БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.06.2020 № 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 549/34832

Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до частини першої статті 397 Митного кодексу України (4495-17) , Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою визначення єдиного порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, що додається.
2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України (z0550-20) , що додаються.
3. У заголовку та пунктах 1, 3 наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731 (z1140-12) "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митниць ДФС, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митниць ДФС товарів і транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1140/21452 (із змінами), слово та абревіатуру "митниць ДФС" замінити словами "митних органів".
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 647 (z1033-12) "Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1033/21345.
5. Державній митній службі України забезпечити до 01 липня 2020 року створення та доопрацювання відповідних програмно-інформаційних комплексів для реалізації положень цього наказу.
6. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на тимчасово виконуючого обов’язки Голови Державної митної служби України Муратова І.М.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
В.о. Голови Державної митної служби України
Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України
І. Петрашко
О. Вискуб
І. Муратов
О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.06.2020 № 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 549/34832

ПОРЯДОК

застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний підхід та правила застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності (далі - ПІВ), передбачених статтями 399, 400, 401 - 402 Митного кодексу України (4495-17) (далі - Кодекс), взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами щодо практичної реалізації глави 57 Кодексу (4495-17) .
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
дані митного реєстру - інформація, внесена до програмно-інформаційного комплексу "Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ЄАІС), за результатами реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі об’єктів ПІВ, які охороняються відповідно до закону (далі - митний реєстр);
заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі - заява про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт ПІВ, яка подається відповідно до статті 398 Кодексу (4495-17) з метою реєстрації такого об’єкта у митному реєстрi;
заява, яка подається відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) ,- заява про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт ПІВ, яка подається після призупинення митного оформлення товарiв за iнiцiативою митного органу відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) ;
заходи сприяння - передбачені частиною першою статті 397 Кодексу (4495-17) заходи щодо сприяння захисту ПІВ, які застосовуються до товарiв, що підозрюються у порушенні ПІВ;
пред’явлені товари - товари, пред’явлені до митного контролю та митного оформлення;
призупинення митного оформлення товарів - призупинення виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації або призупинення виконання митних формальностей, які здійснюються щодо товарів без подання митної декларації, яке здійснюється на підставі рішення про призупинення митного оформлення товарів;
рішення про призупинення митного оформлення товарiв - документ за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який приймається у разі призупинення митного оформлення товарів відповідно до статей 399, 400 та 401-1 Кодексу (4495-17) (далі - Рішення);
СП - спеціалізований структурний підрозділ митного органу, на який згідно з положенням покладено функцію організації застосування заходів сприяння.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Кодексі (4495-17) та інших нормативно-правових актах.
Організація роботи з документами здійснюється з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (55-2018-п) "Деякі питання документування управлінської діяльності".
3. Дія цього Порядку поширюється на товари, що підозрюються у порушенні ПІВ, та у разі якщо такі товари:
1) переміщуються громадянами на митну територію України або за її межі;
2) ввозяться підприємствами на митну територію України (у тому числi з метою транзиту) або вивозяться за межі митної території України;
3) поміщуються підприємствами або громадянами в митні режими імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, митного складу, вільної митної зони, переробки на митній території, переробки за межами митної території.
Такі товари можуть переміщуватися будь-яким видом транспорту (крім трубопровідного та ліній електропередачі) у вантажних відправленнях, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, ручній поклажі, міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
4. Заходи сприяння не застосовуються до:
1) оригінальних товарів, тобто товарів, виготовлених за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у тому числі у кількості, що перевищує обумовлену між цією особою i правовласником;
2) особистих речей;
3) товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі для власного використання i не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна фактурна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 Кодексу (4495-17) .
5. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об’єкт ПІВ та ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, здійснюються в порядку, встановленому законодавством, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
6. До товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ та не підпадають під випадки, передбачені пунктом 4 цього розділу, митні органи застосовують заходи сприяння, у тому числі шляхом взаємодії з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами.
7. Митні органи застосовують заходи сприяння до товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, під час їх митного контролю та митного оформлення, у тому числі під час виконання митних формальностей без подання митної декларації.
8. Митні органи застосовують заходи сприяння до товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, на тому етапі виконання митних формальностей, на якому було виявлено і зафіксовано ознаки порушення ПІВ (під час виконання митних формальностей без подання митної декларації).
Під час виконання митних формальностей з поданням митної декларації митні органи застосовують заходи сприяння до товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, відповідно до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (z1360-12) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 631, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10 серпня 2012 року за № 1360/21672 (із змінами).
9. Для визначення форм та обсягів митного контролю з метою виявлення товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, митні органи застосовують систему управління ризиками у порядку, визначеному законодавством.
10. Виявлення товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, здійснює митний орган:
1) шляхом зіставлення інформації про пред’явлені товари з даними митного реєстру про ознаки:
товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів;
оригінальних товарів;
2) шляхом взаємодії з правовласником у разі застосування заходів сприяння відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) ;
