № 405-рш (vr405500-20) від 16.06.2020 № 428-рш від 25.06.2020 № 606-рш від 25.09.2020 )
Відповідно до статей 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , Основних вимог до розроблення положення про комітет Національного банку України, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 22 грудня 2016 року № 511-рш, з метою наближення Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR) до принципів IOSCO Правління Національного банку України ВИРІШИЛО:
1. Затвердити Положення про Комітет оверсайта індикаторів грошового та валютною ринків України, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 606-рш від 25.09.2020 )
2. Створити Комітет оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків України.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 606-рш від 25.09.2020 ) ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Рішення Національного банку № 405-рш від 16.06.2020 (vr405500-20) )
4. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) довести до відома банків України інформацію про прийняття цього рішення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.
6. Рішення набирає чинності з 15 травня 2020 року.
Голова
Я. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
14.05.2020 № 330-рш

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків України

(назва Положення зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 428-рш, від 25 вересня 2020року № 606-рш) (зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 428-рш, від 25 вересня 2020року № 606-рш)

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає правові засади організації діяльності Комітету оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків України (далі - Комітет), порядок його створення, основні завдання, повноваження та порядок формування складу Комітету, а також права, обов'язки та відповідальність його членів.
(пункт 1 розділу I зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , Законом України "Про Національний банк України" (679-14) , нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України (далі - Національний банк) та цим Положенням.
3. Комітет є консультативним органом, який створено з метою обміну інформацією та поглядами з питань визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків України. Комітет підзвітний та підконтрольний Правлінню Національного банку.
(пункт 3 розділу I зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
4. Комітет створюється та ліквідується рішенням Правління Національного банку та діє на підставі цього Положення.
5. Комітет інформує про свою діяльність Правління Національного банку шляхом надання відповідних матеріалів, протоколів та іншої інформації щодо роботи Комітету на запит членів Правління Національного банку та розміщення зазначеної інформації на порталі "Комітети Національного банку України" (далі - портал "Комітети").
6. Завданням Комітету є опрацювання та обговорення питань, пов'язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів.
(пункт 6 розділу I зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
7. Комітет організовує свою роботу з дотриманням таких принципів:
1) надійність та безперервність діяльності;
2) запобігання корупційним діям і зловживанням;
3) взаємодія Комітету із суміжним комітетом Національного банку відповідно до розділу VI цього Положення.
8. Документування управлінської інформації щодо роботи Комітету здійснюється згідно з розпорядчими актами Національного банку.
9. Матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом, на засіданнях Комітету не розглядаються.

II. Повноваження Комітету

10. З метою виконання свого завдання Комітет розглядає питання щодо:
1) аналізу грошового та валютного ринків України щодо визначення репрезентативності індикаторів;
(підпункт 1 пункту 10 розділу II у редакції рішення Правління Національного банку України від 25.09.2020 № 606-рш)
2) визначення та коригування методики розрахунку індикаторів;
(підпункт 2 пункту 10 розділу II зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
3) нагляду за системою внутрішнього контролю за процесом визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів;
(підпункт 3 пункту 10 розділу II зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
4) результатів аудиту процесу визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів;
(підпункт 4 пункту 10 розділу II зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
5) відповідності процесу визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів принципам IOSCO;
(підпункт 5 пункту 10 розділу II зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш )
6) нагляду за контролем за якістю даних щодо угод на міжбанківському грошовому та валютному ринках, які беруться для розрахунку індикаторів, процедурами отримання вхідної інформації про угоди на міжбанківському грошовому і валютному ринках та підозрами в порушенні цих процедур;
(підпункт 6 пункту 10 розділу II у редакції рішення Правління Національного банку України від 25.09.2020 № 606-рш)
7) аналізу частоти помилок та виправлення помилок під час розрахунку та оприлюднення індикаторів, а також реагування на них структурних підрозділів Національного банку, які є відповідальними за розрахунок та оприлюднення індикаторів;
(підпункт 7 пункту 10 розділу II зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
8) розроблення, упровадження, зміни до політики та процедури запобігання конфлікту інтересів під час визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів;
(підпункт 8 пункту 10 розділу II зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
9) претензій, скарг, пропозицій щодо визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів та обґрунтованості реагування на них відповідних структурних підрозділів Національного банку під час надання ними відповідей.
(підпункт 9 пункту 10 розділу II зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
11. З метою реалізації своїх повноважень Комітет має право:
1) отримувати інформацію, документи, роз'яснення та аналітичні матеріали від структурних підрозділів Національного банку з питань, що належать до його компетенції;
2) проводити консультативне обговорення питань, що належать до його компетенції;
3) ініціювати перед уповноваженими посадовими особами Національного банку надання доручень структурним підрозділам Національного банку з питань, що належать до його компетенції;
4) налагоджувати взаємодію з іншими комітетами з питань, що належать до суміжних зон відповідальності;
5) запрошувати до участі в роботі Комітету працівників Національного банку або експертів з питань, що розглядаються Комітетом.
12. З метою реалізації своїх повноважень Комітет зобов'язаний забезпечити:
1) взаємодію з суміжним комітетом Національного банку (за потреби);
2) організацію та дотримання вимог системи внутрішнього контролю, визначених у цьому Положенні.

