БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
23.06.2020 N 2517/6/99-00-05-06-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу (2755-17) України (далі - Кодекс), до операцій з постачання на митній території України товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
Як зазначено у зверненні, товариство здійснює господарську діяльність з торгівлі лікарськими засобами (мережа аптек).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (2755-17) (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом І, V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ (2755-17) .
Відповідно до підпункту "а" і "в" пункти 185.1 ПКУ (2755-17) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ, а також операції з ввезення товарів на митну територію України.
При здійсненні операції з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ (2755-17) термін та надати покупцю за його вимогою (пункти 201.1 та 201.10 статті 201 ПКУ).
Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН. Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (540-20) (далі - Закон N 540-IX (540-20) ) викладено в новій редакції пункт 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ (2755-17) .
Згідно з новою редакцією пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) від оподаткування ПДВ звільняються такі операції:
з ввезення на митну територію України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;
з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
Перелік лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), на які розповсюджується режим звільнення від оподаткування, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) , затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року N 224 (224-2020-п) та доповнено окремими товарними позиціями постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року N 271 (271-2020-п) (далі - Перелік N 224).
Режим звільнення від оподаткування застосовується:
з 17 березня 2020 року до операцій з постачання товарних позицій, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) (в редакції, до внесення доповнень постановою N 271 (271-2020-п) );
з 15 квітня 2020 року до операцій з постачання всіх товарних позицій, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) , в тому числі з урахуванням Постанови N 271 (271-2020-п) .
Операції з постачання товарів на митній території України, які здійснюються після 17 березня 2020 року (15 квітня 2020 року для товарних позицій, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) Постановою N 271 (271-2020-п) ), звільняються від оподаткування незалежно від періоду, коли такі товари було виготовлено чи придбано на митній території України або ввезено на митну територію України (до дати запровадження пільги з оподаткування чи після такої дати).
Пільговий режим оподаткування, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) , застосовується до товарів, включених до Переліку N 224, як вітчизняного виробництва, так і ввезених на митну територію України.
Таким чином, операції платників податку з постачання товарів, зазначених у Переліку N 224 (224-2020-п) , у період з 17 березня 2020 року до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, в тому числі операції з постачання таких товарів закладам охорони здоров'я, звільняються від оподаткування ПДВ, та за такими операціями ПДВ не нараховується.
Стосовно сум ПДВ, що були сплачені (нараховані) при реалізації товарів, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) , та відображені в податкових накладних, складених в період з 17 березня 2020 року до дати опублікування Закону N 540-IX (540-20) , повідомляємо, що платникам податку, які здійснювали реалізацію таких товарів з нарахуванням ПДВ, слід забезпечити проведення коригування податкових зобов'язань з ПДВ щодо операцій, які були здійснені (відбулася "перша подія") з дати запровадження пільги з оподаткування (з 17 березня 2020 року) до дати набрання чинності Законом N 540 (540-20) (до 02 квітня 2020 року).
При цьому платники податку мають провести перерахунки, згідно з якими сума ПДВ, що була сплачена (нарахована) у складі вартості придбаних товарів та відображена в податкових накладних, складених щодо операцій із такими товарами, які відбулися в період з 17 березня 2020 року до 02 квітня 2020 року (крім операцій з постачання таких товарів за готівку кінцевим споживачам), має бути або повернута покупцям, або зарахована в рахунок оплати вартості наступних поставок.
При проведенні такого коригування:
платник податку - постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена з нарахуванням ПДВ, в якому вказати зі знаком "мінус" всі показники щодо поставлених товарів;
платник податку - постачальник повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на операцію з постачання товарів з Переліку N 224 (224-2020-п) , яка звільняється від оподаткування, без нарахування ПДВ.
При складанні податкової накладної за операціями з постачання товарів, які включені до Переліку N 224 (224-2020-п) :
у верхній лівій частині податкової накладної у графі "Складена на операції, звільнені від оподаткування" робиться помітка "Без ПДВ";
у графі 8 розділу Б (таблична частина) податкової накладної вказується код ставки податку "903";
у графі 9 зазначається код пільги, визначений Довідником пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів (далі - Довідник). Згідно з Довідником N 98/2, складеним за станом на 02 квітня 2020 року (який розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html ), для операцій з постачання товарів, включених до Переліку N 224 (224-2020-п) , застосовується код 14060544.
Разом з тим у разі одночасного постачання товарів, включених до Переліку N 224 (операції з постачання яких звільняються від оподаткування), та будь-яких інших товарів та послуг, операції з постачання яких підлягають оподаткуванню за ставкою ПДВ 7 або 20 %, платник податку має складати окремі податкові накладні для постачання товарів в межах оподатковуваних та звільнених від оподаткування ПДВ операцій, адже одночасного відображення у одній податковій накладній цих двох типів операцій не передбачено.
Розрахунки коригування до податкових накладних, складених з 17 березня 2020 року за операціями з постачання товарів з Переліку N 224 (224-2020-п) з нарахуванням суми ПДВ, складаються на дату повернення сум податку покупцям, а у разі зарахування таких сум податку в рахунок майбутніх поставок - на дату такого зарахування.
Податкові накладні, які складаються на заміну податкової накладної, що була складена з 17 березня 2020 року на операцію з постачання товарів з Переліку N 224 (224-2020-п) та на операцію з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню за ставкою ПДВ 7 або 20%, складаються на дату здійснення першої події. Тобто, дати складання податкової накладної, складеної з 17 березня 2020 року одночасно на операції з постачання товарів, які підлягають оподаткуванню за ставкою ПДВ 7 або 20% та на операції з постачання товарів з Переліку N 224 (224-2020-п) з нарахуванням суми ПДВ, та окремих податкових накладних, складених на ці ж операції, не повинні відрізнятися.
Також в даній ситуації податкова накладна, яка була складена з нарахуванням ПДВ, та розрахунок коригування до неї в податковій звітності з ПДВ не відображаються.
Водночас правила формування податкового кредиту та вимоги до його документального підтвердження встановлені статтею 198 та статтею 201 ПКУ.
Пунктом 198.6 статті 198 ПКУ передбачено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/ розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.
Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.
Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).
Тобто, враховуючи норми статті 198 та пункту 201.10 статті 201 ПКУ, оскільки податкові накладні, які були складені в період з 17 березня по 1 квітня 2020 року (включно) з застосуванням ставки 7 або 20 відсотків вважаються такими, що складені з порушенням (не відповідають вимогам) положення пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (2755-17) , а тому суми ПДВ зазначені у таких податкових накладних не можуть бути включені до складу податкового кредиту будь-якого звітного періоду.
У випадку, якщо платник податку - покупець вже подав податкову звітність з ПДВ та включив суми "вхідного" ПДВ, зазначені у таких податкових накладних, до складу податкового кредиту, то такому платнику необхідно подати відповідний уточнюючий розрахунок.
Слід зазначити, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.