3) шляхом використання додаткових інформаційних ресурсів у межах, що не суперечать законодавству.
11. Ознаки оригінальних товарів, внесені до митного реєстру, митні органи використовують для зіставлення з інформацією про пред’явлені товари з метою виявлення товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, та незастосування заходів сприяння до оригінальних товарів.
12. Митні органи ідентифікують пред’явлені товари як оригінальні, та заходи сприяння до таких товарів не застосовуються у разі, якщо:
1) їх переміщення через митний кордон України здійснює особа, визначена правовласником як учасник зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює операції з оригінальними товарами, відповідно до даних митного реєстру;
??? Велика таблиця ???
13. У разі якщо пред’явлені товари не ідентифіковані як оригінальні товари відповідно до пункту 12 цього розділу, митні органи ідентифікують такі товари як товари, що підозрюються в порушенні ПІВ, у разі, якщо відповідно до даних митного реєстру:
1) їх переміщення через митний кордон України здійснює особа, визначена правовласником як учасник зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює операції з товарами, що підозрюються у порушенні ПІВ, або
2) виробник таких товарів визначений правовласником як виробник товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, або
3) їх характерні (типові) ознаки та/або їх пакування відповідають даним митного реєстру щодо характерних (типових) ознак та/або пакування товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, або
4) виробник таких товарів не визначений правовласником як виробник оригінальних товарів, або
5) їх характерні (типові) ознаки та/або їх пакування не відповідають даним митного реєстру щодо характерних (типових) ознак та/або пакування оригінальних товарів.
14. Крім випадків, передбачених пунктом 13 цього розділу, митні органи ідентифікують пред’явлені товари як такі, що підозрюються в порушенні ПІВ, за наявності у них підозри, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласник не подав заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, можуть бути порушенi ПІВ та за умови, що такі товари не є швидкопсувними та наявні відомості про правовласника.
15. Заходи сприяння до товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, застосовує:
1) митний орган, що здійснює митне оформлення за митною декларацією під час поміщення товарів у митні режими імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, митного складу, вільної митної зони, переробки на митній території, переробки за межами митної території;
2) митний орган, що здійснює митні формальності щодо товарів, митні формальності щодо яких здійснюються без подання митної декларації;
3) митний орган відправлення, що здійснює митні формальності щодо товарів під час їх ввезення на митну територію України за попередньою чи періодичною митною декларацією для доставки таких товарів до митного органу призначення.
16. У разі прийняття Рішення щодо частини товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ та входять до однієї партії разом із товарами, що не підозрюються у порушенні ПІВ, митний орган зобов’язаний забезпечити щодо товарів, що не підозрюються у порушенні ПІВ, можливість для завершення їх митного оформлення в обраний митний режим або завершення виконання митних формальностей без подання митної декларації.
17. Після забезпечення в установленому порядку зберігання товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, та митне оформлення яких призупинено, митні формальності щодо частини партії товарів, що не підозрюються у порушенні ПІВ, здійснюються шляхом подання нової митної декларації або завершення виконання митних формальностей без подання митної декларації.
18. Інформація про об’єкти ПІВ, зареєстровані в митному реєстрі, доводиться до митних органів через ЄАІС.
19. Для забезпечення ідентифікації товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, митні органи можуть використовувати додаткові інформаційні ресурси в межах, що не суперечать законодавству.
20. З метою підтвердження наявності у пред’явлених товарах ознак товарів, що підозрюються в порушенні ПІВ, та/або відсутності ознак оригінальних товарів можуть залучатися спеціалісти та експерти відповідно до статті 327 Кодексу (4495-17) .
21. Ідентифікація наявності у пред’явлених товарах об’єкта ПIВ, зареєстрованого у митному реєстрі, здійснюється шляхом перевірки даних митної декларації, доданих до неї документів або товаросупровідних документів та/або під час проведення митного огляду таких товарів, у тому числі за допомогою:
перевірки відповідності кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (584а-18) , їх опису та інших даних про пред’явлені товари даним митного реєстру;
використання запропонованих правовласником методів ідентифікації наявності об’єкта ПIВ у товарах.
22. Для цілей ідентифікації наявності у пред’явлених товарах об’єкта ПIВ декларант та правовласник мають право надавати митному органу додаткові відомості про товари, щодо яких здійснюється така ідентифікація.
23. У разі якщо за результатами ідентифікації наявності у пред’явлених товарах об’єкта ПIВ, зареєстрованого у митному реєстрі, встановлено, що пред’явлені товари не містять такого об’єкта ПІВ, за відсутності підстав для застосування заходів сприяння відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) товари не вважаються такими, що підозрюються у порушенні ПІВ.
24. Посадові особи СП:
забезпечують взаємодію митного органу з правовласниками, декларантами, власниками товарів та іншими заінтересованими особами під час застосування заходів сприяння та інших дій, передбачених законодавством, з метою сприяння захисту ПІВ;
надають інформаційну та методологічну допомогу під час здійснення посадовими особами митного органу ідентифікації наявності у пред’явлених товарах об’єкта ПIВ, встановлення наявності ознак товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, та/або відсутності ознак оригінальних товарів;
здійснюють моніторинг митного оформлення товарів, за результатами якого можуть ініціювати та особисто брати участь у здійсненні митного огляду та переогляду товарів;
забезпечують збір, оброблення, узагальнення та аналіз інформації з питань, пов’язаних зі сприянням захисту ПІВ, у тому числі з метою подальшого інформування посадових осіб митного органу, інших митних органів та Держмитслужби;
забезпечують внесення інформації щодо призупинення митного оформлення товарів відповідно до статей 399, 400 та 401-1 Кодексу (4495-17) , у тому числі початок такого призупинення та його результат, до програмно-інформаційного комплексу "Призупинення митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ" ЄАІС;
виконують митні формальності у випадках, передбачених законодавством.
25. Поза робочим часом СП посадова особа підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) не здійснює повідомлення СП відповідно до пункту 5 розділу II, пункту 2 розділу V цього Порядку та не направляє запитів, передбачених пунктом 7 розділу II, пунктом 5 розділу III цього Порядку.
Поза робочим часом СП підготовку проєкту Рішення відповідно до пункту 9 розділу II, пункту 6 розділу III та пункту 2 розділу V цього Порядку, а також направлення повідомлень відповідно до пункту 10 розділу II, пункту 7 розділу III та пункту 3 розділу V цього Порядку здійснює посадова особа ПМО з наступним інформуванням СП про такі дії не пізніше наступного робочого дня.

II. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру

1. Після реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі митний орган застосовує заходи сприяння на підставі даних такого реєстру.
2. Митний орган на підставі даних митного реєстру здійснює ідентифікацію наявності у пред’явлених товарах об’єкта ПIВ, зареєстрованого у митному реєстрі, відповідно до пункту 21 розділу I цього Порядку.
3. У разі якщо за результатами ідентифікації наявності у пред’явлених товарах об’єкта ПIВ, зареєстрованого у митному реєстрі, встановлено, що пред’явлені товари містять такий об’єкт ПІВ, посадова особа ПМО здійснює ідентифікацію пред’явлених товарів відповідно до пунктів 12, 13 розділу I цього Порядку.
4. У разі якщо пред’явлені товари не були ідентифіковані як оригінальні товари відповідно до пункту 12 розділу І цього Порядку та/або було встановлено, що такі товари мають ознаки товарів, що підозрюються в порушенні ПІВ, посадова особа ПМО інформує керівника ПМО, або особу, яка виконує його обов’язки, для прийняття рішення про проведення митного огляду з метою перевірки ознак, передбачених підпунктами 2-5 пункту 13 розділу I цього Порядку, у пред’явлених товарах.
5. У разі прийняття рішення про проведення митного огляду з метою перевірки ознак, передбачених підпунктами 2-5 пункту 13 розділу I цього Порядку, у пред’явлених товарах посадова особа ПМО повідомляє про це СП, який за потреби має право доповнити перелік завдань для митного огляду та навести перелік питань, відповіді на які мають бути обов’язково зазначені в акті про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.
6. Посадова особа ПМО, яка проводить митний огляд, здійснює фотографування пред’явлених товарів з метою підтвердження наявності або відсутності ознак, передбачених підпунктами 2-5 пункту 13 розділу I цього Порядку.
Такі електронні цифрові фотографії мають бути належної якості та долучаються до електронної митної декларації або у разі здійснення митних формальностей без подання митної декларації направляються електронною поштою до СП.
7. У разі встановлення у пред’явлених товарах наявності ознак, передбачених підпунктами 2-5 пункту 13 розділу I цього Порядку, посадова особа ПМО готує і направляє в установленому законодавством порядку до СП запит на призупинення митного оформлення таких товарів.
8. Направлення запиту до СП здійснюється після виконання митних формальностей в обсязі, необхідному для ідентифікації наявності у пред’явлених товарах об’єкта ПIВ, зареєстрованого у митному реєстрі, встановлення наявності ознак товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, та/або відсутності ознак оригінальних товарів на підставі даних митного реєстру.
9. Після отримання запиту від ПМО у разі, якщо за результатами перевірки документів та відомостей, які відповідно до статті 335 Кодексу (4495-17) надаються митним органам, та/або проведення митного огляду встановлено, що у пред’явлених товарах наявні ознаки товарів, що підозрюються в порушенні ПІВ, та/або відсутні ознаки оригінальних товарів, внесені до митного реєстру, СП готує проєкт Рішення для прийняття керівником митного органу або його заступником.
Митне оформлення призупиняється з дня прийняття Рішення на строк до 10 робочих днiв.
У разi призупинення митного оформлення швидкопсувних товарiв строк призупинення становить 3 робочі дні та не може бути продовжений.
10. У день прийняття Рішення посадова особа СП надсилає:
правовласнику - повідомлення за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу,
декларанту - повідомлення за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
За наявності в митному реєстрі інформації про номер факсу правовласника та/або декларанта такі повідомлення також можуть надсилатися засобами факсимільного зв’язку.
Датою отримання таких повідомлень правовласником та декларантом вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано засобами електронного зв’язку або за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби.
11. Повідомлення, передбачені пунктом 10 цього розділу, заповнюються із дотриманням коментарів, зазначених у формі згідно з додатком 2 до цього Порядку.
12. Правовласник надає відповідь на повідомлення митного органу, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, шляхом зазначення варіанта рішення, передбаченого у додатку 2 до такого повідомлення, надання інформації та/або відповідних документів у передбачених випадках та надсилання додатка 2 до такого повідомлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу митного органу засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
Для рішення, передбаченого пунктом 1 додатка 2 до повідомлення, допускається зазначення правовласником більше одного варіанта такого рішення, передбаченого підпунктами 1.1-1.7 додатка 2 до повідомлення.
13. Для продовження строку призупинення митного оформлення товарів відповідно до частини восьмої статті 399 Кодексу (4495-17) правовласник у додатку 2 до повідомлення, передбаченого пунктом 10 цього розділу, зазначає строк, на який він бажає продовжити призупинення митного оформлення товарів, та надає письмове вмотивоване обґрунтування необхідності такого продовження.
14. Шляхом надання відповіді на повідомлення, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, відповідно до пункту 12 цього розділу правовласник:
1) підтверджує висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та свій намір застосувати заходи сприяння або інші дії, передбачені законодавством, або
2) підтверджує висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, але повідомляє про відсутність у нього наміру щодо застосування заходів сприяння або інших дій, передбачених законодавством, та надає згоду на поновлення митного оформлення товарів, або
3) не підтверджує висновку митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та повідомляє, що такі товари є оригінальними, а також надає згоду на поновлення їх митного оформлення, або
4) не підтверджує висновку митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та повідомляє, що такі товари не містять об’єкта ПІВ, майнові права на який належать правовласнику, а також надає згоду на поновлення їх митного оформлення.
15. Отримання митним органом інформації, зазначеної у підпунктах 2-4 пункту 14 цього розділу, є підставою для невідкладного поновлення митного оформлення товарів, про що СП інформує ПМО.
16. Декларант надає відповідь на повідомлення, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, шляхом зазначення варіанта рішення, передбаченого у додатку 2 до такого повідомлення, надання інформації та/або відповідних документів у передбачених випадках та надсилання додатка 2 до такого повідомлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу митного органу засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
17. Заперечення власника товарів щодо їх знищення або згода власника товарів на їх знищення надається за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
Таке заперечення або згоду декларант надсилає разом із додатком 2 до повідомлення, надісланого у порядку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, у вигляді сканованої копії на електронну адресу митного органу засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
Відповідно до частини третьої статті 401 Кодексу (4495-17) в разі, якщо декларант не надасть митному органу, який призупинив митне оформлення, заперечення власника товарів щодо їх знищення, митний орган вправі вважати, що тим самим надано згоду власника товарів на їх знищення.
18. У разі підтвердження правовласником висновку митного органу, що товари підозрюються у порушенні ПІВ, митний орган забезпечує сприяння застосуванню заходів сприяння або здійсненню інших дій, передбачених законодавством, з урахуванням рішень правовласника та декларанта, зазначених ними у відповідях на повідомлення, надісланих відповідно до пункту 10 цього розділу.
19. За результатами застосування заходів сприяння або здійснення інших дій, передбачених законодавством, а також у разі поновлення митного оформлення товарів посадова особа СП митного органу, який призупинив митне оформлення таких товарів, вносить до Рішення відповідний фактичний результат такого призупинення.

