БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ПЕРШОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ткаченка Олександра Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення абзацу першого частини третьої статті 85 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

м. Київ
9 червня 2020 року
№ 117-1(І)/2020
Справа № 3-98/2020 (199/20)
Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Колісника Віктора Павловича - головуючого,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Філюка Петра Тодосьовича - доповідача,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ткаченка Олександра Васильовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) окремого положення абзацу першого частини третьої статті 85 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545).
Заслухавши суддю-доповідача Філюка П.Т. та дослідивши матеріали справи, Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Ткаченко О.В. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність положенням статей 3, 8, 28 Конституції України (конституційність) окреме положення абзацу першого частини третьої статті 85 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ (далі - Закон) в частині права Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) "ухвалювати рішення про запровадження та проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей щодо суддів, обраних безстроково, для оцінювання відповідності займаній посаді".
Згідно з положеннями абзацу першого частини третьої статті 85 Закону "для цілей формування суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про запровадження та проведення інших тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей, а також про застосування інших засобів встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання".
Суб'єкт права на конституційну скаргу стверджує, що "перевірка особистих морально психологічних якостей та загальних здібностей суддів (кандидатів у судді) означає, що відносно них проводиться професійно-психологічне обстеження", і встановлена частиною третьою статті 85 Закону можливість "силування суддів, обраних безстроково, під загрозою звільнення з посади ставати об'єктами психологічних досліджень, принижує їх почуття людської гідності та посягає на психологічну недоторканність", що суперечить положенням статей 3, 8, 28 Конституції України.
2. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить з такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) у конституційній скарзі має міститися обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (пункт 6 частини другої статті 55); конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим, зокрема, статтею 55 цього закону (абзац перший частини першої статті 77).
З аналізу конституційної скарги вбачається, що Ткаченко О.В., обґрунтовуючи невідповідність положенням статей 3, 8, 28 Конституції України положення абзацу першого частини третьої статті 85 Закону в частині права Комісії "ухвалювати рішення про запровадження та проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей щодо суддів, обраних безстроково, для оцінювання на відповідність займаній посаді", фактично висловлює незгоду з остаточним судовим рішенням у своїй справі - постановою Верховного Суду від 1 жовтня 2019 року - та наявним законодавчим врегулюванням повноважень Комісії щодо здійснення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів. Аргументація автора клопотання щодо неконституційності окремого положення абзацу першого частини третьої статті 85 Закону ґрунтується на припущеннях. Конституційна скарга містить лише цитування норм Конституції України (254к/96-ВР) , рішення Європейського суду з прав людини у справі "Денісов проти України" від 25 вересня 2018 року, Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15) та інших нормативно-правових актів, що не може вважатись обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваного положення Закону (1402-19) .
Таким чином, конституційна скарга не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 50, 55, 56, 58, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ткаченка Олександра Васильовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) окремого положення абзацу першого частини третьої статті 85 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ПЕРША КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