III. Склад Комітету

13. До складу Комітету входять голова, його заступник та члени Комітету.
14. До складу Комітету входять сім осіб:
1) чотири посадові особи Національного банку (за посадою):
начальник Управління фінансових та операційних ризиків (голова Комітету);
директор Департаменту фінансової стабільності (заступник голови Комітету);
заступник Голови Національного банку за вертикаллю підпорядкування "Ринкові операції";
директор Департаменту аналітики та наглядових технологій;
2) три зовнішніх члени (за їх згодою).
15. Зовнішні члени призначаються наказом Голови Національного банку строком на два роки, на підставі рекомендацій Контактної групи грошового та валютного ринків (далі - Контактна група), про які повідомляється в документі "Узагальнені підсумки дискусії", що публікується після відповідного засідання Контактної групи на сторінці "Контактна група грошового та валютного ринків" розділу "Фінансові ринки" офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

IV. Організаційні засади діяльності Комітету

16. Комітет організовує свою роботу шляхом проведення засідань. Карту процесу роботи Комітету оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків України наведено в додатку 1 до цього Положення.
(пункт 16 розділу IV зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
17. Засідання Комітету проводяться не рідше ніж один раз на чотири місяці.
18. Голова Комітету має право скликати засідання Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету. Голова Комітету (у разі його відсутності - заступник голови Комітету) зобов'язаний скликати засідання Комітету на вимогу не менше ніж трьох членів, про що повідомляє секретареві Комітету.
19. Засідання Комітету веде голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету (далі - головуючий Комітету). У разі одночасної відсутності голови Комітету та заступника голови Комітету засідання не проводиться.
20. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше чотирьох його членів, з яких як мінімум один член - зовнішній.
21. Членство в Комітеті не повинно створювати конфлікту інтересів. Будь-кому забороняється впливати на членів Комітету під час виконання ними своїх повноважень у Комітеті.
Заява про конфлікт інтересів та відомості про неучасть члена Комітету, у якого виник конфлікт інтересів, зазначаються в протоколі засідання Комітету. У разі наявності конфлікту інтересів член Комітету, запрошені особи інформують про це інших членів та не беруть участі в роботі Комітету та обговоренні відповідних питань, про що зазначається в протоколі засідання Комітету.
22. У засіданні Комітету мають право брати участь голова Комітету, його заступник, члени Комітету, секретар Комітету, керівники структурних підрозділів Національного банку, які задіяні в процесі визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів, доповідачі з питань порядку денного, інші запрошені учасники (за погодженням головуючого Комітету). Члени Правління Національного банку, які не є членами Комітету, мають право брати участь у засіданні Комітету за власним бажанням. Присутні на засіданні Комітету особи мають бути зазначені в протоколі засідання Комітету.
(пункт 22 розділу IV зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
23. Засідання Комітету проводяться в приміщенні Національного банку. Головуючий Комітету має право прийняти рішення про проведення засідання Комітету в дистанційному режимі за допомогою засобів аудіо-, візуального зв'язку.
24. Відповідальний підрозділ Національного банку за організацію діяльності Комітету - Департамент відкритих ринків.
25. Секретарем Комітету є начальник управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку Департаменту відкритих ринків, особою, яка його заміщує (у разі його відсутності), є начальник відділу оперативного аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку Департаменту відкритих ринків.
Секретар Комітету та особа, яка його заміщує, не є членами Комітету.
26. Секретар Комітету та особа, яка його заміщує, повинні отримати необхідні криптографічні ключі для забезпечення можливості накладання кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) у СЕД АСКОД.
27. Секретар Комітету готує порядок денний засідання Комітету з урахуванням пропозицій членів Комітету, структурних підрозділів Національного банку, які задіяні в процесі визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів, та узгоджує його з головуючим Комітету.
(пункт 27 розділу IV зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
28. Матеріали для розгляду Комітетом згідно з порядком денним засідання Комітету подаються доповідачами з питань порядку денного секретареві Комітету засобами електронної пошти не пізніше ніж за два робочих дні до дня проведення засідання Комітету.