III. Призупинення митного оформлення товарiв за ініціативою митного органу

1. У разі підозри, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласник не подав заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, можуть бути порушені ПІВ, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів за умови, що такі товари не є швидкопсувними та наявні відомості про правовласника.
2. Відомості про правовласників збираються в програмно-інформаційному комплексі ЄАІС.
Інформацію щодо об’єктів ПІВ, не зареєстрованих у митному реєстрі, правовласники можуть направляти до Держмитслужби та/або безпосередньо до митних органів для подальшого її використання.
З метою отримання відомостей про правовласників митні органи можуть використовувати додаткові інформаційні ресурси в межах, що не суперечать законодавству.
3. Перед повідомленням правовласника про можливе порушення його ПІВ митний орган може запросити у такого правовласника будь-яку інформацію, яка може допомогти у підтвердженні або спростуванні наявності ознак порушення ПІВ.
4. У запиті митного органу, який надсилається правовласнику у порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу, може міститися виключно інформація щодо фактичної або очікуваної кількості товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, їх характеру, походження, а також зображення таких товарів.
5. Після виконання митних формальностей в обсязі, необхідному для ідентифікації наявності у пред’явлених товарах об’єкта ПIВ, щодо якого не подано заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, встановлення наявності ознак товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, у тому числі, на підставі отримання інформації від правовласника на запит, надісланий у порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу, та/або проведення митного огляду посадова особа ПМО готує та направляє в установленому законодавством порядку до СП запит на призупинення митного оформлення таких товарів.
6. Після отримання запиту від ПМО у разі, якщо за результатами перевірки документів та відомостей, які відповідно до статті 335 Кодексу (4495-17) надаються митним органам, та/або отримання інформації від правовласника на запит, надісланий у порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу, та/або проведення митного огляду встановлено, що у пред’явлених товарах наявні ознаки товарів, що підозрюються в порушенні ПІВ, та/або відсутні ознаки оригінальних товарів, СП готує проєкт Рішення для прийняття керівником митного органу або його заступником.
Митне оформлення призупиняється з дня прийняття Рішення на строк до 3 робочих днів.
7. У день прийняття Рішення посадова особа СП надсилає:
правовласнику - повідомлення за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу,
декларанту - повідомлення за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
За наявності в ЄАІС інформації про номер факсу правовласника та/або декларанта такі повідомлення також можуть надсилатися засобами факсимільного зв’язку.
Датою отримання таких повідомлень правовласником та декларантом вважається день, коли митний орган надіслав таке повідомлення засобами електронного зв’язку або за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби.
8. Правовласник надає відповідь на повідомлення митного органу, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 7 цього розділу, шляхом подання митному органу заяви, яка подається відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) , у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
9. Заява, яка подається відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) , заповнюється правовласником за формою згідно з додатком 1 до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (z1034-12) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 648, зареєстрованого в Міністерстві юстицiї України 22 червня 2012 року за № 1034/21346 (із змінами) (далі - Порядок реєстрації).
Під час заповнення граф заяви, яка подається відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) , правовласник має дотримуватися порядку заповнення граф заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, визначеного у розділі III Порядку реєстрації, за винятком заповнення граф 10-16, які можуть не заповнюватися за бажанням правовласника.
10. Якщо правовласник протягом 3 робочих днiв у відповідь на повідомлення митного органу, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 7 цього розділу, не подасть митному органу заяви, яка подається відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) , такi товари підлягають митному оформленню відповідно до частини сьомої статті 400 Кодексу (4495-17) .
11. Якщо правовласник протягом 3 робочих днiв у відповідь на повідомлення митного органу, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 7 цього розділу, подасть митному органу заяву, яка подається відповідно до статті 400 Кодексу (4495-17) , митне оформлення таких товарiв призупиняється на строк до 10 робочих днів та посадова особа СП надсилає:
правовласнику - повідомлення за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу,
декларанту - повідомлення за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
За наявності в ЄАІС інформації про номер факсу правовласника та/або декларанта такі повідомлення також можуть надсилатися засобами факсимільного зв’язку.
Датою отримання таких повідомлень правовласником та декларантом вважається день, коли митний орган надіслав таке повідомлення засобами електронного зв’язку або за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби.
12. Повідомлення, передбачені пунктом 11 цього розділу, заповнюються із дотриманням коментарів, зазначених у формі згідно з додатком 2 до цього Порядку.
13. Правовласник надає відповідь на повідомлення митного органу, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 11 цього розділу, шляхом зазначення варіанта рішення, передбаченого у додатку 2 до такого повідомлення, надання інформації та/або відповідних документів у передбачених випадках та надсилання додатка 2 до такого повідомлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу митного органу засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
Для рішення, передбаченого пунктом 1 додатка 2 до повідомлення, допускається зазначення правовласником більше одного варіанта такого рішення, передбаченого підпунктами 1.1-1.7 додатка 2 до повідомлення.
14. Для продовження строку призупинення митного оформлення товарів відповідно до частини восьмої статті 399 Кодексу (4495-17) правовласник у додатку 2 до повідомлення, передбаченого пунктом 11 цього розділу, зазначає строк, на який він бажає продовжити призупинення митного оформлення товарів, та надає письмове вмотивоване обґрунтування необхідності такого продовження.
15. Шляхом надання відповіді на повідомлення, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 11 цього розділу, відповідно до пункту 13 цього розділу правовласник:
1) підтверджує висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та свій намір застосувати заходи сприяння або інші дії, передбачені законодавством, або
2) підтверджує висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, але повідомляє про відсутність у нього наміру щодо застосування заходів сприяння або інших дій, передбачених законодавством, та надає згоду на поновлення митного оформлення товарів, або
3) не підтверджує висновку митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та повідомляє, що такі товари є оригінальними, а також надає згоду на поновлення їх митного оформлення, або
4) не підтверджує висновку митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та повідомляє, що такі товари не містять об’єкта ПІВ, майнові права на який належать правовласнику, а також надає згоду на поновлення їх митного оформлення.
16. Отримання митним органом інформації, зазначеної у підпунктах 2-4 пункту 15 цього розділу, є підставою для невідкладного поновлення митного оформлення товарів, про що СП інформує ПМО.
17. Декларант надає відповідь на повідомлення, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 11 цього розділу, шляхом зазначення варіанта рішення, передбаченого у додатку 2 до такого повідомлення, надання інформації та/або відповідних документів у передбачених випадках та надсилання додатка 2 до такого повідомлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу митного органу засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
18. Заперечення власника товарів щодо їх знищення або згода власника товарів на їх знищення надається за формою згідно з додатком 4до цього Порядку.
Таке заперечення або згода надсилається декларантом разом із додатком 2 до повідомлення, надісланого у порядку, передбаченому пунктом 11 цього розділу, у вигляді сканованої копії на електронну адресу митного органу засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
Відповідно до частини третьої статті 401 Кодексу (4495-17) в разі, якщо декларант не надасть митному органу, який призупинив митне оформлення, заперечення власника товарів щодо їх знищення, митний орган вправі вважати, що тим самим надано згоду власника товарів на їх знищення.
19. У разі підтвердження правовласником висновку митного органу, що товари підозрюються у порушенні ПІВ, митний орган забезпечує сприяння застосуванню заходів сприяння або здійсненню інших дій, передбачених законодавством, з урахуванням рішень правовласника та декларанта, зазначених ними у відповідях на повідомлення, надісланих відповідно до пункту 11 цього розділу.
20. За результатами застосування заходів сприяння або здійснення інших дій, передбачених законодавством, а також у разі поновлення митного оформлення товарів, посадова особа СП митного органу, який призупинив митне оформлення таких товарів, вносить до Рішення відповідний фактичний результат такого призупинення.

