БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 червня 2020 р. № 432
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 22 квітня 2020 р. № 329

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (848-95-п) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3, ст. 161) і від 22 квітня 2020 р. № 329 (329-2020-п) "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1208) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392, зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 432

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 22 квітня 2020 р. № 329

1. В абзаці дванадцятому пункту 50 Положення про порядок призначення житлових субсидій (848-95-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, слово "два" замінити словом "три".
2. У Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку (329-2020-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329:
1) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, які:
сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи - підприємця; або
зареєструвалися як фізичні особи - підприємці у січні - березні 2020 р.; або
отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) , та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Допомога на дітей призначається і виплачується також фізичним особам - підприємцям, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку.
Допомога на дітей фізичним особам - підприємцям, зазначеним в абзацах третьому та четвертому цього пункту, які звернулися за її призначенням у травні - червні 2020 р., призначається та виплачується починаючи з травня 2020 року.";
2) в абзаці першому пункту 6 слова "одному з батьків (опікуну) на кожну дитину" замінити словами "одному з батьків (опікуну), з яким постійно проживає дитина, на кожну таку дитину";
3) абзаци другий і третій пункту 9 викласти у такій редакції:
"копії свідоцтв про народження дітей або виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до 10 років);
довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7 (z0785-14) ), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 3 цього Порядку;";
4) абзаци другий і третій пункту 10 викласти у такій редакції:
"фотокопії свідоцтв про народження дітей або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків) чи виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до 10 років);
фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7 (z0785-14) ), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 3 цього Порядку;";
5) пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Для підтвердження даних про одержувачів пенсій та допомоги, зазначених в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку, використовується інформація територіальних органів Пенсійного фонду України та інформація органів соціального захисту населення за результатами обміну електронними базами даних.
Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 10 цього Порядку, надаються через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.";
6) додаток до Порядку викласти у такій редакції:
"Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 432)
ЗАЯВА
про призначення допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку
( Див. текст (432-2020-пF32) )
".