28-1. Матеріали з питань, які вносяться на розгляд Комітету, мають обов'язково містити висновки структурних підрозділів Національного банку, якщо у них зазначається про виявлені ризики внаслідок прийняття відповідного рішення Правлінням Національного банку.
Доповідач під час розгляду Комітетом ініційованого ним питання забезпечує присутність на засіданні уповноваженого представника структурного підрозділу Національного банку, висновки якого містять інформацію про виявлені ризики внаслідок прийняття відповідного рішення Правлінням Національного банку.
(розділ IV доповнено пунктом 28-1 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.09.2020 № 606-рш)
29. Секретар Комітету зобов'язаний надіслати засобами електронної пошти членам Комітету не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення засідання Комітету порядок денний та відповідні матеріали до засідання Комітету із зазначенням дати, часу та місця його проведення/або деталі доступу до сервісу онлайн-конференції в разі проведення засідання дистанційно за допомогою засобів аудіо-, візуального зв'язку.
30. Засідання Комітету проводяться відповідно до порядку денного. Кожному з присутніх на засіданні Комітету надається можливість для висловлення власної думки.
31. Результати засідання Комітету оформляються секретарем Комітету у вигляді протоколу. Протокол засідання Комітету оформляється з урахуванням вимог, зазначених у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів і бланків Національного банку України, затвердженому наказом Національного банку України від 07 грудня 2018 року № 1155-но (зі змінами).
32. Члени Комітету з кожного питання порядку денного намагаються досягнути консенсусного бачення (узгодженої позиції). Якщо цього не вдається, то в протоколі засідання Комітету відображаються окремі думки членів Комітету.
33 . Секретар Комітету готує проєкт протоколу засідання Комітету протягом п'яти робочих днів після проведення засідання Комітету та надсилає його електронною поштою членам Комітету на погодження.
Проєкт протоколу вважається попередньо погодженим, якщо голова Комітету, заступник голови Комітету та члени Комітету не надали відповіді/зауваження протягом п'яти робочих днів із дня його надсилання засобами електронної пошти.
34. Після попереднього погодження проєкт протоколу направляється на погодження:
1) зовнішнім членам Комітету, присутнім на відповідному засіданні Комітету, шляхом накладання КЕП на офіційному вебсайті акредитованого центру сертифікації ключів за посиланням http://canbu.bank.gov.ua, http://id.gov.ua, http://czo.gov.ua або власноручного підпису в паперовій формі (за потреби);
(підпункт 1 пункт 34 розділу IV зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 25.09.2020 № 606-рш)
2) членам Комітету від Національного банку, присутнім на відповідному засіданні Комітету, шляхом накладання КЕП за встановленою в СЕД АСКОД технологічною процедурою або власноручного підпису в паперовій формі (за потреби).
35. Протокол засідання Комітету підписують головуючий і секретар Комітету (після погодження протоколу відповідно до пункту 34 розділу IV цього Положення) шляхом накладання КЕП за встановленою в СЕД АСКОД технологічною процедурою або власноручного підпису в паперовій формі (за потреби).
36. Протокол засідання Комітету має бути підписаний не пізніше 15 робочих днів із дня проведення засідання Комітету.
37. В окремих випадках строк погодження/підписання протоколу може бути продовжений. Такими випадками є перебування у відрядженні, відпустці, на лікарняному або інші випадки відсутності головуючого та/або іншого члена Комітету, секретаря Комітету. Строк підписання протоколу продовжується на строк їх відсутності.
38. Протокол засідання Комітету набирає юридичної сили з дня його підписання в установленому порядку та реєстрації в СЕД АСКОД.
39. Після підписання протокол засідання Комітету надсилається:
1) засобами СЕД АСКОД членам Комітету, які є посадовими (службовими) особами Національного банку, посадовим (службовим) особам Національного банку, керівникам структурних підрозділів Національного банку, які задіяні в процесі визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів, а також іншим структурним підрозділам/колегіальним органам Національного банку, яких можуть стосуватися питання, що розглядалися на засіданні Комітету;
(підпункт 1 пункту 39 розділу IV зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
2) засобами електронної пошти - зовнішнім членам Комітету.
40. Протокол розміщується на порталі "Комітети" не пізніше наступного дня після його підписання.
41. Усі електронні документи, зареєстровані в СЕД АСКОД та систематизовані відповідно до зведеної номенклатури справ Національного банку, що утворюються в діяльності Комітету, зберігаються в СЕД АСКОД до моменту побудови електронного архіву Національного банку.