IV. Знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ

1. Товари, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, можуть бути знищені під митним контролем без необхідності встановлення порушення ПІВ.
2. Знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, відповідно до статті 401 Кодексу (4495-17) може бути застосовано у разі, якщо протягом 10 робочих днів або трьох робочих днів (у випадку швидкопсувних товарів) у відповідь на повідомлення митного органу, надіслані у порядку, передбаченому пунктом 10 розділу ІІ або пунктом 11 розділу ІІІ цього Порядку:
правовласник повідомив митний орган про те, що пред’явлені товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та свій намір застосувати знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, відповідно до статті 401 Кодексу (4495-17) , та
декларант надав митному органу згоду власника товарів на їх знищення або не надав заперечення власника товарів щодо їх знищення відповідно до частини третьої статті 401 Кодексу (4495-17) .
3. Знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, здійснюється шляхом поміщення їх у митний режим знищення або руйнування в порядку, визначеному законодавством.
4. Поміщення товарiв, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, у митний режим знищення або руйнування здійснює власник товарiв або уповноважена ним особа у строк до 10 робочих днiв з дня надання митному органу згоди власника товарiв на їх знищення або пiсля закінчення строку для надання заперечення власника товарiв щодо їх знищення відповідно до частини третьої статті 401 Кодексу (4495-17) .
5. У разі недотримання власником товарів передбаченого пунктом 4 цього розділу строку поміщення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, у митний режим знищення або руйнування митний орган у встановленому законом порядку вживає заходів щодо складання протоколу про порушення митних правил.
6. Дозвіл на поміщення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, у митний режим знищення або руйнування надає керівник митного органу або вповноважена ним посадова особа митного органу:
за заявою власника товарів або уповноваженої ним особи;
за заявою правовласника або уповноваженої ним особи - у випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 401 Кодексу (4495-17) , коли правовласник вважається таким, що уповноважений власником товарів на поміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування.
7. Дозвіл на поміщення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, у митний режим знищення або руйнування надає митний орган, у зоні діяльності якого фактично будуть проводитися операції зі знищення або руйнування таких товарів.
8. У разі якщо товари, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, знаходяться у зоні діяльності іншого митного органу, ніж той, яким надано дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування, переміщення таких товарів до зони діяльності митного органу, яким надано такий дозвіл, здійснюється в митному режимі внутрішнього транзиту.
9. У випадку, передбаченому пунктом 8 цього розділу, особа, яка отримала дозвіл на поміщення у митний режим знищення або руйнування товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, здійснює декларування таких товарів у митному режимі внутрішнього транзиту в порядку, визначеному законодавством, з метою доставки до митного органу, у зоні діяльності якого фактично будуть проводитися операції зі знищення або руйнування таких товарів.
10. Митне оформлення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, у митний режим знищення або руйнування, організація та безпосередній контроль за дотриманням вимог такого митного режиму здійснює митний орган, яким надано відповідний дозвіл на поміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування.
11. Для митного оформлення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, у митний режим знищення або руйнування митному органу подається митна декларація або інший документ, передбачений законодавством.
12. У випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 401 Кодексу (4495-17) , коли правовласник вважається таким, що уповноважений власником товарів на поміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування, митний орган за запитом правовласника надає йому реквізити документів та інші відомості, за якими здійснювалося декларування товарів, митне оформлення яких було призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, та власник таких товарів надав свою згоду щодо їх знищення.
13. Надання митним органом реквізитів документів та інших відомостей відповідно до пункту 12 цього розділу здійснюється шляхом доповнення повідомлень митного органу, надісланих у порядку, передбаченому пунктом 10 розділу II або пунктом 11 розділу III цього Порядку, інформацією в обсязі, необхідному для заповнення правовласником або уповноваженою ним особою митної декларації для поміщення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, у митний режим знищення або руйнування та транзиту (у випадку, передбаченому пунктом 8 цього розділу).
14. Організація та оплата процедури знищення, у тому числі вартість зберігання, перевезення, знищення, оформлення документів та інші витрати, пов’язані з дотриманням митного режиму знищення або руйнування, здійснюються за рахунок правовласника та під його відповідальність.
15. Операції зі знищення (руйнування) товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, проводяться після випуску таких товарів у митний режим знищення або руйнування.
16. За рішенням правовласника перед знищенням товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, може здійснюватися взяття їх проб (зразків), які можуть бути використані в навчальних цілях.
У такому разі правовласник звертається до митного органу, у зоні діяльності якого фактично знаходяться товари, поміщені у митний режим знищення або руйнування, для отримання дозволу на взяття проб (зразків).
17. У разі надання дозволу митного органу на взяття проб (зразків) товарів, які можуть бути використані в навчальних цілях, такі проби (зразки) товарів передаються правовласнику за актом приймання-передання, який підписують такий правовласник, посадова особа митного органу, уповноважена на здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування, та уповноважена особа підприємства, яке здійснює операції зі знищення (руйнування) товарів.
18. Після фактичного знищення (руйнування) товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, складається акт за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, який підписують посадова особа митного органу, яким надано дозвіл на поміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування, правовласник та власник товарів. У разі відмови правовласника або власника товарів підписати такий акт посадова особа митного органу робить про це відповідний запис в акті.

V. Призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

1. Призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, застосовується у разі наявності підстав та дотримання умов, визначених частинами першою та другою статті 401-1 Кодексу (4495-17) .
2. У разі якщо за результатами перевірки документів та відомостей, які відповідно до статті 335 Кодексу (4495-17) надаються митним органам, та/або проведення митного огляду встановлено, що у пред’явлених товарах наявні ознаки товарів, що підозрюються в порушенні ПІВ, та/або відсутні ознаки оригінальних товарів, внесені до митного реєстру, посадова особа ПМО інформує СП, який готує проєкт Рішення для прийняття керівником митного органу або його заступником.
3. У день прийняття Рішення посадова особа СП надсилає декларанту повідомлення за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
4. У разі якщо протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення, надісланого у порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу, декларант не надав митному органу, який призупинив митне оформлення, заперечення власника товарів щодо їх знищення, митний орган вправі вважати, що тим самим надано згоду власника товарів на їх знищення.
5. Заперечення власника товарів щодо їх знищення або згода власника товарів на їх знищення надається за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
Таке заперечення або згода надсилається декларантом разом із додатком 2 до повідомлення, надісланого у порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу, у вигляді сканованої копії на електронну адресу митного органу засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
6. У разі якщо протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення, надісланого у порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу, декларант надасть митному органу, який призупинив митне оформлення, заперечення власника товарів щодо їх знищення, посадова особа СП у той самий день надсилає правовласнику повідомлення за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
За наявності в митному реєстрі інформації про номер факсу правовласника таке повідомлення також може надсилатися засобами факсимільного зв’язку.
7. Датою отримання повідомлень, передбачених пунктами 3, 6 цього розділу, декларантом та правовласником вважається день, коли митний орган надіслав такі повідомлення засобами електронного зв’язку або за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби.
Повідомлення, передбачені пунктом 6 цього розділу, заповнюються із дотриманням коментарів, зазначених у формі згідно з додатком 9 до цього Порядку.
8. Правовласник протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення, надісланого у порядку, передбаченому пунктом 6 цього розділу, надає відповідь митному органу на таке повідомлення шляхом зазначення варіанта рішення, передбаченого у додатку 2 до повідомлення, надання інформації та/або відповідних документів у передбачених випадках та надсилання додатка 2 до повідомлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу митного органу або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
9. Шляхом надання відповіді на повідомлення, надіслане у порядку, передбаченому пунктом 6 цього розділу, відповідно до пункту 8 цього розділу правовласник:
1) підтверджує висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та надає ухвалу суду про забезпечення позову щодо заборони вчинення певних дій у справі про порушення ПІВ або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, або висновок експертизи товарів, який підтверджує порушення ПІВ, або
2) підтверджує висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, але повідомляє про відсутність у нього наміру ініціювати дії, передбачені законодавством, з метою підтвердження порушення ПІВ та надає згоду на поновлення митного оформлення товарів, або
3) не підтверджує висновку митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та повідомляє, що такі товари є оригінальними, а також надає згоду на поновлення їх митного оформлення, або
4) не підтверджує висновку митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та повідомляє, що такі товари не містять об’єкта ПІВ, майнові права на який належать правовласнику, а також надає згоду на поновлення їх митного оформлення.
10. Отримання митним органом інформації, зазначеної у підпунктах 2-4 пункту 9 цього розділу, є підставою для невідкладного поновлення митного оформлення товарів, про що СП інформує ПМО.
11. У разі підтвердження правовласником висновку митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та надання ухвали суду про забезпечення позову щодо заборони вчинення певних дій у справі про порушення ПІВ або іншого рішення з цього питання, винесеного (прийнятого) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.
12. У разі підтвердження правовласником висновку митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та надання висновку експертизи товарів, який підтверджує порушення ПІВ, митний орган у встановленому порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються.
13. Знищення товарів, що підозрюються в порушенні ПІВ, відповідно до частини десятої статті 401-1 Кодексу (4495-17) застосовується:
у разі наявності підстав та дотримання умов, визначених частинами першою та другою статті 401-1 Кодексу (4495-17) , та
у разі надання декларантом митному органу згоди власника товарів на їх знищення або ненадання заперечення власника товарів щодо їх знищення відповідно до частини шостої статті 401-1 Кодексу (4495-17) .
14. У разі дотримання умов, передбачених пунктом 13 цього розділу, митний орган, який призупинив митне оформлення товарів, забезпечує зберігання таких товарів на складі митного органу.
15. Строки та періодичність видачі правовласнику товарів, які підлягають знищенню відповідно до частини десятої статті 401-1 Кодексу (4495-17) , погоджують правовласник та СП митного органу, який зберігає такі товари на складі митного органу.
Про узгоджені строки та періодичність видачі правовласнику товарів, які підлягають знищенню відповідно до частини десятої статті 401-1 Кодексу (4495-17) , СП невідкладно інформує посадову особу, відповідальну за зберігання таких товарів на складі митного органу.
16. У строки та періодичність, погоджені між правовласником та митним органом відповідно до пункту 15 цього розділу, товари, які підлягають знищенню відповідно до частини десятої статті 401-1 Кодексу (4495-17) , передаються правовласнику за актом приймання-передання, який підписують правовласник, посадова особа СП та посадова особа, відповідальна за зберігання таких товарів на складі митного органу.
17. Організація та оплата процедури знищення, у тому числі вартість зберігання, перевезення, знищення, оформлення документів та інші витрати, пов’язані зi знищенням товарів, які підлягають знищенню відповідно до частини десятої статті 401-1 Кодексу (4495-17) , здійснюються за рахунок правовласника та під його відповідальність.
18. Про проведення знищення товарiв, які підлягають знищенню відповідно до частини десятої статті 401-1 Кодексу (4495-17) , правовласник у строк, що не перевищує 60 календарних днів з дня передання йому товарів відповідно до пункту 16 цього розділу, інформує митний орган, який призупинив митне оформлення таких товарів, шляхом надання документів, що підтверджують таке знищення:
1) копії відповідного документа (акта), який складає підприємство, що здійснило операції зі знищення (руйнування) товарів, за фактом такого знищення (руйнування);
2) фото- та відеоматеріалів, які підтверджують фактичне знищення (руйнування) товарів (за наявності у правовласника).
19. У разі порушення правовласником строку, визначеного пунктом 18 цього розділу, щодо інформування про проведення знищення товарів, які підлягають знищенню відповідно до частини десятої статті 401-1 Кодексу (4495-17) , митний орган, який призупинив митне оформлення таких товарів, направляє на адресу Держмитслужби пропозиції для вжиття заходів реагування, передбачених законодавством.

VI. Зміна маркування на товарах та їх упаковці

1. У разі якщо протягом строків призупинення митного оформлення правовласником буде підтверджено висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні ПІВ, та узгоджено з власником таких товарів застосування заходів сприяння щодо зміни маркування на товарах та їх упаковці відповідно до статті 402 Кодексу (4495-17) , СП митного органу, який призупинив митне оформлення таких товарів, забезпечує контроль за дотриманням положень, передбачених статтею 402 Кодексу (4495-17) .
2. Операції зі зміни (видалення) iдентифiкацiйних знаків чи маркування на товарах або їх упаковці з метою усунення ознак порушень ПІВ здійснюються за рахунок правовласника або інших осіб за домовленістю з ними.
Такі операції здійснюються на складі митного органу.
3. За результатами проведення операцій, передбачених пунктом 2 цього розділу, складається акт про відсутність ознак порушення ПІВ за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку, який підписують посадова особа СП митного органу, який призупинив митне оформлення товарів, правовласник та власник товарів.
Після підписання такого акта товари підлягають митному оформленню у встановленому законодавством порядку.

