БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2020 р. № 385
Київ

Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1200 від 08.12.2020 (1200-2020-п) № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Виділити Міністерству соціальної політики 1 914911 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України, а саме:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1200 від 08.12.2020 (1200-2020-п) , № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
107 211 тис. гривень на безповоротній основі (видатки споживання) - для виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни дії карантину;
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1200 від 08.12.2020 (1200-2020-п) , № 1305 від 23.12.2020 (1305-2020-п) )
1807700 тис. гривень на поворотній основі (надання кредитів) - для виплати матеріального забезпечення.
2. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України, що додається.
3. Забезпечити:
1) Міністерству соціальної політики - погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нових бюджетних програм та внесення змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 р. № 385

ПОРЯДОК

використання коштів, виділених для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмами "Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі" та "Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетних програм є Мінсоцполітики.
3. Бюджетні кошти спрямовуються Фонду соціального страхування України (далі - Фонд):
на безповоротній основі для виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни дії карантину;
на поворотній основі для виплати матеріального забезпечення.
4. Кошти, отримані Фондом відповідно до пункту 3 цього Порядку, використовуються виключно для:
виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статей 22 і 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (1105-14) у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни дії карантину;
виплати матеріального забезпечення.
5. Фонд кожні десять днів на підставі поданої робочими органами виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями інформації про фактичну потребу у фінансуванні матеріального забезпечення та страхових виплат надсилає Мінсоцполітики подання про перерахування бюджетних коштів Фонду за кожною бюджетною програмою.
6. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на рахунок 3554 "Рахунки державних цільових фондів", відкритий у Казначействі для обслуговування коштів Фонду, на підставі подання Фонду з обґрунтуванням реальної потреби в коштах і детальними розрахунками витрат з урахуванням фактичних надходжень коштів до бюджету Фонду.
7. Умови, порядок та обсяг повернення коштів, наданих Фонду для виплати матеріального забезпечення (абзац третій пункту 4 цього Порядку), визначається щороку рішенням Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном на підставі показників бюджету Фонду.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
10. Фонд подає щомісяця до 2 числа Мінсоцполітики інформацію про використання бюджетних коштів.
11. Мінсоцполітики інформує щомісяця Комітет Верховної Ради з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання Фондом бюджетних коштів та повернення коштів, наданих на поворотній основі.