БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
НАКАЗ
09.06.2020 № 269

Про затвердження Положення про комісію Офісу Генерального прокурора з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Офісом Генерального прокурора посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

Відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (2268-19) , Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (413-2014-п) , забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про комісію Офісу Генерального прокурора з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається.
2. Затвердити Інструкцію про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Офісом Генерального прокурора посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків, що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 19 грудня 2018 року № 253 (z0045-19) "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2019 року за № 45/33016.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального прокурора згідно з розподілом обов'язків, керівників військових прокуратур регіонів України та об'єднаних сил.
Генеральний прокурор
І. Венедіктова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора
09 червня 2020 року № 269

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Офісу Генерального прокурора з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Офісу Генерального прокурора з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.
2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) , Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (413-2014-п) , забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок).
3. Комісія утворюється наказом Генерального прокурора з метою реалізації заходів, пов'язаних з наданням та позбавленням статусу учасника бойових дій військовослужбовців військових прокуратур, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.
4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.
5. Для вирішення питання про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур керівники військових прокуратур регіонів України та об'єднаних сил зобов'язані:
1) у місячний строк після завершення ними виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України) подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку (413-2014-п) та документи, передбачені пунктом 4 Порядку (413-2014-п) , які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. У разі якщо місце постійної дислокації військової прокуратури регіону або підпорядкованої військової прокуратури гарнізону розташоване безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, документи військовими прокурорами регіонів подаються на розгляд Комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після призначення військовослужбовців військових прокуратур на відповідні посади;
2) після закінчення 30 календарних днів від участі таких військовослужбовців у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 4 до Порядку (413-2014-п) та документи, передбачені пунктом 4 Порядку (413-2014-п) , які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
6. Підготовку документів, зазначених у пункті 5 розділу I цього Положення, здійснюють кадрові підрозділи військових прокуратур регіонів України та об'єднаних сил.
7. Керівники військових прокуратур регіонів України та об'єднаних сил подають документи на розгляд Комісії через кадровий підрозділ Офісу Генерального прокурора або безпосередньо до Комісії.
8. У разі неподання керівником прокуратури документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особа може звернутися до Комісії самостійно або через кадровий підрозділ Офісу Генерального прокурора.

II. Основні завдання та повноваження Комісії

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення про надання військовослужбовцям військових прокуратур статусу учасника бойових дій.
2. Комісія має право:
1) вивчати довідки і документи, надіслані до Комісії керівниками та військовослужбовцями військових прокуратур особисто, та у разі потреби уточнювати інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надсилати запити тощо);
2) заслуховувати пояснення військовослужбовців військових прокуратур, стосовно яких подані довідки та документи, інших осіб (свідків);
3) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур;
4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , яка утворюється Міністерством у справах ветеранів (далі - міжвідомча комісія), документи зі спірних питань щодо осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що потребують міжвідомчого врегулювання;
5) повертати отримані документи для подальшого їх доопрацювання;
6) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій;
7) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій;
8) повторно розглядати за рішенням Генерального прокурора питання про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.
3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів, визначених пунктом 4 Порядку (413-2014-п) .
4. Комісія розглядає заяви та інші документи і приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій у місячний строк з дня надходження документів.
5. Комісія у місячний строк інформує Міністерство у справах ветеранів про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатками 3 і 5 Порядку (413-2014-п) .
6. Комісія позбавляє військовослужбовця статусу учасника бойових дій у разі:
1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
2) виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про особу;
3) подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.
7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.
8. Комісія надсилає особі, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій, або видає йому письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку його оскарження. Посвідчення учасника бойових дій вилучається або визнається недійсним.
9. Комісія в місячний строк інформує Міністерство у справах ветеранів та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 (117-2003-п) .

III. Склад Комісії

1. Персональний склад Комісії затверджується наказом Генерального прокурора.
2. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії, які є працівниками Офісу Генерального прокурора.
3. Голова Комісії:
1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;
2) головує на засіданнях Комісії;
3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міжвідомчою комісією;
4) підписує протоколи засідань Комісії та прийняті нею рішення;
5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії;
4. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.
У разі одночасної відсутності голови Комісії та його заступника обов'язки голови Комісії виконує секретар.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за потреби у разі надходження документів на її розгляд.
2. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Комісії повідомляються не пізніше ніж за два робочих дні до початку засідання.
3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.
5. За рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
6. Комісією може бути прийнято рішення про проведення таємного голосування.
7. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово складає окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії.
8. Рішення Комісії підписуються головою Комісії та секретарем.
9. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше п'яти робочих днів з дня його проведення.
Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.
10. Рішення комісії Офісу Генерального прокурора з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій згідно з додатком до цього Положення та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення про надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій, зберігаються у кадровому підрозділі Офісу Генерального прокурора.
Департамент кадрової роботи
та державної служби
Додаток
до Положення про комісію
Офісу Генерального прокурора
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій
(пункт 8 розділу IV)

РІШЕННЯ

комісії Офісу Генерального прокурора з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

( Див. текст (v0269905-20F120) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора
09 червня 2020 року № 269

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Офісом Генерального прокурора посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