V. Права, обов'язки та відповідальність

42. Головуючий Комітету має право:
1) скликати засідання Комітету;
2) погоджувати порядок денний засідання Комітету;
3) запитувати у структурних підрозділів Національного банку інформацію, визначену в підпункті 1 пункту 11 розділу II цього Положення;
4) запрошувати на засідання Комітету керівників структурних підрозділів Національного банку та інших працівників Національного банку, а також експертів.
43. Члени Комітету мають право:
1) уносити пропозиції щодо розгляду на засіданні Комітету питань, що належать до компетенції Комітету;
2) ознайомлюватися з матеріалами засідань Комітету напередодні засідань;
3) брати участь в обговоренні питань, висловлювати власну думку (пропозиції, зауваження, рекомендації), отримувати інформацію;
4) рекомендувати головуючому Комітету кандидатури запрошених осіб;
5) надавати зауваження до протоколу засідання Комітету.
44. Секретар Комітету (або особа, яка його заміщує) має право:
1) уносити на розгляд головуючого Комітету пропозиції щодо порядку денного засідання Комітету, дати, часу та місця засідання Комітету;
2) ініціювати внесення на розгляд засідання Комітету проблемні питання та пропозиції щодо вдосконалення роботи Комітету;
3) брати участь у підготовці проєкту доручення уповноважених посадових осіб Національного банку за підсумками засідання Комітету;
4) інформувати голову Комітету, заступника голови Комітету та керівників відповідних структурних підрозділів Національного банку про несвоєчасне подання секретареві Комітету та/або неналежне оформлення матеріалів для розгляду Комітетом.
45. Головуючий Комітету зобов'язаний:
1) забезпечувати виконання завдань та реалізацію повноважень, покладених на Комітет, організовувати його роботу згідно з цим Положенням;
2) вести засідання Комітету, дотримуватися порядку денного засідання Комітету;
3) підписувати протоколи засідання Комітету;
4) забезпечувати усунення конфлікту інтересів, про який стало відомо.
46. Члени Комітету зобов'язані:
1) брати участь у засіданнях та роботі Комітету;
2) дотримуватися порядку денного та норм цього Положення, законодавства України, нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань, що належать до компетенції Комітету;
3) висловлювати точку зору з питань порядку денного засідань Комітету для об'єктивного та всебічного їх обговорення;
4) інформувати голову Комітету про конфлікт інтересів, про який стало відомо;
5) інформувати (за потреби) Комітет про питання, що розглядалися суміжним комітетом та стосуються діяльності Комітету (у разі членства в такому комітеті).
47. Секретар Комітету зобов'язаний:
1) забезпечувати своєчасне скликання та підготовку проведення засідання Комітету, а в разі проведення засідання Комітету дистанційно - організувати та своєчасно поінформувати членів Комітету про формат та умови його проведення;
2) розробляти проєкт порядку денного засідань Комітету за пропозиціями голови Комітету, членів Комітету та керівників структурних підрозділів Національного банку, задіяних у процесі визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів;
(підпункт 2 пункту 47 розділу V зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
3) забезпечувати відповідність оформлення протоколу засідання Комітету вимогам цього Положення, порядку денному;
4) організовувати та супроводжувати процес погодження та підписання протоколів засідань Комітету, забезпечувати їх реєстрацію та зберігання;
5) своєчасно надсилати протоколи засідань Комітету членам Комітету та учасникам засідань.
48. Департамент відкритих ринків, відповідальний за організацію діяльності Комітету, зобов'язаний здійснювати:
1) організаційну та інформаційно-аналітичну підтримку роботи Комітету;
2) забезпечення виконання інших функцій, визначених системою внутрішнього контролю Комітету.

VI. Взаємодія з колегіальними органами

49. Суміжним комітетом Національного банку є Комітет з монетарноїполітики - у питаннях використання індикаторів для визначення операційної цілі процентної політики Національного банку.
(пункт 49 розділу VI зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020№ 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
50. Взаємодія із суміжним комітетом Національного банку може забезпечуватися:
1) присутністю на засіданні Комітету представника підрозділу, відповідального за діяльність суміжного комітету Національного банку (за потреби);
2) поінформованістю про діяльність Комітету шляхом надання секретареві та членам Комітету з монетарної політики доступу до матеріалів засідань
Комітету, розміщених на порталі "Комітети".

VII. Система внутрішнього контролю

51. Комітет виконує такі загальні контрольні функції:
1) попередження та управління ризиками у сфері своєї діяльності;
2) контроль за рівнем внутрішніх та зовнішніх ризиків, на які може наражатися Комітет у своїй діяльності;
3) контроль за своєчасністю та повнотою виконання завдань Комітету;
4) запобігання конфлікту інтересів та умов його виникнення;
5) контроль за достовірністю, об'єктивністю та якістю матеріалів, що вносяться на розгляд Комітету;
6) дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку;
7) забезпечення взаємодії Комітету з іншими комітетами Національного банку в суміжних зонах відповідальності;
8) забезпечення розвитку корпоративної культури в частині розвитку контрольного середовища.
52. Опис системи внутрішнього контролю Комітету оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків України наведено в додатку 2 до цього Положення.
(пункт 52 розділу VII зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 25.06.2020 № 428-рш, від 25.09.2020 № 606-рш)
Директор Департаменту
відкритих ринків
С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
О. Чурій
( Текст Положення зі змінами станом на 25.09.2020 взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua )