БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.06.2020 № 1967/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2020 р.
за № 524/34807

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації

Відповідно до статей 254 - 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80732-10) , Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації, (z0951-18) затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 17 серпня 2018 року № 2702/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за № 951/32403 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Висоцьку О.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12 червня 2020 року № 1967/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2020 р.
за № 524/34807

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених

1. Пункт 2 розділу I доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Уповноваженими посадовими особами на складання Протоколу є працівники уповноваженого органу з питань пробації, яким надано таке право відповідно до їх посадових інструкцій.".
2. У розділі II: органів з питань пробації
1) у пункті 1:
слова "протягом трьох діб" замінити словами "не пізніше двадцяти чотирьох годин";
"Протокол складається уповноваженою посадовою особою на підставі документів, пояснень та інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.";
2) пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:
доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"При складанні протоколу про адміністративне правопорушення в ньому зазначаються:
у графі "посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення" - повністю (без скорочень) посада, найменування органу пробації, звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;
у графі "прізвище, ім'я, по батькові - повністю (без скорочень) прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої складається Протокол;
у графі "документ, що посвідчує особу" - серія, номер паспорта, дата видачі та назва органу, що його видав, або серія, номер іншого документа, що дає змогу ідентифікувати порушника як конкретну особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток та інші), дата видачі і найменування органу (установи, підприємства, організації), що його видав;
у графі "місце, час вчинення і суть правопорушення" - повні відомості про місце, час вчинення та суть протиправних дій, вчинених особою, які повинні відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті 183-2 КУпАП (80731-10) , та обов'язкове посилання на нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за таке правопорушення;
у графі "до протоколу додається" - пояснення і зауваження особи, щодо якої складається протокол, викладені на окремому аркуші, письмові пояснення свідків (у разі їх наявності) та копії інших матеріалів, що підтверджують факт або містять інформацію про вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, довідки, акти та інше);
у графі "примірник протоколу отримав" - дата отримання протоколу, підпис та повністю (без скорочень) прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої складено протокол.";
3) у пункті 5 слова "що притягається до адміністративної відповідальності" замінити словами "щодо якої складається Протокол";
4) у пункті 6 слова "яка притягається до адміністративної відповідальності" замінити словами "щодо якої складається Протокол";
5) перше речення абзацу першого пункту 7 викласти в такій редакції:
"Особі, щодо якої складається Протокол, роз'яснюється право та пропонується надати по суті вчиненого адміністративного правопорушення письмове пояснення, а також зауваження щодо змісту Протоколу, які вносяться до Протоколу та засвідчуються підписом зазначеної особи.";
6) абзац другий пункту 9 доповнити словами ", який засвідчує своїм підписом та підписами свідків правопорушення (за їх наявності)";
7) пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі відмови особи, щодо якої складається Протокол, від отримання другого примірника уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків правопорушення (за їх наявності).";
3. У розділі III:
1) пункт 3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Кожній такій справі присвоюється номер за номером відповідного Протоколу.";
2) пункт 4 доповнити новими абзацами такого змісту:
"У супровідному листі до суду зазначається:
суть вчиненого адміністративного правопорушення, прізвище ім'я та по батькові особи, відносно якої складено Протокол;
положення якого законодавчого акта було порушено (стаття 31-1 КУпАП (80731-10) );
підстави надсилання до суду протоколу для застосування адміністративного стягнення (стаття 183-2 КУпАП (80731-10) );
кількість доданих документів.";
3) доповнити розділ новими пунктами 5, 6 такого змісту:
"5. Уповноважена посадова особа здійснює контроль за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення в суді шляхом надсилання відповідних запитів.
6. Інформація про результати розгляду судом справи про адміністративне правопорушення відображається у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення.".
4. У додатках до Порядку:
1) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;
2) у додатку 4:
заголовок викласти в такій редакції:
"СПРАВА № ____
про адміністративне правопорушення";
у тексті додатка слово "Постанова" замінити словом "Протокол".
Директор Департаменту
публічного права
Л. Кравченко
Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами уповноважених
органів з питань пробації
(пункт 2 розділу I)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

( Див. текст (z0524-20F61) )