1. Ця Інструкція визначає порядок обліку, зберігання, заповнення, видачі, вилучення та визнання недійсними Офісом Генерального прокурора посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків.
2. Підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій і відповідного нагрудного знака є рішення комісії Офісу Генерального прокурора з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, яка утворюється Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
3. Посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки видаються (або направляються для вручення) військовослужбовцям військових прокуратур, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, кадровим підрозділом Офісу Генерального прокурора.
4. Посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки військовослужбовців, які проходять військову службу у військових прокуратурах, направляються для подальшого їх вручення кадровим підрозділам військових прокуратур регіонів України та об'єднаних сил.
5. Облік і зберігання бланків посвідчень учасника бойових дій та відповідних нагрудних знаків здійснюються кадровим підрозділом Офісу Генерального прокурора.
6. Одержані бланки посвідчень учасника бойових дій обліковуються в журналі обліку отримання бланків посвідчень учасника бойових дій за формою відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.
7. У разі якщо до посвідчення учасника бойових дій внесено помилковий запис, за зверненням особи, що його виявила, чи за заявою особи, якій його виписано, видається нове посвідчення, а зіпсоване знищується, про що складається акт про знищення бланків за формою відповідно до додатка 2 до цієї Інструкції, який зберігається в кадровому підрозділі Офісу Генерального прокурора. Перед знищенням знімається фотокопія бланка посвідчення учасника бойових дій, яка зберігається у відповідному наряді.
8. Якщо посвідчення стало непридатним або втрачено, за заявою особи (військовослужбовця військової прокуратури або особи, що звільнена з органів військової прокуратури) видається нове посвідчення після отримання від неї письмових пояснень щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.
9. Бланки посвідчень учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки до моменту їх видачі зберігаються в кадровому підрозділі Офісу Генерального прокурора в пристосованих для цього приміщеннях, забезпечених сейфами або металевими шафами.
10. Організація роботи з видачі посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків покладається на кадровий підрозділ Офісу Генерального прокурора.
11. Посвідчення учасника бойових дій заповнюється працівниками кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора, підписується заступником Генерального прокурора та скріплюється гербовою печаткою Офісу Генерального прокурора.
12. Видача (отримання) учасникам(и) бойових дій посвідчень і відповідних нагрудних знаків засвідчується їх особистими підписами.
13. Видача посвідчень і відповідних нагрудних знаків реєструється у кадровому підрозділі Офісу Генерального прокурора в книзі персонального обліку військовослужбовців військових прокуратур, яким видані посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки (далі - Книга персонального обліку), за формою відповідно до додатка 3 до цієї Інструкції.
14. Кадрові підрозділи військових прокуратур регіонів України та об'єднаних сил складають заповнені відомості вручення посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків за формою відповідно до додатка 4 до цієї Інструкції, які надсилаються до кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора протягом 10 робочих днів після видачі посвідчень учасника бойових дій, а копії зазначених відомостей долучаються до відповідної номенклатурної справи.
15. У разі прийняття рішення про позбавлення військовослужбовця статусу учасника бойових дій Комісія надсилає або видає йому письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку оскарження.
Видане раніше військовослужбовцю Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України посвідчення вилучається працівниками кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора або публікується в офіційних засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним такого посвідчення.
Посвідчення, видані військовослужбовцям військових прокуратур, вилучаються та визнаються в установленому порядку недійсними кадровими підрозділами військових прокуратур регіонів України та об'єднаних сил з подальшим направленням відповідного повідомлення до кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора.
16. Посвідчення військовослужбовців, позбавлених статусу учасника бойових дій, знищуються в порядку, визначеному пунктом 7 цієї Інструкції.
17. Звіт про використання бланків посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків складається за формою відповідно до додатка 5 до цієї Інструкції секретарем Комісії щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Зазначений звіт зберігається у кадровому підрозділі Офісу Генерального прокурора.
До звіту додаються копії сторінок з Книги персонального обліку.
18. Щороку до 1 січня проводиться інвентаризація посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Інвентаризація проводиться також у разі зміни відповідальної посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в установі або в інших необхідних випадках за рішенням Генерального прокурора.
Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна комісія із числа працівників Офісу Генерального прокурора. Акти інвентаризації бланків зберігаються у кадровому підрозділі Офісу Генерального прокурора.
Департамент кадрової роботи
та державної служби
Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі,
вилучення або визнання недійсними
Офісом Генерального прокурора
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 6)

ЖУРНАЛ

обліку отримання бланків посвідчень учасника бойових дій

№ з/п
Дата отримання (виготовлення) бланків
Кількість, шт. (словами)
Серії та номери бланків
(з номера по номер)
Звідки отримано
(ким виготовлено)
Номер накладної на отримання бланків
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі,
вилучення або визнання недійсними
Офісом Генерального прокурора
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 7)

АКТ

про знищення бланків

( Див. текст (v0269905-20F126) )
Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі,
вилучення або визнання недійсними
Офісом Генерального прокурора
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 13)

КНИГА

персонального обліку військовослужбовців військових прокуратур, яким видані посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки

Ліва сторона
№ з/п
Військове звання
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада, місце служби
Підстава для визначення учасником бойових дій
1
2
3
4
5
Права сторона
Номер, дата протоколу Комісії
Серія та номер посвідчення
Дата й підпис про отримання
Серія та номер листів талонів
Дата й підпис про отримання
1
2
3
4
5
Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі,
вилучення або визнання недійсними
Офісом Генерального прокурора
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 14)

ВІДОМІСТЬ

вручення посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

( Див. текст (v0269905-20F125) )
Додаток 5
до Інструкції про порядок видачі,
вилучення або визнання недійсними
Офісом Генерального прокурора
посвідчень учасника бойових дій
і відповідних нагрудних знаків
(пункт 17)

ЗВІТ

про використання бланків посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

( Див. текст (v0269905-20F124) )
( Текст взято з сайту Офісу Генерального прокурора http://www.gp.gov.ua )