VII. Зберігання товарів та відшкодування витрат митним органам, пов’язаних зі зберіганням товарів, митне оформлення яких було призупинено відповідно до статей 399, 400 або 401-1 Кодексу (4495-17)

1. Товари, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 або 401-1 Кодексу (4495-17) , розміщуються на складах митних органів відповідно до Порядку роботи складу митного органу (z1097-12) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1097/21409 (із змінами).
Розміщення таких товарів здійснюють посадові особи ПМО (за потреби iз залученням посадових осіб СП) у порядку, визначеному законодавством.
2. За зверненням декларанта митний орган надає дозвіл на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, без їх розміщення на складі митного органу, за винятком випадку, передбаченого пунктом 3 цього розділу.
При цьому зберігання таких товарів без їх розміщення на складі митного органу здійснюється за рахунок їх власника.
3. У разі отримання митним органом інформації від правовласника про наявність ознак порушення ПІВ розміщення i зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, на складі митного органу є обов’язковим.
4. У разі призупинення митного оформлення товарів відповідно до статей 399, 400 або 401-1 Кодексу (4495-17) відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням таких товарів, здійснюється за рахунок правовласника.
5. Правовласник, якому повідомлено про призупинення митного оформлення товарiв, що підозрюються у порушенні ПІВ, має право направити запит до митного органу, який призупинив митне оформлення, з метою отримання інформації про розмір очікуваних витрат, пов’язаних зі зберіганням цих товарів на складі митного органу.
6. У відповідь на запит, надісланий відповідно до пункту 5 цього розділу, митний орган інформує правовласника про розмір очікуваних добових витрат, пов’язаних зі зберіганням товарів на складі митного органу, на підставі даних про фактичний обсяг товарів, розміщених на складі митного органу, дату початку нарахування таких витрат та розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731 (z1140-12) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1140/21452 (із змінами).
7. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку призупинення митного оформлення товарів митний орган засобами електронного зв’язку направляє повідомлення правовласнику та декларанту, в якому зазначається розрахунок витрат, пов’язаних зі зберіганням товарів на складі митного органу, з урахуванням фактичного строку призупинення митного оформлення товарів та положення абзацу другого частини шостої статті 397 Кодексу (4495-17) .
8. Відповідно до умов видачі товарів зі складів митних органів, передбачених статтею 242 Кодексу (4495-17) , правовласник або власник товарів або уповноважені ними особи здійснюють відшкодування витрат митних органів, пов’язаних зі зберіганням товарів, митне оформлення яких було призупинено відповідно до статей 399, 400 або 401-1 Кодексу (4495-17) .
9. У разі якщо відшкодування витрат відповідно до пункту 8 цього розділу здійснював власник товарів або уповноважена ним особа, власник товарів або уповноважена ним особа має право звернутися до правовласника з метою відшкодування ним таких витрат.
10. Строки, спосіб та умови відшкодування правовласником власнику товарів або уповноваженій ним особі витрат митних органів, пов’язаних зі зберіганням товарів на складі митного органу, здійснюються за домовленістю між ними згідно з цивільним законодавством України.
11. У разі відмови правовласника відшкодовувати витрати, пов’язані зі зберіганням товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 або 401-1 Кодексу (4495-17) , власник товарів інформує про це митний орган, який прийняв Рішення щодо таких товарів.
12. Митний орган здійснює перевірку інформації, наданої власником товарів відповідно до пункту 11 цього розділу, та в разі її підтвердження направляє на адресу Держмитслужби пропозиції для вжиття заходів реагування, передбачених законодавством.
Директор Департаменту
митної політики
О. Москаленко
Додаток 1
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншими
заінтересованими особами
(абзац восьмий пункту 2 розділу I)

РІШЕННЯ

про призупинення митного оформлення товарiв

( Див. текст (z0549-20F278) )
Додаток 2
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншим
заінтересованими особами
(абзац другій пункту 10 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ

відповідно до статті 399 Митного кодексу України

( Див. текст (z0549-20F279) )
Додаток 3
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншим
заінтересованими особами
(абзац третій пункту 10 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ

відповідно до статті 399 Митного кодексу України

( Див. текст (z0549-20F275) )
Додаток 4
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншим
заінтересованими особами
(пункт 17 розділу II)

ДОДАТОК

( Див. текст (z0549-20F269) )
Додаток 5
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншими
заінтересованими особами
(абзац другій пункту 7 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ

відповідно до статті 399 Митного кодексу України

( Див. текст (z0549-20F276) )
Додаток 6
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншими
заінтересованими особами
(абзац третій пункту 7 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ

відповідно до статті 400 Митного кодексу України

( Див. текст (z0549-20F277) )
Додаток 7
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншими
заінтересованими особами
(пункт 18 розділу IV)

АКТ

про знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності

( Див. текст (z0549-20F266) )
Додаток 8
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншими
заінтересованими особами
(пункт 3 розділу V)

ПОВІДОМЛЕННЯ

відповідно до статті 401-1 Митного кодексу України

( Див. текст (z0549-20F265) )
Додаток 9
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншими
заінтересованими особами
(пункт 6 розділу V)

ПОВІДОМЛЕННЯ

відповідно до статті 401-1 Митного кодексу України

( Див. текст (z0549-20F264) )
Додаток 10
до Порядку застосування заходів
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності та взаємодії
митних органів з правовласниками,
декларантами та іншими
заінтересованими особами
(пункт 3 розділу VI)

АКТ

про відсутність ознак порушення прав інтелектуальної власності

( Див. текст (z0549-20F263) )